←Vissza

Tartalom

Könyvtárpolitika
Alapítványok a közkönyvtárak hátrányos helyzetű olvasóiért 3
Gyuris György: Hátrányos helyzetűek a szegedi Somogyi-könyvtárban 5
Elekes Eduárdné: Margón? 8
Az IFLA Internet-kiáltványa 10

Fórum
Győri Erzsébet: A könyvtárosok műveltsége - művelt könyvtárosok 12
Kozmáné Sike Emese: Könyvtárosok(k) az ezredfordulón 1. rész: Könyvtárosi pályatükör - 2001 15

Műhelykérdések
Bényei Miklós: A helyismereti együttműködés irányai 27

Lectori salutem
Pogány György: "Az olvasás különös színjáték..." Beszélgetés Albert Gáborral az olvasásról 35

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 9. 41
Bálint Gábor: Ráth-Végh István és a könyvek 43

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Varsói jegyzetek 47

Perszonália
Füleki Mihály: Egy honvédségi könyvtáros halálára 51
In memoriam Slezsák Imre 52

Könyv
Esterházy Péter: 1 nagyon szép könyv 53
Gáncsné Nagy Erzsébet: Angol nyelvű világbibliográfia a helyismereti könyvtári munkáról 56
Magyar néprajzi bibliográfia 1997-1998 58

1997
januar