←Vissza

Tartalom

Könyvtárpolitika
Bartos Éva: Szemléletváltás a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásában 3
Monostori Imre: A könyvtár mint hiteles hely 8

Fórum
Gyuris György: Mi végre a magyar könyvtár? 13
Pallósiné Toldi Márta: Hivatásunk lényege a szolgálat 15
Szakmári Klára: "Mit is ír a hogyishívják...?!" - avagy napilapok egy gimnázium könyvtárában 18

Műhelykérdések
Mikulás Gábor: A szponzorálás mint lehetőség - szempontok mindkét oldalról 20
Sonnevend Péter: Információs társadalom és könyvtár 25
Kiszl Péter: Vállalkozói, üzleti információforrások című kurzus az ELTE BTK Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékén 28
Hegyi Ádám: Speciális informatikai kurzusok a szegedi egyetemi szintű könyvtárosképzésben 33
Rózsa György: Megjegyzések az "Információ és társadalom" ELTE/BTK könyvtár tanszéki kurzusról 39
Tóth Máté: A könyvtáros szakma az ezredfordulón - nemzetközi kitekintés 41

Napló
Arató Antal: Könyvtárhasználati vetélkedő felnőtteknek 57

Könyv
A tudni nem érdemes dolgok tudománya - avagy a filológus halhatatlansága 59

1997
januar