←Vissza

1997
januar
Tartalom

Könyvtárpolitika
Nemzet, kultúra, örökség 3
Dippold Péter: A könyvtárak változó szerepe az információs társadalomban 5

Fórum
Lakatos Éva: Könyvtáros főiskola - a semmiből 10

Műhelykérdések
Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? 13

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Brit könyvtári fejlemények 30

Perszonália
Jónás Károly: Egy könyvtárosi pálya hosszú évei. Interjú a 80 éves Vályi Gáborral, az Országgyűlési Könyvtár nyugdíjas főigazgatójával 36
Vályi Gábor: Forgácsok visszaemlékezéseimből 44

Könyv
Könyvtárosok kézikönyve 3. 47
Sütheő Péter: Ungváry Rudolf-Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés 51

Hírek a Könyvtári Intézetből 56