« Vissza: lapszemle tartalomjegyzék 

Az ifjúság biotechnológiai forrása
Biotech’s Fountain of Youth
By Arlene Weintraub
Business Week, April 4, 2005


Könyvkritika: Naam, Ramez: More Than Human – Embracing the Promise of Biological Enhancement; Broadway, 2005.

Képzeljünk el egy olyan életet, amelyben ügyesebbek, talpraesettebbek, gyorsabbak és még szexuálisan is dinamikusabbak vagyunk – egy, az agyunkba ültetett számítógépes chipnek köszönhetően. Ha pedig e mellé még naponta egy olyan kapszulát is elfogyasztunk, amely gátolja a fizikai elhasználódást, akár a 160 éves kort is megérhetjük. Ilyen hosszú idő alatt azonban könnyen kaphatnánk halálos betegségeket – bár ez sem jelenthet problémát: egy egyszerű injekcióval megváltoztathatjuk génjeinket, és örökre búcsút mondhatunk akár a ráknak is…

Ez a világ egyelőre Ramez Naam szüleménye, amelyet a Több mint ember: a biológiai növekedés lehetőségeinek elsajátítása című, az idén napvilágot látott kötetében tett közzé. A tanulmány első részében a szerző izgalmas látogatása kalauzol minket a biotechnológiai kísérletek világába, amelyek eredményeit a jövőben reményeink szerint az orvoslás forradalmasítására használhatunk majd fel. Naam elébe megy a jövőnek: körvonalazza, hogyan használja majd az egészséges ember ezeket az új típusú gyógyszereket és készülékeket az élettartam meghosszabbítására és az életvitel magasabb szintre helyezésére. A szerző véleménye szerint a törvényhozó hatalmaknak nem szabad gátolniuk e fejlődést etikai vagy vallási okokra hivatkozva – ugyanakkor ezen technológiák előretörése igazi gazdasági boomhoz vezethet.

A szerző a Microsoft óriásvállalat komputerszakértője, az olvasót pedig könyvének fejezetein át az Egyesült Államok legfejlettebb és legelőretartóbb kutató laboratóriumain és egyetemein keresztül vezeti be a nem is olyan távoli jövőbe. Megállapításai szerint számos olyan eljárás és biológiai beavatkozás válik hamarosan elfogadottá – például a génmanipuláció vagy a versenysportban használt szteroidok –, amelyeket ma még széles körű elutasítás övez, fejlődésük azonban megállíthatatlan. A szerző ellentmondásos álláspontját némileg árnyalja a biztonságra fektetett hangsúly. Naam leszögezi, hogy az új technológiák hosszú távú életképességéhez már a mai fejlesztésekben is a lehető legnagyobb mértékben garantálni kell a biztonságot, hiszen akár kisebb hibák is a további fejlesztésekről való lemondáshoz vezethetnek.

A szerző gazdasági következtetései, melyeket a biotechnológia és az emberi lét összekapcsolásából vezet le, már könynyebben emészthetőek. Véleménye szerint az ügyesebb, egészségesebb ember egyúttal produktívabb is, márpedig minden egyes százalékpontnyi növekedés az Egyesült Államok termelékenységében 1 milliárd dollárt jelent a nemzetgazdaság számára. Ugyanakkor a biotechnológia és az ember ilyen távlatú együttműködése a világot egyértelműen veszélyesebb hellyé teszi majd, s az igazságtalan verseny egészen új dimenzióit vetíti előre. Ennek megfelelően a tudományról folytatott vitában Naam soha nem látott élénkülést és feszültséget jósol. A megjósolt változásoknak azonban egy jelentős része már most sem megkerülhető.
© 2005-2006, Polgári Szemle Alapítvány