Ha harc, hát legyen harc!

2014 február 25 6:24 de.22 hozzászólás

Még ha rezsiharc is!

Sokan mondják, hogy nem szabad a “rezsiharc” ellen harcolni, sőt, aki harcol ellene, az nemzetáruló – de a magyar nyelvért, keresztény értékekért, a tájékoztatás szabadságáért sem?

Ez a harc lesz a végső!

Ez a harc lesz a végső!

Alkotmánybíróság

1015 Budapest

Donáti u. 35-45.

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott GEO, 1xxxx Aaaaaa út xxxx. alatt életvitelszerűen tartózkodó (állandó lakcím: xxxxxx ) lakos az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (2) bekezdése alapján alábbi

alkotmányjogi panasz indítványt

terjesztek elő:

Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 43/A § alaptörvény-ellenességét, és semmisítse meg azt, mivel sérti az Alaptörvény Nemzeti hitvallását, a H.cikk (2). bekezdését, U cikk (2) g. bekezdését, XI. cikk (1) és (3) bekezdését.

Kérelmem indokolásaként az alábbiakat adom elő:

1. A megsemmisíteni kért jogszabályi rendelkezés:

A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 43/A §, különösen annak (1) a és (7) bekezdése

2. Az Alaptörvényben biztosított jog megnevezése:

Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket,…

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi

XI. cikk (1) bekezdése a véleménynyilvánítás szabadságáról

Tulajdoni jog gyakorlása

3. A közvetlen érintettség kifejtése:

A társasházi tulajdon a tulajdonostársak közös tulajdonrésze, az itt lakók – a többi lakóval megosztott – élettere, magánszférája.

4. Indokolás arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály, jogszabályi rendelkezés, miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével:

4. 1. A társasház tulajdonostársak közös tulajdonrésze, ezért az államnak, mint külső szereplőnek nincs jogalapja, hogy olyan hirdetmény kitételére és állandó szem előtt tartására kötelezzen, mint lakót, melynek alapjával nem értek egyet, ezzel ellentétes véleményem kifejtésére nincs mód.

4. 2. A „rezsi” kifejezés használata pontatlan, zavaró és megtévesztő – ugyanakkor ezzel kell találkoznom. Közgazdasági értelemben a közvetlen ráfordításokat jelenti, így magánszemélyek esetében a „megélhetési költségek” lenne a megfelelő kifejezés. A hétköznapi beszédben ettől eltérő tartalom is meghonosodott – pl. amikor lakást egy meghatározott összegért + a „rezsiért” adnak bérbe: ekkor a „rezsi” része a telefon- és internet előfizetés, TV, vagy éppen a társasházi közös költség, mely dologi és személyi jellegű kiadásokat is tartalmaz. Ezért a „rezsi” kifejezés nyilvános használata megtévesztő.

4.3. Mint európai értékrenden nevelkedett állampolgár, magam is vallom az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. A „rezsicsökkentés” módja azonban nem felel meg ezeknek a követelményeknek, többet ad a tehetősebbeknek, a kevésbé rászorulóknak, miközben jelentős rétegek esetében az elszegényedés nő, sőt, a csökkentés árából éppen a legszegényebbek nem részesülhetnek.

4.4. Értelmetlen, ezért méltánytalan is az a kitétel, hogy a tájékoztatót 45 napig kell kifüggeszteni – miközben minden hónap 15-ig már az aktualizált adatokat kell kifüggeszteni.

4.5. A fentiek alapján is egyértelmű, hogy a kifüggesztés egyértelműen politikai kampány célokat szolgál, ezért sérti az egyenlő tájékoztatás esélyét.

5. Annak bemutatása, hogy az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva:

A jogszabályról nem folyt olyan társadalmi vita, melynek során a fenti anomáliákra felfigyelhettem volna, netán véleményt is nyilváníthattam volna. A kerületünkben lezajlott rezsi-gyűlésre csak meghívóval lehetett részt venni. A közös faliújságra kitett észrevételeimet a faliújságról eltüntették.

Kelt: Budapest, 2014-02-24

Indítványozó

Mellékletek:

2. Nyilatkozat az indítvány és a személyes adatok nyilvánosságra hozhatóságáról.

Alulírott nyilatkozom, hogy az indítványban foglaltak és a személyes adataim nyilvánosságra hozhatók.

Kelt: Budapest, 2014-02-24

Indítványozó

3. Érintettséget alátámasztó dokumentumok

Társasházi tájékoztató.

Panaszom személyes leadásakor bizonyítom, hogy:

Személyi azonosítóm: 1-xxxxxx-xxxxx

Bejelentett tartózkodási helyem: 1xxxx Aaaaaa út xxxx.

Átvettem:

Horváth György

22 hozzászólás

 • Köszönöm a szakszerű segítséget!

 • Hát igen már csak az volna szép ha azt is ki kellene függeszteni a lépcsőházakban hogy a lakók mennyit veszítettek a minimálbér adómentességének megszűnése miatt vagy a 27%-os ÁFA miatt.
  Vagy a gyermeket nevelők mennyi adókedvezménytől esnek el az alacsony bérek miatt, pedig ezt a gazdaság élénkítésével lehetne növelni.
  Jó tudom ez nem Anglia hogy évente 3 millió forintig adómentesek legyünk, itt ha valaki évente 1000 forintnál többet keres akkor már 16% SZJA-t kell fizetni.

 • tóth jani: konkrét dolog, igencsak soklakásos társasház, úgy 70 lakással, ami nagyfogyasztónak számít (és mennyi van ilyen!). közös bőhm kényszerítve van, hogy kitegye, mennyivel is csökkent a közös használatú helyiségek rezsije. csakhogy, cserébe, mint nagyfogyasztónak, ráterhelték a villany, távhő és vízdíjukra az egyéni fogyasztó számára – amúgy is kamu – díjcsökkentés nagyfogyasztóra eső részét, ami rendesen megemeli a lakótársak közös költségét – amit nem is titkoltak orbánék, mivel megmondták, hogy ez így lesz. csakhogy porosfalván piroska néninek erről fingja sincs – amúgy sem érdekli – ő csak benyalja a kurmány néphülyítő dumáját, és sovány malac vágtában rohan ápr. 6-án behúzni az x-et ezekhez a pojácákhoz, mert hát, milyen fasza gyereke is ezek!

 • Hát érdekes cikk,de lenne pár megjegyzésem!
  A közös költség a társasházban lakók(kisfogyasztók!!!)által megszavazott havi rendszeres díj a képviselő díjazásán,karbantartási (pld.lift)kiadásokon felül a beérkező víz,csatorna,kéményseprő szemétdíj számlák alapján
  kerül megszavazásra a közgyűlésen!
  Ez a költség a lakások egyéni(mérőóra alapján történő)fogyasztásán kívül befizetendő a tulajdonosok által.
  Tehát ha egy központi intézkedés hatására a fenti költségek
  csökkennek,azokról illetve a megtakarításokról a közös képviselő köteles tájékoztatni a lakókat,illetve a megtakarítást kidolgozni,majd a havi díjakat lakásokra
  lebontva csökkenteni!!!!
  Így egyszer van a lakók lakáson belüli és kívüli fogyasztása,aminek a fizetendő díjakban meg kell jelennie!
  Ezt a kormányrendeletet be kell tartani,mind a nagyfogyasztók (ahol esetleg nőnek a költségek)de a kisfogyasztók vonatkozásában(ahol pedig csökkennek)a költségek a beérkező számlák alapján!
  Ez nem politika illetve pártfüggő,hanem a jelenlegi rendelkezések alapján kötelező!!!!
  Az ,hogy ezt nem tartják be(mármint a tájékoztatást,de az
  előírt csökkentést sem a bejövő tényleges számlák alapján)
  az bizony törvénysértés és panaszt lehet tenni ellene!!!
  Az ilyet szankcionálni kell!
  A társasházi törvény egyébként sem írja felül a központi
  állami rendeletet!
  Aki persze ez ellen van !politikai okokból… jól szituált érzéketlen,uszító és persze szoci.ellenzék!), aki esetleg családi házban lakik és nem érdekelt, vagy nincs rászorulva,az csak véleményt nyilváníthat,persze a többség(érdekével ellentétben és annak megvetése mellett….) ellenében,de a szabályokkal szemben semmilyen törvényes alapja,joga nincs!!!
  Na ezt azért jó lenne,ha egyesek megértenék,felfognák….

 • Egyébként uszítani,gáncsoskodni lehet az utcán….plakátokon
  választani is szabadon majd a fülkében,de törvényt sérteni
  bizony nem különösen figyelembe véve a sok érintett rászorulót!
  Egyesek a kampány részévé teszik azt az igyekezetüket,hogy bebizonyítsák lám-lám nincs is csökkentés……
  Na ezért kellene sürgősen szankcionálni a törvényt sértőket(nagy szociális érzékenységű balosokat…)hogy ne használhassák fel (megzsarolva a tájékozatlan rászorulókat)a kampány során: lám-lám nem történt csökkenés……!
  Bejelentés alapján az illetékeseknek intézkedniük kellene!

 • Tudom, hogy Marcsinak (és társaiknak) ez egy kicsit magas, de elmondom.
  Ellenőriztem 2010-2011-2012 évi (a 2013-as majd ezután kerül sorra) Társasházi beszámolókat.
  Nos, a közszolgáltatási költségek (víz, villany, szemétszállítás) csak kb 20%-át teszik ki a társasház működtetési költségének.
  Ennek fedezésére fizetjük, a közös költséget.
  Tehát, az alapműveletek szintjén, a 10-20-30% Rezsicsökkenési küzdelem “eredménye” 2-4-6% valós csökkenés.
  A 2010-2013 évek Maginflációit mellé téve, a Rezsi “küzdelem” “gombatermesztési” (a zembereket sötétben tartani – trágyával tömni)”eredménye” szánalmas, hazug és aljas.

 • boda: akad egy kis gond az okfejtésével: ez nem balos kérdés, hanem a nagyfogyasztó és a kisfogyasztó közti különbség, ami erősen diszkriminál. persze, szokás szerint nem fogta fel, hogy az állami rezsikamu, amit egyiknek odaad, azt a másiktól elveszi.
  a távfűtő cégeknek – különösen az önkormányzatiaknak – az állam meg suba alatt visszatéríti a veszteséget.
  na, kicsi boda, erre varrjon gombot!

 • http://www.youtube.com/watch?v=Occ-mZB58I I

  hallgassátok meg érdemes

 • Már egyre gusztustalanabb tolakodásba megy át,ez a rezsicsökkentési mizéria,Már a hideg ráz ha valahol meglátom ezt a Szilárd nevű futó bolondot Az olyan kormány intézkedéseknek aminek ekkora reklámot ricsajt kell csapni körülötte azzal valami baj van, az maszlag szagú vagy inkább bűzlik.Kimerem jelenteni hogy a választások után füsté vagy köddé fog válni a rezsicsökkentés.-De egyenlőre még szépen fogy mert megeszik-Kit is érdekel az ilyen-olyan törvények meg-sértése,jogellenes beavatkozások-ilyen apróságra az Orbán kormány nem ad,-Orbán tisztában van vele,hogy Magyarországon pár száz forintért választást lehet nyerni—tessék-éljen a rezsicsökkentés.

 • Nincs meg a video a Youtube-on.

 • pecor: most meg olyan rezsit csökkentenek – mérőkhöz kapcsolódó költségek – amik eddig is díjmentesek voltak. a pór meg beszopja, és tapsikol: az ingyenből rezsit csökkentenek, de fasza gyerekek voltak!

 • István már ott tartok,hogy csákány van az ágyam mellett-
  ha biztos volnék benne hogy egy suhintás után elérem a rezsibajnok feje búbját
  a hegyével kivenném a TV-ből– Vesszen a Tv-majd a rezsicsökentésből veszek egyet. A mérőóra csere ingyenes legalábbis a víz és villany,nem régen cseréltek nálunk.
  Lemerem fogadni hogy a választások után,jön a saller,–nesze neked rezsicsökkentés–ez számomra már nem hír nem érdekel,
  és nem is tudnak vele megetetni –egye aki hisz benne.

 • pecor: mi több, a gázmérők felülvizsgálata és cseréje is díjmentes, a mellékvízmérők esetében az óra árában már megfizetted, tehát az nem rezsitétel, a fővízmérő a szolgáltató tulajdona. szóval, igencsak nagy kamu ez is megint, de az elvarázsolt pór horpadó homlokkal ezt is beszopja.

 • István -na tessék- akkor meg mi a nyavalyának nyargalászik ez a futó bolond Németh Szilárd -Olyan ritkán van óracsere,hogy a kedves választó polgár úgysem nem emlékezik rá hogy nem kellett fizetni.- Így ez is nyerő lesz,
  -Legyen ingyenes a SÖR-és 100% a rezsicsökkentés, havonta három szép lányos éjszaka, ami az adóból leírhatok és rögvest a Viktorra szavazok.Heeee

 • Ille István
  2014 február 27
  3:28 de.
  Azért nem egészen. Erre a megyeszékhelyen már kiküldték több mint egy hónapja az értesítéseket, hogy az egyedi vízmérő helyek ingyenes óracseréjét megszüntetik. Egyenlőre még csak a vízszolgáltató akarja meglépni.
  Az alapdíj eltörlésének szándéka viszont totális csődöt okozhat a szolgáltatóknál.

 • G Á Z M É R Ő K ? ? ? ?
  És INGYENES ????????????????????
  Akkor ezeket nézzétek meg :
  Google-ba be kell írni : tigáz rémálom
  és
  http://dunaharasztima.hu/?p=21788
  és
  http://web.t-online.hu/drwertan/pdf/cikk_100323.pdf

  Iyen országban élünk.
  Jog az nincs.Pontosabban JOGAID nincsenek !!!

 • Boda-Mari :
  A világpiacon megy lefelé az energiaár az utolsó években !
  Erröl miért nem olvasott a Magyarnemzetben he ?
  Könnyű abból ” rezsicsökkölni ” Ami azért nagyon jó kifejezés mert ez egy csökevény csak. Ugyanis jó egynehány milliárdocskákat lenyeltek még ígyis annak a másik pártnak a téma-felelősei.
  Offshore-cégeken kersztül.
  Ha tudja mit jelent ez.
  Ha nem akkor meg hallgasson idióta.

 • geyza: ne keverjük a szezont a fazonnal. a gázóra bekötése, cseréje, hitelesítése szolgáltatófüggő, arra soha nem lesz hatása a rezsicsökkentésnek, még ha német szilárd aprófát is fog szarni. különben is, mitől rezsi egy egyszeri művelet? már a rezsi fogalmától is messze távolodtak, nem csak a valóságratalmától!

 • geyza! ne rémíts! még nincs itt a boda ideje! most még azzal van elfoglalva, hogy maradék ételt vigyen a kedvenc hajléktalanjának, megsimogassa egy jóravaló cigánygyerek fejét – azt minden nap szokta – és elbeszélgessen egy rendes zsidóval – mert ő olyat is ismer – , csak később tesz minket, libsibolsikat tényekre alapozott kioktatásaival helyre 😀

 • Mondom Pityu :
  500 000 ( ötszázezer ) Forint az átlagos ára a gázóracserének.
  Csak végig kell nézni a számtalan rémtörténetet.
  Hacsak az ember nem csődít oda az alkalomra
  1 db.ügyvédet
  2 db.tanút
  2 db.markos embert mert a gázóracserés fiúk is nagydarab koppasz állatok szoktak lenni
  1 db. videófelvevő kamerát
  1 db. fényképezőgépet vakuval tükörrel a plomba hátoldalának a lefotózására

 • Na Geyza nagyokos…ha a világpiaci árak lejjebb mennek az
  azt bizonyítja,hogy a kisembereknél illetve itthon is kevesebb legyen a számla ugye?
  Egyébként a nagy összeborulás előtt az MSZP kínjában még azt is mondta,hogy ők….mág tovább csökkentenék a költségeket,csak ugye nem volt rá idejük,meg nem ők találták ki!
  Egyébként Le5lieL hosszú évekig voltam számvizsgáló,így pontosan tudom mekkora hányadot teszmek ki a közös költségben
  a beérkező számlák!!
  többi okostól….meg nem kell a púder!

 • Háppersze MArcsi.
  Ha a nagykereskedelmi árak lejebb mennek , akkor csökkenni szokott a kiskereskedelmi ár is.
  Hacsak az adott Kormány nem kezd el spekulálni vele.
  Mint pl. minálunk.

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.