Mi a baj Papp Lajossal?

2014 február 20 12:15 du.268 hozzászólás

Ha hungarofób vagy, az a baj.
Ha szabadkőműves vagy, az a baj.
Ha dialektikus materialista vagy, az a baj.
Ha semmilyen nem vagy, az a baj.
-Belga. Az a Baj

A Kanadai Magyarok Országos Szövetségének (KMOSz), a torontói magyar rádiónak, a montreáli magyar Krónikának az a baj, hogy hátráltatjuk Dr Papp Lajos szívsebész kanadai közszerepléseit. Azt halljuk, hogy nem szeretik amikor lefasisztázzuk az ideszállingózó Jobbikosokat. Dr. Papp Lajos szívsebész védelmezői nem értik hogyan lehet valakit lefasisztázni csupán azért mert szereti a hazáját és vallásos. E cikkben, megpróbálok választ adni arra, hogy mi a bajunk Papp Lajossal és pártjával, a Jobbikkal.

Papp Lajos és a Jobbik

Papp Lajos és a Jobbik

Dr. Papp Lajos szívsebészt nem azért tekintjük fasisztának mert hazafias, mert erősen vallásos, és szép duruzsoló hangon tud beszélni Etel-közről kiscserkészeinknek a magyar diaszpórában. Azért tartjuk fasisztának a szívsebészt, mert a Jobbikkal, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalommal, a Gárdásokkal, a Betyárseregesekkel, a történelemhamisítókkal összebújva sámánkodik. Az a bajunk Dr Papp Lajos szívsebésszel és pártjával, a Jobbikkal, hogy saját bevallásuk szerint megvetik Kanada és az Észak-Atlanti Szövetségbe tömörült országok demokratikus értékeit.

Az a bajunk Dr Papp Lajossal, hogy mindenkit aki nem a Jobbik nézeteit vallja, úgy kipucolna Magyarországról mint a házmester a szemetet a lépcsőházból. Kérjük azokat akik nem értik mi a bajunk Dr Papp Lajossal, hogy nézzék végig az Echo TV „Háború a Nemzet Ellen” című fasisztoid nézeteket terjesztő sorozatát, amelyben főszerepet játszik a szívsebész. Ott megtudhatják, személyesen Dr Papp Lajostól, hogy Magyarországon az a baj, hogy a rendszerváltás kezdetével, Antall József együttműködésével, átjátszották a nemzetgazdaságot a zsidó tőkéseknek, bankároknak. Szerinte az a baj, hogy a zsidó nagytőkések támogatásával, „összehangolt, tudatos támadás folyik a nemzet ellen, totális diktatúra folyik Magyarország ellen.”  Dr. Papp Lajos kedvesen közli, hogy mit tegyenek azok akik másként látják a valóságot mint a Jobbik. „Tisztelettel kérem elleneinket, hogy pakoljanak, csomagoljanak, mert most mi jövünk”. És annak érdekében, hogy gyorsabban összepakoljunk, megalakítja saját egyenruhával ellátott csapatát a Nemzetőrséget, mely a Betyársereggel, a Magyar Gárdával együtt, szívélyesen lábaskodna, hogy minél gyorsabban elpucoljunk. Ez nem béke jobb, hanem fasiszta jobb ! És mindezért, a FIDESZ Budapest díszpolgárává avatja majd ezt megduplázza a díszkeresztel, míg Kertész Ákos zsidó származású Budapesti hazánkfiától elveszi a város díszpolgárságát és segítőkezet nyújt Kertésznek, hogy elcuccoljon Kanadába. Hát ez a baj.

Az a bajunk Dr Papp Lajossal és pártjával hogy egy ágyban hemperegnek azokkal, akik a fasizmust és magát Hitlert istenítik, és azon fáradoznak, hogy visszacsempésszék Magyarországra Hitlerék rég megbukott rendszerét. (majd mindjárt idézni fogom Papp Lajos barátait, szövetségeseit a témában…tessenek várni szépen, nyugodtan, ez még csak a bevezető.)

Az a bajunk a hófehérhajú szívsebésszel, hogy azoknak a szekerét tolja, akik a zsidókra kenik Trianont, mert így akarják elterelni a mélységesen vallásos és hazájukat szerető magyar vezetőkről a felelőséget 2 világháborúban elszenvedett vereségeinkért, és mindazért a borzadályért amelyet több mint egy évszázad óta, a mély-magyarok felelőtlen, gyalázatos politizálásának köszönhetően var a világ a nyakunkba.

A KMH szerzői nem azért fasisztázzák le a szívsebészt, mert jól tud keresztet vetni, vagy nyilakat lövöldözni, nem is azért mert szép hosszúra megnövesztette a bajuszát, és szalaggal köti hátra hófehér haját, hogy jobban hasonlítson az Árpád vezérünkről alkotott képekre (vagy akár az utolsó Mohikánra). Azért fasisztázzuk le a szívsebészt, mert a Jobbikkal, a Betyársereggel, a 64 Vármegyésekkel együtt, rongálja, bomlassza hazánk demokratikus tekintélyét a nagyvilágban. Tele van a You-Tube a Jobbikos plakátjaival, a 64 Vármegyésekkel, a Betyárseregesekkel, a Gárdistákkal folytatott összeborulásaival. Tessenek utána nézni. Mi utána néztünk és tudjuk kik a szívsebész politikai szövetségesei, harcos társai, és ezért ellenezzük kanadai szereplésüket. Mi elismerjük helyességét annak a nagyszerű magyar közmondásnak amely így szól: madarat tolláról, embert barátjáról. A közmondással semmi baj.

Bede Fazekas Zsolt, torontói fideszes rádiós

Bede Fazekas Zsolt, torontói fideszes rádiós

Mint már ezt az imént jeleztem, saját szavaikkal fogom bizonyítani Papp Lajos pártjának, a Jobbik-nak és szövetségeseinek a nagy nyilvánosság előtt elkövetett anti-szemita úszításait, a demokrácia megdöntésére tett szándékukat, és azt, hogy mindezt a FIDESZ védőszárnyai teszik lehetővé. Idézni fogom mindazokat a mondatokat melyeket a torontói Bede Fazekas nyilvános asztalánál a csirkefogók mindig mélységesen elhallgatnak, jól ismert mondatokat amelyekre Bede-Fazekas Zsolt sose kérdez rá, vagy ha rákérdez, akkor a hamis választ úgy lenyeli, mint egy kacsa a nokedlit. Úgy tűnik, Bede-Fazekas Zsolt torkán kizárólag az anti-fasiszták szavai akadnak fenn, csak olyan mondatokat tud lenyelni amelyek a FIDESZ vagy a JOBBIK magatartását éltetik: A kritikától a rádiós azonnal elkezd öklendezni, pocskondiázni és bevágja az ajtót. Számtalanszor, és udvariasan felkértük, üljünk le békésen a mikrofon elé, és élő adásban beszéljük meg dolgainkat, tiszteletben tartva egymás emberi méltóságát. Nem ez lenne egy közszolgálati rádiónak a helyes szerepe ? Képtelen volt ezt egyszer is megtenni. A mai napig egyoldalú, elfogult, gyáva és bátortalan magatartást tanúsít. Vele ez a baj !

E cikkemben a Jobbikosok, és szövetségeseik saját szavaira építve mutatom bei mi a bajunk Dr Papp Lajos politikai nézeteivel, mi a bajunk a Jobbikkal, miért fasisztázzuk le őket, miért küzdünk az ellen, hogy betegyék Kanadába a lábukat. Mielőtt ezt megtenném, egy rövid bevezetőként szeretném azt is elmondani miért is beszélünk többet a fasizmus veszélyeiről mint a bolsevizmuséról.

Mi azért beszélünk többet a fasizmusról, mint a bolsevizmusról, mert látjuk és tudjuk, hogy Thürmer Gyulán kívül, Magyarországon senki sem építi a bolsevizmust, senki sem állítgat szobrokat Rákosi Mátyásnak, vagy Gerő Ernőnek szanaszét az országban. És ez nem baj. Azért beszélünk többet a fasizmus veszélyeiről, mert az nem a küszöbön tétlenkedik hanem a FIDESZ kormány védőszárnyai alatt bátran terjeszkedik hazánkban. Azért beszélünk egyre többet a fasizmus veszélyeiről mert Orbán Viktor nagykövetének segítségével (Dr Pordány Lászlónak hívják az urat), a hazai fasiszták egyre gyakrabban szállingóznak ide, a kanadai Magyarok körébe. Azért beszélünk egyre gyakrabban a fasiszta veszélyről, mert a magyar fasiszták helyi elvbarátai egyre hangosabban, erőszakosabban támadják azokat akik nem a FIDESZ nótáját fújják. Az a baj, hogy ami itt folyik, a diaszpóra megosztása, azt a FIDESZ már más helyeken is levezényelte. Most ide nyomják a magyar adófizetők milliárdjait, hogy egyívásúvá tegyenek bennünket, és véget vessenek a civilizált, szabad politikai versenynek. Ez a baj.

Pordány László, az Orbán rendszer kanadai nagykövete.

Pordány László, az Orbán rendszer kanadai nagykövete.

Mindazoknak akiknek az a baj, hogy a KMH oldalain többet beszélünk a fasizmus veszélyeiről mint a bolsevizmuséról, csak ezt tudom mondani: a magyar demokráciának ma több félnivalója van az előbbitől mint az utóbbitól. Nekünk valóban az a célunk, hogy visszaszorítsuk itt és odahaza a fasizmus terjedését. Ez ennyire egyszerű. Majd ha a bolsevizmus is elkezd odahaza vagy itt Kanadában terjeszkedni a magyarok közt, ne féljenek, az élvonalban leszünk mi az ellen is. Majd ha meghívja Thürmer Gyulát egy bratyizásra Bede Fazekas Zsolt, akkor megint jól oda fogunk neki mondani. Ezt megígérjük.

Akiknek az a baj, hogy mi a fasizmus gaztetteiről beszélünk itt a KMH oldalain, elmondom nekünk mi a baj a fasizmussal. Mi rengeteg olyan fasisztát ismerünk világszerte, akik vallásosak és szeretik a hazájukat de üldözik azokat akik demokráciát szeretnének csinálni. Velük ez a baj. Ezeket, a Magyarország határain kívül található fasisztákat sosem a vallásos nézeteik, hazaszeretetük miatt fasisztázzuk le hanem azért, mert korlátozzák az emberi méltóság tiszteletét, az egyetemes emberi jogokat, a szólás szabadságát, a demokrácia alapelveinek kibontakozását környezetükben. Nekünk Franco sose volt és sosem lesz frankó !

Nekünk, kanadai magyar demokratáknak, a hit és a hazaszeretet önmagában nem erény. A nácik is szerették a hazájukat (erre nagyszerű példa Hitler, vagy Eichmann). Röviden, a hit és a hazaszeretet nem baj, de az baj, ha valaki a hit és a hazaszeretet nevében fasisztáskodik. A 6 millió zsidó embertársainkat, hazaszeretetből és hittből fűtve, egy szemrebbenés nélkül küldték Hitlerék a gázkamrákba (bocs, csak 5,400,000-et, mert a 6 millió 10%-át a magyarok kormányzója, a hitéről és hazaszeretetéről jól ismert Vitéz Nagybányai Horthy Miklós szállítatott ki marhavagonokban a vágóhídra). A 6 millió áldozat is borzadály, de ez csak egy kis töredéke annak a több mint 100 millió főre tehető halálos áldozatnak – zsidó vagy nem zsidó, cigány, keresztény, meleg, kosárlabdás, muzulmán, költő, csecsemő, vagy csak egyszerű helybéli, lúdtalpas pókhasú – aki csupán azért halt meg mert útjában volt a fasiszták által kitalált, és a mi Horthy Miklósunk által támogatott harci játékoknak. Ez a baj. Hányan is haltak meg a Donn kanyarban ? Drezdában ? Ukrajnában, az Orosz falvakban, a felvidéken, vagy csak fenn a várban, Budán ? Hányan sínylődtek fogságban embertelen körülmények közt ? És kinek az oldalán is harcolt a mi jóságos és keresztény Horthy Miklósunk ? A fasiszták oldalán, és ezt sose feledjük el. Nem Kanada oldalán, nem Amerika oldalán, nem Franciaország oldalán, nem Anglia oldalán, hanem az Európai, Észak-Atlanti demokraták értékrendjével szembe menetelők oldalán, a fasiszta Olasz és Német tengely oldalán álltunk, harcoltunk, és gyilkoltuk embertársainkat. Ez a nagy baj. Horthy csak azért úszta meg az elszámoltatást Nürnbergben, mert a bolsevik Sztálin, sajátos hatalmi taktikái miatt felmentette és futni hagyta Európa utolsó fasiszta államába.

És akkor térjünk át Magyarországra. Azért beszélünk fasiszta veszedelemről, mert látjuk és tudjuk, hogy a FIDESZ kormányzása alatt, bárki, bárhol az országban szobrot állíthat annak az embernek, akinek a kormányzása alatt (és egyáltalán nem német nyomásra), bevezették a világ legelső anti-szemita törvényét. Magyarország már akkor lépett a zsidók ellen amikor Hitlerék, Eichmannék csak gyerekcipőkben és olcsó ruhákban szaladgáltak kinn a pályán. Ennek az első zsidó-ellenes lépésnek a szellemi atyja nem más mint Prohászka Ottokár, Székesfehérvár egykori püspöke, akinek nevére felesküdve közösítette ki antikommunista, Istent-tisztelő szerénységemet és a KMH főszerkesztőjét Christopher Adamot a helybéli magyar szervezetek vezetője, Androvich Tamás atyafi. És ez önmagában nem baj, de az baj, hogy ugyan ezt tette Orbán Viktor fenn a várban, amikor kijelentette, hogy aki nem az ő pártjára szavaz, az nem része a hazának (Idézem: „a haza nem lehet ellenzékben”)

Az a baj, hogy a FIDESZ kormányzása alatt szobrokat lehet felállítani Prohászkának, annak az embernek aki féregként ábrázolta zsidó honfitársainkat, és akinek a szobrát megkoszorúzza, felavatja a magyar parlament alelnöke. Ma szobrot lehet felállítani annak a kormányzónak az emlékére aki már évtizedekkel a német bevonulás előtt egy rossz viccet csinált a demokráciából Magyarországon. A FIDESZ kormányzása alatt szobrokat lehet felállítani azoknak az embereknek az emlékére akiknek köszönhetjük, hogy egyik legnagyobb magyar írónk, Radnóti Miklós, nem a szerettei közt, békésen hunyta le szemeit, hanem agyonverve, kiéheztetve, megkínozva, egy nedves árok mélyén. Ez a baj.

Azt kérdezik, hogy miért beszélünk mi a fasizmus veszélyeiről Magyarországon ? Azért mert a FIDESZ kormánya kitünteti azt az embert, Bencsik Andrást, aki Kertész Imrének odaítélt első magyar irodalmi Nobel díjat egy tál fekáliához hasonlította, és ha tehetné, ha más időket élnénk, úgy felkergetné ezt az írót meztelenül egy fa tetejére kukorékolni a tél kellős közepén, mint ahogy évtizedekkel ezelőtt, felkergették a csodálatra méltó, zsidó származású olimpikonunkat, Petschauer Attilát a Bencsik András által ünnepelt katonáink egy fa tetejére, hogy ott dögöljön meg szegény, hideg vízzel le öntözve, megalázva, kitaszítva, amíg az urak, jó nagyokat kacagtak, s megpenderítették huszáros bajszukat. Ez a baj.

Azért emeljük fel a hangunkat, azért fasiztázunk, mert Orbán és kormánya kitünteti, megkoszorúzza, metiszteli azt az írót – és most Csurka Istvánra gondolok – aki többet ártott a keresztény-zsidó megbékélésnek az elmúlt 20 év során, mint bárki más. Azért beszélünk fasiszta veszélyről, mert azt látjuk, hogy az egykori KISZ-titkár, a FIDESZ második embere, Kövér László, a magyar parlament elnöke, egy olyan embert emel ki különleges megtiszteltetésre, egy olyan embernek a hamvait szállíttatja haza, egy olyan embert magasztal, aki a nyilasok padsoraiban rongálta népünk becsületét, azoknak az oldalán harcolt, akik ártatlanok ezreit meztelenre vetkőztetve lőttek bele a tél közepette a mi Dunánk jég-hideg vizébe, aki a nyilasokkal pucolt el otthonról. Nekünk többek közt az a bajunk Kövérrel, hogy egy olyan parlamenti képviselőt őlel át, aki pártjával, a magyar nyilasokkal, felelős azért hogy az oroszok szétlőtték fővárosunkat a háború utolsó hónapjaiban. Magyar vezérkarunk, tisztjeink katonáink lázadhattak volna, de nem lázadtak. És ez is baj.

Bencsik András, ex-kommunista.

Bencsik András, ex-kommunista.

Szóval mi is folyik ma hazánkban, Magyarországon ? Először is az a baj, hogy sokan látjuk mi folyik mindnyájunk szeme előtt, csak kevesen vesszük észre. Hogy mire is gondolok, hadd idézzem az Orbán kormány egyik kitüntetettjét, Bencsik Andrást, mielőtt még ő is fel-bukkan Bede-Fazekas Zsolt asztalánál és elmeséli, hogyan kell csigatésztát vagy puliszkát készíteni. Mi nem azért tartjuk Bencsiket egy gyűlöletkeltő, ex-komcsi köpenyegforgató fasisztának, mert hittről és hazaszeretetről papol, hanem azért mert gyalázza a zsidókat, és többször is bemutatta hogy szarik a demokráciára, és közös európai értékeinkre. Mi azért tartjuk Papp Lajost egy nem kedvelt közszereplőnek itt Kanadában, mert ugyanabból a tányérból lapátol mint Bencsik. Miről is beszélünk ? Bencsik András hazafi a következő szavakkal tálalta olvasóinak, a zsidó származású Kertész Imrének odaítélt első magyar irodalmi Nobel díjat. “Megpróbálom ezt illedelmesen előadni” kezdi szövegét a hazafi, mint egy jól nevelt polgári úriember. “Libériás lakájok, gyertyatartók, arany evőeszközök, brillantin, klasszikus zene. Ülünk ott meghatottan, és akkor a főpincér intésére az asztalra helyezik elénk a tálat, majd egy intésre leemelik róla a fedőt…Egyék barátom !- mondja ekkor nekünk őfelsége, s ahogy a gyönyörűen megkomponált tálra nézünk, melyen a fantasztikus eleganciával körített köret közepén ott díszeleg a főfogás, egy párolgó, nagy barna, büdös…hopp, elmegy az étvágyunk…hányingerrel küszködünk. Ez volna a Nobel-díj” (“Fény a sötétségben” Magyar Demokrata. 2002. December 19, 5. oldal. Tegyük el emlékül!). Miután tompul a polgári kacaj, halkul a tapsvihar, Orbán Viktor lovagja, kifejti mit gondol Magyarország EU tagságáról. “Erre is van egy hasonlatom” mondja a FIDESZ kitüntetettje, a békemenetek főszervezője. Jól figyeljünk Bencsik szavaira: “Az uniós csatlakozást valami nagyon finom ételnek képzelje el az olvasó. Mondjuk gondoljon arra, amit nagyon szeret, amit pontosan úgy készítettek el, ahogy mamája főzte annak idején. És szépen kiteszik a tányérjába. És már enne is, de akkor észreveszi, hogy a tányér szélét valakik bekenték ugyanazzal a barna, büdös… és azt előbb le kéne nyalogatni, hogy ne bűzölögne ottan, hogy élvezhető lenne az étel. De nem megy ez sem… eljött az év legsötétebb napja”. (Ugyanott).

Orbán Viktor pártjának kitüntetett tagja, a FIDESZ-es Bencsik, a Kádár rendszer alatt kommunista párttagként, a Népszabadság hasábjain szapulta Európát. Ugyanezt teszi ma a FIDESZ-kormány által pénzelt lapjában. Most is, mint anno, Európa ellen agitál, nem Európa politikai értékeit, demokratikus elveit képviseli hanem egy olyan értékrendet amely a fasizmus melegágya. Idézzük: „Oroszország végleg lezárta a kaotikus huszadik századot, és egy új…jól definiált össznépi érdekekre (építő)…korszakot nyitott meg a hagyomány, a hit és az erő jegyében…nagyon rövid időn belül az orosz kettős fogja meghatározni a történelem alakulását” (Bencsik András, Demokrata, 2008. május 14) Mi a fenti közszerepléseiért tartjuk Bencsiket és politikai társait gyűlöletkeltő fasisztáknak. Nekünk az a bajunk, hogy ma százezrek, sőt, millók masíroznak, hangoskodnak ilyen emberek mögött, odahaza és egyre többen itt kinn, a kanadai magyarok közt.

És akkor még egy pár további ízlelítőt a Jobbik, és a Jobbikos szívsebész másik szövetségeséről, a Tyirityán Zsolt által vezetett Betyárseregről. Tyirityán Zsolt , a 2008-ban alakult Betyársereg szóvivője 2010-ben a 168ora.hu-nak adott interjúban kereken megmondja mi a baj. Tisztán, félreérthetetlenül ékes Magyarsággal kimondja, hogy a Jobbiknak és szövetségeseiknek, a 64 Vármegyés Ifjaknak, az a baj, hogy még nincs Nemzeti Szocializmus Magyarországon ! Nem mi állítjuk róluk hogy a náci-nyilas irányzatot tartják Magyarország számára a helyes politikai útvonalnak hanem ők. Tyirityán szerint, a Betyársereg, ha zsidózik, cigányozik és buzizik, akkor csupán azért teszi ezt, hogy néven nevezze a problémákat. Nem mi találtuk ki, hogy a nácikat tisztelő rasszista Betyársereggel politikai szövetséget kötött Papp Lajos kedvenc pártja, a Jobbik, hanem maga Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Tessék, idézzük az interjúból Papp Lajos és a Jobbik szövetségesét:

“A Betyársereget 2008 tavaszán alakítottuk. Budaházy György, Toroczkai László és én gondoltunk arra, hogy életre kellene hívni. A Jobbikkal egy nyilvános találkozó keretében Ópusztaszeren garanciaszerződést kötöttünk, amelyen részt vett Vona Gábor is”. (Aki nem tudná, ez a szövetség a mai napig fenn áll és benne van a szövetségben a Toroczkai féle 64 Vármegye Ífjúsági Mozgalom is, melynek a nácikat tisztelő jelentéseiről is van jócskán idézetem.) Itt Kanadában ezeket a gazembereket bezárnák, leültetnék gyűlöletkeltésért. Magyarországon, Toroczkait tavaly, Orbán Alaptörvénének köszönhetően, egy kisváros polgármesterévé avatták. Hát ez a baj.

A Betyársereg. A "keresztény" nemzeti jobboldal harcosai.

A Betyársereg. A “keresztény” nemzeti jobboldal harcosai.

De térjünk vissza Dr Papp Lajos szövetségesével, a Betyársereg vezetőjével tartott interjúhoz. Nézzük meg hogy mi a baj. A fent említett riportban, a riporter a következő kérdést teszi fel Tyirityánnak: “Ha azt mondják a Betyárseregre vagy annak egyik tagjára, például Tyirityán Zsoltra, hogy szélsőjobbos, hungarista, fasiszta vagy náci, akkor mit szól ezekhez a meghatározásokhoz és jelzőkhöz?” A választ nem jómagam találtam ki, de elfogadom. Itt az érintett önvallomása: „Erre egy válasz lehet: köszönjük az elismerést”. Hát látják, ez a baj. A riporter tovább kérdez: „Nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy ön nemzeti szocialistának vallja magát. Ez ma, 2010-ben mit jelent Magyarországon?” Ime a válasz: „Nemzeti alapon álló és erős szociális háttérrel rendelkező államot képzelek el, ennek a híve vagyok” Ez is baj. A riporter nem adja fel: „Mi a véleménye Adolf Hitlerről?” A válasz nem késik: „Egy európai szintű, nagy hatású politikus, akinek a valós megítélése még várat magára.” Mi, a KMH munkacsapatában, és a világ civilizált tájain élő népek úgy tudjuk, hogy már több mint egy fél évszázad óta egyértelmű hogy mi volt a baj Hitlerrel. Dr Papp Lajos szövetségesei sajnos még most sem képessek erről tudomást venni. Ez a baj.

Vajon mit gondol Dr Papp Lajos pártjának szövetségese, a tálibokról akik több száz kanadai katonát legyilkoltak már Afganisztánban, és a kőkorszakba visszanyúló politikát folytatnak, “Ők nem terroristák?” kérdezi ártatlanul reporterünk Tyirityánt. Ezt válaszolja a Jobbik szövetségese: “Nem, én szabadságharcosnak tekintem őket” . Hát ez a baj ! Ezért sem jöhetnek ezek a fiúk Kanadába kedves KMOSzosaim, Kedves Bede-Fazekas Zsolt. A fentiek alapján, és hosszas elemzés, tanulmányozás után, a KMH, a Kanadai Magyar Demokratikus Charta megítélése nem várat magára. Mi a Jobbikot egy fasiszta pártnak tartjuk, amelynek nem kanadában hanem a történelem szemétdombján a helye.

És most, utolsó lépésként térjünk vissza Kanadába, nézzünk körül mi folyik itt helyben, a kanadai magyarok körében. Kit támogat és utaztat ide Magyarországról előadni a KMOSZ, vagy Magyarország nagykövete ? Kiket támogat vagy rugdos Bede-Fazekas Zsolt torontói műsora ? Kiket támogat vagy rugdos a montreáli Krónika ? Ki hívta Kanadába Morvai Krisztínát, a köztudottan anti-demokrata, Jobbikos politikust ? Ki hívta és adott fórumot annak a Kádár-spiclinek – Raffay Ernőre gondolok – aki a rendszerváltásig Nagy Imre gyilkosát, Kádárt szolgálta, és utána húsz éven át nem csinál mást mint könyveket ír, előadásokat tart arról, hogy a zsidóknak köszönhetjük Trianont ? Ki sztárolja Csurka István politikai nézeteit ? Ki hívta ide a Jobbikos Papp Lajos szívsebészt, vagy a másik Jobbikos politikust pár hete Torontóba, hogy szépen elbeszélgessenek, majd megrugdossák azokat, akik nem kérnek a magyar újfasiszta pártból, még akkor sem ha itt nem a faji gyűlöletről hanem a csigatésztáról mernek csak papolni ?

Raffay Ernő, egykori Kádár-spicli.

Raffay Ernő, egykori Kádár-spicli.

Kedves olvasók. Szeretnénk itt nyíltan kijelenteni, hogy e lapnak munkatársait más fából faragták mint Dr. Papp Lajost, és kedvelőit. Mi nem személyes sértettségből, fájdalomból – pl azért mert valamelyikünk családtagját kinyírták a Jobbikosok hősei – heppciáskodunk ezeken az oldalakon. Mi azért emeljük fel a szavainkat Dr. Papp Lajos és társai ellen, mert szabadságharcosoknak tartják azokat akik fejbe lőnek kislányokat akik tanulni akarnak, kövekkel dobálják halálra azokat, akik egyetemes emberi jogaikkal szeretnének élni, és mint a Tálibok, azokat gyilkolják, többek közt kanadai katonákat, akik a demokrácia és az emberi méltóság lángját védik. Mi senkinek se nyaljuk a fenekét – se a jobb oldalnak se a baloldalnak !! Mi nem tekintjük egy bűnnek a liberalizmust mint a szívsebész és társai. Mi nem azt nézzük, hogy ki mit papol hanem azt, hogy ki mit csinál. !! Mi a zsidó magyarokat nem Trianonért, hanem Magyarország iparosításáért, két tucat Nobel díjáért, a tudományos életünkben betöltött szerepéért tartjuk felelősnek. Mi nem gyalázzuk hanem ünnepeljük őket mind azért amivel gazdagították kultúránkat, mindazért amivel felemelték hazánk nemzetközi tekintélyét, jó hírnevét. És siratjuk becstelen hazug meghurcoltatásukat, siratjuk ezeket a magyar testvéreinket mindazokért a gaztettekért, amelyeket elkövettek ellenük a másik magyarok, azok a magyarok akiknek ma odahaza szobrokat állítgatnak, akiket újra temetgetnek. Mi sosem fogjuk elfelejteni és főleg nem Március 19 közeledtével mindazt amit a vallásos, hazaszeretők tettek 600,000 ártatlan magyar testvéreinkkel. Nem felejtjük el hogyan hátráltatták európai felzárkózásunkat, és látjuk hogyan teszik azt most is. Ukrajnában lázad a nép ez ellen. A magyarok többsége kussol.

A magyar kormány ma is, mint a két világháború közt, mint a Kádár-korszakban, hátrafelé, zavaros vizek és indulatok irányába, a demokráciától egyre távolabbra meneteltetik megtévesztett népünket. Kérjük, hogy mindazok a kedves olvasók akik Papp Lajos szívsebészért rajongnak, nézzenek egy kicsit jobban utána, hogy mit takar a szívsebész és pártjának hazaszeretete. Ne várják el tőlünk, hogy kedveljük a demokrácia ellenfeleit, vagy azt, hogy szabad teret engedjünk itt Kanadában a fasiszták terjeszkedésének. Nem szeretnénk azt elérni, hogy szeretett befogadónk, a kanadai nép úgy tekintsen ránk mint egy nép mely nem csak két világháborúban hanem most is, itt helyben is, a Kanadaiak értékrendjével szemben menetel és harcol. Ellentétben a KMOSZ-osokkal, mi egyetlen Jobbikost, Gárdistát, Vármegyést, Betyárt se hívunk ide közénk. Elegünk volt a fasisztákból ! Nem ülünk velük egy asztalhoz, nem borozgatunk velünk még akkor sem ha egy kereszttel és magyar zászlóval a kezükben ámítgatnak minket. Kövér László szavait kissé átalakítva mondjuk – fasiszta kutyából nem lehet szalonnát csinálni.

Göllner András

268 hozzászólás

 • Kedves Figyelő. Akkor most már tudod mi a bajunk Papp Lajossal? Még mindig hiányzik Neked Kanadából?

 • Kimerítő, tökéletes megfogalmazása miért hányunk ettől a papp izétől!

 • llanfair
  2014 február 20
  1:45 du.
  Sajnos, igen hiszékeny vagy kedves Illanfair! Én nem vagyok ilyen.
  Ez a szöveg tiszta bolsi mese, ami sajnos elég zavaros is.
  Valószinű, a cikk írója vagy ivott, vagy annyira begerjedt, hogy a szövege egy nagy, zavaros, gyülőlködő szövegé vált.
  MI KÖZE PÉLDÁUL Papp Lajos doktornak, kit hívtak meg Kanadába? Mi köze van Bencsik András újságíró szövegéhez, vagy a bizonyos Tyirityán Zsolthoz, a Betyár——-valamihez?
  Az összemosás Horthytól, szobroktól kezdve minden ment. Nekem az egész egy röhej!
  De aki hasonló érzelmű, az el is hiszi.

 • Figyelő: A fénykép videováltozata látható és hallható az interneten. Meg lehet győződni az igazáról. Én már láttam régebben. Ezeket nem itt hallom először. Nem mered kinyitni a szemed vagy csak nem akarod elismerni az igazunkat mert presztízsveszteség? Teljesen tisztán érthetően van megírva és minden ellenőrizhető.
  De csak a szokott sémákkal válaszolsz. Részeg, bolsi és gyűlölködő.
  Nem ismerem Göllner Andrást. De az arcára nem ez van ráírva.
  De tudod, hogy Mussorgskij mindig részeg volt? Hovanscsina, Borisz Godunov és az Egy kiállítás képei. Mond valamit?

 • Sajnos, kedves Ilanfair ezt a cikket nem lehet a nagy zeneszerzők műveihez hasonlitani. Én nem léttam bizonyitékot a sok zagyvasághoz.
  Örülök, hogy neked sikerült.

 • Tisztelt Göllner András!

  Gratulálok! Pszichológiai szempontból ez a cikknek nevezett valami, az ön saját terápiája volt. Most aztán tényleg kiírta magából… Önben valószínűleg egyfajta képmutató, torz harag lappang, amely időnként kissé beragadva a felszínre kerül. Ha az orvosa lennék valószínűleg azt ajánlanám önnek, hogy a hasonló kritikus helyzetekben, próbálja meg kívülről szemlélni önmagát. És ilyenkor tudja az se baj, ha némi balgaságot lát. Ez a lényege ennek a módszernek, hogy felismerje azokat a buta történéseket, amelyek lealacsonyítják a személyét. Engedje meg részemről a bizalmat. Szerintem ön emberileg, és persze szakmailag is többre képes. Szorítok önnek. Biztosan sikerülni fog.
  Persze, ha nem megy egyedül a gyógyulás, azért mindenképpen forduljon szakemberhez. De előtte vezeklésül, köpjön fel egy nagyot és álljon alá. Higgye el,jelenlegi állapotában már ez is sokat segít.

  Őszintén remélem, hogy abbahagyják a Papp professzorral szembeni majomkodást.

  Isten, Jól Áldja meg magukat!

  Tisztelettel, pártállástól függetlenül: Thot Attila

 • Csak azt nem értem még mindig, mi köze a KMOSZnak a fenti utolsó bekezdéshez:
  ” Nem szeretnénk azt elérni, hogy szeretett befogadónk, a kanadai nép úgy tekintsen ránk mint egy nép mely nem csak két világháborúban hanem most is, itt helyben is, a Kanadaiak értékrendjével szemben menetel és harcol. Ellentétben a KMOSZ-osokkal, mi egyetlen Jobbikost, Gárdistát, Vármegyést, Betyárt se hívunk ide közénk. Elegünk volt a fasisztákból ! Nem ülünk velük egy asztalhoz, nem borozgatunk velünk még akkor sem ha egy kereszttel és magyar zászlóval a kezükben ámítgatnak minket. Kövér László szavait kissé átalakítva mondjuk – fasiszta kutyából nem lehet szalonnát csinálni.”
  Erre csak egy válaszom lehet: Nekünk meg elegünk van a bolsikból!

 • t.attila: visszavonom a korábbi ajánlatomat. magának sürgősen orvosra van szüksége. a skizofrénia gyógyszeresen már egész jól szinten tartható.

 • T.Attila: Miután nem orvos ne okoskodjon. De sokat segítene ha meg tudna csak egy dolgot is cáfolni. Az nem megy?

 • figyelő: na végre! korábban is mondhatta volna, hogy elegük van a fideszből – mert, ugye, ők az egyedüli bolsevikok (csak magának fordítom le = többségi, mert gondolom, oroszból elég gyenge volt, annak ellenére hogy 12 évesen már értette a szovjet katona ázsiai tájszólását) – korábban megkímélhette volna magát a kritikáktól!
  ja, és mégis, kiket is képvisel? mert mintha többes számot használt volna! ha a felhatalmazását is ide tenné?

 • Göllner és társai, akik a népszavát olvassák azok bolsik mindazok szemében akik TUDJÁK a lényeget.
  Lehet faistázni, nácizni de kk teszik ez, vajon? csakis a bolsik.
  Tehát, ezentúl, ha nácizást látok egy jobboldali felé, máris a bolsikra gondolok!
  Köszönjük szépen, ELÉG volt belőlük, IS!

 • Tisztelt Ille István!

  Úgy tűnik, önt valamiféle lelki kapcsolat fűzi Göllner Andráshoz. Látja, kibontás és szavak nélkül is működik ez. Persze, a szellemi különbözőség bizonyos esetekben azért még éket ver az emberek közé. De épp ezért kell tovább munkálkodnunk, hogy valóban a lelkünkhöz mért szellemünket találjuk meg.

  Tisztelettel: Thot Attila

 • Bolsi lettem? Hát jó. Nem hátrány, hogy nem voltam úttörő és ministráltam?

 • figyelő: akik tudják a lényeget??? ez most komoly? maga meg tudja határozni, ki azok?
  a bolsi nem azok szemében képződő valami, akik vörösen látnak, hanem egy történelmi fogalom, egy történelmi párt és annak hatalmi rendszerének definíciója, jóasszony, bár ez magán már nem segít. de, ha már: hatalmi berendezkedését, filozófiáját és többségét illetően manapság európában egyetlen bolsevik párt van: a fidesz!
  na, erre varrjon gombot!

 • Tisztelt llanfair!

  Van becsületes neve is. Vagy így könnyebben jönnek a gondolatok? Vajon miért megy fel a vérnyomása?

  Tisztelettel: Thot Attila

 • t.attila: lelki kapcsolat, mi? mondja, hol kapta a pszichiáter-képzést? vagy csak a kezelő folyosóján hallgatott le pár jól hangzó kifejezést? esetleg a lelkészképzőben?
  a szellemi különbözőségbe, biza, belepacsált: maga tényleg különbözik, de ne vegye dicséretnek 😀

 • llanfair: figyelőnek fogalma sincs, mit jelent az, hogy bolsevik. attól tartok, a mensevikről sem, pedig itt rendesen azt képviseli, széllel szemben is 😀

 • nade t.attila! kezd repedezni a kultúrmáz orcájáról! nem kellene újra sminkeltetnie?
  amúgy, ha már thot: nem lányt akartak a szülei? mert az ethel-ben legalább helyén van a “h”, de a thot-ban?
  amúgy hogy hangzik az, hogy etele sírja? röhejesen, nem?

 • Mi a helyzet? Felborult a rendszer?

 • t.attila: fel. magánál. van ilyen, amikor előáll az ösztrogén dominancia 😀 a tünetei erősen jelentkeznek magánál, kicsi etele 😛

 • Ille, nagyon jól tudom mit jelent a bolsevik rendszer.
  Ez a legjobb szó rövidités, de ha akarja komcsit is használhatok.
  Ja, s figyelmébe hozom, hogy ezentúl minden nácizásra ez lesz a válasz!
  Mikor egy rendes, becsületes magyar hazfira rásűtik a náci bélyeget, én jövök a komcsival!

 • Tisztelt Ille István!

  Egy kicsit gondolkodjon, a fallosz az egy kulturált kifejezés. Nem hiszem, hogy nekem kellene sminkelni. A legutóbbi “sminkelésemnél” megcsúszott kissé a kezem, és betört valaki orra. Mint már írtam, vannak gyarló emberek és gyarlóbbak. Ön melyik csoporthoz tartozik?

  Tisztelettel:Thot Attila

 • T.Attila: Már mondtam ne játssza az orvost.
  Van becsületes nevem amit itt sokan tudnak. De akárkinek nem mondom meg.
  Mindamellett a Llanfairra sem hoztam még szégyent. Ez a nicknév egyedül az enyém. A nevemet pedig viseli más is. Például a nagypapám is az volt. Ha le akar nyomoztatni nagyon egyszerűen megteheti.
  Cáfolatot vártam nem “jópofizást”. Az nem megy?
  De ha eltölt itt egy-két hónapot és rendesen viselkedik bemutatkozom. Rendben?

 • Tisztelt Ille István!

  A hajhullásából ítélve úgy látom, hogy az ön ösztrogén termelése már leállt. Most melyik állapotban van?

  Tisztelettel: T.Attila

 • Figyelő
  2014 február 20
  3:14 du.

  Nagyon felhúzhatta magát Figyelő mert szokatlan hevességgel ömlik magából a híg fos! bolsik-bolsik-bolsik, tud esetleg valami mást is mondani ellenérvként, vagy elkönyvelhetjük, hogy végképp elszakadt a racionális valóságtól? És nem a csak a bolsik fasisztáznak, kérem ne legyen már ilyen fájóan korlátolt. Azok náciznak akik képesek különbséget tenni az egyetemes emberi erkölcs és viselkedés illetve az ordas civilizálatlanság között, azok akik európai értékek mentén akarnak haladni és nem fogadják el a nagyság illúzióját kergető populáris, mitikus történelemhamisítást! És ha egy orvos a hivatása gyakorlása helyett mitomán őstörténet kutatónak, sámánnak meg ufónak áll kiröhögjük, de ha mindezt megkülönböztető, fajvédő rosszindulattal teszi, elküldjük a kurva anyjába! És ez nem bolsevizmus függvénye figyelő, hanem az alapvető emberi normákhoz való ragaszkodásé, amiről úgy tűnik magának egyre foszladozóbb emlékei vannak…

 • T.Attila
  2014 február 20
  3:48 du.

  “utóbbi “sminkelésemnél” megcsúszott kissé a kezem, és betört valaki orra”

  Na, már megint felbukkant egy menősködő, magától elpattant idióta!
  Veréb egy picit csippentsél vissza, mert eddig csak annyit tudtál virítani, hogy minden jel szerint borzalmasan be vagy tépve, de kezdesz széthullani is! Mi van, elfogyott a ketaminod?

 • Christopher Adam

  Eléggé szürreális, hogy a Raffay és Bencsik támogatói éppen az ellenoldalt “bolsizzák,” meg kommunistázzák. Van esetleg valakinek kedve arról írni, hogyan lett Raffayból meg Bencsikből keresztény-konzervatív és nemzeti érzelmű hős? Feltehetően, úgy mint Kerényi Imre és még sok más dörzsölt politikus és közéleti szereplőből…

  Ez kicsit olyan, mint amikor a kanadai magyar jobboldal krémje engem kommunistázott, azért meg megszerettem volna menteni az állambiztonsági levéltár anyagait, amit kormányuk kivánt felszámolni.

 • Christopher Adam
  2014 február 20
  4:19 du.

  Na igen, erről nem is beszélve! Bencsik aki pont ugyan olyan förtelmesen szervilis cikkeket írt az MSZMP-nek benyalva. De ők meg a birkáik bolsiznak! Elképesztő!

 • Tisztelt Illanfair!

  Ön miközben ír, beszél is? Szóval méltónak kell lennem ahhoz, hogy tisztességesen bemutatkozzon? És maga követeli a rendes viselkedést? Érdekes felfogás. Gondolja, hogy ön az a személy,akinek ki kellene fejtenem bármilyen cáfolatot? Nem! Határozottan nem! És határozottan tudom, hogy nem fogok az ön kifejezésével élve “itt tölteni” egy-két hónapot. Abszurd dolog lenne. Túl sok a tennivaló. És azzal gondolom ön is tisztában van, hogy tettek nélkül nincsen változás. Ez a kis “beugrás” önökhöz, csak jobban megerősített a meggyőződéseimben.Abban a tudatban, hogy a változtatást hol kell folytatnom… Mert változtatás nélkül nem lesz jobb a világunk. S tudja ezt a változtatást, először magunkban kell megtennünk. Én már ezt megtettem. És feltételezem eljön az az idő is, amikor ennek a fórumnak a képviselői is megteszik ezt. Nem ördöngösség ez, csupán nézzetek magatokba. Mit és kit képviseltek valójában? Miért hadakoztok? Mi a célotok? Ha magatokba néztek, sok lesz a kérdés. De végső soron el fogtok jutni odáig, hogy a jelenlegi erőfeszítéseitek a semmibe enyészik el…

  Tisztelettel: Thot Attila

 • tótocska
  azt hiszem megbuggyant.Még nem akadt valakire,aki sminkelő Őbuzgóságát egy jól irányzott seggberúgással hosszú időre megfossza a nemi élete gyönyöreitől.Én meghívnám egy barátságtalan randorira,de a nagypofájú éhenkórászoknak az utazáshoz nincs elég lopott pénzük és a bátorságuk is csak az alsó szájukat táplálja.

 • Figyelő!
  Most aztán helyetted ég a pofámról a bőr.
  Sajnállak!

 • Tisztelt Fuser!

  Adjon Isten! Te meg melyik gomba spórájaként érkeztél? Az írásod fuser igencsak elfuserált. Tudod van egy Ázsiai ország ahol egyszer kiirtották a verebeket. A veréb kicsi is, szürke is, de hasznos. A kiirtása óriási károkat okozott annak a bizonyos Ázsiai országnak. A ketamin úgy tudom, hogy a lónyugtató kábítószer. Nem egészen értem, hogy jön a verébhez a ló? Talán azért kérdezed meg, hogy “elfogyott a ketaminod”, mert te vagy a ló?

  Még mindig tisztelettel:Thot Attila

 • Gratulalok! Nagyon jo es osszefogo ez a cikk. Koszonet erte! Kanadanak nincs szuksege nacikra, barhonnan is erkeznenek.

 • C.A.

  Maga, kis haver, nem kommunista, hanem egy szerény képességű, de gátlástalanul törtető, érdek-filoszemita, aki azt hiszi, hogy az elvárt, a “menő” lózungok kitartó ismételgetésével jól tudja egyengetni önön pályályát. Azt pedig elárulhatom, hogy Raffay ezelőtt harminc évvel már többet tudott Trianonról, mint Ön valaha tudni fog, és a “szabadkömüves tevékenység” nemzetközileg is elismert kutatója. Ön pedig ezzel a mindenkit lejáratni akaró erölködésével előbb-utóbb méltán fogja kivívni minden magára valamit is adó ember utálatát.

 • Gyuri10!

  Valószínűleg a 10-es szám azt jelzi nálad,hogy 10-szeresen ökör vagy! Merre felé laksz?

  T.Attila

 • Látjátok!

  Elértünk egy szintet. Milyen egyszerű manipulálni az embereket. Innen már csak felfelé vezet az út. Mindössze csak a tudatszinteket kell feltornázni. Pontosan érzékelhetőek a reakciók és az ellenreakciók, és mindeközben elterelődik a figyelem a lényegről.
  És ha visszatekintünk,hogy mi volt a kezdeti forrás, akkor rájövünk arra, hogy csak egy elméből kipattant kreálmány.

  Tisztelettel:T.Attila

 • T. T.Attila: No. Nem hiszem, hogy nekem be kell mutatkoznom első pillanatban bárkinek is az interneten. Nem tudom ki van a másik oldalon. Magától sem vártam el a bemutatkozást. Az internetes fórum már csak olyan, hogy elfogadja a nicknevet. Nem mindegy magának, hogy Béla vagyok vagy Llanfair? Nem vártam magától semmit. Nem is ígértem semmit. Az a kellemetlen az internetben, hogy nem tudja kinek osztja itt az észt. Igen, jogom van annak bemutatkozni akinek akarok. Ez ilyen egyszerű. Itt még a rendőr sem igazoltathat engem, majd pont maga fog. Nem tudom mi a többiek célja. Az enyém a véleményem elmondása és a magyar nyelv gyakorlása. Ehhez képest már szereztem három másik országban élő személyes barátot. Kettővel már találkoztam eggyel pedig két év múlva fogok találkozni Kanadában. A világmegváltáshoz már öreg és realista vagyok. Én megoldottam az én problémámat maga is oldja meg a sajátját. Én sem kértem magától segítséget. Olyannal meg főleg nem szeretek barátkozni aki erőszakkal fenyeget másokat. Maga próbál belém marni valamiért. Mondhatnám provokál. Semmiféle erőfeszítést nem teszek. Igen én írás közben beszélgetek. Nekem ez csak beszélgetés. Van aki meghallgat van aki nem. Nem oszt és nem szoroz.
  De ha olyannyira kíváncsi visszalapoz a régebbi hozzászólásokhoz megtalálja a nevemet. Még írtam is a whiskyről egy amatőr sorozatot. A nevemre csak akkor lehet szüksége ha fel akar jelenteni. De nincs miért és értelme sincs. El kell ezt hinnie. Most vagdalkozik és sérteget. Értelmetlenül. Nem én bántottam.
  A vérnyomásom miatt pedig ne aggódjon. A világ egyik legjobb orvosa a háziorvosom. 😛

 • Fuser. Te ez egy Don Quijote. Most meg akar vívni mindenkivel. Pedig nem bántottam. Szólj neki légyszíves, hogy a veréb barna. A hasa szürke csak.

 • S független a tudati különbözőségektől, a magyar lélek azért tovább él…….

 • T.Attila: Sajnos Fuser azért ajánlott ketamint mert nagy állatnak tart. Ezzel együtt kell élned. Még mindig tisztelettel!

 • Szerencsétlen,

  ahol én lakok ott az ilyen turul záptojásból kirohadt nácibarmokat kötélre veszik, elégetik és szétszórják a tengerbe. Ha tényleg itt akarsz meglátogatni írd meg a mail címedet és letárgyalhatjuk a találkozót. Ha ugyan leengednek a repülőről! Ez nem Kanada. Itt a náciknak nincsenek emberi jogaik, mert nem vesszük őket emberszámba. Nos, erre varrjál gombot meg spanyol árpádsávos rongymasnit!

 • Na a régi bolsik… és leszármazottaik -elveiket?..feladva -saját érdekeik miatt átmentek “kapitalistába”..(ami nem nagy érdem) mondjuk “menysevikbe” (ugye szerencsére kisebbségbe…) a hazájuk ellen dolgozva (itthon és kint is)…míg a közép (és többnyire keresztény, de minden vallást elfogadó) jobboldal a hazájával, az emberekkel szemben sokkal inkább szociális elveket vall!! Hát ez az igazság!

  Na a baloldal nem lehet büszke magára!!!! Papp Lajos felett meg már megint olyanok “ítélkeznek” akik ugye messze nincsenek vele azonos szinten!!!!!!

 • Érzed, Ilanfair mennyire nem tudsz kiállni magadért. Segédért kapkodsz. Aztán meg levegőért…

  Sajnállak.

 • Gyuri10! Már tudom, hol laksz. De tisztában vagy vele, hogy a nácikat a magad fajták pénzelték. Csak azt nem értem miért beszélsz magyarul? És miért beszélek én is magyarul? Hiszen te magyargyűlölő vagy. Engem meg nácinak nevezel. Mi alapján? Tudod egyáltalán mit jelent az, hogy náci? Szerintem nem. 1944.Március 19.-én megszállták a hazámat a nácik. A II. Világháború kapcsán óriási károkat okoztak a hazámnak és a magyar népnek. Lehet, hogy van olyan elmebeteg, aki a megszálló német csapatokkal szimpatizál, de ez rólam nem mondható el. “Magyar” létedre tudod egyáltalán mi az a Turul? Mit jelent a Turul? Szerintem erről sincs fogalmad. De sajnos még annyi sem ragadt rád, hogy az Árpádsávos zászlót tiszteld. Nekem nem kell repülőre szállnom, hogy ott legyek nálad. Te viszont ha Magyarországra jössz, vendégként érkezel. Látod, ez a különbség közöttünk. De ne feledd. Ha egyszer te, és a hasonszőrű társaid ideérkeztek és visszaéltek a vendégszeretettel, az Isten irgalmazzon nektek…T.Attila

 • Tisztelt Gollner “ur”!

  On szeret Gyurcsany Ferenccel fenykepeszkedni, ebbol kiindulva furcsallom, hogy erkolcsi alapot erez arra, hogy barkit is fasisztazzon.

 • Kedves T. Attila!

  Hadd kerdezzem meg ontol ugyazt amit on is kerdezett valakitol. On tudja pontosan, hogy mi a nacizmus, fasizmus stb. Mert nem az a naci vagy fasiszta akirol on allitaj, hanem annak vannak ismervei. Azon kivul ezekkel a dolgokkal ovatosan kellene banni, mert voltak mar olyan viccek az eletben mint pl. Eric Honecker ugye, aki “jo kis” kommunista elvtars volt, aki szinten nacizgatott meg fasisztazgatott egesz eleteben, kozben a kislanya Chileben elt a “fasiszta” Pinochet alatt, es olyan jol erezte magat, hogy miutan Honecker elvtarsat segbe rugtak az NDK-ban, egyenesen a “fasiszta” Chilebe koltozott es ott is halt meg.

 • NÉZZENEK ODA !
  Frivullából fuvollázás helyett valami egészen más tört ki.
  Valami ami eléggé bűzös.

  T. Tatilla.
  Maga annyira udvarias , hogy az már udvariatlanságnak hat.
  Vagy fordítva ?
  ( Vagyishogy udvariassággal próbálja leplezni pimasz udvariatlanságát. )
  Tudja aranyom ” nyers ” stílusban is lehet valaki tisztelettudó , csak érteni kell a módját.
  De maga egyszerűen nyálas.
  Ez van öregem.

 • Kérdezezezeegettete
  Mi a baj már megint ezzel a Gyurcsánnyal ?
  Talán ha megvilágosítana minket…
  A cikk meg egész másról szól
  Ahhoz szóljon hozzá.
  Ha tud.

 • Tatilla :
  Szteem Turul nincs is.
  Csak a benne születettek hehehehe

 • T.Attila
  2014 február 20
  5:10 du.

  Tahó Attila ezek szerint túl idős vagy azért nem vágod a szlenget, de még valószínűbb, hogy a magyarsághoz csak a magyarkodással van közöd. Mindegy, nem is érdekel, ami viszont biztos, hogy egy nyegle droid vagy aki azt hiszi ezzel a gusztustalanul nyálas intelligencia maszkkal tud mások fölé kerekedni! Rém szánalmas ötlet! Ha az elme orvosod javasolta, sürgősen keress másikat!

 • llanfair
  2014 február 20
  5:45 du.

  Barátom ez a csávó totál kész van! Valahonnan megszökhetett és most tobzódva őrjöng míg rá nem lelnek az ápolói! 🙂

 • Nem lehetne a lenyegrol beszelgetni? Tudom az az itteni urak/holgyek felet sem erdekli, latszik a szinvonalukbol… de konyorgom. Ez egy sulyos tema, remekul megirt, idezetekkel teletuzdelve… miert nem azokat vitatjak? Miert nem azokrol mondanak velemenyt? Onok szerint normalis, hogy Horthy szobrok szokkennek az orszagban? Onok szerint normalis, hogy Nyiro, Wass meg masok reszei a nemzeti tantervnek? Onok szerint normalis (es nem naci) az az ember, aki maig hirdeti, hogy a magyar az osnep, magyar az osnyelv, tolunk szarmazik mindenki, igy mi kulonbek vagyunk mindenki masnal? stbstb… Nem errol kelllene itt vitatkozni, ertekezni? Ezekre a kerdesekre reagal valaki, pliiiiz, ahelyett hogy kopdosne, ragalmazna meg komcsizna? En pl a komcsikat ugyanigy ruhellem,es attol, mert a nacit nacinak nevezem, nem vagyok komcsi, csak demokrata.

 • Fuser
  2014 február 20
  10:46 du.
  Viszont látjuk azt a szellemi színvonalat is, ami miatt van kereslet az újnyilasokra. Alap ismereti szintjük sincs a történelemről. Igen alacsony tudásszintjük miatt az éltben amúgy sem érnének el semmit, vagy képességhiánnyal küzdenek az életben. Tudásuk, képességeik hiányát pótolandó fordulnak az erőszakot hirdető pártok felé, elpusztítandó a magasabb tudást.
  Én úgy érzem ez a gyűlölet árad belőlük.

 • Geyza!

  Magacska valami troll itt? Mert nagyon ugy csinalja.

 • Göllner András

  Először: Kis kérdezgető !

  Kérünk szépen egy kopiát ide a KMH nyilvános oldalára arról a képről amelyben Gyurcsány Ferenccel szerepelek, mert azt mindenkivel megszeretnénk osztani. Ne legyen annyira önző. A Feri is kér egy kópiát mert erre szeretne táncolni a felcsúti törpe háza előtt, bokafix zokniban, after midnight. Segítene ? És azt is megmondaná, mivel én ilyen képről nem tudok, hogy milyen cuccban voltam a pikcsörön ? Csak nem Attilában ? Annak nem örülnék, bár ki tudja a Thót átfutott az agyamon, de aztán gyorsan kiköptem, és átraktam a papplajosról elnevezett paplanom csakrájába és azt írtam a fájlra, hogy “bébinek”. Bocs, túl gyors voltam a lúdtalpasoknak ?

  Kérdezőske ! A Bencsics Kláriról (aka Figyelő) és rólam nincs egy közös képe ? A Chris Adam megkért hogy szerezzek be egy ilyet is mert azt ki akarja rakni a plafonjára, downtown, az ágya felett, van rá helye mert leszerelte a pókhálót, és azt szeretné mellé írni, hogy “Midnight in the Oasis”.

  De molyra fordítva a szót, (ok, nem molyra, hanem komolyra) a cikkemre tett idióta megjegyzésekre most nincs időm reagálni – az olimpiai közvetítéseket nézem. Darkness at noon van. Drukkolok Kanadának. Ugye ez nem baj Dr. Papp Lajos ? Kizárt ? És különben is, kinek drukkoljak, a talibán szabadságharcosoknak, Morvai Krisztának ? Értsék már meg, kérem, ezek nem tudnak hokizni. Nem a mi fajtánk.
  Ezek.

  Kedves értelmetlenkedők.

  Imádom önöket, mert minduntalan kihozzák belőlem a komolytalanságot ami úgy lüktett bennem mint a paksi atomerőmű 2-ik blokkja, vagy mint a tegnapi vargabéles. Acél a hasam, György a becenevem. Megígérem, hogy ha ráérek válaszolok mindnyájuknak – a kedveseknek és a gorombáknak egyaránt. A gorombáknak most csak azzal tudok hízelegni, hogy küldök nekik egy magam által kitalált angol mantrát amit magyarul lehet ismételgetni. Biós, nincs benne tartosítószer. Egy kisvárost lehet vele felfűteni. Patinás, kerek és dendi. Jól megy a rántott húshoz, de csak sárga abrosz mellett hegymagasi olaszrizlinggel. Nincs nemi szerve. Ballag ha magára hagyják. Csiga, de táltosnak becézik. Gyakorolgassák, mert ettől jobban fogják érezni magukat. Ettől kevésbé lesznek maguk alatt. A mantrának nincs semmi jelentősége, nem kell elgondolkozni rajta, ezért ajánlom. (Ha lenne jelentősége azt úgysem értenék, bekéne lőni a Dunába) A lényeg: a mantrám egy igazi Hungaricum mert tőlem származik, egy igazi Ungaricumtól.(H) Olyan mint a vasaló alatti hús – ezt is mi találtuk ki, mert mi a vasallót étkezési tárgyként kezeljük. Ma már nem hordunk mandzsettát. Na, szoval, a lényeg: kedves ellenfeleim !!!!! Ne duzzogjanak annyit. Ismételgessék a mantrát, és mindíg figyeljenek az egyenletes lélegzésre, ez nagyon fontos. Így ejtsék ki a mantrát: “sékinbékin, sékinbékön, sékinbékin, sékinbékön”. Oké ? Ravasz. Tudom. De nem kakas. Kicsit molett, de nem dús. Amikor már könnyedén pörög a nyelvükön, és kezd unalmassá válni, bővítsék ki. Így: “sékinbékin macika, erőműben, lacika: kövér” Ezt mondogassa ön is, kis kérdezöském, miközben a Fletós pikcsörömet keresgeti a pufajkájában, a talibános zokniai közt. Toujour lamour. 🙂 Maradok, önöknek, Szent Bonifácán (magyarul, turul). …ui Győztek a lányok.

 • Szint alatti a műsor. Egy kicsit rendezzétek a soraitokat.
  Nem érzékelem az összhangot. Csak bizonytalan nyögéseket és böfögéseket érzékelek. Mi van veletek gyerekek?

  T.Attila

 • T.Attila
  2014 február 20
  11:43 du.
  Úgy tűnik, lecsúsztunk a szintedre.

 • ezek égetik Magyarországot a világ szine előtt! hányinger mind!

 • figyelő: ebben ne legyen olyan biztos. ugyanis a komcsizása attól lesz nyilvános, ha kiengedjük a fórumra. ha nem, elteheti befőttesüvegbe a speizba 😀
  amúgy igen kicsi emberke maga ahhoz, hogy fenyegetőzzön, de, ha élvezi, hogy nevetségessé teszi magát, csak csinálja.

 • T.Attila!
  Semmi kolonos nem tortent, csak Ille (az osszes nickneve alatt) kapott egy fejbekolintast az On irasaval. Kell egy kis ido amig foldolgozza es megvalaszolja. Tudja, hogy a tole szokasos lekicsinyles, sertegetes – egyaltalan az ami az o modszere – itt mar nem mukodik. De en biztos vagyok benne,hogy talal majd modot a folulkerekedere. Meg akkor is ha abszolut bunkonak fog hatni.

 • jimbo: maga orvosi eset ezzel az összes nicknév mániájával 😀 javaslom, legközelebb írja ide, melyek is lennének azok. megígérem, beazonosítom őket, és közlöm, honnan is írnak. na, csak nagyjából, mert már a település beazonosítása is sérelmezhető, de, mondjuk, megyére elég lesz. amennyiben nem hajlandó rá, akkor javaslom, erről kussoljon végre, mert meg talál haragítani! amúgy miből gondolja, hogy ez a skizoid etele engem bármivel is meg tud érinteni – úgy lelkileg, mint tettleg?
  én, öregem, nem kell, hogy módot találjak a felülkerekedésre: én magasan maguk felett kerekedek 😀
  maga, kicsi huszár – ja, azoknak attilájuk van, és nem bocskaijuk – megint velem foglalkozik. megértem, ez könnyebb, mint egy valamennyire is értelmes kommentet összehoznia a cikkel kapcsolatban.
  de azért mondok magának valami biztatót: hajráf, jimbo!

 • T.Attila: Nem érzem. Nem kértem segédet. Nem kapkodom levegőért. Engem ne sajnáljon, nincs miért.
  Maga harcol, míg én élvezem a megnyert háborúm minden előnyét.
  Bartók tanár úr hogy van? Még Ő a főorvos? Bízzál benne, meggyógyít. Mikor enged ki? Szép tőle, hogy nem vette el a laptopodat. Mennyit lehet keresni ezzel az ocsmánysággal?
  Kevés volt a szélsőjobbos haderő, hogy téged is idehajtottak?
  Komoly gond ha az egér azt hiszi, hogy ő játszik a macskákkal. De Bartók tanát úr ezt is meg tudja oldani.
  Szép napot és vérhányást!

 • Daniel: Kedves Daniel: Mint írja ez egy remekül megírt cikk. Miért nem vitatjuk meg? Mert nincs mit. Tökéletesen fedi a valóságot. Mi elfogadtuk az ellen oldal pedig nem tudja vitatni és cáfolni.
  Ezért ideküldték ezt az Attila trollt, mi pedig elszórakozunk vele egy darabig.
  És igen, az itteni jobboldaliak szerint normális a horthy szobor és wass albert veri Jókait és Arany Jánost.
  Ez már a sokadik cikk ahol ezt hangoztatják. Sajnos a gondolati sivárságban nem tudunk értelmes gondolatokat ültetni. Ha valaki vak annak nem tudja elmesélni a színeket. De megpróbálhatja. Mesélje el nekik mi a különbség az irodalom és wass között. Lóval könnyebb imádkozni majd észreveszi. A parancs az, hogy wass az író horthy a csodálatos politikus. Ők pedig hú katonák.
  A katona pedig nem gondolkodik hanem parancsot teljesít!
  Örüljön annak, hogy nem vesznek elő egy harmadrangú zeneszerzőt (nem adok tippet kit), lecserélni Bartókot, Kodályt és Dohnányit.
  Szerencsére süketek is.

 • T.Attila!
  Ugye milyen szep gondolatok jonnek elo ezekbol a fejekbol???Mondanam, hogy erdemes rajtuk elgondolkozni, de azt hiszem, hogy nem.
  Mindenesetre, flefrissito volt az On jelenlete itt, mert remelem nem pazarolja energiait itt. Pedig de jo lenne.

 • Jó cikk!!
  A hozzászólók pedig minősítik. A gyűlöletükkel a cikket, a stílusukkal saját magukat.

 • jimbo: maga jónak látja, ha valaki energiát pazarol? ejnye, jimbo! hát az empátia? a gondolkodást meg bízza olyanokra, akiknek van is mivel gondolkozniuk. maguk nem tartoznak oda.

 • bigskorpió: köszöntöm a fedélzeten! mert hát, maga is minősíti saját magát 😀

 • JIMBO: Örömmel tölt el, hogy ez a tudományoskodó maszlag a kötekedő és fenyegetődző tulajdonosával gondolkodásra készteti (ez is minősít).
  Ez üdító változás magától. Az se baj ha egy troll hozza ezt ki magából. De sok jövőt nem jósolok neki mert hamar megunják ezt a szép papírba csomagolt szemetet amit előad és nem etetik tovább a trollt. Se tisztelettel se anélkül.

 • Bigskorpió
  2014 február 21
  5:20 de.. Mindenki minősíti saját magát a hozzászólásaival.
  A cikk tényleg jó. Cáfolni nem lehet tehát maradnak a mellékvágányok.
  Ille Pisti beavatási szertartása ne zavarja. Ez jár Önnek is.

 • llanfair: nem hiszem, hogy a jó fiú értékelné 🙂 amúgy is, lehet, hogy sugárfertőzött (ő érti, mire célzok)

 • Ille István. Még az is igaz lehet. Többször volt igazad ebben mint nekem. De a beavatást nem mulasztod el. 🙂

 • Ez ami itt folyik marha jól mutatja a Jobbikosok értelmi szintjét. Miután már nem tudnak semmit sem irni idecsődtik ezt a kedves antipatikust (még szerencse hogy nem patikus) Toth urat, aki fáradhatatlanul ontja magából a jobbnál jobb tanácsokat. Egy biztos: sem értelmi sem más szinten még csak a közelébe sem jöhetnek Göllner András urnak. Mert egy olyan ép érvük nincsen amivel megcáfolhatnák az igazságát. Toth ur azt irja fentebb, hogy nem tudjuk mi a fasiszta? Visszakérdezek mint egy büdös zsidó (elnézést izraeli). Maga tudja? Mert amit maga tud az egészen biztosan téves. Tudja maga mi az a fassio és hogyan is nézett ki? Megnyugtatom nem egy négylábú ősállat. A náci meg nem becézés. Önnek mi a véleménye arról ha azt merem mondani: nyilas, náci=kommunista. hagy ne példálózzam, de anno a komcsik a “kékcédulások” maguk mondták. Jaj mit kell ebből akkora segget csinálni? Régen nyilas és náci volt most elvtárs és megtért. Helyettesítse be azt a célszemélyt akit akar. Van belőlük éppen elég. Félremagyarázni lehet, az maximum tanulatlan emberre vall. De történelmet hamisítani az tudatosan elkövetett bűnözés. Maguk úgy szeretnék, mint egy focimeccsen ahol vesztenek és nem azért vesztenek mert gagyin játszottak, hanem a bíró volt hülye. Van egy marha régi de mai napig szenzációs magyar film. Az a cime: Két félidő a pokolban. Ajánlom figyelmébe. Pont arról szól hogyan lehet megváltoztatni a valós eredményt. Remélhetőleg ez a módszer már elavult. Ha mégsem akkor számolniuk kell azzal, hogy nem fog megismétlődni ugyan az, hogy marhavagonba szállítsanak minket. Ja még valami. Váltsák már le és frissitsék fel soraikat. Unalmas, hogy mindig ugyan azt irják illetve irattatják a négereikkel. Persze, hogy mi is csak ugyan azt tudjuk visszafelelni.

 • Mindenek előtt szeretném köszönetemet kifejezni a szerzőnek Göllner Andrásnak az itteni írása okán!
  Az írásához kapcsolódóan, azt árnyalandó szolgáltatnék némi adalékot. Húsz éve több, hogy – valamiféle ködszurkálóként – faggatni igyekszem a nagybetűvel írható szellemvilágokat. (Kiragadott példaként: magam is sámán dobolok.)Túljutva az adeptusi, tanítványi lét elvakultságán, ügybuzgalmán, magam sem tehetek mást, mint osztom a hindi szentirat a Git’a első szútrái egyikének bölcsességét, miszerint a “helyes élet titka”, hogy ‘Válaszd szét, ami szétválasztható! Kösd össze, ami összetartozik!’

  Ha és amennyiben figyelne a tisztelt olvasó, akkor könnyen beláthatná, hogy a szerző (tudva -tudatlan, akarva – akaratlan) megfelel ennek az alapvető bölcsességnek, illetve egészen pontosan, ezen alapvető bölcsesség Papp Lajos általi folyamatos megszegésére hívja fel figyelmünket.

  A zsidó Kabbalától kezdődően, a szúfi spiritualizmuson át, a tibeti bőn valláson keresztül, a magyarnak vélt büün valláson át, az apokrif keresztény evangéliumokkal bezárólag sehol nem találkoztam azzal, hogy valaki egyrészt: megkísérelte volna a szellemet “kisajátítani”, másrészt ezt a “kisajátított szellemet” összekapcsolni bármiféle politikai formációval. Papp Lajos professzor folyamatosan ezt teszi.

  Magam részéről azon nem nagyon csodálkozok, hogy a kanonizált, dogmatizált világvallásoknak nem igazán tetszik a világi szekularizáció, és időnként jó néven vennék a vallási fundamentalizmus érvényre jutását. (De! OK! Ezen nem problémázok. Papok dolga. Egy szimpla emberi árulás a szellem ellen.)
  Azonban! Amikor valaki önmagát a szent szellem egyik őrzőjének kiáltja ki, az nem árulhatja el a szent szellemre való hivatkozással a szent szellemet, illetve, ha ezt teszi, akkor az egyetlen emberi bűnt követi el, amire nincs mentség, sem megváltás.
  Most arról had ne beszéljek, hogy Önöknek, kanadai magyaroknak – bár nem kis kutatás árán! – lehetősége van még élő, valódi indián, vagy eszkimó sámánokkal találkozni. Két dologra hívnám fel figyelmüket! Valószínű, hogy egy ilyen találkozásért komoly küzdelemre lennének ítélve, mert hogy ezt az autentikus sámánt, valami nagyon eldugott helyen kellene keresgélniük, ráadásul úgy, hogy ez a sámán még csak életjelt sem adott magáról eleddig soha. Ha viszont ennek a fordítottja fordulna elő, és teszem azt Montreal belvárosában találkoznának egy autentikus sámánnal, akkor azt azért nem ismernék fel, mert pontosan úgy öltözködik, mint a nagy átlag. (Tehát meneküljenek a nagyvárosaikban mutatkozó, indián népviseletbe öltözött, fejpántos sámánkodó kiscsávók elől, lett légyenek azok szívsebész professzorok, vagy mezei, montreali autófényezők.)

  Végezetül. A valódi, nem színpadias, nem a külsőségekben megmutatkozó spiritualitást sok mindennel össze lehet kapcsolni, egy dologgal azonban sosem: a náci – fasiszta eszmerendszerrel és gyakorlattal, gyakorlatra törekvéssel.

 • llanfair
  2014 február 21
  6:12 de.
  Még emlékszem az érkezésemre, én is kapásból megkaptam a magamét. Gyorsan meg is néztem, mi van a gatyában, mert identitászavarom lett tőle. 🙂
  Az idő rendezte a dolgokat, és újra kinőtt.

 • Don Ovuz: Azt hiszem Papp Laci mesélte. Az első edzésen agyonverték. Ha holnap visszajön nagy bokszoló lesz mondta a tettes. Visszament.

 • Göllner András

  Mély tiszteletem, Puskás Zsolt. Olyan dolgokat mondott amelyeket csak nagy ritkán hozunk ki a nyilvánosság elé. A titkokkal óvatosan kell bánni. Jól csinálta.
  Lianfair: Brávó ! Köszönöm a támogatását, és azt hogy józanul, civilizált módon, nem csak az eszével hanem a lelkével is képes érvelni. Ez is nagyon fontos.
  Köszönöm Ille István, Avi ben Giora, Bigskorpió, Don Ovuz, Geyza, Daniel, Fuser, Gyuri10, hogy értelmes, elgondolkoztató hozzászólásaitokkal életben tarjátok a kommunikatív cselekvés, a félelemmentes, bátor beszéd lángját.

  Thót, Jimbó, Figyelő, Marcsi és társainak pedig csak annyit üzenek, hogy gyakorolják a mantrát. Kivárjuk.

  Búcsúzom. Jön a második menet. Hív a kanadai férfi hokicsapat. Puskás ! Lent vagyok a jégen, Sochiban, ha valaki keres.

 • Göllner András

  Zsuzsa ! Külön köszönöm kedves szavait. A lényegre tapintott. 🙂

 • Nehez es szomoru a helyzet jelenleg Magyarorszagon. Nagyon nagy lelki segitseg, hogy vannak Magyarok tobb ezer kilometerre akik ugyan nem szenvedoi ennek az elmebajos rendszernek, megis energiat es idot nem sajnalva probaljak megerteni, megertetni es felhivni a figyelmet, hogy mi zajlik ebben az orszagban. Koszonet erte!

 • Göllner András
  2014 február 21
  9:21 de.
  Sok sikert a csapatnak.

 • Kér még valaki bővebb információt,hogy miét nem szeretik szeretjük,Dr Papp Lajost??Tisztelettel gondolok a szívsebészetben elért eredményei iránt,de ma már a tevékenysége zavaros szellemisége pedig számomra elfogadhatatlan.Csak szégyent hoz ránk,–az a javaslatom hogy biztosítani kell számára egy jól zárható helyiséget ahol zavartalanul járhatja a sámán táncát,vagy előadásokat is tarthat akár Napóleonnal is értekezhet.
  .

 • Biggerskrúpió :
  Teccünk ? Kűggyé’ virágot.
  Ha mégsemtennéd , nem fogunk ríni.

 • JIMBi-JAMBI
  még szerencse hogy nem sallerokról meg kokikról ábrándozol maga.

 • Kredezgede :
  Mibaj szépöcsém ?
  Nem tetszik a stílus ?
  Akkor irány a cizellált Kurucinfó.

 • Tatti :
  Az van hogy hányunk tőled.
  Asztat hallod.
  Mibajod evvel ?
  Nem várhatod el hogy lelkes imával köszöntsünk itt magát mikorpedig akkora náci mint ide Lacháza .

 • “Gratulálok” Göllner, hogy Papp Lajos sámánságát sikerült összekötnöd az egykor volt munkaszolgálatos olimpiai bajnok megalázásával és meggyilkolásával. Nem semmi teljesítmény és rosszindulat kell hozzá. Neked nem lenne gond Jézus Krisztust sem cinkossággal megvádolni valamelyik megtért bűnössel vagy összeboronálni Mária Magdolnával. Miből gondolod, hogy Papp Lajos tért meg a szélsőségesekhez és nem a szélsőségeseket tereli vissza Krisztushoz?

 • Valaki arról panaszkodott, hogy ahelyett, hogy a cikket analizálnánk csak egy fajta lebecsülő a véleményt adják egyesek.
  Ha kétszer, háromszor elolvasva a cikket, akkor sem tudok mást mondani, mint hogy Göllner összehozott tücsköt-bogarat, szegény Dr.-. Papp Lajos ellen, amihez a szívspecilitának SEMMI köze nincs és nem is volt.
  Ezzel akarta bizonyitani, Dr. Papp Lajos meghívásának helytelenségét egy Magyar Világtalálkozóra. Mivel, Papp Lajos nemzetközileg elismert orvos, valószinű ezért esett rá a választás.
  Hogy Dr. Papp erősen vallásos, katolikus és nagy hazafi, általában beszédei egyeseknek nem tetszenek.
  Ha ezt ilyen szimpla formában leírta volna Göllner, mindenki megérti, hogy van egy rétege a kanadai magyarságnak, amiért nem kedvelik.
  DE az már kissé undorító és aljas fogás volt a cikk írójától, hogy minden ami MA nem tetszik hazánk poltitikájába összemosni a híres doktorral!
  Ezért nem analizálja ki senki a cikket, akik Göllnerhez hasonlóknak tetszik, vannnak viszont olyanok akiknek nem.
  Ha szabad kérdeznem, Göllner és társai állandó “demokratikus” érzelmei, most ebben miért nem működnek?

 • Kedves Figyelmetlen.
  Ez a cikk azért jött létre , mert megérdemli.
  Nem maga , ő.
  Különbenis ez a kérdés itt lógott mint a Gordiuszi Kard Dámoklész fölött.
  Nem kell elolvasni !!
  Semmit nem fog veszíteni vele a ripaccsá vált doki , ha Maga -együttérzésből- nemelolvassa a cikket.

 • Összegzem Göllner Bandi tudományos igénnyel megírt mondanivalóját , a magam cseppet sem bonyolult stílusában :

  Mikor remegőssé vált a tudós keze és nem tarthatta biztosan a szikét , rájöhetett hogy eddigi csillogó felsőtízezerbéli életének lőttek.
  A nyuggerek keserű és unalmas kenyerét fogja könnyeivel áztatni.
  Szomorúan nézett a tükörbe és hirteen felismerte hogy neki szittyás karakán-magyaros ázsioid arcéle van !!
  Hamar a fejére tette a felmosó-spárga-kócot , hgy is nézne ki régiesen.
  Ekkor rájött tisztára olyan mint valami törzsi kuruzsló.
  Ebből messzemenő következtetéseket bírt levonni , amiből nemhiányzott eddigi munkásságának pozitívumként való beépítése az új ön-imázsba.
  Természetesen mindezt a zavaros gondolkodású sátánista-bálványimádó-barbár szélsőjobb színeiben képzelte el , mert azért az hülyén mutatta vona magát ha a csupa Vatikán-ügynökből
  álló KDNP-nél házalt volna a kézrátételes gyógymódal.Pedig azok is eléggé bigott népség.
  És bejött neki !
  Van új hivatása , új barátai , és -vélhetőleg- anyagilag sem jár rosszul , a mai Magyarországon már a Köztévéből is a ” Pénzenergia-továbbítók , léleklátók , rontás-levevők ” meg még a fene tudja miféle idióták műsorai folynak :
  -Küldjön a számlámra MA 3000 Forintot és én távgyógyítom Önt. Holnap , félnégy és négy között csodálatosan gyógyulni fog-.
  ( Ezt a hirdetést a saját fülemmel hallottam a TV2.-őn , egy végtelenül primitív és gondozatlan kinézetű faszitól , aki a konyhaasztalánál fogadta a riportert és mindjárt megragadta a kínálkozó alkalmat egy kis ingyenes önreklámra.)

  Mindenki tiszteli a vén kóklert , merthogy valamikor híres professzor volt.
  Így kell ezt csinálni kérem.

 • Tüske Zsófia

  T.Attilának: ez Teleki Pál búcsúlevele Horthyhoz, amit öngyilkossága éjszakáján írt:

  “Főméltóságú Úr!
  Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét.
  A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet.
  Nem tartottalak vissza.
  Bűnös vagyok. Teleki Pál
  1941. ápr. 3.”

  ennyit a hazáját ért megszállásról.

 • Tüske Zsófia

  dr. Papp Lajos elmeállapotában már akkor is ingatag volt, amikor a zalaegerszegi kórházban hosszú időre előre beprogramozott műtéteit otthagyva 2003-ban Irakba ment, hogy tiltakozzon az országban dúló háború ellen. Itt útlevelét elvették, az országból kiutasították.
  A hazai betegei meg gyógyulhattak nélküle.

 • Zsófi:
  Ezeket leveleket meg miegybeket EZEK nagyívben igyekeznek elfelejteni.
  Szimpla történelemhamisítók csupán.
  MEgmondotta már Mörfi is :
  ” Ha a tények ellentétesek az elvárásaiddal , alakítsad át a tényeket.”

 • Tüske Zsófia

  Geyza, igaz, az inkák írásos emlékeit is mind megsemmisítették a hittérítők, így valójában nem sokat tudhatunk róluk. Az ilyesmi mindenesetre igen jól felhasználható a későbbi korok mítoszgyártói számára.
  Lehet a történelmet eltagadni, átírni, bár nem érdemes, mert képes rá és visszatér. Ahogy Pethő András (a büdös zsidó,világhírű konduktorokat nevelő és nyomorék gyerekeket gyógyító orvos) mondta valamikor: ha az élet mócsingot rak a tányérodra, rágd meg és nyeld le, különben újra és újra a szádba kerül…..

 • Zsófi :
  Ezek szerint az USAiaiak jól ismerik az ipsét.
  Benne van a rendszerükben.
  Akkor már világos a hőbörgése :
  Valszeg az értésére adták hogy ne nagyon jöjjön mert a reptéri ” imigration officer ” ( Aki előtt mindannyiunknak udvariasan mosolyogva tiszteletünket kell tenni, ráadásul szépruhában,hotelfoglalási papírokkal és retúrjeggyel a kézben , hacsak nem rendelkezünk USAi útlevéllel ) szégyenszemre visszaküldi a következő MALÉV…appardon…akármilyen fapados tolonjárattal.
  Ezért aztán elibe ment a dolgoknak , Hungarojobber szokás szerint és elpüntyögte hogy űtet vérig sértették , inkább nem is megy többé oda , magukra vessenek.

 • Szegény Raffay Ernő 90-ben még államtitkár korában is gyakorló elmebeteg volt, azóta jócskán romlott a helyzet. Hogy a bánatba lehet az, hogy ezen az úgynevezett jobboldalon, ami sosem volt jobboldal ennyi gyakorló elmebeteg nyűzsög, Raffayval, Bencsikkel, Nyilas Barbival?

 • Geyza!

  Magacska nagyon el szeretne jatszani a “nagyspillert”.

  Pedig ha tukorbe nezne rajihetne, hogy samlira kell allnia!

 • Kredencke :
  Meglehet.
  De mit számít ez , ha a sámli három milliméteres csak?
  Még így is le kell hajoljak magamhoz , borotválkozáskor.

 • Milyen szomorú, hogy a kiváló, igényes dolgozat olvasása közben egyre gyakrabban csak arra tudunk gondolni, milyen förtelmes hozzászólások követik majd.
  Akik ezt a botrányos bevésődést a magyar agyak még mindig százezreibe nem megszüntetni akarja, inkább még beljebb üti, hazafiatlan gazember!

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  Kedves Christopher és István !
  Magam azért nem levelezek fasiszta, náci – finomabban szólva – szélsőjobbos oldalakon, tehát fasisztákkal mert az ilyenekkel a párbeszéd nemhogy értelmetlen, de inkább kontraproduktív… A Kanadai Magyar Hírlapot nem sorolom e szélsőséges fórumok közé, sőt kultárált, mi több, otthonos légköre még vonzó is . l e n n e . ha az ilyen Marcsik, Figyelők és T.Attilák azt nem bontanák meg. Ámde tudatosan ezt teszik a “honlap-demokrácia” jegyében, illetve azzal visszaélve.
  Példának okáért, itt van ez a remek írás melynek náci ellenes mondanivalója tiszta és világos. Ugyanakkor fasiszta vendégeink – az egyik már erőszakkal is fenyeget – mindent elkövetnek azért, hogy még véletlenül se nézzen úgy ki, hogy az olvasők körében egyetértés honol ebben a témában… Magyarul, ahelyett, hogy békés eszmecserével erősíthetnénk közös mondanivalónkat, ők, ezek a nyilas ……….-k tematizálnak mindannyiunkat, az ő durva és ordenáré stílusukban. Így aztán olvasva az összes kommentet inkább elkeserítő, mint erőt és municiót adó szellemi kenyeret ad a kezünkbe.
  Mindezért feltétlenül szükségesnek érezném a kommentek moderálását, legalább a náci ideológiák meggátolása érdekében.
  Ha most bármelyikőtök azt mondja nekem, és azt ki fogja eldönteni, hogy melyik komment ilyen, akkor dobok egy hátast. Hisz mindaz ami ebben az esszében bemutatásra került, meggyőző erővel mutatja be a mai fasizmus régi módszereit is.
  A fasiszmus, nácizmus nem tekinthető . n é z e t n e k . Az maga a főbenjáró bűn megtestesülése, amely nem érdemel sem ideológiai kíméletet, sem pedig a szabad szó jegyében gyakorolt engedékenységet, tehát az ilyeneket ki kell zárni az oldalról. Márcsak a kultúrált színvonal fenntartása(!) okán is…

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  Ui:
  A kilencven-akárhány komment nagy része durva szópárbaj lett. És ők ezt akarták, ezt akarják.
  .
  Már azt is javasoltam, hogy vezessétek be a cikkek és kommentek osztályozási lehetőségét (+- formában)amely jótékony ösztönzéssel hat a kommentek szinvonalára.
  .
  Baráti Üdvözlettel: thgy.

 • tisztelthölgyeimésuraim: magam részéről tőből irtanám ezeket a kommenteket, de akkor hova lenne az oldal sokszínűsége? nomeg, az a fránya demokrácia, meg a vélemény szabadsága! arról nem is beszélve, hogy akármit csinálsz, minden virágoskertben akad dudva – amíg ki nem irtják.

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  A cikkhez:
  ˙
  Tegyük hozzá még azt is, hogy Papp Lajos fenenagy kereszténysége krisztusi elhivatottsága antagonisztikus ellentétben áll az ősmagyar sámánizmussal – és fordítva.
  Nem véletlen, hogy István királyunk tűzzel vassal irtotta ezt a fajta vallási “konzervatizmust”, amit ő ma is képvisel. A szent király, amikor Koppányt fölnégyeltette, akkor a pogányságnak üzent. De mást ne mondjak, maga Erdő Péter őexellenciája, Esztergom-Budapesti érsek, bíboros is kifejtette már, hogy a Katolikus Egyház nem ismeri el ezeket a pogány, múltba révedező hamis prófétákat…
  .

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  T. István !
  Először is a náci beszéd és propaganda nem érdemel megértést és figyelmet sem, másrészt a magyarországi bal és liberális kprmány “az eeemútt nyóóócc évben” szintén ezzel, a szinte identitás zavarral küszködött, hogy mi lesz ha azt mondják ránk, hogy nem vagyunk demokratikusak…
  Ennek a formális demokratizmusnak köszönhetően hagytak olyan reformokat népszavazással kivéreztetni amelyek ma egy sokkal jobb Magyarországot eredményeztek volna. Itt kell még említeni a 2006-os utcai náci zavargások (tulképp egy köztársaság ellenes puccskísérlet) kesztyűs kézzel történt megoldását, de a kordonbontás finomkodó elintézését is…
  Ami a puccs kisérletet illeti, a Magyar Köztársaság átnevezése Magyarországra is ezt igazolja…

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  István !
  Ez a szellem a Weimari Köztársaság szelleme.
  Mi lett a vége ?

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  Kerdezgetek !
  Már bocsánat, hogy beleszólok Geyzával folytatott magasröptű csevelyébe, de a “m a g á c s k a” megszóllítás a magyarban csak hölgyet illet…
  Miért lát ön ebben a jóhumorú férfiúban Geyzában lányt ? Ennyire zavarban van ? Csak nem lányos zavarban ?

 • Megjegyzem többen azért nem szólnak hozzá mert nem szeretik ezt a hangnemet. Annamária is azért távozott mert nem szereti mikor egy náci kóstolgatja.
  Kár, mert többet ér néhány ezer nácinál. Javítok. Az összesnél.
  A sokszínűség szép, de csak ha ízlésesen van keverve.

 • t o d todor48 o

  Azt, hogy kiváló a fenti cikk, mi sem bizonyitja jobban,mint az tény,ahogyan a dicső “árja” magyar nácik reagáltak rá a hozzászólásaikban………….

 • llanfair
  2014 február 22
  12:31 du.
  Kedves Ilanfair!
  Nagyon sajnálom, hogy Annamária kimaradt,igen jó és értékes beírásai voltak.
  Persze én is és még egy páran kimaradhatnánk, mert minket meg szünet nélkül lenáciznak és fasisztáznak!
  Casak nézr meg fentebbiek berásait. Vajon, csak unatkoznak és így találnak neveket a másképp írók, más véleményen MERÉSZELŐ írokra.
  Ahogy már fentebb is írtam, nem maradok ki, ezért sem!
  De én meg komcsizok mindenkit,Vagy bolsinak, lehet válogatni, aki engem nácinak nevez.
  Ide írok mióta működik a fórum, de engem még nem láttak antiszemita megjegyzést tenni, gyülőlködni vagy sértegetni.
  Ezért a náci vagy fasiszta jelzőt hagyják másokra. Még az sem tudják a szavak használói, hogy mi micsoda.
  Mert nem egy és ugyanaz.
  Viszont, a komcsi és bolsi szó sem ugyanaz, de legalább olyan sértő!

 • engem egyik se sért, engem ugyanis már lenin-fiúnak is neveztek 🙂

 • Nem az a baj Bencsics hogy maga más véleményen van , hane az hogy tyúkeszű makaccssággal hajtogatja a sületlenségeit és nem veszi a fáradságot hogy közgazdasági meg egyébb munkákban utnanézzen a valós helyzetnek.
  Mindezt teszi Kanadából , de minket helyi magyarokat szívesen megfosztana attól hogy mi is olyan körülmények közé kerülhessünk , a saját hazánkban.
  Ezért tartjuk magát sültbolondnak.
  Az állandósult felületes sületlenségei miatt.

 • Bencsics.
  Dehogynem tudjuk mit a jelentései a fenntebb említett jelzőknek.
  Elhiheti tudományos alapossággal elö tudnám adni pl. a fasiszta , pontosabban a fascista államideológiát és gazdaságelméletet.
  Csak el kell hozzá olvasni Franco munkáit.
  De nem fogok itt olyanoknak disszertációt írni , akik a végén azt kérdeznék visza :
  “Francó ? Az az olasz divattiktátor aki kitalálta a csíkos napernyőt a Lidóra ? “

 • Bencsics :
  Ajánlom még tanulmányozásra Benitó Mussolini írásait , de nem árt ha a Mein Kampf.-ból is megnézel szemelvényeket.
  Ha áttanulnányoztad ezeket , akkor szóljál.
  Megbeszéljük a dolgokat és máris összehasonlíthatod az ott olvasottakat a jelenlegi Magyar Alaptörvénybe lefektetett irányelvekkel , továbbá a Jobbik retorikájával.
  Azért csak ” retorikájával ” mert a Hungarónáciknak még nem volt érkezésük a szavaikat tetteke váltani , ( 2006 .-ban nem jött össze nekik ) de már nagyon szeretnének árpádsávos karszalagban gépkarabéllyal a nyakban , párosával lófrálni az uccákon.

 • Kedves Figyelő:Nem emlékszem és remélem nem történt meg, hogy “lenácizalak”. A te világnézeted nekem “csak” kegyetlen és elfogult. Azt azért nehezen hiszem el Neked, hogy minden rossz amit a baloldal csinál és minden jó amit az Orbán.
  Ez lehetetlen. De Te még az ország ellopását is megbocsájtod neki mert az rossz a “komcsiknak”.
  De azt sem tagadhatod, hogy már több nácit védelmedbe vettél mert nem voltál hajlandó elismerni náci mivoltját (wass, nyirő).
  Tudom, hogy nem szimpatizálsz a jobbikkal de az kevés. Létezniük sem szabadna. De a pártod minden segítséget megad a terjedésükhöz. Így viszont nem értelek.
  Engem a komcsival nem sértesz meg. Dacára, hogy soha nem voltam az, az eszmével semmi bajom. A megvalósításával annál több.

 • Kedves T.Attila!

  nagyon élveztem a hozzászólásait,na meg is kapta a magáét,..(több “okostól”)de ez ne szegje a kedvét,ezen az oldalon több szint van(na egyik sem magas….)
  de Geyza,elfusi meg Gyuri10 a krémje…akik aztán
  tudják,hogyan kell a valóságot,józanságot és főleg a kultúrálságot nélkülöző sértéseiket “jól” odamondani a náluknál kissé értelmesebb,tájékozottabb embereknek.
  Még szerencse,hogy nem ott “lakok”(mint Gyuri10 írta..)
  lakom!!!vagy lakunk ahol ő…

 • Fenyvesi Glória

  Kedves Ille István!

  Nem hinném, hogy a ronda szavakat használók társasága lenne a “virágoskert”.

 • na, kérem. kétségtelen, hogy boda elég sok mindent élvez. talán még azt is, ha átmegy a réten, ahol magasra nőtt a fű.
  a szintekről való értekezése elég érdekes, mert ő még a bányász béka seggének szintjét is alulról szemléli.
  az elején még igyekezett függetlennek mutatnia magát, azután folyamatosan torzult, most már narancs van az agya helyén, az is rothadt.
  most ott tart, hogy normálisnak igyekszik mutatnia magát, azonban kevés sikerrel. különösen az értelmesebb és tájékozottabb kategóriában akadt el téveszméi közt 😀

 • Az a baj az ilyen Göllner félékkel, hogy rossz helyről kapják a pénzt! Mert ez júdáspénz a javából! A mégnagyobb baj, hogy teljesen élvezetből végzik a bértollnokoskodást, szinte zsigerből! Nem is magyar, mit is várhatunk tőle! Mert a magyarság egy minőségi jelzés….

 • kovács jános: miért lenne minőségi jelzés, amikor ilyenek is tagjai, mint pl. maga? vagy a nemzeti hírháló, a kuruc, a barikád és a többi tőmagyar fosch olvasói?

 • kovács jános: Minőségi? De jó pofa. Ezt mivel tudja bizonyítani?
  Tudja a Göllner félékkel az a baj, hogy gondolkodnak.
  Ez sajnos mindig fájdalmas. De esetleg valamit cáfolni maga sem tud csak butaságot írogatni?

 • Kovács János
  6:17

  Lehet, hogy ezek a Göllner-félék rossz helyről kapják a pénzt, de legalább sokat kapnak, és, Vespasianus ide, Vespasianus oda, szaga sincs – mármint a pénznek! Göllner írásának viszont mégis csak hálával tartozunk, hiszen általa megtudhattuk, hogy a Condordia (‘egyetértés’)Egyetem discordia (‘széthúzás’)tanhokedlit is(máshol tanszéknek csúfolják) fenntart, aminek akár oszlopos tagja lehet. Az meg megint egy más kérdés, hogy az egyetem helyében én nem lennék büszke az ilyen könnyű fajsúlyú, kritikátlanul megfelelni akarókra. De ez meg legyen az egyetem gondja!

 • Elolvastam ezt az írást az elejétől a végéig. Kialakult, kőkemény véleménnyel találkoztam. A sorok írója zsigeri gyűlöletszeművegen keresztűl szemléli a magyar közéletet, és az lehetetlenné teszi a tiszta, józan hangok és szándékok befogadását. Veszélyes, mert egyenlőségjelet tesz a bárány és a farkas között.
  A folyamatos támadását egy olyan becsületes magyar emberre hegyezte ki, akinek a sarka széléig sem ér fel. Személyén keresztűl támadja a keresztény magyarságot.
  Részrehajló, elfogultt, a globál tőke előre tolt vad harcosa. Félretájékozódott, vagy fizetett bértollnok…

 • Frivi, Göllner már rég nyugdíjban van a Concordia egyetemről.
  Azóta mindenféle volt már. Pl. Gyurcsány komunikációs tanácsadója is.

 • Bálint Miklós: Általánosságot már sokat írtak. Ha lenne kedves valami cáfolatot?
  A sorok írója ( Bálint Miklós)zsigeri gyűlöletszeművegen keresztűl szemléli a Kanadai Magyar Hírlap íróit, és az lehetetlenné teszi a tiszta, józan hangok és szándékok befogadását.
  Látja? Mennyire áll ez magára! Üresen kongó általános szavak minden érv nélkül. De meg kell adni jól hangzik.

 • Stoffán György

  Sajnálatos, de nem egyedi esettel állunk szemben, amikor Papp Lajos professzor úrról ostobán, minden de facto tudás nélkül megírt cikket vagyunk kénytelenek olvasni. Fölösleges volna most sorról-sorra cáfolni mindazt a gyűlöletből és kellő primitívségből eredő hazugságáradatot, amelyet e cikk tartalmaz. Mindazonáltal csak egyet, ha szabad: -a professzornak nincsen pártja. Sem a Jobbik, sem más. A professzor alapeszméje az emberiesség, a szeretet, az Istenbe vetett hit. És ezt bárhol, bárkinek kielemzi, és mindenki számára igyekszik ezt érthetővé tenni. Persze ehhez “fül” is kell. Én számon a cikkírót, mert a negatív értékítéletek minden alapot nélkülöznek a cikkben, és ez Göllner úr lelki békéjét erősen sebezheti. Beteges gondolatok ezek, amelyeket egy emberre szór aljasul és bántón. De nem hiszem, hogy Papp Lajos professzor ezért haragudna, hiszen ő komolyan gondolja, hogy szereti az ellenségeit is, mert ő minden jézusi tanítást komolyan vesz és aszerint él. Javaslom a cikk írójának, ha nem is keresztény vagy magyar, hogy béküljön meg a lelkében az emberekkel és ne szórjon ostoba rágalmakat senkire, mert ez őt minősíti. Hogy kivel és mikor beszélgetünk, hogy kinek nyilatkozunk, az nem pártfüggő dolog.Egyik alkalommal, amikor Stuttgartban Habsburg Ottó Őfenségével volt szerencsém hosszan beszélgetni, megkérdeztem tőle, hogy miért nyilatkozik hol jobb oldali, hol bal oldali médiumoknak. Válasza teljesen logikus és európai volt: – ” Tudja kérem, nekem minden hogy hol, de az a fontos, hogy olvassák, hallják a véleményemet….” Nos, ez a bölcsesség vezeti Papp Lajos professzor urat is. Mindegy hogy hol, csak hallják meg őt. Ám, hozzá kell tennem, hogy Papp Lajos esetében az, ha meghallják és megértik, az nem a professzor számára jár busás haszonnal… meg kéne próbálni Göllner úrnak is ezt a hasznos megértést.

  Szeretettel: Stoffán György

 • Szerintem, igen világos és tiszta Bálint Miklós beírása.

 • Figyelő: Hát persze.

 • llanfair: de most tényleg! mást vártál figyelőtől, mint lelkes szervilizmus?

 • T. Ilanfair!

  Köszönöm reagálását a soraimra. Akkor lépjünk túl az általános megfogalmazásokon.
  1./ Mért ragadtam tollat Dr. Papp Lajos Professzor úr védelmében? Azért, mert talpig becsületes embernek tartom, akire Önöknek is kellő tisztelettel kellene tekínteniük. Én, személyesen öt alkalommal hallgattam előadásait, és számtalan alkalommal figyeltem az interneten elhangzott beszédeit is. Kisebb baráti körben három alkalommal volt szerencsén beszélgetni Vele, és Isten és embertársaim előtt tiszta lelkiismerettel kijelenthetem, hogy soha, egyetlen egy rossz szót nem szólt más vallású és etnikumú emberekről. Mindig a megbékélést és a megbocsájtást hirdeti a Jézusi szeretet szellemében.
  2./Oda megy ahova hívják. Azért fogadja el bárki meghívását, hogy legyen személyes lehetősége kifejtenie véleményét. Az, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom többször meghívja egy-egy előadásra, még nem jelenti azt, hogy ő azonosulna annak a pártnak a véleményével. Ugyanígy lenne, ha egy baloldali párt hívná. Elmenne, de ez nem azt jelenti, hogy azonosul eszmerendszerükkel.
  Azokat a dokumentum filmeket is láttam, amelyben nyilatkozik arról, hogy huszonnégy év alatt miként ment tönkre az ország erkölcsileg és gazdaságilag. Ne tessenek már elvitatni egy világhírű szívsebész professzortor azt a jogot, hogy véleményt formáljon nemzeti sorskérdésekben! Az már tényleg abszurd, hogy csak is a pénzszava mondhatja meg a tutit, és másnak meg kuss! mert náci???? Bűn és elavult életérzés nemzeti érzelműnek lenni az új gazdasági világrendben?
  3/Minden igazságot kereső ember figyelmébe ajánlom Wirginia állam volt kormányzójának Pat Robertson 1991-ben megjelent könyvét, melynek címe; THE NEW WORLD, magyarul “AZ ÚJ GAZDASÁGI VILÁGREND” melyben az USA volt szenátora, a most is rendkívül aktív keresztény ember leírja, hogy a kelet-európai emberek -így mi magyarok is – milyen zsákutcába leszünk becsalva, a globál nagytőke rablása következtében. Akkor teljesedett be igazsága, amikor egy államfő országa pénzügyi erőssége révén lehgetségesnek és jogosnak itélte meg egyes országok, így Magyarország felvásárlását is. Kérdem én Tisztelt Demokratikus Hölgyek és Urak, hogy ott, akkor Kanadában mért nem háborodtatok fel azon, hogy Magyarországot kilóra fel akarják vásárolni. Hogyan kell szalonképesen tiltakozni egy ilyen fenyegetés ellen? Mért nem mutattak akkor nekünk példát, magyarországi magyar honpolgároknak? Maguknakguk degeszre van tömve a zsebük, mert ilyen olyan alapítványoktól jó pénzt kapnak a demokrácia védelmében tett írásokért. Itt nagyon sok ember éhezik, és a folyamatos koholmányok következtében egymárra haragszanak. A politikai pártok többségében nem lehet bízni, mert egymást fedik félrebeszélések által. Gyurcsány Öszödön 2006-ban igazat beszélt. Elmondta, hogy csak úgy jutottak újra hatalomra, hogy hazudtak és ezáltal megtévesztették a szavazópolgárokat. Tudják Önök, hogy milyen érzés az, ha a szemükbe hazudik valaki? Itt kérem, folyamatosan visszaéltek az emberek bizalmával. Akkor ne csodálkozzanak és ne háborogjanak afelett, hogy akadnak Tyirityán féle, románba oltott magyarok. Az igaz, hogy nem faji nemzeti alapon kell osztályozni az embereket, hanem csak és kizárólag cselekedeteik alapján, de nevükön nevezve a bűnösöket.
  Nos én dr. Papp Lajos professzor urat tisztességes embernek és jó hazafinak tartom. Ha ezek után engem is nácinak tartanak, akkor ezzel magukat minősítik. Kérem Önöket, a békésebb jövő érdekében szálljanak le a magas lóról, és járjanak gyalog az emberek között!

  Üdvözlettel:B.M.

 • Stoffán György: Maga az a Stoffán György aki ezt a mondatott tette ki a Facebokk oldalára a Mazsihisz levelére?
  “Remélem nem az lesz a válasz, hogy minden úgy történik majd, ahogy ez a magyargyűlölő banda követeli…”

 • llanfair: az. ráadásul neki habsburg ottó még őfensége. ráadásul pontosan tudja, mi papp lajos alapeszméje. ezek után csodálkozol még vele kapcsolatban valamin?

 • Ille István. Csak egy pici érvet leírhattak volna. De úgy látszik nem érdemeljük meg. De kár volt ekkora reklámot csinálnunk az ősmagyar sámánizmusnak.
  Habsburg Ottót pedig kár volt felhozni. Mindig kifogástalan úriember volt. Soha nem öltözött be maskarába, hogy meghallgassák. Igaz Őt meghallgatták-e nélkül is. Meg is hálálta, mindig okosakat mondott.

 • llanfair: habsburg ottó européer, a szó legvalódibb értelmében. stoffánnak meg ott van az apostoli magyar királyság kormányzója, borbély józsef, akit kegyelmes úrnak szólíthat 😀

 • Stoffán György

  A Mazsihisz számomra nem vallási vagy nemzetiségi szervezet, hanem egy magyargyűlölő, volt kommunista vezette és antiszemitizmust szító csürhe. Mint vallási vezetőt Köves Slomót ismerem el és tisztelem benne az európai, a magyar zsidót, a nyílt szellemiségű rabbit. Egy Zoltai mit keres egy vallási szervezet vezetésében? Még ott van a munkásőr sapka karimájának a helye a fején… és ne felejtsük, a nácik és a kommunisták csak abban különböznek, hogy az egyik 15, a másik hatvan évig gyilkolt. Amelyik hatvan évig gyilkolt, nos, annak az embere volt Zoltai, mint munkásőr. Ami pedig Habsburg Ottót illeti, igen, nekem ő Fenség. Sőt! Erre még büszke is vagyok. Na, rá tessék mondani érvekkel alátámasztva, hogy antiszemita, fasiszta etc. Továbbra is szánom Önöket, mert élhetnénk békében is egymással, ha Önök nem gyűlölködnének…

 • Stoffán György

  Csak megjegyezném: az önök műveltségi szintje azon mérhető, hogy egy hülye háborodott elme találmányát a sohasem volt “apostoli magyar királyságot” hozzák elő ostobán, és nevezik kegyelmes útnak a bolondot, aki azt kitalálta. Tényleg szánalmas magatartás ez.

 • stoffán györgy: magát még jelzőkkel illetni se érdemes. javaslom, olvassa el malmos simon nemzettársa nemrégen a csendes 2/3-os cikknél megjelent kommentjét, és némi képet fog kapni, ki is a gyűlölködő.
  maga csak egy kicsit buggyant ezzel a fenségesdivel. tovább javaslom, gondolkozzon el azon, hogy hozzászólása szerint mégis, ki a szánalmas?

 • stoffán györgy: ha kérhetem, a műveltségi szintről ne tartson minősítő kiselőadást. nem alkalmas rá.
  azon felül, a fenséges címzéssel kapcsolatban, meglehetősen gúnyosan, és nem tényszerűen ajánlottam, hogy kielégíthesse szenvedélyét.
  de úgy vélem, túl sokat vártam el magától: képtelen elvonatkoztatni.
  ja, és a kormányzó úr őfőméltóságát tényleg kegyelmes úrnak kell szólítani. tudja, horthyt is annak szólították.

 • Kedves Bálint Miklós: Tisztelettel de a többesszámot visszautasítom. A magam véleményét mondom.
  Elhiszem, hogy Papp becsületes ember. Azt is, hogy komolyan gondolja amit csinál. De az, hogy a jobbik mellett kiáll az azt eredményezi, hogy a jobbik követőit megerősíti eszméikben. És ez súlyos bűn! Nem lehet Habsburg Ottóval megmagyarázni. Ő nem nyilatkozik a jobbiknak hanem a színpadon ül. Tehát helyesli a dolgokat.
  Finoman szólva egy gyékényen árul velük.
  Csak Gyurcsány hazugsága bántja? Miért? A Fideszt még nem kapta hazugságon? A jobbikot sem? A KNDP pedig a becsület mintaképe? LMP? Ugye nem gondolja komolyan?
  Nem hiszem, hogy magas lovon ülök. De sajnos a kereszténység számomra nem egy Földön kívüli nagyság. Csak egy vallás a sok közül. Nem attól lesz valaki nagy ember mert keresztény. Ezt felejtsük el.
  Ki a franc tömi a zsebemet degeszre? Ez valami humor? Bizonyítani is tudja? Egy egyszerű hozzászóló vagyok aki leírja a véleményét. Még egy fillért nem kaptam érte. Csak gyalázkodást. Egyetlen párt szimpatizánsa és tagja nem vagyok, nem voltam és nem leszek.
  Az pedig nem illó, hogy válaszom előtt már minősíti a válaszomat.
  Ismétlem. Egy náci párttal semmiféle kapcsolat nem magyarázható. Remélem ez tényleg minősít engem.

 • Stoffán György
  2014 február 23
  1:38 du. Hát ez nem egy keresztényi megfogalmazás.
  De köszönöm válaszát. A szánalmát is köszönöm így könnyebb lesz elviselni zord életemet.
  Habsburg Ottóról már írtam. Nem találtam jónak a párhuzamot.
  Soha nem ült volna a jobbik színpadára.

 • Bálint Miklós
  2014 február 23
  1:12 du.

  “Maguknakguk degeszre van tömve a zsebük, mert ilyen olyan alapítványoktól jó pénzt kapnak a demokrácia védelmében tett írásokért. Itt nagyon sok ember éhezik, és a folyamatos koholmányok következtében egymárra haragszanak.”

  Bálint Miklós!
  Megtenné, hogy konkrétan, tényekkel igazolva leírja, hogy ezt a rém demagóg állítását mire alapozza! Érdekes, ahogy hosszan értekezik tisztességről, bizalomról, keresztényi szeretetről, stb és közbe szúr egy ilyen nyilvánvalóan hazug, viszont a jobboldalon roppant divatos lózungot. És rögtön hiteltelenné is vált a szirupos fejtegetése! Maga szerint ez normális, hogy “bértolnokank” titulálnak mindenkit aki nem a maguk lemezét fújja? Nagyon beteg dolog!
  Más. Ahogy maga fogalmazta, a talpig becsületes, mindenkire szeretettel tekintő papp dokija mondta:
  “Tisztelettel kérem elleneinket, hogy pakoljanak, csomagoljanak, mert most mi jövünk”
  Nos ha valaki ilyen nyíltan fenyegető, és kirekesztő gondolatisággal él két átható pillantású sámánkodás között, az nekem inkább egy beteg és szélsőséges szarházinak tűnik! Felhívnám a figyelmét ezzel kapcsolatban Puskás Zsolt bejegyzésére!

 • Stoffán György
  2014 február 23
  1:42 du.

  Egy kicsit szerényebben nyilatkozzál a műveltségi szintekről, mert amit eddig itt előadtál az minden csak nem műveltség!

 • Stoffán György

  Azt gondolom, hogy ez a tűz és a víz esete. Önökkel nem érdemes vitatkozni sem. És minthogy nem legeltettünk együtt disznót, így a tegezősdit visszautasítva e helyen egyszer és mindenkorra befejezettnek tekintem a beszélgetést.

 • Kedves Fuser: Mindenkinek más a műveltség. Stoffán úr ezek szerint nem tolerálja a klasszikus műveltséget. De legalább a zeneit értékelhetné hiszen rengeteg zenét ihletett a vallás. Van néhány száz ilyenem. De legjobb védekezés a támadás.
  Meg tudod, egy baloldali csak bunkó lehet. Ezt MINDENKI tudja. Nem?

 • Kedves Ilanfair!

  Lám, milyen érzékeny teremtményei vagyunk a Nagy Mindenségnek. Elnézését kérem, ha más ingét huztam magára!Zsebébe sem látok, csak egy volt tollforgató exbarátom jut az eszembe, aki azért ment át a másik oldalra, mert ott teljes anyagi biztonságban érezhette magát. Ez az önmegtagadása, meghasonlása vezetett korai halálához. Esetéből a tanulság az, hogy szíved és a lelkiismereted írányítsa életünk minden mozzanatát!
  Nem tudom látta-e azt a dokumentumfilmet, mely a kommunista világ rémtetteiről szól. A film címe, “A SZOVJET SZTORI” Ajánlom Ön és minden nyított lelkületű ember számára a megnézését, mert akiben lélek lakozik, az sűrűn megkönnyezi a látottakat. Ifjúkorom egyik megrendítő filmélményei közé tartozott a “HÉTKÖZNAPI FASIZMUS” című dokumentum filmösszeállítás, amely hasonló értelemben szíven ütött. Milyen jó és hasznos cselekedet lenne, ha a két oldalon álló emberek azon csoportja akik egymásért és nem egymásból élnek, le tudnának űlni és normálisan el tudnának beszélgetni egymással a magyarság és a világ sorskérdéseiről. Milyen jó lenne, ha a demokratikus érzelmű kanadai magyarok figyelemmel és megértéssel közelítenének a Kárpát-medencei magyarság és nem magyarok problémáira. Mért nevetséges és kifogásolható az a tény, hogy nemzetközi kutatási eredményekre hivatkozva a Professzor Úr közli a hallgatóságával, hogy a Kárpát-medencei magyarság génállománya tartalmazza a legtöbb ősgént?
  Magyarországon és a jelenlegi pártoknál a legnagyobb bűn a hazugság bűne. A hatalom és a jólét megszerzése és megtartása érdekében cselekszik politikusaik. Az igazi demokráciában félelem nélküli szólásszabadság van és az értelmes emberek alulról való építkezése. Az eddig hatalmon lévő pártok hazugsággal, koholmánnyal, félrevezetéssel, jutottak hatalomra, és nem a választói akaratott képviselték, hanem a mohó, mindent felfaló globál nagytőkét. Negatív cselekedeteik láncolatának eredményeként jöttek létre olyan szervezetek, melyek igazság keresésük során nyersen, néha gyűlölettől sem mentesen fogalmazták-fogalmazzák meg véleményüket. Az, hogy ezeket a főként fiatalok támogatotságát élvező pártokat egyesek fasiztának nevezik az mindenkinek a szíve joga. A jobbik még nem került kormányzati lehetőség közelébe. Ha a globál nagytőke, a politikai háttérhatalom valóban veszélyesnek ítéli létüket, akkor sportnyelven szólva, nem haggya őket labdába rúgni!
  Én, sok Jobbik szimpatizánst ismerek. Van amiben egyetértek a vezetőség nézeteivel, van amivel nem. Mindig akadnak nagyszájú, nagymellényű emberek, akiket az élet előbb-utóbb kirostál közülük. De így van ez más pártoknál is.
  Tiszta lelkiismerettel kijelentem, hogy Dr Papp Lajos Professzor úr azáltal, hogy részt vett a JOBBIK augusztus 20.-i fórúmán, még nem vált taggá, sem nácivá, de beszédével szelídítette a sorokban bújkáló Szabó Albert féle farkasembereket. Ha egy szervezetben a láz elpusztítja a kórokozókat, akkor a test harmóniája helyreáll. Ha nem, hát elpusztúl!
  Üdvözlettel: B.M.

 • llanfair
  2014 február 23
  3:13 du.

  Barátom, ezek reménytelenek!

 • Őszinte tiszteletem, Papp professzornak. Mind szakmailag, mind emberileg. Áldás legyen minden lépésén!

  És őszintén sajnálom, hogy így döntött! Mert nem a kanadai magyarok véleménye az, ami itt olvasható.

 • Göllner András

  Stoffán György: Sajnálom, hogy pakol, hisz nem kértem, hogy ezt tegye miután kis előadásokat tartott odafenn arról hogy milyen beteges és aljas vagyok, mert lehúztam a leplet Dr Papp Lajosról, és bemutattam a kedves olvasóknak hogy milyen politikai erők oldalán kampányol a szívsebész. Ez bűn ? Nem volt szép és emberi tőlem, hogy bebizonyítottam, hogy Papp Lajos annak a fajgyűlölő politikai szövetségnek a szekerét tolja, amelyik a Talib gyilkosoknak drukkol, Hitlert isteníti, a zsidókra keni Magyarország minden baját, és rendszeresen annak a pártnak az oldalán kampányol amely saját bevallássa szerint szarik Európa demokratikus értékeire ? Mit kellet volna tennem – csöndbe maradni és megkérni, hogy tapogassa ki a csakrámat a szívsebész mielőtt kilakoltat ? Látták, hallgatták pár napja mit mondot Lajosunk azokról az Ukránokról akik nem kérnek a volt KGB vezér által vezetett Oroszországból, és inkább Európa felé szeretnének fordulni ? Hallották hogyan beszélt róluk ? Stoffán ! Hallotta mit javasol székelyföldre Lajosunk ? Azt hogy egy millió magyarországi békemenetelő menjen oda és mutasson erőt a Románoknak ? Gondolom ezt a menetet is ugyan az a Bencsik, Kerényi duó vezetné akik Oroszországnak, a Taliboknak, Iránnak drukkolnak a nyugattal szemben, Kertész Imre Nobel díját egy darab szarnak tartják, és arról álmodoznak hogy a Fehér Házat végre valaki ledózerolja és annak a helyén kecskék legelgessenek (Az utóbbit szeretné Kerényi Imre, drága jó Orbán Viktorunk Miniszterelnöki főtanácsadója. Idézhetem szószerint, pontos dátum, médium, oldal szám, ha valaki igényt tart rá, és amikor valaki megkérdezte Orbánt hogy mit keres ez az amerika ellenes, egykori komcsi a FIDESZ háza táján, azt mondta Orbán, hogy bár csak több olyan embere lenne mint Kerényi. Nálam minden meg van, csak most már kezdek álmos lenni. Tudja ? Szóljon és holnap örömmel szállítom az adatokat. de akkor elvárom, hogy megcáfoljon és ne kezdjenek megint mindenféle hülyeségeket mondani, mint mindíg amikor tényekkel jövök ide.

  Stoffán, Dakota, Bálint Miklós és a többi Papp Lajos rajongó. Olyannyira örülnék, ha valamelyikőtök csak egyetlen egy idézetemet megcáfolná és meggyőzne arról, hogy összekevertem kedvelt szívsebészüket valakivel. Ha megtudnának győzni arról, hogy az az ember aki belenézett az Echo TV kamerájába és azt mondta verenytársainak hogy húzzanak el innen, mert most ő jön, az nem az önök Lajosa én lennék a legboldogabb. Mennyivel jobb világ lenne ez, ha Lajosuk az egészségüggyel és nem az újfasizmus terjesztésével foglalkozna. Nem is értem mért csinálja ezt.

 • Bálint Miklós: Úgy gondolom joggal vagyunk büszkék. Soha senki segítségét nem kértük. Mindent a magunk erejéből értünk el. Egyikünk sem adta el a lelkét.
  Láttam és tisztában vagyok mind a két oldal rémtetteivel.
  Már írtam a különbséget ott látom, hogy a kommunizmus egy határtalanul elnyomott réteg forradalma volt ami félrecsúszott. Létjogosultságát semmi sem bizonyítja jobban, ahogy a munkásokat ma is kisemmizik.
  A hitleristák viszont csak egyszerű rablógyilkosok akik annak is indultak. Azt állítom, hogy minden háború rablógyilkosság. Hiába nevezik a politikának más eszközökkel.
  A fiatalok nem nácik? De bizony akik náci pártot támogatnak azok nácik. Nem menti az újat akarás.
  Akkor most én ajánlanám Lion Feuchtwanger Oppermann testvérek című könyvét.
  Ez a könyv arról szól, hogy az emberek meddig nem akarják látni a nácizmus terjedését. Hiszen a XX. században ilyen nem lehetséges. Mikor meglátták a valót már késő lett. Maguk most ezt csinálják. De van aki szándékosan engedi ki a szellemet a palackból politikai érdekekből. De egyszer elveszti az irányítást, mert mindig lesz radikálisabb. Mint ahogy már kiválnak a jobbikból a gyilkolni vágyok és önállóan indulhatnak a választáson (bizonyítani kell a pártban az árja származást). De maguk megmagyarázzák, hogy ők csak magyarok akarnak lenni. Békés párbeszédet akarnak. Se a jobbik sem a fidesz NEM HAJLANDÓ párbeszédet folytatni. Azután mutogatnak a baloldalra.
  Nem igaz, hogy nem látja már most milyen mocskos módon politizál a jobboldal. Egyirányú a választás és ez maguk szerint így demokratikus. Maguknak elég a címke, az áru már nem számít.
  Nem szerettem a szocializmust. De ennél sokkal emberségesebb volt. Nem voltam megelégedve a baloldali kormánnyal. Nem hittem volna, hogy lesz ennyivel rosszabb és cinikusabb.
  Pappról már nem beszélnék már elmondtam mindent. Tőlem sámánkodhat de remélem ide nem jön utánam. Itt kevés magyar van ide nem érdemes jönni téríteni.
  Szerintem ez a magyarkodás téves út.
  Orvosi sikereit pedig csak úgy lehetne megbeszélni ha minden anyaga és statisztikája a kezünkben lenne. De annak mi értelme lenne? Meg itt nem is arról volt szó.

 • Stoffán György
  1:38

  Teljesen el vagyok képedve! Zoltai Gusztávról, erről a tisztességben, becsületben megőszült úrról hogy lehet így vélekedni, mert ugye azt senki nem vitathatja, hogy megőszült. A múltkor láttam egy képet róla, tényleg megőszült, látszik a képen. Persze, az is lehet, hogy miatta is sokan megőszültek, de arról nincs fénykép. Ugyanakkor becsülöm benne, meg a MAZSIHISZ-ban azt a nagyvonalúságot, hogy visszautasítottak 10 millió forintot. És tisztelem őket a bölcsességükért is, hogy nem az évi 2-3-4 milliárdos támogatást utasították vissza. Szóval, mind Zoltai Gusztáv , mind a Mazsihisz gáláns nagyvonalúságuk és bölcsességük okán rászolgáltak a legteljesebb megbecsülésre.

 • frivi: szabadjon megjegyeznem – bár stoffánnak szól a kommentje – maga egy bohóc. méghozzá pimasz bohóc. az ilyet szokták a jelenésen végén leönteni egy vödör vízzel, és kizavarni a porondról. szóljon, honnan kéri?

 • Ille István
  8:38

  Ha Ön is úgy ítéli meg, hogy ez egy cirkusz, akkor ezt az én szerény személyem aligha vitathatná!

 • Továbbá megjegyezném, hogy ilyen vízárak mellett herdálásra buzdítani jócskán cáfolja a legmarkánsabbnak feltűntetett tulajdonságát, a szociális érzékenységét.

 • frivi: ilyen bohócok jelenlétében, mint maga, van-e más választásom? mellesleg a rezsicsökkentés magának smafu? a víz árát is érinti! de, ha már: gondolom, a porondmester ásott kútról hozatja a vizet, mivel szűkös a költségvetése. az ugyan nitrátos, de magának kétlem, hogy ártana 😀
  amúgy nem a helyszínt minősítettem cirkusznak, hanem a személyét bohócnak. az ilyesmi meg manapság plakáton is előfordul.
  csak tudnám, ki találta ki, hogy orbánt bohócjelmezbe bújtassa?

 • István! Hogy maga milyen kreatív!

 • Üzenet Kanizsáról

  Remélem, hogy akik egyetértenek a ennek az ostoba levélnek a tartalmával minél távolabb tartják magukat Magyarországtól.

 • Bálint Miklós
  2014 február 23
  3:26 du.

  “Mért nevetséges és kifogásolható az a tény, hogy nemzetközi kutatási eredményekre hivatkozva a Professzor Úr közli a hallgatóságával, hogy a Kárpát-medencei magyarság génállománya tartalmazza a legtöbb ősgént?”

  Bálint Miklós!
  A nevetséges az, hogy felnőtt, magukat értelmesnek valló, pszichiátriai kezelés alatt állítólag nem álló embereknek erre van igényük! Az a röhejesen groteszk és szánalmas az etnikai nemzetfogalomra épülő nemzeti radikális világképben, hogy az semmi más csak egy vágyfantázia a világmegváltó magyar nemzeteszméről sosem volt múltakkal, szakrális királyságokkal, szívcsakrával, ufó leszálló pályákkal. Megváltásra, bizonyosságra váró mélységesen tudatlan, és izgatottan hibbantak, eszelős csalódottak lesik a maga papp dokijának meg a hasonlóan ihletett lázban égő kozmikus guruk, táltosok, ingázok, a turul dinasztia örökösi rendje kutatóinak szavait, és minél rettenetesebb a megkerülhetetlen jelen annál vadabbul száguld a fantázia, a racionális világgal szembeni ellen-világ görcsös keresése. Nincs olyan a korszak szellemi szemetéből származó őrült tévtan amit ne nyalnának be vallásos hevülettel a magafajták, két kézzel kapnak legabszurdabb megváltó eszme után is ami megoldást kínál a szeretet hiányára, a magyarság elveszettségére, Trianonra, a szabadkőművességre…
  Nos ez a nevetséges!
  Az mikor valakit nem az foglalkoztat, hogy szétcseszik az életünket, a környezetünket, megfosztanak a kulturális szabadságunktól, lezüllesztik azt a klasszikus-magyar-európai-polgári műveltséget amiben nevelkedtünk és ami meghatározza életérzésünket, hanem csak az, hogy a magyarokban van a legtöbb ősgén! Ez több mint szánalmas!

 • Fuser Úr!

  “E,elfuserált üzenet
  szennyezi a füzetet.”

  Kérem, Önben nincs semmi jószándék, csak mérhetetlen gyűlölet irányunkba.
  Jézusnak tökéletesen igaza van abban, hogy úgy kell szeretnünk felebarátunkat mint önmagunkat.
  Akár hiszi, akár nem, én nem gyülőlöm Önt, Önöket, mert a gyűlölet által elsősorban magamat pusztítnám el..
  Kérem, legyen Ön is ennyire részrehajló!

  Üdvözlettel: B. M.

 • Bálint Miklós
  2014 február 24
  11:12 du.

  Sokat mondó tény, hogy ezek a magukat az intelligencia és erkölcs szakrális magasságaiba pozicionáló szerencsétlenek végső, “mindent eldöntő” érvként feszt csak a nevemmel tudnak gúnyolódni. Jelzem, szemtől szembe ezért úgy állba pattintanálak, hogy kiesnél a bugyidból, és az még mindig nem gyűlölet lenne, csak bosszankodnék! Egyébként a rohadt nagy magyarkodás mellett, kicsit foglalkozz a szövegértelmezéssel is! Melyik mondatom volt gyűlölködő? Alapból le se szarom a magadfajta elmeháborodottakat, de legfeljebb megvetéssel vegyes mérhetetlen szánalmat érzek!

 • Bálint Miklós: Miből gondolja azt, hogy érv a Biblia. A jobboldal a zsidóság ellen folytatott hadjáratában sokat hivatkozik Mózes könyveinek keményebb részeire. Azt persze nem Istennek tulajdonítják hanem zsidóknak. Majd a következő mondatokban megint idézik a maguknak tetsző idézetet de azt természetesen Istennek tulajdonítják. Bár mindenki tudja ki, mikor és miért írta. Ez így sajnos nem perdöntő. A Biblia magyarázok két ezer éve próbálják érthetővé tenni az írást.
  Sokféle magyarázat van de maguk természetesen a maguknak tetszőt használják mert az Istennek tetsző. Miért is?
  Ha végig gondol a történelmen a katolikusok mikor cselekedtek Istennek tetsző dolgokat? Káin bárányból csinált tábortüzet majd gyilkolt. Maguk a más vallásúemberekből tették. A keresztes háborúk és az indiánok térítése is emberszeretetből volt. Ugye tudja mennyi embert tettek tönkre keresztényi szeretetből? Csak gondoljon a leányanyákra. Kreáltak egy földi istent is. Pedig az csak egy van a Biblia szerint és az nem a Földön él.
  Ma már csak a Semjén féle állatirtók és a Pálffy féle alkoholisták az Istennek tetszők (Igaz a komondorokat szeretik)? Aki persze csupán keresztényi szeretetből mindenkit perrel fenyeget aki igazat mond. Most már barátai is besokkaltak de nem kórházba küldik hanem jó állásba. Magyarországon ha egy alkoholistára azt írja az orvos, hogy alkoholista akkor beperelheti. Itt nálunk a beteg szól mert meg akar gyógyulni. A hazugság meg nem gyógyít.
  A gyűlölet szót pedig használják úton útfélen.
  Nem tudják mit jelent? Az utálatot a lenézést a sajnálkozást a megbotránkozást, a szánalmat és megvetést ne tessék a gyűlölettel keverni. Jól hangzik de semmi közük egymáshoz.
  Nem gyűlöl minket. Miért gyűlölne?
  Mi ugyan nem értjük babonás butaságait de azon kívül, hogy nem tetszésünket fejezzük ki nem bántottuk magát. Maguk ellenben a babonájukkal éppen akadályozzák az ország felemelkedését. Éppen csak egy picit. Egy – kétezer évvel. Most éppen pogány dolgot művelnek. Imádnak és bálványoznak egy embert. Az se baj ha a valósággal szembe mennek. Ha jól emlékezem imádni csak uradat lehet. Az pedig csak az Isten.
  Itt az oldalon sok “keresztény” van. Olvasgass egy kicsit keresztényi szeretettel teljes írásaikat.
  Ha azok után lesz kedve Fuser barátomat gúnyolni akkor erősen lejáratja magát (megint).
  Azt pedig kikérem magamnak, hogy csak a vallásos ember az igaz ember. Ez úgy ahogy van nem igaz. Ezt maguk csak szeretnék. De ha körülnéz a kormány tagjain és barátain akik most nagyon vallásosak lettek. Megnézi vagyoni helyzetüket és viselkedésüket és van bátorsága összevetni Jézus szavaival, érdeklődve olvasnám megrovó véleményét.
  Azt mondja, hogy a Biblia az egyetlen igaz könyv? A Koránról mi a véleménye? Mások azt tartják. Miért magának van igaza és nem Abdulnak?

 • Fújj!!!! Kanadában is ennyi rettegő él,ja, rendesen kell viselkedni,akkor nem lehet baj! Ami Papp Lajos professzor urat illeti,csak akkor vegye a szájára bárki is,ha előtt kimosta a pofáját.Szégyen ami itt is megy!!!!!

 • vass ágnes: ami a pofa kimosását illeti, magának is erősen javallott. tudja, seggnyalás után nem lehet valami illatos a lehelete 😀

 • Szégyellje magát,a többi rühössel együtt!Elég szomorú,hogy ennyi idősen még nem jött meg az esze!Innentől kezdve, pedig nincs is remény!

 • Ille István. Te nem figyelsz soha? Azt mondta Ágnes asszony, hogy viselkedj rendesen!
  Azért jó nagy hírverést csináltunk Papp doktornak. Most dörzsölheti a tenyerét a jobbik. Olyanok védik véres szájjal akik azt se tudták múlt hónapban, hogy létezik.
  Mint ahogy wass is csak azóta létező mióta a jobbik kikapart valami írót magának. Arany és Jókai nem feleltek meg a céljainak.

 • vass ágnes: nocsak, nocsak…rühös, mi? hát, ez komoly észérv! azt pedig, hogy nincs remény, a maga esete kiválóan bizonyítja 😀

 • llanfair: basszus…e felett valahogy elsiklottam…jajésdesjóistenem, most büntit kapok?

 • Vass :
  Rühös vagy magad.
  Húzzál el a pucerájba és kérj magadra DDT port.
  Az jó az atkáidra.
  De utána már ne gyere visza !
  Rühösekkel és volt rühösekkel nem tárgyalunk

 • Ille István: Mars pofát mosni! Ahogy olvasom mehetsz utána a patikába rühkenőcsért. Hozol nekem is?

 • Stoffán az a fajta ” felvilágosodott ” fasiszta aki ugyan gyűlöli a zsidókat , de azért ismer közülük rendeseket és ezt böcsületesen meg is mondja.
  Mert ő tárgyilagos ebben a kérdésben.

 • geyza: ki kell, hogy javítsalak. a fasiszta eszméknek semmi közük nem volt az antiszemitizmushoz, a zsidógyűlölet a nemzetiszocialisták és a hungaristák/nyilasok eszmerendszerében gyökeredzik.

 • Vass Ágnes: Együtt, a tanulószobán, vagy külön-külön írtok a párt által megadott weblapokra ti Vona Gábor diákjai?
  Mi itt nem aggódunk. Magyarországon pedig az emberek idővel csak-csak követni fogják Ukrajna példáját!

 • Illepityu:
  Különkell választani az ortodox fasizmust vagy inkább fascizmust amit a kis seggfej Benító dolgozott ki.
  Ehhez képest , a Horthy-fasizmus már jóval Mussolini és Hitler előtt kidolgozta a maga rasszista ideológiáját.
  Vagyis : A zsidókat nem megsemmisíteni kell , hanem kinyomni a közélet területeiről.
  Ezzel szemben a náci ideológia azt mondja :
  A zsidókat meg kell semmisíteni.
  Tehát a Horthy-féle fajelmélet eltér a Mussolíniétől , viszont sokat átvett annak gazdaság és állam/vallás politikájából. Ezért fasizmus.
  Viszont már egy lépésel közelebb került a hitleri eszmerendszerhez , jóval Hitler hatalomrakerülése előtt.
  Akkor tehát kijavítom magamat :
  Fenntebb ” Hungarófasizmust ” kellett volna írnom.
  De az olyan hülyén hangzik.
  Maradok továbbra is a ” fasizmus ” gyűjtőfogalomnál , akit érdekel olvasson ezeknek utána.
  Fenntartom magamnak a jogot hogy a továbiakban NE tartsak szemináriumot holmi fasisztáknak, csak mert
  1:vagy nemértik milyen eszmerendszernek hódolnak.
  2:úgy tesznek -egyenlőre- mintha nemértenék a saját eszméiket

 • llanfair
  2014 február 25
  6:47 de.
  Fantasztikus hülyeség amit írtál.
  Wass Albert Bumgartner díjat nyert már olyan régen, még te meg sem születtél.
  Azért mert a “szocializmusban” nem engedték kiadni, azért már jó régen elismert erdélyi író volt!
  Jobb lenne, hogy amiről nem tudunk arról hallgatunk. Jobb benyomást tesz az IQ-ra is.

 • geyza: rendben. a közéletből kinyomásról tanúskodik az általam is idézett levéltöredék.

 • figyusz fityisz

  Tisztelt Szerkesztőség, Egy apró feledékenységükre hívnám fel a figyelmüket. Miként Bede Fazekas Zsolt neve mellé, aki azt remélhetően – általam tisztelten – vállalja, feltüntették pártszimpátiáját, a saját neveik mellől azt “elfelejtették”. Vagy tán listázgatunk, listázgatunk ?
  Pordány László titulusa pedig MAGYARORSZÁG Kanadába akkreditált nagykövete. Éljen a pártatlan újságírás. Szánalmas a lapjuk színvonala, megnyilvánulásaik, kommentjeik alapján önök nevezhetők fasisztának, élen a cikk írójával, nem a professzor úr

 • figyusz fityisz: ha szánalmas, akkor minek olvassa? csak, hogy beszólhasson? ha tiszteli bede fazekast, az a maga baja. teljesen érdektelen, mi pordány titulusa. állásfoglalásain az se segít, ha főméltóságú úrnak titulálja.

 • figyusz fityisz

  Ille István : Tudja ez a tudatlan cikk felesleges, persze nem önöknek, zavarosban halászó liberálisoknak, indulatokat keltett, ezért és nyilván nem azért találtam rá, mert napi rendszerességgel tudnám olvasni ezt a szennyet. Gondolnom kell a gyomromra :). Amennyiben olvasni tudna, vagy érteni nem kéne még 1x, az ön kedvéért MOST LASSABBAN leírnom, a tényt tisztelem, hogy Bede Fazekas Zsolt vállalja pártszimpátiáját önökkel ellentétben. Pordány Lászlónál pedig nem róla volt sz, hanem , hogy kit képvisel. Egyéb részeit jól fogta meg hozzászólásomnak, ja nem volt másról szó …. sebaj fikázgassunk csak..

 • Figyelő: Nincs IQ-m. Baloldali vagyok.

 • Figyelő
  10:06

  Akkor lehet, hogy ő kommunikálta el Gyurcsi szakdolgozatát?

 • figyusz fityisz: az egészségügyi problémái nem igazán érdekelnek, az értékrendje pedig nem számít. ha elég közel áll bede fazekashoz, biztosan még a szagát is megérzi. nem valami kellemes szag. a fikázgatást meg felejtse el. maga nem ér annyit.

 • Kedves Figyelő: Mindamellett remélem minden díjazott világhírű író lett és összkiadásod van tőle.
  Tudod volt egy világhírű zeneszerző aki a legnagyobbak között volt számon tartva. Írt 40 operát de ma a kutya se hallgatja. Nem állta ki az idő próbáját.
  Wassnak szerencséje van. Jött egy náci párt akinek kellett egy író.
  Karmesterek is előkeresnek sokszor ritkaságokat. Erőltetik majd megint feledésbe merül.
  Niccolo Piccinninek hívták az urat. Nekem van tőle egy operám. Felejthető.
  Nagyon irigylem tőletek azt a 80-IQ-t. Rendeltem magambak interneten 160-at. Csak, hogy legyen tartalékban is.

 • Nem mintha kifogytam volna érveimből, de úgy látom, be kell dobnom a türülközöt, hiszen az írások hangneme annyira elcsúszott alpári irányba, hogy az már minősíthetetlen.
  A szerkesztőség részéről,Lázár György írását követően, Göllner György tollából egy olyan nagyfokú provokáció érte a nemzeti oldalt, a Dr. Papp Lajos professzor úrra mért nemtelen támadás által, amit szó nélkül hagyva, az egyetértés jeleként értékeltek volna.
  Most mégis azt kell mondanom, azok voltak bölcsek, akik nem vettek tollat a kezükbe.
  Ugyanis bármennyi bizonyitékkal bizonygatnánk állításuk hamisságát, ártatlanságunkat akkor is azok lennénk az Önök szemében, mint aminek mondanak minket.
  Lehet azt mondani, hogy nem értünk a helyes szövegellemzéshez, s nem vagyunk elég tapintatosak. És valóban igazuk van, de fordítva ez az állítás hatványozottabban igaz! Mi a nemzetet képviseljük nemzeti alapon, maguk pedig internacionalista, azaz kozmopolita szemlélettel.
  Én nem tudom elfogadni Ilanfair azon állítását,, hogy a szovjet rendszer kevésbe volt rosszabb a náci Németországánál. Azt írja, hogy a szocializmusnak nagyobb a létjogosultsága, mert most is kizsákmányolják a munkásokat. Hornék, Gyurcsányék, és sorolhatnám még azokat, akik épp úgy tettek!
  Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, aki még nem látta, az nézze meg a “Szovjet sztori” című dokumentumfilmet (Csak be kell ütni a keresőbe!) Nekem ugyanúgy fáj egy munkatáborba deportált ember szenvedese, mind a gulágra vagy Recskre kitelepített osztályidegenek meghurcoltatása. A fájdalom, a halál, az embertelen megaláztatások lelki és fizikai gyötrelmei.
  Fuser úr szavainak sem örültem, no nem azért mert nem tudnám viszonozni beigért cselekedeteit. Az fájt, hogy csak nem is gondolta azt, hogy írói álnévnek feltételeztem nevét. Úgy látszik a humor ha gyomorra talál, akkor nem csak görcsöt old, hanem okoz is!
  Újra leírom, hogy nincs értelme Önökkel polimiát folytatni, hiszen ez a “párbeszéd” kezd a süketek párbeszédévé alakulni. Hiába írnám azt, hogy az elmúlt két évtizedben a liberál kapitalizmus teljesen tönkretette a nemzetgazdaságunkat, ezzel biztos, hogy nem értenének egyet. Mi csak kis náci férgek vagyunk az Önök szemében.
  Haladás ellenesek vagyunk, mert nem örülünk a nemzeti szuverenitásunk teljes megszüntetésének. Földhözragadtak, mert ragaszkodunk a szülő és termőföldünk minden négyzetméteréhez.
  Maradiak, mert még él bennünk a hazaszeretet fogalma.
  Izgága rebellisek, mert nem nyugszunk bele a gazdasági és pénzügyi kifosztottság állapotába.
  És most nyugodtan írjanak rólam bármit, szó nélkül el fogom viselni és le fogom nyelni a minősítgetéseiket.
  jójcakát!

 • bálint miklós: aha. nemzet képviselet vs. internacionalista szemlélet. ez szép.

 • Na! Bevallom, meglehetősen hiányos ismereteim voltak erről a Papp dokiról, és hát nem okos dolog félinformációk alapján ítélkezni, meg aztán pláne kíváncsivá tett, hogy mit tudhat az aki miatt a jobberek ilyen eszement indulatokkal, az átlagosan primkó formájukból is kivetkőzve protestálnak.
  Szóval kikerestem a neten egy előadását, és nagy-nagy türelemmel végig néztem. Hát baszki! Na hagyjuk már, erről srácok nincs mit vitatkozni, ez szakorvosra tartozik…
  Nem szó szerint idézek:
  “A Dél-amerikai, ősközösségi keretek között élő indiánok is magyarul beszélnek, a Délkelet-ázsiai természeti törzsek is magyarul beszélnek, és egy székely ember kiment Egyiptomba, és folyékonyan olvasta a hieroglifákat a piramisokban ami nem meglepő hiszen annak is a rovásírás az alapja”

  Szerintem ezzel le is zárhatjuk a vitát… 🙂
  Az már csak egy technikai apróság -évekig dolgoztam Egyiptomba- az már csak úgy megy, az ember kiugrik, szabadon besétál egy piramisba és olvasgat, mert ugye az is természetes, hogy egy székely alapból ismeri a rovásírást…
  Áááá 🙂 🙂 🙂 És felnőtt emberek ezt kajázzák! Csudi!

 • Kedves Bálint Miklós: Nem kell velem beszélgetnie nem kötelezte rá senki.
  Nem voltam alpári. Nem tudom honnan vette mert nem igaz. Hosszú válaszomból egy mondatot ragadott ki azt is hamisan. Szó nem volt a Szovjet szocializmusról. Én a magyarról írtam. A munkások elnyomása pedig most van csúcsra járatva. Ha dolgozna tudná. A Szovjetunióban (sajnos) nem is jártam tehát nem beszélhetek róla. Sajnos, mert az Ermitázs kimaradt az utazásaimból.
  A Vörös teret is szívesen megnéztem volna és az Auróra is örömet okozott volna. Örökre hiányolni fogom.
  De jójcakát!

 • Fuser. Te kis tekintélyromboló. Izorát is elhitték pedig az komolyabb dolog volt.

 • Bálint Miklós
  2014 február 25
  2:46 du.

  “Mi a nemzetet képviseljük nemzeti alapon, maguk pedig internacionalista, azaz kozmopolita szemlélettel.”

  Hazug, demagóg, kirekesztő állítás! Mégis mivel képviseli a nemzetet? Az ősgénjeivel? A rovásírással? Leveses tál nagyságú kokárdával? Csak adót ne kelljen fizetni ugye? Ragaszkodnak a termőföld minden négyzetméteréhez??? Ezt hogyan csinálják??? Hány négyzetmétert védtek meg eddig Kishantoson??? Fejér vagy Borsod Megyében??? Felcsúton??? El merné mondani ezt az ömlengő faszságot a nép-nemzeti oligarchák által kisemmizett parasztcsaládoknak is???

 • llanfair
  2014 február 25
  3:19 du.

  🙂 ))))
  Még gyűjtöttek is neki! Lehet a dokinak is kellene… 🙂 )))

 • Kedves Fuser: Itt az a baj, hogy nem értik meg, hogy nem az orvossal van bajunk hanem a sámánnal. Pedig egyszerű.
  Azok pedig akik a wikipédián olvassák a karrierjét látni kell, hogy ott valami nem stimmel. Vagy csak rosszul van írva és akkor javítani kellene. Ugyanis nem igen lehet nagydoktor 41 évesen. Az sokkal inkább PhD. Ugyan is a kandidatúra jól hangzik de az a PhD. Nem kis dolog, de 41 évesen nem is eget verő. Ma sajnos kezdő orvosok is csinálhatják. Ez mondjuk nem jó.
  A Kaposi Mór kórház honlapján az szerepel, hogy 1973-ban végzett az egyetemen és rögtön PhD fokozattal. Ez vagy lehetetlen vagy kapta valakitől. Technikailag kivihetetlen. Persze lehet, hogy akkora zseni volt, hogy sikerült, de a mostani szabályozás szerint lehetetlen. De vannak még csodák.
  Valószínűleg elírás,de ez félrevezeti a várvédőket.
  De persze ettől még lehet jó sőt kiváló orvos. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy valami elhomályosodott a fejében.
  A legtöbben hallottak valamit harangozni tehát védik. Érdekes lenne ha vörös csillagba öltözne. Akkor mit kapna itt a jobboldaltól. Még a diplomáját is megkérdőjeleznék.
  De vegyük azt, hogy 89-ben tényleg nagydoktor, mert a Tudományos Akadémia honlapján így szerepel. Tehát az egész karrierje a szocializmusban játszódott. Akkor most mi ez a nagy cirkusz? Így akkor még szörnyűbb mint az MTA tagja az általad vázolt előadás.

 • Csak úgy pihentetésképpen:

  A nürnbergi huszonkettő, avagy az utolsó szó Rogán
  ..
  1. Orbán Viktor:
  Jaj, kedves híveim, miért is bántotok?
  Tán nem voltam elég jó diktátorotok?

  2. Simicska Lajos:
  Én nem vagyok bűnös! Csak parancsra tettem,
  hogy az ország pénzét mind magamhoz vettem!

  3. Selmeczi Gabriella:
  Na ne már, fiúkák! Mindezt egy kifliért?
  Mi az, hogy halálra? Hát tényleg ennyit ért?

  4. Lázár János:
  Indítványozom a tisztelt törvényszéknek:
  paksi áram hajtsa a villamosszéket!

  5. Kósa Lajos:
  Húsz százalékomat felajánlom annak,
  aki kiment innen; offshore számlán vannak
  elrejtve a pénzek, amiket lenyúltam:
  mit kezdhetnék velük, hogyha már kimúltam?

  6. Bayer Zsolt:
  Szoszi morék! Igaz barátotok voltam;
  tényleg szeretnétek látni engem holtan?

  7. Szájer József:
  Alaptörvényemért ily hosszan lóghatok?
  Rúgjátok alólam már ki az iPadot!

  8. Szíjjártó Péter:
  Ha a nyakam körül feszül már a hurok,
  az nem megszorítás, értse minden tulok!

  9. Deutsch Tamás:
  Engem mijafaszér’ ítéltek halálra?
  Sok képviselőnő vonzónak találna!

  10. Kövér László:
  Engem akasszanak, kérem, utolszorra,
  s bajszom ráhagyom a hálás utókorra.
  Használja ecsetnek tehetséges piktor:
  vagy egy másik Hitler, vagy egy újabb Viktor.

  11. Matolcsy György:
  Az egyik szemem sír, a másik meg nevet:
  most melyikkel nézzem az ítéletemet?

  12. Zsiga Marcell:
  Havi negyvenhétből is meg lehet élni!
  Ezért kellett engem halálra ítélni?

  13. Obersovszky Péter:
  Ha már kivégzik az Élő Istenbálványt,
  használják bitónak a Mikrofonállványt!
  Utolsó szó jogán én csak azt akarom:
  Viktor drága terhét hordozzam nyakamon!

  14. Semjén Zsolt:
  Azért imádkozom: ne tartson sokáig,
  s ne fossam magamat holtomban bokáig. Ámen.

  15. Navracsics Tibor:
  Halálos ítélet? Ez nem igazságos!
  Hazaárulásban nem is vagyok sáros!
  Na jó, talán loptam néhány milliárdot,
  s vezéremmel tettem nyakatokba jármot!

  16. Áder János:
  Ha énrajtam múlik, mind kegyelmet kaptok:
  csak mások szemében vagytok hitvány latrok!

  17. Pintér Sándor:
  Azonnal küldök egy SMS-t magamnak:
  “Ülj át más cellába köztörvényes rabnak!”

  18. Balogh József:
  Inkább essem át egy vaksi komondoron!
  Vagy verjem szét magam? Majd még meggondolom!

  19. Varga István:
  Szültek volna a nők négy vagy öt gyereket!
  Megúszhattuk volna ezt az ítéletet!

  20. Csizmadia László:
  Tartsatok ki, fiúk, jön a békemenet!
  Vagy felmentés lesz majd, vagy utolsó kenet!

  21. Balog Zoltán:
  Humán erőforrás erősen megcsappan:
  huszonkét főt veszít; egészen hallatlan!
  Azt mondom, ne várjuk a békemenetet:
  majd én feladom az utolsó kenetet!

  22. Rogán Antal:
  Saját halottjának tekintsen az Ötker;
  hamvaimból főzzön pudingot az Oetker!
  (hamvamból pudingot főzzön Dr. Oetker!)

 • figyusz fityisz

  Ezt az újságot azt hiszem egy valamire is való értékrenddel bíró EMBERNEK el kell hagyni, olyan valamikkel vitatkozni, amiket eltérő vélemény – publicista létükre – nem érdekel nem érdemes. Veregessék csak tovább egymás hátát ebben a libsi, értékrend nélküli posványban. Sajnálom azon honfitársaimat, akik ezen szennyújság által közölt, egyértelműen beazonosítható identitású valamik által kreált publikációk alapján tájékozódnak az otthoni történésekről. Hála Istennek én Skandináviában élek, itt a magukfajtának kuss a neve, vajon ez is az “Orbán rendszer” miatt van ? Hahaha Na részemről a fáklyás menet, szálljon fel a füst

 • figyusz fityisz: valóban hálát lehet adni az istennek, hogy ott él. itt csak büdös lenne magától a levegő. azért ez bájos, hogy éppen maga beszél magunkfajtáról és magukfajtáról. honnan is ismerős ez nekem? csak nem morvai hisztike nemzetes asszony szövege?
  a füst felszállása valóban üdvös lenne, de a maga árpádsávos agyáról, akkor legalább tisztábban látna – bár ez utóbbit kétlem.
  maga, kicsi huszár, elégedjen meg azzal, hogy elmegy szavazni, behúzza az x-et vona gábor nevéhez – és azzal a lendülettel ki is dobhatja a szemétbe. a szavazata szart sem ér.
  de azért vígasztalódhat: dániában nincs olyan szigorúság a szeszfejadag okán, mint svédországban, így hát nyugodtan rátölthet az előző napira. de, ha nincs, a hardware boltban – tudja, ott van nem messze magától, a maelström utcában – lehet jó minőségű csavar lazitót kapni. nyugodtan használja, a maga agysejtjeiben már az se végezhet túl nagy pusztítást 😀

 • Rózsa Sándor

  Kedves kommentelők!
  Most először olvastam bele egy itteni cikkbe.
  Itt sincs más mint a többi liberálcionkommunista fenntartású lapnál.
  A cikkírók és a hozzászólók nagy részét valamilyen vélt vagy valós sérelem érte és ezért gyűlölködik és uszít Magyarország ellen.
  Ez egy több száz éves módszer.
  Amikor az uzsorás vagy kartellező zsidót megvádolják, hogy erkölcstelenül kihasználja a szerencsétleneket, akkor azonnal előkerül a csodafegyver az antiszemitázás és a fasisztázás.
  Az itt olvasottak alapján teljesen világos, hogy miért is van rossz megítélésük a magyaroknak.

 • A cikk úgy hazugság Papp Lajos úrról, ahogy van! Az a bajotok a Papp úrral, hogy könyveket ír és előadásokat tart a magyarság szemének felnyitogatásával, hogy magyarhonban legyünk magyarok, és ne magyarul író és magyarul beszélő hazátlan idegenszívűek, mint ti vagytok! Tudatosuljon bennetek, hogy Magyarország a magyaroké, és nem a tietek!

 • Virág? Legalább te tudod az igazat. És az is öröm, hogy ilyen toleráns , békés, befogadó és szeretettel teljes lettél a tanításától.

 • Kedves Rózsa Sándor: A jobboldal Magyarország? Meg is látszik rajta. A magyaroknak a maga félék miatt van rossz híre. Nagyon rossz hír?

 • figyusz fityisz

  Nos úgy látom nem egyszerű dolog innen elmenni, Ille nevű kollégájuk gondoskodik róla :).
  1. Egyik hozzászólásomban sem támadtam, sértegettem személyében senkit, mint fent említett, erre a jövőben sem vagyok hajlandó ( véleményem azért van róla 🙂 ), minősíti ő magát helyettem 🙂 .
  2. Soha nem voltam Jobbik szavazó, bár az ő nézeteik közelebb állnak hozzám, mint az itt fröcsögőké, akik szándékosan összemossák, azonosítják a polgári kormányt a jobbikkal.
  3. Amennyiben fent nevezett agykapacitása megközelítené Morvai Krisztina agyának felét, akkor már nem büdösözne, csavarlazítózna, szeszezne itt régen. ( otthon folytatná a zugivást 🙂 )
  Szóval kedves Ille ne kóstolgassan tovább, örüljön annak, hogy tudnak szidni egy olyan rendszert, amelyik visszaszorítja a maguk kedvenc játékát a mutyit,ami nem egyszerű, köztük is vannak azért ( tudják, akiket beszivárogtattak 🙂 ). Tudjuk, hogy ez fáj, de sajna más forrás után kell nézni 🙂 , tán, ha menedékjogot kérnének Kanadában pl ..
  5. Ille, az IP alapján történő földrajzi beazonosítás sem megy még rendesen, gyakorolni kéne, ja meg néhány földrajz lecke is kimaradt, ahogy látom, azt is lehet még pótolni, bár ide ez az ismeretanyag is bőven elég 🙂
  Természetesen üdvözlöm jó érzésű kanadai magyar honfitársaimat szép napot kívánva nekik

 • figyusz fityisz: ki ne találja már, hogy galten nem dániában van? igaz, maga valszeg úgy ismeri, denmark 😛 kóstolgatja magát a rák, de nem én. tudja, nem az ízlésem szerinti, még a végén kifordulna a számból. valami gondja lehet a mutyi oldalhelyes kezelésével, de sebaj. adok itt egy kis olvasni valót: http://us7.campaign-archive1.com/?u=373778d2b00cf0682539789ca&id=b42b7366a3&e=5e022eb2d3
  van ott még több is, talán majd megvilágosodik a mutyi tárgyában.
  ami pedig morvai kriszta agykapacitását illeti: nem a nagyság a lényeg, hanem a barázdáltság, ami valszeg a maga esetében is a billiárdgolyóhoz tendál 😛
  nem jön ez ma össze magának valahogy, de azért csak küzdjön. nem szolgál örömömre, ha simán, ellenállás nélkül győzök. szeretem látni az erőlködéstől kivörösödő arcukat 😛

 • figyusz fityisz

  “maelström utcában” 🙂

 • figyusz fityisz

  Az Ille által hivatkozott linkről “most vádat emeltek ellenük”, ez is baj már, egyébként a tonácos, amúgy szánalmas próbálkozás kivételével melyik is köthető KIZÁRÓLAGOSAN a mostani kormányhoz ? A gabona és az offshore emlegetés viszont egyértelmúen öngól ugye Ille ? libás gordonka, fletó tesó és a többi maguk által konc reményében visszasírt bűnözőre sokkal jobban Ille/ik 🙂

 • figyusz fityisz: én nem tehetek erről, hogy gyenge a fantáziája. igaz ugyan, hogy budapesten is van (volt) moszkva tér, meg magyarországon velence község – mi több, olyan az USA-ban is van, de, ha nem veszi a lapot, az nem az én bajom.
  javaslom, hogy behatóbban tanulmányozza az atlatszo.hu oldalán található többi mutyihírt, meglátja, milyen szépen fog tágulni a horizontja mutyi ügyben.
  igaz, észak-galtenben valszeg csak a jelforrás van, ahogy vansjo-ben is, de nekem teljesen mind1. éntőlem ugrálhat a változó ip-címei közt, semmi jelentősége nincs, így is outsider, meg úgy is az 😀
  a moderálás meg nem ip-cím szerint történik, amatőrkém, hanem szubjektíven, ugyanis minden hozzászólás szépen megvárja, míg egyikünk minősíti. ip-cím szerint viszont le lehet bárkit vadászni, de maga nem ér meg annyit, outsider 😛
  ha pedig valami szánalmas, az az, ha érvek fogytán valaki a másik nevével poénkodik. piti, gyerekes és debil. de tegye, ha maga ettől jobban érzi magát.
  mi több, megajándékozom egy másikkal: ille-pille. nincs rajta copyright, használja nyugodtan.

 • figyusz fityisz

  Amennyiben kiszemélyeskedte magát, kiváncsian várnám az öngóljára a reakcióját 🙂 mint professional insider 🙂 és
  még valami http://www.xxxxx a sokat szidott Morvai Krisztinától 🙂 és képzelje nem mondta , hogy csak az igaz jobboldali magyarokat védjék meg, bár tudom a tények magukat nem nagyon zavarják 🙂

 • figyusz fityisz

  http://pestisracok.hu/ lehet innen is tájékozódni 🙂

 • figyusz fityisz: a személyeskedéshez személyiség is kellene, ami a maga esetében, ugyebár, min. véleményes. hogy morvai hisztike mint mondott és mit nem, teljességgel érdektelen, ezért, ha nem bánja, a linket kivettem a hozzászólásából. itt nincs pártpropaganda, még akkor sem, ha maga állítólag nem a jobbik híve.
  amúgy világ életemben kapus poszton fociztam 😛

 • figyusz fityusz: a maga szintjén, persze. amúgy © PestiSrácok 2014…kicsit gyanúsan friss termés…

 • figyusz fityisz

  Még mindig nem olvastam az öngóljáról a véleményét :), ami meg kell hagyni kapus lévén még szebb 🙂 , ellenben barátjához, fletóhoz hasonlóan magán is egyre jobban jönnek elő a tünetek 🙂 már keveri a szezont a fazonnal ( személyeskedés személyiség ???? ) kéne magyar nyelv tanárt is keresni 🙂 ja és a háziorvost se felejtse 🙂 Na még 1x, mi van azzal az öngóllal ? vagy még oda is fel kell tennie valami jó szaftos kis álhírt ? 🙂

 • figyusz fityisz: sajnálom, de én nem látok itt semmilyen öngólt. a cikk a jelenlegiekről szól, az pedig, hogy maga mit és hova köt be, teljesen érdektelen – hacsak nem villanyszerelő. de, ha ott is felcsréli a fázisokat, sok bajt okozhat 😀 a személyeskedés tárgya csak személy lehet, a személynek meg csak van személyisége? ja, hogy maga, ennek hiányában nem tudja, mi is az? az más.
  küzdjön csak, én élvezem, bár kezdem úgy érezni, hogy be kellene tartanom öregapám tanácsát: fiam, ne birkózz disznókkal, mert te is sáros leszel!
  hogy egy kicsit tágítsak a horizontján, amikor kézilabdáztam, ott viszont beállóst játszottam, evezésben pedig sztrókoltam. erre mit lép?

 • figyusz fityisz

  Jól szórakozok gondolatmenetén 🙂 , ha nem vezeti ilyen szépen le, a kutya nem jön rá hogy lesz személyből személyiség 🙂 , bár szerintem sokan még most sem, ezért segítek http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/L06.2.1.0.html , szerintem hasznos még egy ilyen torz személyiséggel bírő személynek is, mint maga. Tudom, hogy nehéz a felfogása, de remélem holnapig el tudja olvasni 🙂 majd visszanézek 🙂 ostobasága vidámmá teszi napomat idióta vicceiről nem is beszélve 🙂 Egyébként kár, hogy nem fogadta meg öregapja tanácsát és korpaként elvesztette a csatát 🙂

 • papp dr. ehhez képest amatőr:
  Az Örökkévalónak szolgája “Káleb Ben Ruach” a Mindenható Isten elé járult, hogy Jézus Krisztus nevében és dicsőségére, érdeklődjön a 2014-es hazai parlamenti választások kimeneteléről. Az a válasz érkezett, hogy a balliberális összefogás történelmi vereséget szenved! A polgári kormány, Orbán Viktorral az élén még további négy cikluson át vezeti az országot! A próféciához az alább olvasható Szentírás részletek társulnak, melyekben az erőszakosan hódító, ókori Asszír birodalom támadási kísérlete van feljegyezve Istennek akkori népe ellen. Ezzel a történelmi eseménysorral párhuzamos az, ami most Magyarországon fog történni. Bízzatok a Mindenható Istenben, és adjatok hálát az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak, mert ez nem a mi ügyességünkön múlik majd, hanem Istennek elhatározott ítélete alapján történik!

  “Azt üzeni Asszíria nagy királya: ‘Ugyan miben reménykedsz? Azt hiszed, van elég erőd és bölcsességed, hogy harcolj ellenem? Kiben bízol, hogy fellázadtál ellenem? Vagy talán azt mondod, hogy az Örökkévalóban, Istenedben bízol, hogy majd ő megsegít? Ne hagyjátok, hogy Ezékiás királyotok becsapjon benneteket, mert ő képtelen megmenteni titeket! Ne higgyetek Ezékiásnak, amikor azzal hiteget, hogy bízzatok az Mindenhatóban, aki biztosan megszabadít, és a várost nem adja Asszíria királyának kezébe! Adjátok meg magatokat, jöjjetek ki a városból, és kössetek békét velem! Akkor szabadon hazamehettek, s mindannyian a saját szőlőtökről és fügefátokról ehettek, és saját kútjaitok vizét ihatjátok. Azután majd eljövök, és elviszlek titeket egy olyan földre, amely országotokhoz hasonló.’ De a jeruzsálemi kőfalon álló harcos férfiak csendben maradtak, és semmit sem feleltek, mert Ezékiás megparancsolta, hogy senki egy szót se válaszoljon az ellenségnek. … Ézsaiás próféta által így felelt az Örökkévaló: ‘Ne ijedjetek meg attól, amit az asszír király szolgái mondtak, mert ők engem gyaláztak és káromoltak! Figyeljétek meg, mit teszek vele! Pedig csak egyetlen egy szellemet küldök az asszír király ellen. Asszíria királya! Tudod te, kit gúnyoltál ki, és ki ellen szóltál olyan kevélyen, kit néztél le megvetéssel és büszke tekintettel, kit gyaláztál és káromoltál?! Izráel Szentjét! Bizony, ellene vétkeztél! Ellenem tomboló haragod miatt, és elbizakodott kevélységedért orrodba akasztom horgomat, zablámat szádba teszem, és kényszerítelek, hogy visszatérj azon az úton, amelyen jöttél.’ Ezután az Örökkévaló elküldte egyik Angyalát, aki éjjel 185.000 katonát megölt az asszír sereg táborában. Amikor másnap reggel az életben maradottak korán reggel felébredtek, megdöbbenve látták bajtársaik holttestét. Szanhérib, Asszíria királya ezután seregével együtt visszatért Ninivébe, és ott is maradt.” (Részletek Ézsaiás Könyvének 36. és 37. részeiből)

 • figyusz fityisz: ami a torz személyiséget illeti, annak megítélése, remélem, belátja, meghaladja képességeit. egy bolond se tudja magáról, hogy bolond, egy olyan személyiség, mint maga, mitől tudna megítélni mást?
  örülök, hogy vidámmá tudtam tenni amúgy sivár és ingermentes napjait. gondolom, nemsokára a gondozói elzárják maga elől a laptopját, elég ennyi benyomás mára, mert még túlterheli az agyát, és akkor kezdhetik az elejéről az egész terápiát 😛
  a korpa, fiam, nem résztvevő egy csatában, hanem a hadtáp 😀 az pedig, hogy ki, és mit vesztett el, ugyebár, nem a maga döntésén múlik.
  mivel teljességgel leragadt az argumentum ad personam szánalmas rendszerében, útjára bocsájtom. majd, ha lesz egy értelmes gondolata, szóljon.
  villany lekapcs.

 • na, kérem.
  csak kibújt a szög a zsákból, miért is verte figyusz elvtárs olyan hevesen a nyálát:
  “Aminek szívből örülök, hogy a maguk kora a hatalmon EGYSZER ÉS MINDENKORRA LEJÁRT. Nem fogja egy törpe kisebbség akaratát rákényszeríteni a TÖBBSÉGRE. ”
  semmi köze nem volt az egésznek személyemhez, de hát, bedőlt, mint maci a málnásba, és levetkőzve gátlásait, végül csak levette álarcát!
  sajnálatos módon a jövőben nem lesz módja pimaszkodnia, mivel karanténban van.
  mondjuk azért, mert meglehetősen hiú vagyok, és rosszul viselem, ha politikai ellenfeleim személyeskedésbe kezdenek.

 • Dr. Papp Lajos Professzor úrnak a cipó fűzőjét sem köthetnétek meg !

 • fradi44: egyikünk se akarná. gondolom, van még annyira hajlékony az öregúr, hogy le tud hajolni. amúgy miből is gondolja, hogy nem köthetnénk meg?

 • Cs. Szabó István

  Tavaszközel

  Szerte árad már a fény.
  De fagyott földünk még kemény.

  Megbicsaklanak a léptek,
  mikor dermedt rögre lépnek.

  Gyakran csúsznak el a lábak,
  ha a jégen nem vigyáznak.

  Csetlünk-botlunk már mióta.
  Jaj, de sokszor bukunk orra.

  Évszázados a tél nekünk.
  Hányszor volt úgy, hogy rámegyünk.

  Ám mindig ráleltünk Új Tavaszra.
  Mert Isteni Tűz Szunnyad a Magyarba’.

  Ha lángra lobban aranylik az ég.
  Kiserken a zöld és elolvad a jeg.

  2014. január 15.

  Világ Magyarsága

 • Fradi:
  Te is a cippőpucolószakmában dolgozol ?
  Akkor nem csodálom hogy véded a bizniszt !

 • Te Illepityu !
  Rájöttem a dolog mogzatórugójára:
  Fityisz a Nyailas Barbi lábai közé vágyódik olthatatlanul
  Már ha eztet a beteges vágyat egyáltalán lehet rugónak nevezni

 • Ruzsasöndrő :
  Liberálciomommunista mi ?
  Pffff..ffff..fff.ff

 • Pesti Gúnár

  Eladó a sámánlak!

  http://www.borsonline.hu/20140302_felmilliardert_arulja_villajat_a_magyar_szivsebesz

  Félmilliárdért árulja villáját a híres magyar szívsebész
  2014.03.02. 06:25 | Bors

  A hétszobás, medencés pécsi luxusházat dr. Papp Lajos, az országosan ismert szívspecialista kínálja. Nincs szüksége rá, mivel Budapesten él.

  Eladhatatlan Pécs legértésesebb villája. Az 500 négyzetméteres Mecsek oldalában fekvő luxusházat dr. Papp Lajos szívsebész építette magának.

  Mecsek-oldali, belváros közeli, egyedi stílusban 2002-ben épült háromszintes, hétszobás, 490 nm-es családi ház különleges megoldásokkal, öt fürdőszobával, kör-, örök panorámával, medencével, többszintes öntözőrendszerrel ellátott 2880 nm kerttel eladó – így szól a Dél-Dunántúl talán legdrágább villájának hirdetése.

  Pécsett jelenleg húsz, 100 millió fölötti ingatlant hirdetnek, közülük a legdrágább is csak a felét éri Papp Lajos házának. A ház a pécsi Arany-hegyen áll, vagyis bioházként félig a földben bújik meg. A Príma Primissima, Széchenyi- és Magyar Örökség-díjas professzor, Európa egyik legkorszerűbb intézményének, a Pécsi Szívgyógyászati Klinikának volt az igazgatója.

  A professzor elmondása szerint soha nem akart házat építeni, budapesti lakásából ingázott Zalaegerszeg–Pécs háromszögben. De a telek és a kilátás annyira megtetszett neki, hogy 1998-ban úgy döntött, megépíti álmai házát.

  – Most már nyugdíjasként Budapesten élek, már semmi sem köt Pécshez, a gyerekeim kirepültek, ezért szeretném eladni a házat, ahol egy 6 ezer kötetet befogadó könyvtár is van – mondta lapunknak a professzor.

  Érdemes a linket kattintani, mert egy páratlan szépségű organikus épületben gyönyörködhetünk.

 • pesti gúnár: gondolom, a hét szoba hasadt tudata egy-egy személyiségének elszállásolására kellett…

 • Pesti Gúnár

  Ille István: szerintem ez Bartók előtti hódolat volt, a Kékszakállú várában is hét szoba van.

 • pesti gúnár: meglehet. csakhogy, mint tudjuk, a hetedik ajtó kinyitása erősen ellenjavallt volt 🙂

 • Nagyon alapos cikk! Gratulálok a szerzőnek.
  Úgy tűnik hogy a személyes és fanatikus kritikusok több része annyi általánossal rendelkezik, mint amennyi diplomája van a szerzőnek és a mellette álloknak. Az már egy eredmény, hogy el tudták olvasni… Ellenérvek? Ugyan:) Pedig még a cikk stílusa is pont az összemoshatóságot, a félreérthetőséget próbálja végletesen kiküszöbölni, de mindhiába…
  Az pedig már tényleg a komédia kategória, hogy G.A.-t bértollnoknak meg efféléknek nevezik.
  Természetesen a Bedéről írottakhoz örömmel csatlakozom, még akkor is, ha ez a végtelenül primitív ember túlnövi a saját árnyékát is…

 • Miklos Banfi
  2014 március 3
  2:08 de.

  “Úgy tűnik hogy a személyes és fanatikus kritikusok több része annyi általánossal rendelkezik, mint amennyi diplomája van a szerzőnek”

  🙂 )))))))))))
  Óriási duma, ráadásul igaz! Bocsi de ezt lopom! 🙂

 • Bálint Miklós
  2014 március 1
  8:23 de.

  Nagyjából értem mi célból tette ide ezt a verset. Hadd válaszoljak rá egy másik verssel!

  “Cigány egy nép. Nem hogy tudatlan,
  nem az a baj: nem is akar
  tanulni! Bárgyú zsibbadatban,
  másfélezer éve, míg vihar
  zúgott körülötte (tudniillik
  a szellemé), ül bávatag,
  igricei -míg múlton múlik
  az idő- fölvonítanak
  s hogy aszongya: “így volt megírva”,
  s hogy aszongya hajh,azelőtt és így tovább
  Melyik úristen
  írta meg így? mikor? hova?
  hisz tohonyaságban térdiglen
  caplatott már Árpád lova,
  eszik, iszik, ölel és alszik
  “az istenadta nép” rogyásig
  s robotol nyögve (égre hallatszik)
  mit néki más, mit néki másik,
  az okosabbja is azért járt
  tanulni külországokon,
  hogy vetessék Gyulafehérvárt
  le a toronyból! fű se zöldell
  sírján, mert sírja nincs: a hon
  ennyi vagy volt csak, a modernje
  kimegy kitanulni és kitűnik
  és szétszóródik mint a pernye,

  s itt benn és odakünn konok
  dühvel marják egymást: mit elvet
  az egyik, az a jó az ellenfélnek,
  s egy-gyöngyünket, a nyelvet
  disznók elé szórjuk, a szellem
  őrét hátulról ütjük főbe,
  mint se tatár, török, se német
  nem bírta és “tejfoggal kőbe…”
  s szánk a másik száját enné meg
  cigány egy nép, nem tesz, csak jajgat,
  hogy ez s az eladta magát
  és az s ez el fogja előbb-
  utóbb. Feleim vigasztalhat,
  hogy jól becsapja a vevőt.
  Véres porond. Korlát, se gát.
  Önkéntes gladiátorok:
  egyik a másikra acsarog,
  és támad újra, újra, újra,
  a az öregisten hüvelykujja
  lefelé bők – rajt, hejjehujja!

  Nyomunk a szél porral befújja.

  Hát ezek vagyunk, magyarok.

  Szilágyi Domokos: Magyarok
  (Kolozsvár)

 • Ille István
  2014 március 2
  7:35 de.

  Ille, tőled ennyi tellett. Ez van:)

 • dakota: tőlem legalább tellett valami. de magától?

 • Fenyvesi Glória

  Ki irigyli dr. Papp Lajostól, hogy ilyen szép háza volt?
  Ennél sokkal tehetségtelenebb celebek jobban élnek, mint ez a világhírű szívsebész…

 • Salvatore Gravano

  Drága Keresztény-cionista,elfogult ,tájékozatlan és buta, bolsevik cikkíró ÚR!(bocs):)
  Néhány dolog tényszerűen,azzal a külömbséggel,hogy a forrást is pontosan idézve írok, csak tényeket! -Jó?
  Persze előre bocsájtom, csak ellenpéldának írom le nem azért ,mert egyetértek,de minden ártatlanul kioltott élet drága!
  66 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ A HOLOKAUSZTRÓL/

  na, kisfiam, a többit – merőben a maga érdekében – töröltem. tudja, a maga által előadott baromságok némiképpen törvénybe ütközők, amihez képest a MODEM smafu.
  javaslom, köszönje meg szépen a törődésemet. a moderátor.

 • Glória: senki, mert a magyarok nem irigyek!
  Sőt kívánunk Papp Lajosnak 10-szer akkora gazdagságot, feltéve, ha Isten ajándékaként kapott szívsebészi képességeit kamatoztatja. Biztos, hogy csodálatra méltó eredményeket ért el. A baj az, hogy agymenésével már százszor nagyobb kárt okozott… Ha egy átlag kis orvos maradt volna, nem nyílt volna meg a lehetőség előtte ördögi eszméi terjesztésére.
  Kicsit más oldalról: Egy ekkora szellemi kapacitású ember negatív disztingváló képességgel párosulva ilyen emberi eltorzulásokhoz vezethet. Ő angyalként éli meg, hogy az ördöggel cimborál…

 • Te Illepityu !
  Valami van ezzek a taknnyal itt.
  Ideges !Lehet hogy nagy nyomás alatt áll.

  Dakonyka kérem :
  Uralkoggyék magán ,ne tegyen ki folyton árulkodó szmájlikat.
  Értő embernek ( én avvagyok , de komolyan..szerénytelenség nélkül ) teljesen világos hogy az állandó vigyorgó-karakter
  kihelyezés lelki feszültséget takar. Csillapoggyék kérem ! Még inkarfmust talál kapni ! Kár lenne magáért mert ekkora szemétláda mint maga nem terem minden csetten !
  Olvasson talán Lenint. Attól majd lenyugszik aranyom.

 • Salvatore a kis gyilkos-palánta.
  Egy azok közül akinek már viszket a tenyere:
  Hogy mások nyakába tegye a kötelet és kéjesen megszorítsa a hurkot.
  Hát igen kérem.
  Vannak ilyenek : ettől jön meg az erekciójuk.

 • geyza: dehát én is állandóan szmájlizok 🙂

 • Pityu.
  mér ?
  Te is ideges vagy ?
  Mer hogy én , :))))))— az rendbe van.
  :DD
  Itt falun nehéz az élet 🙂
  Idegesek vogymuk.
  Ita szántás idelye , a zanyósom meg nem akar beállani az eke elibé :):):)
  xD

 • ejnye, geyza, hát a konstruktivitás? ne szánccsá, úgyis belvizes az egész szakramentum! ahogy a nagy kisgazda megaszonta, telepíccsé bele halat, vagy űtessé rizsátot! oszt, ha elkurvul az időjárás, és a nyáron kurva meleg lesz, majd locsójjad cefetül, hogy hozamgya legyen!
  ha a halrú meg lepárolog a víz, ne is törőggyé vele, söpörd kupacba, oszt tedd fel a kukoricadarálóra! meglásd, a horgászoknak beetető tápként aranyárba eladhatod, ami kigyün a garaton, mer annyi horgászengedély leszen az egyik feltörekvő – gondolom, nyomgya őket alúrú a talajvíz – pártunknak köszönhetően, hogy nem győzöd a kasszát csilingeltetni (már, ha be van kötve a NAV-hoz, mert arra nagyon ügyejjé! meg arra is, hogy minden tételt becsengess, mert különben szart se ér az egész, és akkor hijjába fejtek meg sok pénzre előírásilag, a NAV meg jól pofára esik – amit egy öntudatos NER-társ, ugyi, nem szeretne!)
  szóval, lényeg az, hogy te csak ne szánccsá! főleg, ne mélyet! a végén még kifordul a földbű holmi seuso, oszt már keresheted is a mezsgyében azt a fát, aminek ága elbír, önakasztásbú kifolyólag!

 • Mindenekelőtt, ÜDVÖZLÖK MINDENKIT! – jöttem a “virágos kertbe” Büdöskének.. 🙂 (de inkább annak, mint gaznak).

  Ami behúzott, hogy értelmes emberek nagyon értelmes (jópofa, intelligens, klassz humorú) írásait látom. Kezdve magával a fenti cikkel (csak egyetérteni tudok vele!), és folytatva az itt kommentelők írásaival.

  A “többi” nem érdekel… 🙂

 • Csasszuska javaslatok MÁJUS ELSEJÉRE Üres az ország perselye, vesszen május elseje!Hiába vertük a nyálunk, eladták már minden gyárunk. Van helyette trafik mutyi s tele van már minden dutyi. Csinosódik zsinagóga, nyugatra vagy hangolódva. Ha nincsen elég euród,lesz majd kölcsön bérautód. A munkás sírva fakadna, hisz bére be lett fagyasztva. Kaszát fen a zsírós paraszt, földjét megvette egy arab..de nem kárpotlási jeggyel, lisszaboni ígérettel.. Mától árú lett a földünk, nem kell a napon meg főnünk.. Az internaciónálé, EU-s csili-csalamádé..

 • Novák Ildikó

  Atya Úristen megdöbbentő, ilyen óriási baj van ott a fejekben?!

  Ments meg ó Jó Uram minket ezektől a tudatlan, gyűlölködő veszett kutyáktól.
  Szégyen gyalázat milyen alacsony rezgésű színvonalt képeznek ezek a majdan MAGyarnak született hazaárulók. Minő ostoba színvonalat, minő kétségbeesett tudatlan elavult gondolkodást amivel gyűlölethadjáratot intéz egy nagyszerű MAGYAR és MAGyar HAZÁJÁBAN élő szeretettel gondolkodó EMBER ellen. Érezhetően ez a két szó tisztelt, szeretet ismeretlen a fröcsögő, kiszáradt torokkal hörgő lények számára.
  Sértettségük átlátszó és egyértelmű!
  Igaz az, hogy az ördög ostoba fejekben lakozik.
  Szánva kívánok lelki nyugalmat és békét!

 • Novák Ildikó: valóban ilyen óriási baj van ott a fejekben. itt van rá élő példaként maga.

 • Novák Ildikó

  “Nem vagyok hajlandó háborúzni, mert a háborúban csak vesztesek vannak.”

  “Megcélozni a legszebb álmot,
  komolyan venni a világot,
  mindig szeretni és remélni,
  így érdemes a Földön élni!”

  dr. Papp Lajos

 • Novák Ildikó: kihagyta a Föld szívcsakráját, ami, mint dr Papp is hirdeti, Dobogókőn van 😀

 • Novák Ildikó

  Nagyon nevetek! Magában ne keresse, biztos rég nem találja.

 • Novak Ildiko. Ne haboruzzon. Szamolja ki, hogy a becsuletes doktor milyen szinvonalon el. Nezze meg, a tenyleg becsuletes orvokok milyen szinvonalon elnek. Nezze meg a kulonbseget.
  Markans, ugye?
  De itt nem az orvosi tevekenyseget vontak ketsegbe. Az utana kovetkezo, Isten lettem gondolatokkal van baj. Akkor vagyok jo ember, ha elfogadom a doktor isteni mivoltjat? Ez ugye vicc? Ez egy betegseg, amit egy masik osztalyon gyogyitanak. A kritikat gyuloletnek nevezni, doreseg. Az ajtatossag ezen nem segit, kedves Ildiko. A magyarsag pajzsat hasznalni arcatlan gazdagodas kivedesere, gyalazat.

 • novák ildikó:
  .
  “…MAGyarnak született hazaárulók…”
  .
  – Hazaáruló az anyád, te tróger.

 • Novák Ildikó: dehogy nevet! csikorgó fogakkal, erőlködve nem igazán lehet 😀
  maga szerint mit kezdenék a Föld szívcsakrájával?

 • Novák Ildikó: Maga valóban ilyen NEMZETI BOLOND, FIDESZ NYALIZÓ, vagy csak teteti.
  Ha valódi FIDESZ NYALIZÓ, akkor magának L. Simon László mögött van a helye. Az egyik kulturális verse szerint neki ott kell segítség, ha aznap éppen nem szánta el magát fürdésre.

 • Llanfair: egy sámán, azért lássuk be, tud kommunikálni istennel 😀 a jó doktor mellékfoglalkozásban sámán.

 • Ille Istvan Ha Isten elegedett lett vola a doktorral, akkor nem hagyja, hogy Istennek kepzelje magat. Akkor meg mindig a betegeket szolgalna. De azt egyszer biztos megkerdezne, mond te Lajos, hogy lehet egy ilyen szegeny orszagban, becsuletesen, ilyen jol elni? Mert ha meltatna magyarazatra minket gyarlo “hazaarulokat”, bizony mondom megkovetnem. Mert az nem lehet, hogy mocskos nyugatiakat gyogyitott nagy penzert, mert Mi ezert hazaarulok vagyunk. Az otthoni fizetesbol pedig nagyon nem megy. Persze lehet, de akkor becsuletre nem futja. Elhiszem, hogy emberek eletet mentette meg, de minden orvos ezt csinalja.
  Szamba jon meg a magan klinika, de akkor a nagy magyarkodas megint nem megy. Tan a Tolcsvay Bela padtarsa volt? Vagy oket is megszallta a Csurka? Fene tudja.
  Jon ez a szep magyar nevu huszarasszony Novak, es a szeretet jegyeben hazaarulozik minket. Hm. Nem igy kepzelem a szeretetet.

 • Novák Ildikó

  Eldrad: Édesanyám Magyarországon él és fizeti az adót (veled ellentétben), becsületes, tisztességes megbecsült egészségügyi dolgozó akit minden politikai hatalom, egymástól függetlenül kitüntetett és elismert. Mocskos szádat mosd ki mert a körme alatt a piszok is többet ér mint te kis te!
  Nem politizálok, nem vagyok “fidesz nyaló”, csak egy JÓÉRZÉSŰ MAGYAR aki megtehette volna azt, hogy Amerikában marad és onnan fröcsögi haza az ostoba igéjét. Ez helyett hazatérve itthon segítem a hazám és nem rombolok a távolból..
  Az önök kommunikációja olyan alacsony színvonalú amin tovább még véletlen sem vagyok hajlandó részt venni. Megkeseredett vénemberek, rosszindulatú savanyú uborkák, akikből az emberség utolsó szikrája is kiveszett. További “jó” gyűlölködést kívánok! Részemről a sok gyalázkodásuk ellenére kívánom, hogy ezen mérhetetlen sok fájdalmuk és utálkozásuk végső nyugalomra találjon! Ezen sokatmondó zenével végleg búcsúznék 🙂 : https://www.youtube.com/watch?v=wGaj1EcACYQ

 • “…becsületes, tisztességes megbecsült egészségügyi dolgozó akit minden politikai hatalom, egymástól függetlenül kitüntetett és elismert. ”
  😀 😀 😀 na, ilyen az, amikor valaki nagyon nevet!
  “Az önök kommunikációja olyan alacsony színvonalú amin tovább még véletlen sem vagyok hajlandó részt venni. ” hogy ez eddig miért nem jutott eszébe?
  hogy mit csinált? hazatérve itthon segítette hazáját? hát, valahogy nem nagyon sikerült 😛
  az “amin” helyett az “amiben” lenne a helyes, de magának elnézzük. a kurultáj az, amin valszeg részt vesz 🙂

 • Novák Ildikó Helyes. További szép napot. Tudja, akinek bejön külföldön, az nem megy vissza. Aki visszamegy, az valahol defektet kapott, csak nem vallja be.

 • Novák ildikó:
  .
  “..Eldrad: Édesanyám Magyarországon él és fizeti az adót (veled ellentétben)…”
  .
  – Azzztaqrvqanyját…
  .
  Már elnézést, hogy nem voltak sehol befolyásos bratyijaink, ezáltal nem tudtunk dolgozni, vagy ha igen, hát olyan helyeken meg pénzekért, hogy azt csak a magad fajtának kívánom!!! És a gyerekeim, meg a feleségem már éheztek, mikor még pont sikerült őket kihoznom, te átkozott barom! Te hülye állat! Már elnézést, hogy ezt nem hagytam! Úristen!!!
  .
  “…becsületes, tisztességes megbecsült egészségügyi dolgozó akit minden politikai hatalom, egymástól függetlenül kitüntetett és elismert…”
  .
  – Az. Biztos, főleg a kiegészítő keresetével és foglalkozásával nagyon megbecsülhették. Azért elárulhatnád, mennyi lehetett az órabére…
  .
  “…Mocskos szádat mosd ki mert a körme alatt a piszok is többet ér mint te kis te!…”
  .
  – A mocskos pofádat neked kellene befogni, te xraházi, aki idejössz, az összes gyalázkodást ideokádod röviden, amivel az összes gazdasági menekültet vérig lehet sérteni, aztán, mikor visszavág valaki, hőbörögsz. Ami a piszkot illeti, hát, megnézném, hogy itt, ahol mi élünk, de bárhol Európa civilizált részeiben, egy ilyen dumát el mernél- e ereszteni az itteni magyar munkavállalók előtt.
  .
  Gyáva xarházi vagy te is, és hazug dög is.
  .
  Na.Ezek után remélem, anyukád jól van, és még sokan “kitüntetett figyelemmel” fogják kezelni. Érted, ugye.
  .
  Átkozott dög.

 • @Novak Ildiko
  Ha már egyszer úgy gondolta, hogy a nemzeti érzelmű emberek nem kis táborát gyarapítja, akkor nem teheti meg, hogy a “minősíthetetlen kommunikáció” miatt távozik.
  A rengeteg megaláztatás, gúnyolás, kirekesztés, kifosztás után a magyarság szavanként, forintokként, könyvekként, szobrokként, centikként veszi vissza manapság azt, ami rossz kezekbe került.
  Ilyen pl. a kommunikálás egy fórumon. Egy nővel való vita láthatóan idáig aljasul, erre nem válasz a menekülés.
  Apáink, nagyapáink tisztelete a nőkkel, az ellenféllel szemben, az elfeledett lovagiasság, ezek mind ránk várnak feladatként, hogy feltámasszuk. Vissza kell venni ezt is tőlük, hogy unokáinkra ne ez a stílus maradjon.
  ………
  Tehát türelem és kitartás kedves Ildikó, meglátja milyen örömet okoz majd Önnek is a távoli jövőben, ha Eldradot rávezeti Higginsként vagy Pickeringként a helyes magatartásra.

 • Judith Kopácsi

  Te Jó isten! Biztosak vagytok ti abban, hogy ez az idióta Papp Lajos megérdemel ennyi betűt? (majdnam ezt irtam, hogy tetűt.)

 • apuwader: mióta érdekes, hogy egy elszállt agyú hím vagy nőnemű? ha már hazaárulózik, nem mind1?
  érdekes a felsorolása: tán Horthy, vagy Szálasi szobra, Trianon, ami km-ekben mérhető ugyan, nem centikben, meg a náci gróf könyvei jelentik a magyarság visszazaerzési céljait? mégis, melyik magyarságét? ha nekem nincs szükségem ezekre, akkor már nem tartozom a magyarsághoz?
  de, ha már örömet akar szerezni a nezettestvérasszonyságnak http://fsp.nolblog.hu/archives/2014/12/01/L_Simon_az_oromfiu/
  ajánlom magának is, nemzeti érzelmekkel telve 😀

 • fatervader ismét látja a lényeget.
  .
  – Egyre durvuló módon provokálják az itteni közösséget, már beletaposnak a legkiszolgáltatottabbakba is, meg azokba is, akik az ilyesmi elől menekültek el a francba. Eszeveszett, egyre háborodottabb marhaságokat firkálnak, és/ vagy ismételnek mantraszerűen.
  .
  Aztán, egyszer odalépnek nekik, és ezek meg hőbörögni kezdenek.
  .
  Komolyan, azért is jó, hogy ezek itt veszettkedhetnek, mert tényleg megmutatják, mit is hagy hátra, aki az ilyenek és elvbarátaik által dirigált országcsökevényből eltűnik.
  .
  Gondoljuk csak el: a kormánymaffia kommunikációja és módszerei pontosan ezek, amit ezek a szörnyetegek produkálnak. És akkor mi vagyunk a hazaáruló, primitív, munkakerülő, angol- német segélyekért sorban álló, meg a londoni pizzafutár, stb.
  .
  Áh… reménytelen.

 • Jaj de vicces. Ildiko mint Jeanne D’Arc es Higgins kevereke.
  Szep kilatasok. No erre kivancsi vagyok. 🙂
  Apaik tiszteltek a noket? Hm? A maiak tenyeszallatnak tartjak, es szaporodas utan a konyhaba kuldik. Ez most komoly? Ez nem tudja mi a tisztelet. Ettol mar a turul is elhatarolna magat!
  Az okos intelligens noket Eldrad is tiszteli. Az ostobakat soha senki nem tisztelte.
  “Kedves” jobboldali harcosainkat legfeljebb az indianok tisztelnek, ket kezeles kozott.

 • Judit:
  .
  – Papp lajos nem, de azt, amikkel itteni képviselői provokálnak minket, az már igen. Mivel hogy “senkit nem rúghatunk ki a fórumról”. Még akkor sem, ha az illetők durván rombolják az itteni közösséget.
  .
  Továbbra sem értem, mitől liberalizmus az, ha a halálos ellenségünknek a szabadság nevében szabadon lehetővé tesszük, hogy elpusztítson…

 • Llanfair: meggyőződésem, hogy Novák nem ostoba, csak elvakult. Ráadásul iskoláit valszeg a Szíriuszon végezte 🙂

 • @Ille
  A belinkelt cikk ezredszerre írja le ugyanazt, amit mi is utálunk, megvetünk. Ezen semmi vitánk nincs, legalábbis nekem.
  Azt soha nem írják, hogy hogyan tovább és főleg kivel (nem véletlenül). Emiatt vannak hátrányban pl. a szocik.
  ……..
  ” ha nekem nincs szükségem ezekre, akkor már nem tartozom a magyarsághoz?”
  Dehogynem, csak segítünk, hogy a torz optikájú szemüvege miatt “deformálódott látása” újra élesen mutassa, milyen szép a világ.
  Meglátja, tetszeni fog! (persze, nem elsőre)

 • “…Novák nem ostoba, csak elvakult…”
  .
  1, Szerintem meg a végletekig ostoba és műveletlen. Az eleve ultragáz “ezoteria” szemétdombjának legtetejéről összekapargatott gagyi elsajátítása senkit nem fog Yodává tenni, abban biztos lehetsz.
  .
  2, Ha valaki egy ezerszeresen cáfolható, középiskolás általános műveltséggel már szerteszét szedhető hülyeséghalmazt ismételget, az nekem egy kőbunkóra vall. Ha elvakult kőbunkó, az még rosszabb.
  .
  Ezt az elvet eddig csak igazolódni láttam.

 • Bálint Miklós

  Advent

  Az egyenlő szárú kereszt
  a magyarban ige.
  Fénykör ölel körformában
  keresztet telibe.

  Az adventi áhítatban
  a megváltót várjuk.
  Embert termő új életben
  reménységet látunk.

  Mert a nyíló kis lélekben,
  hol fény az eredet,
  fellelhető tisztaságban
  ragyog a szeretet.

  Hassa hát át fáradt létünk
  e tisztító kúra,
  s oldozzon fel jóságával
  a Mindenség Ura!

  2014. Enyészet – Szent András hava
  november 30.Szent András napján

 • apuwader: hagyja ezt a GYP-s stílust. nem hiszem, hogy segítségre szorulnék, főleg nem maguktól. a világot meg, ha nem bánja, én már csak a magam szemüvegén keresztül nézem. nekem úgy is tetszik.
  az én világom ugyanis, amiben maguknak nincs hely.
  de azért ne keseredjenek el, biztos akad még megtéríthető eltévelyedett ember.

 • Novák Ildikó

  Kedves Urak!
  Köszönöm a rengeteg otromba gyalázkodást amit felém intéztek, levontam belőle a megfelelő következtetéseket. Szidják az Édesanyám, engem, ismeretlenül mocskolnak, rágalmaznak.. Én a magam részéről sűrű elnézésüket kérem!!!
  Meglehet az én kommunikációm sem volt a legmegfelelőbb. Már bánom, hogy merészeltem ide írni és mert van véleményem ami az önökével ellentétes.
  Gyermekét váró leendő anyakén csak remélni tudom, hogy soha az életében nem ismeri meg ezt az elkeseredett gyűlölködő stílust amit maguk uraim képviselnek.
  Szeretettel kívánok maguknak minden jót az ünnepekre és azon is túl!
  Még egyszer bocsánatukat kérem!!!
  Kérem ne mocskolják tovább sem a családom, sem engem ismeretlenül.
  Üdvözlettel : Novák Ildikó

 • Novák Ildikó “Ments meg ó Jó Uram minket ezektől a tudatlan, gyűlölködő veszett kutyáktól.”

  Amilyen az adj Isten…

  Tehát ez a példamutató kommunikáció? Majd megtanulom, kedves Ildikó.
  De ezek után, miért is sértődött meg?

 • Novák Ildikó: az a véleménye, hogy hazaárulók vagyunk, és még maga beszél gyűlölködő stílusról!
  amúgy maga csak azt hiszi, hogy ismeretlen. bizony, ismerjük, mint fajtája jellegzetes példányát!

 • Bálint Ibolya

  Kedves hozzászólók!
  Aki bünt ( itélkezek) cselekszik, szolgája a bünnek ( János 8/36),
  Nincs jogom sem önöket, de még a Profeszor Urat sem birálni.,Fájó szivvel olvastam ezeket a hozzászólásokat ( a sziv böségéböl szól a száj)
  Azèrt imàtkozom, hogy nemzetem a Magyar , szeretetben tudja hordozni egymást és eggyenkènt térjünk vissza a Teremtö Istenhez, mert minden nélküle eltöltött perc az életünkben HIÁBAVALÓSÁG!
  Dr. Papp Lajos személyes jó barátom! Ha oda megy a mai nap is bárki a rendelöjébe, meggyözödhet róla, hogy önzetlenül szolgál, szivbeteg embereket gyógyit.
  De mielött a szálkát keressük benne és az életében, a gerendát kéne a saját szemünkböl kivenni!
  Az Isten irgalmas , nagy türelmü és a gonosz miatt is bánkódó ( jón 4/2)
  Szeretö szivvel: Maradok Magyar és az Úr gyermeke

 • Gyula Bognar, Jr.

  Kedves Bálint Ibolya, köszönjük a figyelmeztetést és hozzászólása alapján, látjuk, hogy jóságos ember, aki megpróbálja a gerendát kivenni a szeméből. Ha valaha sikeres lesz, visszanyeri látását, megkérjük utána vegye ki a szálkát a mi szemeinkből. Amíg a gerenda után tapogatózik, mi értesítjük a látnivalókról.

 • Ennyi baromságot összehordani!
  Nem vagyok híve a pártrendszernek, de ezután lehet, kedvelni fogom a Jobbikot! dr Papp Lajosnak van véleménye a dolgokról, a világ történéseiről, a magyarságról, az emberi lélekről. A Jobbiknak is van véleménye sok mindenről, a cíkk írójának is van a fent leírt véleménye emberekről, csoportokról.
  De ne feledje senki! Ha jól mennének a dolgok az országban, akkor nem lenne szükség Jobbikra, nem lenne szükség Gárdára és Betyárseregre, de még nemzeti újságírásra sem. De nem mennek jól a dolgok! Mi itthon ebben élünk, Kanadában meg azt olvassák rólunk, amit (belső)ellenségeink írnak a liberális médiában. Mert igazi nemzeti média még mindig nincs.
  Nekünk meg az a bajunk a kanadai magyarok egyes képviselőjével, hogy elhisznek rosszszándékú híreszteléseket emberekről, magyarokról – anélkül, hogy a valóságról meggyőződnének.
  Papp Lajosról így írni alulmúl minden kritikát! A többiről nem is beszélve!

 • Süni:
  Deazzé jó csaj ez a Nyilas Barbie a képen, nemde?
  Olyan mint egy mosolygós ámbár kissé becsapós szép alma.
  Kívül hamvas, belül meg rothadt.

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.