Állam és polgárai

2013 szeptember 27 10:35 du.60 hozzászólás

Feltenném a kérdést: ki hogyan értelmezi azt, hogy állampolgár? Nagy Frigyes porosz király ezt ki is fejtette. Idézném:

„Minden állampolgárnak kötelessége szolgálni a hazáját, és tudatában lennie annak, hogy ő egyedül nem önmagáért van a világon, hanem, hogy hozzájáruljon annak a társadalomnak a jólétéhez, amelybe őt a természet helyezte.”

Nem tudom, csupán csak gondolom, hogy szeretett miniszterelnökünk ismeri ezt a Nagy Frigyessi kijelentést. Mert sajnos kénytelen vagyok azt gondolni, hogy ha ismeri is, félre értelmezi. Avagy Viktorunk nem tartja magát állampolgárnak? Mert ez a megállapítás kimondja, hogy kötelessége szolgálni a hazáját, és nem csupán önmagáért van. Viktorunk ezt úgy értelmezheti, hogy ő is szolgálja a hazát valahol, de igazandiból a társadalomnak kötelessége hozzájárulni a saját jólétéért. Ő igazán mindent megtesz, hogy a társadalmi jólét meg is legyen. Olyan törvényeket alkot amik ezt lennének hivatottak szolgálni. Persze ott van a nagy kérdés is a végin az idézetnek, mégpedig az, hogy ugyan kit hova helyezett a természet. Mert nem mindenki születhetett mondjuk Angliába ergó angolnak vagy Németországba és németnek. Viktor sem született miniszterelnöknek de azzá vált.

Fabi Fliervoet / flickr

Fabi Fliervoet / flickr

Most nézzük meg mi is kéne, hogy legyen polgár és állam viszonya. Az emberek már évezredek óta egyfajta közösségben élnek ami ugy van szervezve, hogy azok egyfajta szolgáltatásokat nyujtsanak egymásnak. Tehát az állam azt mondja az állampolgárainak vagy a nemzetnek, hogy én megvédelek titeket valamennyi ellenségtől és cserébe ti engem szolgáltok. Na igen. És mi van ha nincsen ellenség? Akkor a polgár nem köteles az államnak ellenszolgáltatást nyujtani? Mert védelem a szegénységtől való védelem, sőt az is egyfajta védelem, hogy az állam gondoskodik munkahelyekről, hogy ne az otthonától távol kelljen munka után kujtorognia, egyszóval élhető életkörülményeket teremt.

Szóval, feltenném a kérdést: egyértelműen megvalósul ez Orbán Viktornál? Nem egészen. Az állam és annak „elitje” elvárják, sőt megkövetelik, hogy a „szolgáltatásaiért” a polgár mindent megtegyen. De nyújt egyáltalán alapvető szolgáltatást, amiért adót szedhetne, elkövetelhetne dolgokat? Bizonyos értelemben igen. Mert az állam müködtetéséhez szüksége van bevételre. Amikor egy kormány megalakul, egyfajta szövetség jön létre. A polgár azért szavazza meg a kormányzásra az illető pártot, mert alkalmasnak véli, illetve megbízik benne, hogy a megállapodásuk alapján betartsa a szerződésben foglaltakat. Viszont! A bevétel nem a saját haszna, amivel saját belátása szerint gazdálkodhatna. Azzal kötelessége lenne elszámolni, és ha nem tudna, akkor szükségképpen ugyan olyan büntetésben kéne részesülnie, sőt, súlyosabban mint a polgárnak.

Ahogy mondja a mondás: mindenki egyért, egy mindenkiért. Az állam tulajdonképpeni erőforrása a polgár, akire számíthat, építhet. Ezért kötelessége lenne betartani a szerződésében bevállaltakat. Ha ezt nem tudja betartani, illetve csupán a szerződésben foglaltakat a maga hasznára fordítja, azt a kormányt meg kell buktatni, még ha az állam létébe is kerül. Nem alakulhat ki egy ilyen egyoldalú szerződésből ugynevezett demokratikus rendszer. A polgár, mint szerződő fél egyoldaluan kötelezve van a szerződés betartására. Az államnak tehát kötelessége lenne ugyan úgy vállalni a maga kötelezettségeit. Jelen esetben ennek már a látszata sem áll fent. Az állam, illetve azok képviselői semmiféle kötelezettségüknek nem tettek eleget. Sőt! A polgár mégtöbb terhet cipelhet (ráadásul az előzőleg megkötött „alapszerződésben” ezek nem is szerepelnek). Hiába próbálja meg az államon követelni a jussát, arra szinte semilyen választ sem kap. Csupán egyfajtát: fizess még ha nincs is miből.

Feltenném a kérdést: akkor az állami vezetés mitől állampolgár? A szerződésben szerződő felek vannak, igy már eleve kétoldalú a megállapodás. Pusztán az nincsen megfelelően rögzítve , hogy ha az állam nem tartsa be a szerződésben lefektett alapdolgokat, akkor a polgár, aki lényegében ugyan olyan állampolgár, mint az állam és annak vezetői, miért köteles? Mert mint irtam kétoldalu a megállapodás? Avagy közös lónak túrós a háta? Az államapparátus az egy „privilég” állampolgári jogokkal felruházott közösséh? Ne gondolja senki azt, hogy ennek az eszement eszmefuttatásnak nincs semmi értelme. Szerintem van. Éspedig az, hogy amig nincs megfelelően oda-vissza tisztázva kinek mi a joga, és mi a kötessége, addig nem érdemes eleve egy államot létrehozni.

Márpedig Magyarországot az uj alaptörvényekkel és a régi alkotmányának átírásával ujra alapították. Ergó állam alakult. Nincs mit tennie az egyszeri polgárnak: vagy megszokik, vagy megszökik. Utóbbiból egyre több van. Ezt megszokni nem lehet, még elviselni sem. Elkéne gondolkodnia az államnak: ugyan meddig lehet egy ilyen egyoldalú szerződést még is müködtetni. Előbb utóbb magának az államnak sem marad kiszolgáló személyzete. Polgárainak száma pedig fokozatosan apad. Avagy ujra készülnek fekhúzni a vasfüggönyt? Lehetséges, hogy megkéne szüntetni a fentálló régi elnevezéseket, mint állam és polgár, meg állampolgár? Nem hiszem. Ujra kéne ismét irni az alkotmányt, de úgy hogy abban semmiféle megkülönböztetés ne legyen állam, polgár és állampolgár közt. Nem utópisztikus. Több helyen is létezik már. És nem csak tegnap óta.

Avi ben Giora

60 hozzászólás

 • ez olyan szép elméleti és glasszékesztyűs…a zorbánt és bandáját 4000 évre börtönbe kell vágni de az első két hónap után -állami költségcsökkentés címén az metódusukat követve- lefejezni mindegyiket a börtönudvaron…téma lezárva…unalmas ez az elemezzük orbánviktort, nem elemezni, heóanem kivégezni kell minél előbb annál jobb ha a pestis kiírtjuk akkor orbánviktort méginkább ez az ország érdeke

 • Georgina Bojana

  Nagy Frigyes porosz király megfogalmazásának mai napon is így kellene megvalósulnia.
  Idézném: „Minden állampolgárnak kötelessége szolgálni a hazáját és tudatában lennie annak, hogy ő egyedül nem önmagáért van a világon, hanem, hogy hozzájáruljon annak a társadalomnak a jólétéhez, amelybe őt a természet helyezte.”
  De ez a mai gazdasági viszonyokra nem jellemző. A fenti írás brilliánsan “láncra” fűzi a fekete gyöngyeinket. Valóság az, hogy a “mi Viktorunk” úgy gondolja, no és úgy is cselekszik, hogy neki, családjának, híveinek, bólogatóinak a legjobb legyen.
  Felosztja a Hazát. Melyet védenie kellene az ilyen maga fészkét, vagyonát építgetőktől, mint amilyen Ő is. De nem ezt teszi. Olyan törvényeket enged szabadon, amelyek megnyomorítják anyagilag, lelkileg az embereket.
  Viktorunk kezd “elfidelesedni”, csak olyan világ ne legyen itthon, Magyarországon, mint Kubában.

  Rendeleteket, törvényeket több évre betonoz be, úgy hiszi, hogy ő az aki tévedhetetlen, a leválthatatlan. Gond az, hogy még mindig sok a híve.
  Felfoghatatlan számomra, hogy az idős, nyugdíjas korosztály – egy része! – mitől ájul be még mindig Tőle, a pereputtyától és a bólogatóitól?

  Félek a választásoktól, a sok buta embertől, akik nem látják a fától az erdőt! No meg annak törvényes “lezavarásától”. Valóban TÖRVÉNYESNEK KELLENE, hogy legyen. Félek a számítógép megbuherálásától, amelyik a szavazatokat összesíti…
  Van mit féltenünk és félnünk.
  Hiába a rezsicsökkentés, amikor ezer sebből vérzünk!

  Igazságtalan törvények születnek, melyek vérlázítóak. Pénzek tünnek el a fene nagy semmibe és senki, fel nem teszi a kérdést:
  – Komámasszony, hol van az olló?!

  Példának említeném a gépkocsik kötelező súlyadóját. Anno’ ezt nem Viktorunk agyalta ki. A végrehajtás folyamatos. Az útjaink?
  Ha ezt elénekelhetném, nem volna helye más írásoknak. Nem teszem. Csak annyit, hogy itthon egy újonnan megvásárolt autó, két év után szétrázódva, kattogva kerülgeti a kátyukat és a buckákat.
  Itthon, Magyarországon.
  Feltenném a kérdést: hová tűnik el a súlyadónk?

  Újításom: az utak megépítésénél már felügyelni kellene, hogy valóban beépítik-e mindazokat az anyagokat, amelyek szükségesek? Mármint ahhoz, hogy ne kátyúsodjon, olyan síma és szép legyen, mint Ausztriában, Németországban.
  A mindösszes súlyadó egyetlen szervhez folyna be, ott azután forgalom után és nem politikai hovatartozás meg beosztás, miniszterelnök lányának esküvője szerint döntené el, hol, mikor, milyen utat kell építeni? Nem foltozgatni, mert attól kátyúsodik. Eleve, már megépítéskor, az anyag megválasztásával, az út tervezésével úgy megépíteni, hogy esély sem legyen erre.
  Jelenleg az ábra elkeserítő! Az autós állampolgárok befizetik a súlyadót, mert kötelező. A pénz eltűnik, mivel az utak pocsék állapotban vannak. A díjakat sokan nem tudják kifizetni, ezért a sztráda helyett a camionok is, a kisebb falvak útjait használják. Azok meg “belegebednek” a megnövekedett forgalomba. Állambácsi nem javíttatja meg, hiszen azok az utak nem a sztrádák.
  Az ok és okozat összefügg. Kár, hogy kevesen veszik ezt észre, vagy nem akarják. Kényelmesebb az ilyet figyelmen kívül hagyni.
  Végezetül tudomásul kell vennünk, hogy a nehezen összespórolt pénzen, vagy hitelből vásárolt autónk hiba nélkül, rövid ideig szolgál minket.
  Miért?
  Szétrázódik.
  Németországban, Ausztriában magasabb fizetésből, autót is könnyebben tudnak vásárolni. Ott, azokban az országokban a használt autók is jobb állapotban vannak, mint kis hazánkban.
  Okok?
  Fentebb olvashatóak.
  Ki véd meg kit?
  Hol van az állam, amelyik megvédi az állampolgárainak a vagyonát? Ebben az esetben az autóját, pénzét.

  Említhetném akár a szemétdíjat is.
  Kérem, ne leggyintsenek. Igenis húzós az ára, pláne, ha két helyen kell fizetni.
  Miért?
  Barátaim Budapesten élnek, túl a hetvenedik életévükön. Surányban van egy kis nyaralójuk, ritkán utaznak oda. Egészségük, koruk miatt. Messze a bolt, orvos, esetleg kórház stb. A család szét-szana, Londonban és itthon is.
  A nyaralót nem adják el, “bagóért”, nyomott áron nem vesztegetik el.
  Tartaléknak tartják. Nem lakja senki, időnként leutaznak, segítséggel rendbe tetetik a portát. Kész. Ezt a kirándulást is napokig nyögik. Nemcsak anyagilag, fizikailag is.
  No most, itt jön a furmányság!
  Szemétdíjat ott is kell fizetniük. Hiába senki egy papírfecnit sem tesz a kukába. Évtizedek óta a kuka a melléképületben, használaton kívül.
  No most olyan rendelet van, ha a helyi polgármesteri hivatal bármelyik határozatával nem értünk egyet, akkor fordulhatunk a Kamarához. Amennyiben a Kamara ezt beismeri, akkor sem tesz semmit, mivel a határozat, rendelet a helyi polgármesteri hivatal “felségterületéhez” tartozik.
  Itt viszont kénytelen vagyok meghúzni a vonalat, több kört nem érdemes megfutni.
  A lényeg itt is, mint fentebb: FIZETNÜNK KELL.

  Egészen halkan, no meg hangosan is feltenném a kérdést:
  – Ez csak két “mazsola” a vegyes tálunkból, amit rendszeresen az asztalunkra tesznek.

  Sajnálom, hogy írásommal nem az örömet szolgáltam.
  Beismerés ez, méghozzá keményen.
  Miniszterelnökünk, no meg a slepje nem a mi javunkat szolgálja.
  De ez már nagyon régen így meg. Egyik oldalon van a kegyetlen elszámoltatás, a másik oldalon folyik a pénzszórás. Ezt előző kormányunk is megtette, a Nyugati pályaudvar mellett megtervezett, majd el is kezdett kormánynegyed kialakításával. No meg egyéb dolgokban. Ide sorolhatnám a Nemzeti Színház alapzatának kiásását. Előbb az V. kerületben az Erzsébet téren, majd a Városligetben, aztán másképpen döntöttek. De említhetném akár a Kispesten lévő Üllői úton évek óta álló betonförmedvényt. Valakik kiásták – valaminek. Az alapok állnak, esővíz és bűz. Mindezt a piac és lakótelep közelében. Nem, ez utóbbi nem az előző vagy nem is tudom melyik kormány bűnfoltja. De az, hogy ilyen előfordulhat, hogy évek óta létező gond. Ott már van hiba. Ilyen helyeken kellene elszámoltatás, vagyonelkobzás stb. Ilyenkor érzem, semminek sem számítok, számítunk. Csak egy porszem, amit arrébb is lehet fújni…

  Okos, tiszta gondolkodású, jól felkészült szakemberek még mindig léteznek itthon. (Nem mind keres új hazát)!
  Miért nem hozzáértők vannak ott, az országunk házában?

  Megy a mutyizás, ami régen is volt.
  Mikszáth Kálmánnak az országházi írásai, mind, mind ma is igazak.
  Miért van ez?
  Úristen! Most adtam egy adut Orbán Viktor, helyesbítek a sleppje kezébe!
  Ha ezt az írást a fityesztől elolvassák, jogosan mutathatják:
  – No igen, egészen Mikszáth-ig kell visszamenni, az akkori kormány tagjai a lúdasok, hogy CSAK itt tartunk és nem máshol, másképpen!

  HűŰŰű, azannyát, hogy én erre nem is gondoltam. Enélkül is megy a fekete bárány keresése. Ismerős a mondás: más szemében a szálkát, de a sajátban a gerendát sem ismeri be az Aki…
  Bocs’ kedves polgártársaim…

  Van viszont írigykedés, saját vagyon, birodalom és hatalom kiépítés.
  Létezik a felülre nyalj, alulra taposs! – viselkedés.

  Végezetül ide sorolnám a legújabb döfést, mellyel sok kiskereskedőt, boltost meg fognak nyúzni. A kötelező online pénztárgépekre való átállást. Állítólag, ha nem lesz “beütés” a gépbe, akár több órán át sem, vagy elenyésző, akkor jön a NAV (régenvolt nevén: Apeh) és saccol.
  Abban a naptári, meg egyéb időszakban mennyi beütésnek kellett volna megtörténnie?
  Ettől félek.
  Van, igenis van olyan piaci kereskedő, akihez hétközben alig járnak a vásárlók. Ha igen, azok is beszélgetni, vásárolni nem.
  Az ok: NINCS PÉNZ!

  Bármennyire is verik a mellüket, hú+ha itt a rezsicsökkentés, no meg a JOBBAN ÉLÜNK! – no igen. Ezt így belevirítják a két szemünk közé. Ettől biztosan jobban is fogunk élni.
  Igaz, van telefon, mobil, net, kütyük, külföldi munkavállalás, sőt -élés lehetősége. No meg van hajléktalan, egyre több. Wellness szálló, csodásak, de családoknak megfizethetetlen.
  A kádár rendszerben ez nem volt.
  De volt munkahely és munka. Azt büntették, aki nem dolgozott! Volt munkahelyi biztonság és szakszervezeti üdülés. Vándortáborok a gyerekeinknek, megfizethető áron. Az első fizetésem 990 forint volt, de fél év múlva 2500 forint lett. 1966-ban.
  Ez akkoriban hatalmas pénznek számított. Nem tagadom, anno’ kevesebb gonddal küszködtem, mint napjainkban. Igaz, OTP kölcsönöm volt, forintos. Kiszámítható és fizethető. Nem svájci franc. No de erről később.

  Igen, nem tagadom, a stencilt is névre adták. Aki nem ismeri, ez egy olyan lap, melyre üres járattal nem szalagot befűzve az írógépbe, úgy írtunk. Így a lap festékes módszerrel sokszorosítható, akár terjeszthető sajtópéldánnyá is válhatott.
  Leellenőrizve kaphattuk a TÜK (Titkos Ügykezeléstől).
  Álmainkban sem szerepelt az, hogy nyomtató meg ilyen “nyalánkságok”, mint most akár minden számítógépnél.

  Egyre több az olyan írás, mely az indító cikkre, sőt a e szösszenetemre hasonlít.
  Félek, ezt felismerve lépnek.
  Méghozzá nagyot és naranccsal a kézben.
  Nem szeretném.
  Sem az ellenőrzést, sem a tiltást, sem a fekete autót…

  Nem sírom vissza a régi időket, de vannak dolgok, melyek előtt nem csukhatok szemet.
  JOBBAN TELJESÍTÜNK! JOBB AZ ÁLTALÁNOS KÖZÉRZET, A HANGULAT… stb. Emlékeztetnek a május elsejei felvonulás tranparenseire.
  Emlékezünk-e még, mi “öregek” a régi hangulat jelentésekre? Aki nem tudná, azért a mindenkori és mindenütt beépített személyzeti osztályon lévő Akárki felelt.
  Szörnyű! Minden szavunkra vigyáznunk kellett, no meg a gondolatainkra. Az, hogy leírhassuk? Az szóba nem jöhetett.

  Még nem vagyok olyan öreg, hogy elfelejtettem volna.
  Ez az első lépés. Ezek a régi transzparensekre írt szövegekhez hasonló kijelentések.

  Istenem, add, hogy több ne legyen!

 • Kedves közmunkàsa a propagandistàknak
  A VISEGRÀDI ORSZÀGOK kb.30 és 53 % ADOSSÀG utàn fizetnek kamatokat
  és törlesztik a részleteket.A mi ADOSSÀGUNK 82 %-volt. Ehhez jön,hogy nekünk volt csak VÉSZKÖLCSÖNRE szükségünk 2008-ban,amit
  2012-töl kezdve kellett vissza fizetni.
  Tehàt mi versenyezni kényszerülünk-mindenki versenyez a piacokért,
  mert csak igy lehet munkahelyeket megtartani,illetve teremteni- a
  vetélytàrsakkal sokkal nagyobb -kötelezettségekkel-terhekkel.
  Mivel a régi ut, a régi-uj SZÀJHÖSÖKÉ ide vezetett 8 év szerencsétlenkedésük utàn,uj utat kellett keresni.Ilyen radikàl- kuràra nem lett volna szükség,ha lemondattàtok volna Gyurcsànyt-mondjuk 2006-ban-
  és vàlasztàsokat irattatok volna ki,igy Bajnai sem rontotta volna le az orszàg gazdasàgàt 6,8 %-al 2009-ben,ami szintén kirivoan gyenge volt a konkurenseinkhez viszonyitva.

 • Georgina Bojana

  Értem.
  Akkor ki volt előbb?
  A tyúk-e, avagy a tojás?
  *
  Itt és így, képtelenség rendet “vágni”.
  Mindenki tett hozzá az elúszáshoz, elcsúszáshoz, nem Mari néni a Kossuth utca 10-ből a ludas.
  Akik a kondér körül mocorogtak, meg az ország házában megszavazták, vagy nem szavazták meg az éppen aktuális tennivalókat.
  *
  Itt nem a fekete bárányt kerestem, csak őszintén felvázoltam a gondolataimat.
  *
  Elnézést, amennyiben az írásod hozzám szólt. Bocsánat, ha magamra vettem.
  🙁

 • Lélfai Szilárd

  Avi!

  szokatlanul sok sületlenséget írtál össze, egyetlnen mentséged, hogy az “Orbán gyűlölet” elvakít! A szöveged annyira hiteles, mint egy MSZP aktivistának!
  – ” Tehát az állam azt mondja az állampolgárainak vagy a nemzetnek, hogy én megvédelek titeket valamennyi ellenségtől és cserébe ti engem szolgáltok.” A honvédelem csak egy feladata az államnak, békében szinte nem is kell vele foglalkozni, viszpnt van száz másik amit tennie kell, teszi is, még ha nektek nem is tetszik! De O.V. legalább nem kényszerül arra, hogy mea culpázzon, “elkúrtuk,………….”
  – azt a kormányt meg kell buktatni, még ha az állam létébe is kerül. Ezek legalább “Vörös Brigádok” szintű jelszavak! Azzal még nem dicsekedtél, hogy anarchista is vagy!

  – Minden hasonlat sántít, de: olyanok vagytok mint azok a pályára bekiabálók, akik életükben labdába sem rúgtak, de mindenkit bénának, két ballábasnak titulálnak, ráadásul a biztonság kedvéért nem arra a pályára mennek ahol a meccs zajlik, hanem egy üres, zártkapusra, ahol a többi “szakértővel” egy húron pendülhetnek! Dícsérgethetitek egymást, hogy jól megmontad a magadét, stb., és attól sem kell félni, hogy valamelyik játékos visszaszól!
  – Magyarországon szerencsére a közel 10.000.000 állampolgárból nem sokan gondolkoznak így mint Ti, de ez nem az itthon élő, másképp gondolkodók “sötétsége” miatt van így!

 • Lélfai Szilárd

  Georgina Bojana
  Nem tudom a fenti monólógodban dicsekszel, vagy panaszkodsz!
  ” Az első fizetésem 990 forint volt, de fél év múlva 2500 forint lett. 1966-ban.” Az én szüleim fzetése ebben az időben 8-900 Ftra rúgott,(igaz egyikük tanár, a másik védőnő volt). A magyarázatot is megadod: “Leellenőrizve kaphattuk a TÜK (Titkos Ügykezeléstől).” Az én szüleimnek nem kellett sem jelentéseket írni, sem TÜK-ös anyagokat kezelni! De nem is sírták vissza soha a Kádár-érát!
  Gyanítom a rossz utak nem csak a kocsidat rázták össze, de ne is törődj vele!

 • Kedves Léfai Szilárd!
  Nem másítottam, nem ködösítettem és nem hazudtam. Ok nélkül nem dobáltam a sarat. A politika mindig is piszkos volt, aki a közelébe kerül(t), vagy kerül mindenképpen besározódik. Az egy óriási szerencse, ha bérki is tiszta tud maradni.
  Valóban olyan nincs, hogy mindenki kényére-kedvére szülessenek meg a döntések. De az tény, hogy kis hazánkban valamit már nagyon régen is, most is Hofi szavaival éljek “elszabtak és elszabnak”.

  Tényeket írtam, nagy a munkanélküliség. Sok a baj, sok a gond.
  Ha történelmünket átgondolom, mindig is voltak szégyenteljes, rossz döntések.
  Átgondolom, Katona József csodálatos operájában Tiborc is panaszkodik, Bánk bán-nak. Sokan, már akkor is, előbb is, most is éheznek és kilátástalan életre kelnek és fekszenek.
  Minden rendszerben volt rossz és van jó is. De az tény, hogy most sem jó, sok, nagyon sok embernek.

  Az is tény, hogy szórják a pénzünket égnek is, meg szélnek is. A képviselőknek, meg tőlük felfelé – semmi nem drága…
  Lent, mi ezt másképpen éljük meg.

  Szíves figyelmedbe ajánlom, írjad be a keresődbe: http://www.sarcharc.hu

  Ezen az oldalon van néznivaló. Ráadásul nem szemen szedett hazugságok, de élő, létező problémák és gondok.
  Lépj be az oldalra, kérlek.
  Véleményezd, számítok beírásodra.
  Megköszöntem.

 • ez lélfaiszilárdnak szól: szerintem te azt sem érted amit ide írtál hát még a magyar valóságot…előbb kérdezz és tanulj utána hőzöngj hülyeségeket ne pazarold az olvasó idejét

 • Georgina Bojana

  Kedves Szilárd,
  a TÜK-re csak kitértem, mint szükséges rosszra. Leíró-másolóként dolgoztam abban az időben. Nagyon gyorsan írtam, ez nem az én érdemem, de a tanárnőmé Dr.Radnai Bélánéé. Ha valaki jártas a gyors- és gépírás “tudományában”, tudja kiről “énekelek”.

  Szó szerint vedd, befutottam, de a tudásommal, a helyesírásommal. Nem napi nyolc, hanem sokkal több órát töltöttem a régi Halda gépem mellett az egyik tervező intézet leírójában. Irgalmatlanul sok műszaki leírást és költségvetést gépeltem.

  Mitől tudtam ilyen hatékonyan dolgozni?
  Átgondoltam, mivel tudnám meggyorsítani a gépelést? Dupla margóm volt, később amikor nekem bevált, a többieknek is szereltettem az akkori írógépszerelővel. Tabulátorral dolgoztam, rendkívül gyorsan pörögtek az ujjaim, még most is. De ezek az apró, átgondolt segítések sokat jelentettek. Teljesítményben és pénzben is.

  Igen, dolgoztam látástól-mikulásig…
  De az akkori főnöknő nyugdíjba ment, engem választottak a helyére.
  Szavazással.
  A lányok és nem a főnökség!

  Az adminisztrációs, elszámolási munkáim mellett feszt gépeltem.
  Egészen apró utalás is olvasható az irományomban, stencilre írtam. Azt adták névre, az akkori tervező intézet TÜK irodájában.
  A hangulatjelentésről csak annyit tudtam, hogy a velem együtt húzók figyelmeztettek, hogy a személyzeti osztály környékén sem szóljak esetleges nehézségekről. Azon a folyosón mindenki vigyori képet vágott.
  Mi ez, ha nem félrevezetés.

  Igen, akkor is voltak gondok, de voltak karácsonyok! Emlékszem a Corvin Áruházban, micsoda tömeg volt. Most tömeg van, de forgalom kevés – árusok unatkoznak. A vevők nézelődnek, figyeld. Te is közöttünk jársz.

  Semmit nem szégyenlek, az iskoláimat levelezőn tettem le.
  Majd más területekre eveztem.
  Mindig nyílt sisakkal mondtam el a véleményemet, megköszönöm, ha válaszolsz. Ha rosszul értelmezed bármelyik mondatomat, innen tudhatom meg.
  Mint ahogy most is.
  Kegyetlenül félreértettél.

 • Dénes ERÖS
  2013 szeptember 28
  6:59 de.
  akkor itt is megkérdezem:
  mi készteti svácból, bernből erre a fideszes propagandadumára?
  fizetik érte, vagy magától ennyire…na, hagyjuk a jelzőket.
  kár magára pocsékolni.
  addig járok a nyakára – bárhol is adja elő a ferdítéseit – míg be nem vallja az indítékait 😀
  persze, az is lehet, hogy csak simán kinullázom a MODEM alapján az idétlenkedését.

 • Lélfai Szilárd

  rodeo36

  Az eddigi hozzászólásaidra sem reagáltam, most is csak a megszólítás miatt válaszolok!
  -“… zorbánt és bandáját 4000 évre börtönbe …..- lefejezni mindegyiket a börtönudvaron…téma lezárva….. heóanem kivégezni kell minél előbb annál jobb ha a pestis kiírtjuk akkor orbánviktort méginkább ez az ország érdeke”
  – Akinek ennyi az értelme, arra egy válasznyi idő is sok!
  – Te egy igazi Bugsy vagy!

 • Lélfai Szilárd

  Georgina Bojana
  Megpróbáltam az ajánlott oldalra belépni, ez jött ki:
  – Oops! Google Chrome could not find http://www.sarcharc.hu

  Üdv, valamit elírtam?

 • rodeo36
  2013 szeptember 28
  12:47 du.
  bocs, de lélfai tanult ember, mi több, ismeri a magyar valóságot.
  mármint azt, amire idomították.
  nem hőzöng, ő von haus aus ilyen.
  kicsit frusztrált: kutyája nincs, hogy belerúghasson, a gyereke simán leordítja a fejét, az asszonya meg, no, az végképp ciki, ő hozta a házasságba a pénzt, a papucs ott áll neki az ágy alatt 🙂
  így hát, itt éli ki magát 😀

 • Georgina Bojana
  2013 szeptember 28
  12:31 du.
  “Gyanítom a rossz utak nem csak a kocsidat rázták össze, de ne is törődj vele!”

  ezek után ne várj tőle értelmes választ.
  most ő az ügyeletes pimasz, a fölényes megmondóember.

 • heheheheheehehhe ! faszilárd…..höhöhöhöhöhööhhh….:DDD

 • A parittyás hangja

  Lélfai Szilárd
  2013 szeptember 28
  12:12 du.

  És te mégis kinek érzed magad hogy ilyen szinten meg mondod mindenkinek a tutit?! Ráadásul nyilatkozgatsz itt tízmillió állampolgár nevében. Ha sikerül kihúznod a fejed Orbán seggéből akkor hozzád is el fog jutni, hogy a választásra jogosultak több mint fele kormány váltást akar!
  Ember azért mert az eléd dobott csontokért te ott ülsz vigyázzba a hatalom lábánál ne érezd már magad ekkora királynak, hogy így minősítgetsz mindenkit! Mondjak olyat ami tükröt tart a megvezetett nagyarcod elé?
  Orbán ezt bírta mondani a minap:
  “Emlékeim szerint rezsicsökkentésre még a Kádár-korszakban sem volt példa.”
  Feltudod fogni ennek a mondatnak az érzelmi tartalmát okoska? MÉG a Kádár-korszakban SEM!!! Orbán ebben a mondatban abszolút pozitív viszonyítási pontként hivatkozik a Kádár-korszakra! Benyaltátok a komcsizós dumáit amit egy pillanatig sem gondol komolyan. Le se szarja hogy az diktatúra volt vagy sem hiszen neki akkor sem volt gondja, a rendszerváltásban meg csak lehetőséget látott, hogy megvalósítsa legmerészebb álmait, egy abszolút hatalmat. Te meg nem győzöl hajbókolni neki, mert annyi realitásérzéked nincs hogy észrevedd kutyának néznek és még te mersz leminősíteni másokat?! Több mint szánalmas!

 • Csak azt ne higyjétek kedves jobboskáim, hogy ti nem vagytok ádozatok ugyanúgy, mint az általatok másodrendű állampolgárnak tekintett balosok. Ti vagytok csak igazán átverve…………
  Talán egyszer majd rájöttök, hogy nem Orbánhoz kellett volna hűnek lennetek, hanem a gyerekeitekhez és az unokáitokhoz. Akkor azonban már késő lesz………

 • Georgina Bojana

  Kedves István,
  amit a megmondó emberről írtál, a mostani beírása udvarias volt. Nem haragszom rá, minden fórumban kell lenni egy ellenlábasnak, attól pezseg az élet. Ha mindenki bólogatna, ellaposodnának a viták. Csak a gonosz, no meg az alpári megjegyzéseket kihagynám a fórumokból, no meg az életemből. Tigris módjára a felszínességekre is felhúzom az inyemet.
  Remélve, hogy megtapasztalok további kulturált hangnemet a Te hozzám írt válaszodon kívül is.

  Mint például most én írom Szilárdnak, hogy jó a beütése, hiába dobja ki a Google, hogy nem található az oldal, mármint a http://www.sarcharc.hu, a keresőbe mégegyszer rá kell klikkelni.
  Feljön a menü, s ott az első ajánlat az, amire hivatkozom.
  Ott aztán el lehet merülni a szörnyűségekben, no meg a jó tanácsokban, hogyan tudjuk megőrizni vállalkozásunkat, életünket, pénzünket a NAV-val szemben. Ott olvashatunk figyelmeztetéseket, mire kell és érdemes vigyáznunk. Pénzügyeinket folyamatosan kézben kell tartanunk, nem háríthatunk könyvelőre, anyósra, figyelmetlenségre.
  Ésszel, a jó tanácsokat olvasva, majd odafigyelve kell elkerülnünk az elénk tornyosulú bukkanókat, elcsúszásokat.
  Ez az oldal tanulságos a nem vállalkozóknak is. De nem titok az sem, itt értesülhetünk az igazságtalanságokról is. Azokról, melyeket ez, vagy előbbi kormányaink elkövettek az állampolgárokkal szemben. Mindazokkal, akik nem okvetlenül lopósak, csalók és hazudósak.
  Nem szabadna az állambácsinak minden itt élőt egy kalap alá vennie! Ez is az állam privilégiuma lenne.
  Nemcsak a támadás, de a védés is.

 • Georgina Bojana

  Saját bejegyzésemre hívatkoznék, amit szept.28-án
  3:36 de. írtam.
  Ebben feltettem egy kérdést, miszerint “Komámasszony, hol van az olló?!”

  MEGTALÁLTAM! Mármint azt, hol van az olló.

  A Napi.hu cikkében erre fény derült. A -Kiderült, mire költött milliárdokat a Miniszterelnökség- cím alatti írásban követhető! Természetes, ennek olvastán nem lettem boldogabb… Sőt!
  El lehet gondolkozni, sőt kellene (nemcsak nekünk)azon a tényen, hová folynak el adóforintjaink.
  Legfőképpen MIÉRT, MINEK?
  Át kellene lapozni a listát, alaposan, tüzetesen mérlegelni. Részemről több kedvezményezett nevét/címét dalolva kihúznám.
  Sajnos a cerka nem nálunk van…

 • lélfai te sem nem osztasz sem nem szorzol ebben az ügyben egy idióta hőzöngő vagy és baromságokat körmicélsz…milyen funkciód van a narancsbolsik között, másodsepregető? és mewnnyit fizetnek, ha már otthon nem kapsz elég zsebpénzt arra, hogy megigyál egy pfa sört vagy bort a saját egészségedre ami persze hiányzik, de így van az, ha valakinek nincs saját jövedelme csak árúlja a ványadt testét holmi pártoknak seggnyalással és abból van autóbuszra pénze…na szia

 • lélfai te idióta: http://sarcharc.blog.hu/

  google chrome

  még buta is vagyol?

 • azért ha az akkori belügyminiszter nem óvja és támogattya, akkor már nem is élne, tehát a helyzet rosszabb mert kommunista ügynök is azon túl, hogy seggnyaló a kis pocakos gömböc alcsútbasznádról

 • Szilárd úr szilárdan kitart. Én a fentiekben is megirtam ez a nagy bajunk: pártoskodunk. Parittyás meg kifejezésre is juttatta véleményét. Igen mindenki beállt valami csonthalmaz elé hátha ki tud kapirgálni valami jó húsos csontot magának. Volt akinek sikerült volt akinek nem. Én ugyan miért állnák ott sorban bármelyik kupacnál ha nem is ott élek? Na ja tudom mi izraeliek kilóra megvásároltuk Magyarországot. Nincs véletlen valami más lemez is a tarsolyában? Anarchista vagyok? Mi a fene? De ezt jó lenne ha kicsit bővebben kifejtené mert errefelé az anarchista szónak más az értelmezése. Ha még azt mondja monarchista? Ámbár én nem szavaznám meg Viktort apostoli királynak. Szarposztolós cigány ő magától is, mimnek hozzá korona. Hogy miért vagyok Orbán gyülölő? Ugyan ógy utálom az összes többit akik eddig országoltak. De őt különösképpen. Mivel a korosztályom és láttam meg hallottam amikor még kis népszónok bujtogatta az embereket( utána meg ment a papának jelenteni aki persze moszerolt szorgalmasan. Nem is marad el már akkor a jutalma)
  A védelmen nem a honvédelmet kell érteni. Ebből is látszik, hogy maguk még mindig militarista ésszel gondolkodnak. Nem uram, a védelem az a létbizonytalanságtól való védelmet jelenti amit ott nagyon magas lóról leszarnak. Még azt is büntetni akarják aki önhibáján kívűl az utcára került. Normális magaszerint, hogy valakit azért akarnak büntetni mert nincs hova mennie, bevétele nincs egy pohár tejre vagy két zsemlére sem. Mert alkoholista lumpen elem stb. Érv az mindig lesz és volt de tett? Eltüntetni a sülyesztőbe az az egyetlen érv. De még azon is csiszolnikell nehogy állambácsinak kerüljön pénzébe az elhantoltatás. Járt maga már Bécsben cagy Stockholban? Ha nem akkor elmondanám. Teljesen mindegy hogy ki van éppen hatalmon. Elsédleges szempont a polgár létbiztonsága. Legyen munkája bevétele lakása és fogyasszon. Tudja ellentétben mondjuk Magyarországgal rájöttek arra, hogy fogyasztó valaki csak ugy lehet ha van hozzá anyagi eszköze. A hitel egyszer elfogy és hitelt hitellel betömni csak ideig óráig lehet. Most hogy szabadok a határok igazán ellátogathatna valamelyik helyre. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben képes az állam megvédeni a polgárait de nagyrészben igen. Különbben még ott sem tartana ahol egy fejlődő afrikai ország. Mert itt a boltban nem cserekereskedelem van ha nem vásárlás. És ehhez kell a pénz a fizetés. Ja, hogy magának sem biztosít az állabácsi annyi jövedeélmet, hogy elmenjen évente egyszer külhonba? Hmm! Ezt ugyan miért nem teszi szóvá Viktornak, hogy apuskám te a nép pénzin beutaztad a világot de én a Szilárd aki szilárdán kiáll melletted a Bérkocsis utcán kívül még soha sem voltam sehol. Ajánlok magának egy nem is olyan régi filmet. Magyar nem nyugati. Az a cime Hét tonna dollár. Akár a mai rendszerre is illene.

 • Lélfai Szilárd

  A parittyás hangja

  – “És te mégis kinek érzed magad hogy ilyen szinten meg mondod mindenkinek a tutit?! Ráadásul nyilatkozgatsz itt tízmillió állampolgár nevében.”
  – én ezt írtam: “a közel 10.000.000 állampolgárból nem sokan gondolkoznak így mint Ti,” – ergo senki nevéban nem nyilatkoztam, a véleményemet közöltem, csak nem a Ti stílusotokban!
  – “Ha sikerül kihúznod a fejed Orbán seggéből akkor hozzád is el fog jutni, hogy a választásra jogosultak több mint fele kormány váltást akar!” Örülök, hogy megint a régi irodalmi stílusodnál vagy! 🙂 A tények viszont kemény dolgok, és még a JOBBIK szavazataival sem lesz többségetek! Ez fél éven belül kiderül!
  – “azért mert az eléd dobott csontokért” – Egy biztos, az utolsó Főgáz számlán 28.015 Ft, az utolsó ELMŰ számlán 10.296 Ft megtakarítás szerepel ebben az évben! Ha ehhez hozzáadom amit nem emeltek, és az év még hátralevő számláinak a csökkentését, az lehet csont, de elég kemény!
  – “ne érezd már magad ekkora királynak, hogy így minősítgetsz mindenkit!” Nem érzem magam királynak, nem minősítgatak mindenkit, még Téged sem nagyon! Felhívtad a figyelmemet A.A. hajlott korára, ezt is figyelembe vettem!
  – Amit a továbbiakban írsz, az a szokásos delíriumos jóslat, azt hiszitek, ha valamit sokszor mondogattok, az ettől előbb vagy utóbb be is teljesedik!

 • Lélfai Szilárd

  ille rodeo36
  2013 szeptember 28
  12:47 du.
  bocs, de lélfai tanult ember, mi több, ismeri a magyar valóságot.
  mármint azt, amire idomították.
  nem hőzöng, ő von haus aus ilyen.
  kicsit frusztrált: kutyája nincs, hogy belerúghasson, a gyereke simán leordítja a fejét, az asszonya meg, no, az végképp ciki, ő hozta a házasságba a pénzt, a papucs ott áll neki az ágy alatt 🙂
  így hát, itt éli ki magát 😀
  – 1. Ne használj idegen szavakat, ha nem ismered a jelentésüket! Azt írtad ignorálni fogsz, azóta még többször “rágod a seggem végét” mint előtte!
  – 2. A családomat hagyd ki a mocskolódásaidból, igaz mint moderálatlan “moderátor” te mindent megtehetsz!
  – 3. A “szakszerű hozzászólásaid” csak azt támasztják alá, hogy tényleg egy jól megtermett “habán agyagedény” vagy!

 • Lélfai Szilárd

  Georgina Bojana

  Az ajánlott oldalra most sem lehet belépni, nem írtál el valamit?

 • Lélfai Szilárd

  Dénes ERÖS

  – “addig járok a nyakára – bárhol is adja elő a ferdítéseit – míg be nem vallja az indítékait 😀
  persze, az is lehet, hogy csak simán kinullázom a MODEM alapján az idétlenkedését.”

  Hidd el meg is teszi, a fair play szelleme hatja át! Mit gondolsz C.A. miért pont ezt jelölte ki moderátornak? Inkognitóban ő a Bugsy! 🙂

 • Szilárdán hívő Szilárd. Ezt most “ollóztam ki” egy itteni kommentből. Szerintem érdemes lenne neked is ezt elovasnod ahhoz, hogy tisztán lássad mire irtam a “védelem” szót

  Dudás Ferenc
  2013 szeptember 29
  5:00 de.

  Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.)
  Nemzeti Hitvallás : ,,Valljuk,hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.”
  Szabadság és felelősség l.cikk
  (1)Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.”
  ll.cikk ,,Az emberi méltóság sérthetetlen.”
  lV.cikk ,,Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.”

 • Lélfai Szilárd
  2013 szeptember 29
  6:09 de.
  ki az a rodeo36? vagy úgy véli, minden nick mögött én állok?
  hol van itt a családja? avagy ráhibáztam, és tényleg leordítja a gyereke a fejét, és az asszony hordja a nadrágot maguknál?
  az ignorálás, kicsi lélfai, egy alternatívája a moderálásnak.
  ami pedig az “ezt” minősítését illeti: ha jól sejtem, tárgyat jelöl. attól tartok, egy kicsit benézte.
  én még magának is Ö vagyok 😀
  persze, erősnek is egyszerűbb lenne, ha feladná a tartalomidegen pártpropagandát. eddig három helyen kérdeztem rá, de valahogy nem akar színt vallani.
  narancsszínt 😀

 • Lélfai Szilárd: http://sarcharc.blog.hu/ Talán erre gondolt Georgina Bojana.

 • Kedves Szilárd,
  igaz, többször megpróbáltam, volt, hogy nekem is az jött ki, hogy nem létezik, nem tudok belépni stb.
  Újból írjad be a keresődbe, akár a Google keresőbe, hogy sarcharc.blog.hu
  Remélem, hogy most sikerül!
  Fantasztikusan jó oldal! Kereskedőknek, boltosoknak, vállalkozóknak BIBLIAKÉNT kellene olvasni!
  *
  Nagyon érdekes, NAV-val szemben felvértező írásokat találhatsz!
  Remélem most lesz szerencséd.

 • Lélfai Szilárd

  Avi

  “Én ugyan miért állnák ott sorban bármelyik kupacnál ha nem is ott élek?” – Akkor miért beszélsz bele?
  “Na ja tudom mi izraeliek kilóra megvásároltuk Magyarországot. Nincs véletlen valami más lemez is a tarsolyában?” – Ezt soha nem mondtam, de mindegy is, aki mondta az azért antiszemita, aki nem az meg azért! de ez a lemez a Te tarsolyodban van!
  “Anarchista vagyok? Mi a fene? De ezt jó lenne ha kicsit bővebben kifejtené mert errefelé az…” – Már előzőleg is idéztem az ide illő mondatodat: “.. a kormányt meg kell buktatni, még ha az állam létébe is kerül.” (tiszta Göncz Kinga, Tabajdi Csaba)
  – “Járt maga már Bécsben cagy Stockholban?” Erre nem szívesen válaszolok mert dicsekvésnek veszed,de igazad van! Stockholmban nem jártam, nem is szándékozom menni, pedig a sógornőm is ott lakik. Viszont Bécsben már voltam! Négy évig dolgoztam Mainzban, Nürnbergben, Münchenben. A Benelux államokat, Dániát négyszer látogattam meg, Olaszországban viszont legalább hétszer voltam! Tudod hol van Stabie? Én már 50 évvel ezelőtt hallottam róla, (Édesanyám mesélt róla), de a Herculeánumi térképen csak pár éve kezdték el jelölni! Görögországban is üdültem vagy hat alkalommal. Tutenkhamon kincseit először Leningrádban láttam, több mint 40 évvel ezelőtt, az utolsó két alkalommal viszont Kairóban. Amit igazán sajnálok, hogy egy Szentföldi körutat nem sikerült megszervezni, pedig a Thaiföldi nyaralásomat is szívesen odaadtam volna érte! Ezt a dicsekvésemet majd levezeklem, de a Bérkocsis utcában ez így megy!
  – “Szarposztolós cigány ő magától is,” – gondolom ez válasz arra, hogy ők tiltják a cigányozást, a zsidózást, de ez Rád és a KMH-s lelki testvéreidre nem vonatkozik!

 • Na Ille most sem tagadta meg magát!
  Az nem zavarja,hogy sok kint élő magyart megtéveszt ez a fórum…,meg mások,az viszont igen ha egy szintén kint élő
  MAGYAR(pld.Dénes,de szerencsére nincs egyedül!)esetleg
  tájékozottabb,tárgyilagosabb és nem uszít hazugságokkal
  a hazája ellen,persze lehet moderálni…(cenzúrázni mint régen),de akkor mitől demokratikus ez a fórum…..
  Na az meg egy tényleg jó kérdés,hogy vajon kit fizetnek
  meg és miért?….

 • Az meg már csak HAB a tortán,hogy Avi sem itt él…..de
  bőszen osztja az észt!(kiegészítve a kinti jó leszázalékolt
  nyugdíját…..mert neki az sem elég…)

 • Lélfai!
  Csak gratulálni tudok,ne adja fel,még akkor sem ha
  itt sokan alaptalanul támadják,de ez a dolguk……
  Tényleg zavaros…a cikk, maga csak a véleményét írta le
  teljesen normális hangon,persze moderálni ugye lehet,de
  vajon milyen alapon és mit?……
  Georgina melléklete nekem sem jött le!

 • Noszticzius Judit

  MEG KELL BUKTATNI AZ ORBÁN-KORMÁNYT !

 • Marcsi
  2013 szeptember 29
  4:06 du.
  magának, jóasszony, sok minden más sem jön le 😀
  ami pedig a megtévesztést illeti:
  itt van maga, aki ellensúlyozza a mi rút hazugságainkat, és fényt visz a külföldi magyarok tudatlanságának éjszakájába 😛

 • Georgina Bojana

  Ezek szerint, mint a drága Bagaméri, ki a fagylaltját maga méri: “el vagyok átkozva”!!!!!
  Hangsúlyozom, nekem is többször az jött ki, hogy nincs, stb. De erőszakos nőszemély vagyok, a keresőbe is ráklikkeltem. Láss csodát, addig vacakoltam, amíg bejött.
  Talán nem engedi valami központi gépezet, hogy a “köznép”, ez esetben mi és a többi “mezítlábas” – könnyen elérje ezt az oldalt.
  Pedig hangsúlyozom, nagyon jó!
  Minden vállalkozónak, boltosnak, de hozzánk hasonló kiváncsiskodónak Bibliaként kellene forgatni.
  Lehetséges, hogy így teljes szélességében http://sarcharc.blog.hu/
  mint ahogyan kedves fórumtársam bemásolta, így üsd be. Remélem, valóban nagyon szeretném, hogy érjed el.
  Nosza! Drukkolok, ezerrel!!!! – Hja a többiek előtt sem titok, nyissátok meg, olvassátok el. Valóban kriminális dolgokat lehet így kivédeni. Okos, bölcs tanácsokat találni, no meg azt, hogyan lehetséges a széllel szemben pisilni 🙂
  Bocs’ ezt ki nem hagyhattam volna, egy világért sem.

 • Marcsika drága angyalka. Mond már kis szivi hogy én mint külhonban élő magyar miért nem nyilvánithatom ki a véleményemet? Nem myugdijkiegészítésért teszem mert nem tudom ki az a vadmarha aki azt terjeszti. Ha nyugdijból kéne megélnem már mint az itteniből akkor cirka ugy élnék mint az ottani nyügdijas vagy nyögdijas. Nem szabad osztani az észt mert nem ott élek? Na Bécs nincsen olyan hu de messze Budapesttől. Tegnap voltak a választások(szerénységem nem szavazott két okból: először is nincsen osztrák állampolgárságom, másrészt mert nem nagyon találni olyan pártot manapság sehol sem amelyik be is tartja amit igért. De ez általános jelenség. Ezt mutatja az itteni részvételi arány is, de nem erről akarok értekezni) Szóval egy olyan emberke is bekerült a parlamentbe aki nem is itt él csupán osztrák születésű és vannak befektetései. Canadában él és ugy hívják Frank Stronach. Na ha canadai és mellesleg osztrák akkor hogyan merészeli osztani a écát és még beválasztatja magát a parlamentbe is. Irgum burgum mi ez? Bezzeg Magyarországon ilyen meg sem történhet. Mert teszem azt mondjuk Tom Lantos vagy más “volt magyar” indulni akarna a választásokon kapásból azt mondanák: mi a francot akarsz mókuska? Itt élsz? Nem? Akkor kuss. Ez a maguk demokratikus felfogása. Mert ha valaki nem ott szopja a szart az ne merjen véleményt mondani.
  Szilárd! Egy Szentföldi túrának manapság mi akadálya van? Ha elfogad idegen vezetőnek (nem ideg megvezetőnek) szivesen elvállalom a kalauzolást.Sok olyant tudnák mutatni ami nem szerepel az uti könyvekben.

 • Kedves propagandistàim!
  Nehéz dolgotok van erdmény-nélküli SZÀJHÖSÖKET és SZÀJAKROBATÀKAT
  kellene eredményesnek feltüntetni,tényleg nehéz.
  Mint jo propagandistàk az eredményt,erdménytelenségnek kell lesajnàlni.
  Én De Gaulle gondolatàt vettem kölcsön a kommunistàkrol,illetve
  azok szellemi-anyagi örököseiröl,kivàlasztottjairol és tanitvànyairol.”A kommunistàkkal a hàboru utàn nem müködök együtt,
  mert hazudnak és propagandàt csinàlnak”.
  Lassan irom,inkàbb lassan olvassàtok!
  82 %-os ADOSSÀGÀLLOMÀNY terheivel,a 2008-as VÉSZKÖLCSÖN 2012-es
  vissza fizetési kezdetével-màig-,kell versenyeznünk a PIACOKÉRT-
  A MUNKAHELYEK megtartàsàért és uj Munkahelyekért,a szomszédainkkal,akik kb.30-53 % ADOSSÀG utàn fizetnek kamatot és
  törlesztést. Ez neheziti még a kilàbalàst. Ti nem igy làtjàtok?
  Miért nem àllitottàk le 2007-ben a DEVIZAHITELEK terjedését?
  Csak én tudtam,hogy 1980-ban 1 CHF = 11 Ft,1995-ben 1 CHF = 67 Ft
  volt? Nem tudta ezt Simor és a kormàny,pedig figyelmeztették is SVÀJCBOL öket?
  Ilyen gyenge régi-uj szerencsétlenkedökért àlltok sikra ? Miért ?

 • hát, boda, remélem, ehhez is felállva tapsol:
  “A Maguk ellenzéki)csürhéje hány tagú?”

  az idézett beszólás ugyanis csodált fajtársa, lélfai emelkedett szellemiségéről és végtelen kultúremberi fölényéről, európai szintű toleranciájáról tanúskodik.
  gondolom, egyet ért vele, elvégre egy alomból valók.
  ha kérhetem, ehhez is küldjön neki szívbéli gratulációt.
  egy sima “csak így tovább!” biztatással, legnagyobb sajnálatomra, nem érem be.

  ami pedig a moderálást illeti: magát, boda, puszta emberbaráti szeretetből. tudja, kímélni szeretném a környezetet 😀

 • A parittyás hangja

  Lélfai Szilárd
  2013 szeptember 29
  3:10 du.

  Hogy te mekkora globetrotter vagy! Hiába na, isteni találmány ez a kupon világ! 🙂 )))
  “Négy évig dolgoztam Mainzban, Nürnbergben, Münchenben”
  És mesélj, melyik beosztás volt a klasszabb, a fehér vagy a fekete mosogató?
  De, hogy visszatérjek a Cook kapitányt megszégyenítő kalandozásaidtól, azt írod nem minősítesz mindenkit! Ez igaz! Csak azt aki nem ért veled egyet! És valóban, nem hülyézel le senki direktbe, viszont szinte minden írásodban, leginkább jellemzően, olyan irritálóan arrogáns vagy amiért bármelyik tisztességesebb kocsmában mázsás pofonokat gyűjtenél be se perc alatt. Persze, értem én, a te CÖF-ös köreidben, abban a súlyos pszichés zavarokkal terhelt ideológiai katyvaszban ami békemenet néven materializálódott ez természetes, hisz az is természetes, sőt elvárt, hogy szervilisen igazodjatok Bencsik vagy Bayer bicskanyitogatóan arrogáns sötétségéhez. Kulturáltan, lábnál. De hadd világítsam meg egy példával mi a lényegi különbség a te békemenetes, groteszk valóságod és a világ civilizált, valóban polgári műveltséggel élő része között!
  Talán tudod (a hírekből…) hogy Weöres Sándor centenáriumi év van. A rezsim, a pofátlan cinizmus netovábbjaként ezt az idézetet tűzte az állami megemlékezések zászlajára:
  “Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat: a családot, nemzetet, emberiséget”
  Gondolom örültek mint majom a farkának, hogy találtak egy mondatot amiben mindkét kedvenc (megnyomorított) szavuk benne van. De nagy bölcsen “megfeledkeztek” oda írni az idézett bekezdés többi mondatát… Így szól:
  “Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat: a családot, nemzetet, emberiséget. De egyiket se téveszd össze azokkal, kik e fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek.
  Mi ártalmas? ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod.”
  (Húú de ott van az utolsó mondat nem? Egykulcsos adó…? Stb-stb-stb!)
  Mert így már tisztán látszik, hogy a Költő szellemisége fényévekre van a ti hazug, demagóg, áruló világotoktól!

 • A cikk szépen megmutatja, hogy szilárd premisszákból (Nagy Frigyes idézet, az állam és polgára viszonyának elemzése) hogyan tud egy szerző cikkében totálisan mellé nyúlni – csúsztatni, talán nem véletlenül.
  Igen, Orbán azért lett miniszterelnök, mert tehetsége van hozzá, már bizonyított 4-évben, most ismét több, mint 3-ban. Ez azt jelenti, hogy a választók többsége értékelte tevékenységét, s vette magának a fáradtságot, elment a fülkébe, s újra választotta.
  Gyurcsány puccsal került a hatalomba, elhitette a választók többségével, hogy alkalmas, majd le kellett, hogy mondjon, idő előtt, tehát alkalmatlan volt.
  Most minden szövetségese szeretne szabadulni tőle, mert ők is tudják, hogy alkalamatlan volt.
  Alkalamatlanok voltak a mamutok is, kikre többször céloztam, Lendvai, Kovács stb, kik meghatározó tagjai voltak az MSZP-SZDSZ paktumnak, s kiktől Mesterházy szabadulni igyekszik. Most. Az egész SZDSZ-től megszabadultak a választók. Most egyik oszlopos kártevőjük Kuncze, a Klubrádióban osztja az észt a nyugdíjas betelefonálóknak, bár ő idejében kiúszott a süllyedő hajóból.
  Nos, az előbb jellemzett “kitűnő” csapat nyolcéves hulladékát, gondját vette át az Újra, nagytöbbséggel választott Orbán, s alapjaiban írta át – alkotmányostul – képletet. S a csődbe rohanó országból kellett egy működő országot, végre egy új alkotmánnyal (nem toldozott-foldozott sztalanivel) csinálni. Ez biztosan nem tetszik sokaknak, de attól nem tartok, hogy emiatt világgá mennek. Sok fiatal és középkoru életerős szakember dolgozik (-zott és fog) külföldön, de majd hazajönnek (-tek) sok tapasztalattal és minden megy tovább a normális úton.
  Orbánt és a FIDESZ-KDMP-t vagy újraválasztják, vagy nem (na nem elzavarják, annak nulla az esélye, elzavarni az MSZP-SZDSZ csapatot zavarták – az “elzavarás” maradjon meg egy jó kis 50-es évekbeli mozgalmárszagú, (naftalinos)szanyikapitányos álomböffentsének).

 • HúÚÚÚúú!
  Ha a monitoromat eldönteném, s feltennék rá egy fazék vízet, FELFORRNA!
  A hozzászólásoktól…
  Csak ne alázzunk, ha szépen kérhetném.
  Véleményünket írjuk/mondjuk meg úgy, hivatkozzunk erre vagy arra, de soha ne alázzunk. Azért mert véleményünkkel ez vagy az a beírás még köszönő viszonyban sincs, attól még a beírója nem okvetlenül stupid.
  Ezt az okosságot kitől is tanultam?
  Popper Péter Tanár Úrtól, Akit életében IS, halála után IS nagyra becsülök. Nem véletlenül.
  Tőle tanulni kitüntetés volt és ma is az, ha már csak a YouTube-on is tesszük. No meg neveltetésem okán…

 • Ejnye Miklós!
  Csak semmi uszítás,persze,hogy pályáznak,miért ne ha lehet?
  Csak azt nem értem,ha erre van pénz, akkor ez a “fasiszta”…
  kormány miért nem írt ki pályázatot esetleg a kommunizmus áldozataival kapcsolatosan?Vagy esetleg ezt a pénzt a nyugdíjasokra is költhetnék,a holokausztról már eleget
  hallottunk….persze mielőtt egyeseknek kedvük támadna
  “lenácizni” többünket,megjegyzem minden normális,becsületes
  ember eddig is elítélte a holokausztot és sajnálja a sok
  ártatlan áldozatot!!!

 • Figyelem!

  rodeo36-nak moderátorra és egy két tablettára lenne
  szüksége,de sürgősen,ha lehet…..

 • A parittyás hangja
  2013 szeptember 30
  7:52 de.

  Parittyás, talán tudod a hírekből, hogy Gárdonyi év is van.

  “De hadd világítsam meg egy példával mi a lényegi különbség a te békemenetes, groteszk valóságod és a világ civilizált, valóban polgári műveltséggel élő része között!”

  Világíts, parittyás, világíts!
  Nem tudom elképzelni sem, hogy te, mint fénycsóva, de majd igyekszem 🙂

 • marcsi, nem veszem be -továbbra sem- te már bevetted nyammogj rajta és moderáld magad…baltával

 • Georgina Bojana

  Rodeo36!
  Ejnye ((( 🙁 )))
  Kedves Fórumtársam!
  Arra nem gondoltál, hogy baltával nehéz fésülködni?
  No meg a baltáról, meg az aprításról orbán atyuska szobrának a lefejezése jutott az eszembe.
  Ne süllyejünk már le “arra a szintre”. Tartsuk már magunkat többre, mint az ottani tüntetők.
  *
  Hidd el, u.ezt szebben is előadhatod. Hiszen én sem tudtam Marcsi néhány kirohanását nyugtával dícsérni.
  Sőt, engem is kiakasztott. Rendesen.

  No meg a moderálás csak akkor élvezetes, ha másokat moderálhatunk. Már azt, aki engedi!
  Gondolom Marcsi is így van ezzel. Fellelhető a büszkesége, hogy Ő mondja meg nekünk a tutttirit.
  Ezen bármennyire is erőlködünk, külön-külön, no meg együttesen is, az ábra azt mutatja.
  Hiába. (( 🙁 ))
  Mintha a Dunába vízet vinnénk.((:( ))
  Fárasztó. Ráadásul hiába vergődünk. Van akivel nem lehet, sőt képtelenség közös nevezőre jutni, bármit csinálunk. Akár a fejünkön is sétálhatunk, hiába.
  Falra borsót.
  Nosza, ennyit, amit tehetünk a cél érdekében.

  Marcsi megmondja mit, hogyan, merre és miképpen.
  Nekünk pedig az ő gondolatmenete szerint, követni kell(ene) őt.
  De ezt mi nem tesszük! (( 🙂 ))
  S, hidd el, jól van ez így. Ő egyedül van, mi meg a többen.
  Testületileg.
  Sőt ellent is állunk. Sőt húzzuk az orrunkat, meg még le is szóljuk egy-egy beírását.
  Gondolom, ennek nem örülget.
  Még mindig nem jött rá, hogy “ezzel a társasággal”, mint amilyenek mi vagyunk, kár vergődnie.

 • Salamon Péter

  Érdekes, ahányszor idejövök (pedig sokszor előfordul, bár nem kommenteztem), mindig vagy Orbán diktátorról, fasizálódásról,diktatúráról, vagy valami borzasztó antiszemitizmusról, a kormány hozzá nem értéséről, vagyis egy borzasztó diktatórikus, aljas jelenlegi hatalomról szóló írásokat találok. Hu-ha, egészen megrémülök, aztán a hazai médiát olvasva, nézve, azt találom, hogy itt aztán mindenki és mindenhol azt mond, amit akar, ott tüntet, ahol akar (Orbán házánál is), a kormányt úgy gyalázzák, hogy a papír is belepirul, akár Orbán-fejét is nyugodtan rugdoshatják, a brutális hatalom némán tűri – biztosan, mert olyan diktatórikus! Közben van egy eléggé el nem ítélhető rezsicsökkentés (mint tudjuk, a gazdagoknak segít), némi adósságtól való megszabadulás, egy gyanúsan alacsony infláció, egy nyilvánvalóan ostoba alacsony kamatú hitelkonstrukció, kormányzati tevékenységek, ahelyett, hogy nyugodtan ülnének a fenekükön, ahogyan azt elődjük anno tette. Aztán az igen irritáló, ahogyan azt a fránya magyarságtudatot próbálják erősíteni – pedig már régóta köztudott mennyivel jobb az internacionalista hozzáállás, ahogyan azt européer liberálisaink már számtalanszor elmagyarázták – de ez a buta nép csak nem tanul. Érdekes, a hazai zsidóság hazai képviselői valahogy nem igazán panaszkodnak, ellentétben a nem honi magát magyarnak nevező zsidó értelmiség egy részétől, akik alantas voltunk miatt persze már elhatárolódtak tőlünk. Mindenestre azt látom, hogy összegyűlt itt szép lassan, néhány a hazai baloldal sérült lelkivilágú részéből származó, otthon valahogyan nem elismert, itt viszont lehetőséget kapó szerző, akik véleményüket végre szabadon, ellentmondást nem tűrően és Olümposzi magasságokba emelkedve elmondhatják nekünk, hozzá nem értő, bugris magyaroknak! Már csak az érdekel, vajon mit fognak írni, ha a Fidesz (aminek ugye buknia kell) nyeri a választást, esetleg, pláne 2/3-al?

 • Bojana
  engem a marcsi nem érdekel, a szoborügy nagyon jól sűlt el legalább néhányan hisztiznek, nem akarok jólnevelt lenni egy aljas szemét bandával ezzel a téma részemről lezárva

 • Salamon Péter
  2013 október 2
  12:15 du.
  “Már csak az érdekel, vajon mit fognak írni, ha a Fidesz (aminek ugye buknia kell) nyeri a választást, esetleg, pláne 2/3-al?”
  ugyanezt. tudja, ezt hívják internetes újságírásnak.
  amit pedig maga művel, azt bigott fideszhitnek 😀
  esetleg vakhitnek. esetleg agymosottságnak. esetleg seggnyalásnak.
  választhat: melyik áll közelebb magához?

 • Georgina Bojana
  2013 október 2
  10:25 de.
  boda igencsak kitartó, mert hát, őt megbecsülték a beosztottai, tisztességgel felnevelte a gyerekeit, nem híve a fidesznek, se orbánnak (de azért nem tűri annak kritizálását),neki vannak rendes zsidó ismerősei is, és látott már boldog cigányokat 🙂
  őnála van a bölcsek köve, és hozzá jár okulni a bölcsek kövére is 😛
  boda már csak ilyen. valszeg nem fog változni.
  arra a kis időre meg már minek is? 😀

 • Georgina Bojana

  Kedves Rodeo36!
  Bocs’ de vitatkoznék. Az ellentéteket soha nem erőszakkal kellene meg és feloldani. Érvekkel, ésszel, nagyobb figyelemmel, ütőképes programmal. Hittel és kiérdemelt becsülettel. Sőt megkockáztatnám: bizalommal.

  Orbán szobor ledöntése.
  Az egy dolog. Képletes, de mindenképpen hatásos.
  De ami azon túl bekövetkezett, a szobor fejének a leválása után?
  Azt már nem támogatnám, semmivel.
  Mélységesen felháborodtam.
  Sőt!
  Bajnaiban csalatkoztam.
  Túllőtt a célon.
  Akik elbizonytalanodva, jövőre Rá és csapatára voksoltak volna. Most nem teszik. Félnek. Az erőszaktól, a befolyásolhatóságtól.
  Miben is reménykedik a magyar nép? Elsősorban biztonságot akar. Ez a szobordöntögetés utáni borzadvány pedig nem erről győzött meg. Kiszámíthatóságot. De aki ilyen pocsványban fürdőzik, mit remélhetünk az ilyen embertől?
  Kiszámíthatóságot kevésbé, annál inkább a hirtelen dühöt, az azonnali reakciót, az ütést-vágást-rúgást.
  Sőt az eseményekkel való sodródást is belekalkulálhatnánk.
  Köszönném, inkább ebből nem kérnék. Többen vagyunk ilyen finnyásak. Sejtem.
  *
  Egyetértek. Orbán rezsimet le kell váltani. Itt a szobordöntögetésnél az történt, hogy nemcsak a képletesség volt látható, hanem a valóság eljátszása egy bábuval/szoborral.
  Hatásos volt, vitathatatlanul.
  Ez viszont, irgalmatlanul felháborított! (( 🙁 ))
  Még akkor is, ha atyusnak minden bűnét elő is szedem, méghozzá “csípőből”, mert folyamatosan képben vagyok.

  Így aztán a jövő évi szavazásnál biztos, hogy nem a Bajnai-hoz tartozó kockába írom be a voksomat. Megnyugtató viszont, hogy ez esemény után, többen ezt teszik.
  Ezzel a szobordöntögetéssel – visszafelé sűlt el a puska. Nem így tervezték, de ez történt.

  Békét szeretnék és biztonságot.
  Erőszakmenteset, ha lehetne.

 • Georgina Bojana: Tudod az a baj, hogy az álmok csak akkor valósulnak meg, ha teszünk érte. A ciklont hiába kéred meg, hogy foglaljon helyet. Feleslegesen ábrándozunk, hogy a bárány megeszi a farkast. Idáig mindig fordítva volt.

 • Georgina Bojana

  Kedves Llanfair!
  (HúÚúú, de nehéz nevet találtál ki, ki sem tudom mondani. Belecsavarodna a nyelvem 🙂

  Véleményedre a válaszom: az is igaz, hogy az erőszak, erőszakot szül. No meg az is, ha egy pisztoly a helyszínen van, csak idő kérdése mikor, de biztos, hogy eldördül. (( 🙁 ))

  Kormányváltást szeretnék, legalábbis erről ábrándozom, akkor mindenképpen erőszakmenteset.
  Ésszel, aggyal, tudással, belátással, gyakorlattal, jó diplomáciai készséggel bírót, no meg szívvel is vezesse a magyar népet.
  Nosza, de előre és nem ám hátra.
  Ez okból egy “többfejű” gazdaságilag-pénzügyileg és egyéb módon felkészült kormányt szeretnék. Normális, udvarias képviselőkkel. Nem olyanokkal, akik a más párthoz tartozót “ellenfélként” ledózerezik és nem partnerként kezelik.
  Nem aláznák le a másik párt képviselőjét, de véleményüket kikérnék. A tervezeteket vitassák meg. A legjobb megoldásra voksoljanak.
  Minden törvényt fontoljanak meg, az igazságot keressék, remélve, hogy mihamarabb meg is találják.

  Olyan kormányt szeretnék, mely az előbbre lépésünket segítené, minden ágazatban. Iparban, gazdaságban, pénz- és egészségügyben, felülvizsgálnák az igazságügyet és minden ágazatot. Ha szükséges újra terveznék amit szükséges és ennek szellemében meg is valósítanák az új intézkedéseket, paragrafusokat, döntéseket, lépéseket.
  De mindezt a nép, a magyar polgárok érdekében és nem kifosztására kitervelve.

  Csak egy apróság.
  Hangsúlyozom, ezért, ezekét az intézkedésekért nemcsak a fidesz, az előző kormányok is ludasak!

  Miért zárták be anno’ a bányákat?
  Bőven volna piaca a szénnek. Most is van. Miért a német szenet vásárolják a magyar helyett? Magyar szén is volna, magyar családok melegedésére.

  Miért szabdalták fel a régi Ganz-MÁVAG-ot? Ott gyártottak nemcsak vonatot, de villamost is. Miért vásároljuk külföldről az (alig) használtat, amikor itt helyben, országunkban, nemcsak új vonatokat, sőt metrószerelvényeket, villamosokat is gyárthatnának.
  Zárójelben írom, de büszkén! Valaha a hetvenes években Brazíliába gyártott és szállított a Ganz-MÁVAG. Aranyporral lefestett vonatokat. Miért volt szükséges az aranypor? A nagy hőség és hőingadozás miatt. Akkor, oda nagyon is megfeleltünk.)
  Az Ikaruszt is letörölték országunk térképéről.
  Miért, milyen meggondolásból tették?
  Miért vásárolják külföldről a buszokat, amikor itthon világszerte elismert márkánk még most is élhetne. Sok, nagyon sok embernek adnának munka- és megélhetési lehetőséget.

  Miért zárták be a cukorgyárakat?
  Sok paraszti család élt meg a cukorrépa termesztéséből. A magyar cukorgyárak termékét vásároltuk, fogyasztottuk. Lényegesen kedvezőbb áron.
  No igen, az energia megdrágult. Nem is biztos, hogy a magyar cukor minden esetben olcsóbb volna, mint a szlovák vagy bármilyen. De vitathatatlan előnye az, hogy magyar. Ezzel pedig a magyar ipart, a magyar családokat (mint munkaerőt) segítené meg a magyar állam.
  De példálózhatnék.
  Azt, amit a régi kormányok is elrontottak. De ez a mostani sem szolgálja a mi, a magyar emberek érdekeit.
  Jelzem, értem én, nem lehet mindent és azonnal megszüntetni, újból kezdeni no meg helyére is tenni.
  De felismerni a téves intézkedéseket, azokat semmisnek tekinteni, új, jó, hatásos, de jó rendelkezéseket meghozni soha nem késő!

  Sorolhatnám vég nélkül a melléfogásokat. Azok, amelyek azért születtek, mert valakik – valakiknek sok pénzt adtak, akár Nokiás, akár másfajta dobozokban. Erről nincs tudomásunk, de sejtjük. Vagy másfajta előnyt felkínálva, elfogadva értünk a pocsolya aljára.
  Miért kellene ennek így lennie?
  Mi is élhetnénk úgy, mint a német, vagy svájci polgárok? Igen. De ehhez az itt élőknek tanulnia kellene. Ki kellene emelni az oktatás és a felnőttkori tovább-, valamint távoktatás fontosságát. A nyelvek tudását, akár szakmai szintű bírását.
  Ki kellene forgatni az országot ebből a helyzetből. Ki kellene billenteni, de úgy, hogy csak röpüljön a rozsda, meg a szakmailag sikertelen emberek tömege a kulcspoziciókból.
  Valóban véget kellene vetni annak, akik közel ülnek a húsos fazék mellett, azoknak minden jár. Akik pedig a húst adják a fazékba, azoknak semmi, vagy alig, bármi is.

  No itt következik az, hogy FELÉBREDEK és a bilibe lóg a kezem.
  Mert oda. Sajna. De erről nemcsak én tehetek, mert anno’ szavaztam. Nem a fideszre megsúgom, másokra, akik nem rúgtak labdába. De így visszapörgetve az eseményeket, az sem váltotta volna be az álmaimat.
  Csak annyi, hogy békés, biztonságos és élhető (nem élhetőbb!) de ÉLHETŐ országot szeretnék.
  És nem felébredni, pláne úgy, hogy a bilibe lógjon a kezem.
  Ez borzasztó!
  (Nemcsak kellemetlen)
  (( 🙁 ))

 • Georgina Bojana
  2013 október 4
  5:21 de.
  A kommentje első részével egyetértek. Én is egy vér nélküli kormányváltást, és a jelenleginél jobb kormányt szeretnék.

  Az ország ön által leírt állapotához vissza kell menni a rendszerváltáshoz. A legnagyobb bakikat az Antal kormány követte el. Azáltal, hogy túl gyorsan akarta véghezvinni a tulajdonosváltást olyan lépéseket tett, ami totálisan lenullázta az országot.
  Alapvető hiba volt, hogy nem vették figyelembe a peresztrojkát. Ha megnézzük az akkori térképeket, akkor azt látjuk. – NDK, Csehszlovákia, Oroszország, Románia, Jugoszlávia. És ebben a zsákban mélyen benyúlva egy hatalmas stratégiai pont, Magyarország. Ömlött volna ide a pénz. Csakhogy mi csupán az első lépés voltunk, és a keleti blokk felbomlott, így az ország már akkor elveszítette stratégiai jelentőségét, hogy abból profitálhatott volna.

  Csakhogy erre a téveszmére alapozva túl gyorsan akart privatizálni. Hatalmas hiteleket vett fel a nemzetközi piacon, hogy hitelt tudjon adni a privatizációhoz. Ennek kamatai a kormányváltáskor már meghaladták az ország teljes bevételét. Ahhoz a meglevő cégek túl nagyok voltak, hogy önerő nélkül az egy ember által maximum 150 millió forint felvehető hitelből megvegye valaki a teljes gyárat. Ezért csődhullámot kellett generálni. Magyarul el kellett értékteleníteni. A belső és külső pénzforgalom megállításával, valamint a piacok kormány általi szabályozása azonban nem csak a kiszemelt céget, cégeket, hanem minden céget érintett. Azokat is, amelyekre tulajdonképpen nem is volt vevő. Ezek elvesztek az ország számára.

  Kormányváltás után ott maradt az ország totális csődben. A következő kormánynak nagyon sok mindent el kellett adnia hogy a csődből kivezesse az országot. Így lett eladva az energia szektor, valamint a termelési kvóták. Ugyanis igaz, hogy 1994-ben lettünk teljes jogú tagok, de már Antal 1991-ben aláírta a társult tagságot. Ekkor adták el a cukor kvótát is, vagy emiatt vágatták ki az állatállományt. Sajnos, a gazdaság annyira padlón volt, hogy másból nem lehetett pénzt csinálni. Hitelt abban az időben sehol nem kaptunk, hogy áthidaljuk a problémát.

  Igaz, sikerült nem csupán a kamatokat kifizetnie az országnak, hanem a törzsadósság felét is. Így újra fizetőképesek lettünk. De nagyon nagy árat kellett fizetni az országnak emiatt. Lényegében az Antal kormány baklövéseit nyögi azóta is az ország.

  Kicsit hosszúra sikerült a dolog, hogy a teljes folyamatot lássa, ne csak a részleteket. Bocsánat, ha untattam.

 • Kedves Georgina Bojana! A nevem rövidítés.
  A Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch rövidítése. Kiejtése kb thanvér. De féltem ezt nem tudjátok megjegyezni. Teljesen egyetértek veled, de így nem lehet a Fideszt legyőzni. Csak a saját fegyverével. Szép szóval nem lehet őket hatalom átadásra kényszeríteni. Erőszakkal pedig nem akarjuk. Igazi fából vaskarika. Ezért gondolom azt, hogy a Fidesz most verhetetlen.
  Csak az Ikaruszhoz tudok hozzászólni.
  Az Ikaruszok jók voltak az elmaradott országoknak, és Magyarországra. A budapesti utakra Volvót venni, minimum bűncselekmény.
  De az Ikarusz nem autóbuszgyár volt, csak karosszéria. Ők a felépítményt gyártották, és összeszerelték máshol gyártott alkatrészekkel. Fejlett ország nem vett meg egy elmaradott 30-40 éves Man licenc motorral, Rába futóművel, Csepel alvázzal és IFA üléssel szerelt autóbuszt. A nyugati kívánság szerint szerelt buszok viszont olyan sokba kerültek, hogy nem lehetett eladni őket. Az oroszok vették volna, de fizetni se akartak, az MDF meg éppen kiutálta őket. Az NDK megszűnt, nem vett több buszt tőlünk. Fejlesztés nem volt, az egyedi gyártásból pedig nem lehetett megélni. Az Amerikába gyártott extra buszokat is hamar félretették. Abban igazad van, hogy ma még mindig az Ikaruszok bírják a legjobban Magyarországon, de ez azért van, mert nem felelnek meg semmilyen normának. Megy amíg megy, eszi jó étvággyal az olajat, füstöl vidáman, nyáron meleg télen hideg, és van mikor egész nap nem robban le. Próbálták Classic néven felújítani a vackot, de az már az utolsó elkeseredett próba volt. Hátha megveszi valaki a [email protected] Persze talán elég lett volna a BKV és a Volán piaca, de az a politika játszótere volt, nem értek rá új autóbuszt venni. De most lenne egy elmaradott flottánk, amire nem tudnak a mozgássérültek, öregek és babakocsisok felszállni? Nem kellene már továbblépnünk?
  Az elmaradt fejlesztések azt hozták magukkal, hogy teljesen lemaradtak. És akkor jött egy karvaly, és saját gazdagodására megadta neki a kegyelemdöfést. Tőke nélkül nincs fejlesztés, és olyan buszgyárakat mint a Volvót, Mercedest és a buszok királyát a Setrát legyőzni, lehetetlen.
  A gyártás minőségéről nem is beszélve. Az Ikarusznak buknia kellett. Nem véletlen, hogy folyamatosan megy a próbálkozás a magyar buszgyártás beindításával, de nem sok sikerrel. De majd kiutáljuk a nagy buszgyártókat, és akkor megint lehet vackot gyártani a magyarnak. Neki az is jó lesz!
  A hozzászólásod nagy részét kitevő álmodat nem tudom vitatni, csak apró részletekben. Szinte mindenben igazad van. De a mai állás szerint erre Magyarország képtelen. Nem csak a kormányok, hanem az ország nagy része. A gondolkodásmódjuk alkalmatlan a fejlődésre. Hiszen még mindig hátrafelé menetelnek. A legszörnyűbb, hogy főleg a fiatalok. És ha baloldali kormány lesz, az emberek akkor sem változnak meg. Ehhez több emberöltő kell. De azt ma kellene elkezdeni. Esélyetek sincs rá!

 • Salamon Péter
  2013 október 2
  12:15 du.
  Csak most volt szerencsém olvasni kitűnő hozzászólást! Köszönöm, ezzel visszaadta a reményt abba, hogy még vannak öszinte, igazmondó emberek.

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.