Orbán Viktor és a Fidesz vezetőinek patológiájáról

2013 május 25 10:56 du.63 hozzászólás

Mikor a Fidesz vezető típusainak elemzését megejtettem, sokan kifogásolták, hogy panel ízű, általános, nem személyre szabott – bár akadt, aki már akkor is be tudott volna bárkit a típusba helyettesíteni. Nos, alant olvashatók a konkrét behelyettesítések. Igaz, hogy elmekórtani elemzés alapján, de kétségtelenül a valóság talaján állva. Mivel a kórtani leírásban többször is olvasható Orbán neve (ne strapálják magukat a megszámolással, 23-szor került kiemelésre a neve, de csak azért, hogy lepipáljam a jobboldali sajtó gyurcsányozó/bajnaizó szaporaságát) nincs kétségem a felől, hogy hívei – akik előtt követendő példaként lebeg a kézcsókos hibbant öregasszony és a nem kevésbé mentális zavarral küzdő, Orbánt dicsőítő népdalt zengő mámi – felkapják fejüket, mint huszárló a harci kürt rivalgására, és kapálva-fújtatva rohamra lendülnek: báncsák Népünk Boldogságát!

Fotó: napi.hu

Fotó: napi.hu

Meg fognak lepődni azon patológiai elemzésen, amivel azok szembesülnek, akik végigolvassák az alábbiakat. Mindjárt revidiálom is magam: vannak, akik meg fognak lepődni, vannak, akik rezignáltan bólintani fognak, és lesznek, akik habzó szájjal fognak acsarkodni, mondván, mindez gaz, nemzetellenes, hazaáruló, libsibolsikomcsi ármány (az engem érintő jelzőket most mellőzném, dolgozzanak meg becsmérlőim a pénzükért), egy szó sem igaz belőle, sőt, nemzetünk hős vezetői – főleg Orbán – csakis dicsfénnyel övezett, nemzetükért éjt nappallá téve dolgozó, makulátlan, önzetlen, sőt, végtelen szociális érzékenységgel megáldott, pártatlan népszolgák, akikből jó, ha minden száz évben születik egy!

Vegyük sorra, nem éppen fontossági sorrendben. A maffiában is ahhoz, hogy eljusson az ember a Keresztapáig, át kell taposni a capo regime-ken, majd a consiglierin, hogy az ember eljusson a Keresztapáig.

Pintér Sándor

Pintér Sándor

Pintér Sándor

Amikor Orbán Viktor még csak kezdett alámerülni a politikában, Pintér Sándor már mélyen bevésődött módon – enyhén szólva – asszimilálódott az általa hivatalból üldözendő alvilággal. Önuralma már évtizedekkel ezelőtt is átlag felettien kvalifikált volt. Rideg, számító, céltudatos, aki stratégiai tervezésre és tervei végrehajtására sokkal inkább képes, mint az instabil emóciókkal és érzelmi-indulati hiszterizációval sújtott Orbán Viktor. Pintér Sándor sima – amikor nem támad -, kellemes modorú, behízelgő, megnyerő, számító, rideg és általában kimért, mint 10 dkg. párizsi.

Pintér Sándor az embereket, az országot, a Földet és a világot tárgyakként kezeli, mindent attól függővé téve, mi szolgálja nem csak rövid, de hosszú távú anyagi és hatalmi érdekeit. A Deák-térről történő távozásakor három páncélszekrénynyi Szig. Biz. TÜK anyag kísérte el. Véletlen lenne legújabb, Orbán általi kinevezése? Aligha. Sokat tud ez a fickó, sokakról. Szinte mindig színészkedik, szerepet játszik, manipulál és hazudik. Tehát itt is kitűnik, hogy klasszikus pszichopata. Adott szava megbízhatatlan és bármikor, bárkit megvádolhat/megvádoltathat, akihez szerinte biztonságosan hozzá fér, és úgy látja, hogy önös céljai útjában áll. Sem Orbán Viktor, sem alkalmazott rendőrvezetői és üzlettársai nincsenek tőle biztonságban. Ha anyagi vagy egyéb érdekét így látja biztosítani, bármelyikükön átgázol. Talán ismerik a Tasnádi-ügyet. Ékes példája Pintér gátlástalanságának. Mivel Tasnádi – első sorban a józsefvárosi piac tárgyában – az őrző-védő piac újra felosztását kezdeményezte – amiben Pintérnek komoly érdekeltsége van – rálépett a bütykére. Eredmény? Tasnádi úgy jár ki-be a börtönbe, mint a sublótfiók.

Bennfentesek szerint ez a csiki-csuki egészen addig fog tartani, amíg egyiküket utol nem éri a vég. Pintér már nem néz ki túl egészségesnek. Pintér Sándornak nincsenek barátai, csak érdekkapcsolatai és bizonytalan kimenetelű érdekszövetségei. A bűnözőkkel való évtizedes harca erősen deformálta jellemét is. Szociális érzékenysége nulla, természete egy kaméleoné.

Navracsics Tibor és Lázár János

Navracsics Tibor

Navracsics Tibor

Orbán Viktor miniszterelnök-helyettese és igazságügy-minisztere rendkívül gyenge, befolyásolható jellem, akinek gyurmaként formálható gerinctelenségét könnyű volt Orbán Viktor akaraturalma alatt ilyen szélsőségesen degradálni. Az alapvetően feminin, nőies Navaracsics Tibor akaratát vesztett, aki valamikor gerinces, különvéleményű egyetemi oktatóból általam ismeretlen okból csinovnyikká vált, aki minden ellenvetés nélkül alárendeli magát urának és rabszolgatartójának, Orbán Viktornak, akinek akarata alatt eredeti mentalitását és személyiségét feladta, elvesztette. Navracsics Tibor esetében láthatjuk, ahogyan a lelkiismeret maradványai már csak abban manifesztálódnak, hogy bármi irányú (pozíció, pénz, megtorlás stb.), alacsonyrendű és rosszindulatú késztetéseivel – mások által – szembesítve gyakran még zavarba jön, de mindenképpen eltökélten és megszállott elszántsággal, össze-vissza hazudozva bármikor végrehajt bármilyen primitív orbáni programot. Lázár János, az orbáni miniszterelnökséget vezető államtitkár esetében a diplomatikus – ám többségében lenéző – mosoly mögött rejtőző teljesen megbízhatatlan, az őszinteség radikális hiányában tespedő, teljesen szava hihetetlen, állandóan manipulatív, szélsőségesen egoista érdekembert, számító és hazug karrieristát láthatjuk, akinek az intelligens és ravasz, képmutató személyiségből eredő alakoskodása és hazudozása voltaképpen csak az intellektuálisan alacsonyan kvalifikált személyeket képese akár rövid időn át megtéveszteni.

Morális értékrendje sajátosan egyéni, erkölcsi ítélőképessége szélsőségesen hiányos. Mint nála láthatjuk, gátlástalanul eléri célját, mert az együgyű nép primitív csordaösztönével követi a hozzá képest magas intellektusú, jól öltözött, simulékony és megnyerő modorú, számító, ravasz és mindannyiukat kihasználó törtetőt. Az ilyen „politikusok” a köznép bárgyúsága, butasága, képzetlensége, megtéveszthetősége, valamint együgyű gyanútlansága és jóhiszeműsége miatt sikeresek és kerülnek az ország élére.

Kövér László és Rogán Antal

kover-laszlo

Kövér László

Rogán Antal és Kövér László erős párhuzamban áll. Hozzájuk képest Pintér Sándor csendes ápolt. Politikai életük korai szakaszától kezdve markánsan megmutatkozott bennük a személyiségzavar. Toleranciájuk alacsony, mindig is könnyen ingerelhetők, kritikátlanok, érzelmileg kíméletlenek, triviálisak és közönségesek voltak, akik primitív belső késztetéseiket és embertársaik, valamint a társadalom elleni utálatukat igyekeztek mindinkább és azonnal kiélni. Jól érzékelhetően fellelhető bennük az önimádat, ahol az első az én és az önös, egoista érdek, és ahol minden következtetés az énből indul ki.

A nem csak a képmutatásból adódó, hanem a mindennapok szintjén is tapasztalható rendkívül rossz helyzetfelmérő képességet pedig – kettejük közül – Kövér Lászlónál tapasztaljuk inkább, akinek értékítéletei rendkívül megbízhatatlanok, szakértelem szempontjából radikálisan elfogult, aki nagyon gyakran egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy reakciói elfogadhatatlanok és semmiféle logikai és erkölcsi szintet nem érnek el.

Rogán Antal

Rogán Antal

Kövér Lászlóval szemben Rogán Antal legalább tisztában van azzal, hogy álláspontjai – legtöbbször – teljesen illogikusak és elfogadhatatlanok, de annak érdekében – szerepét vállalva – alakoskodik és hazudozik. Kövér László jelleme pl. hasonló jegyeket mutat, amiket a kutyáknál látunk: személyiségében nem a racionalitás, hanem az érzelmi elfogultság domináns, aminek frusztrálása esetén az alacsonyrendű ösztönök válaszreakciói jelennek meg, elnyomva a megmaradt értelmes és logikus reakciók zömét. Mivel erősen hiszteroid, ezért ezek az alacsonyrendű, primitív, ősinek nevezett ösztönök elő is törnek, nem hagyva teret az intelligenciának. Pedig hát Kövér elvtárs is jogot végzett, ami azért nem igazán jellemző a buta emberekre. Kövér Lászlónál nem is tudatosodik az ostoba és primitív válaszreakció ténye, és ez a kritikátlanság, a valós helyzet fordított értelmezése egyre inkább rányomja bélyegét „munkásságára”.

Parttalan elfogultságában azért valahol, agya sötétjében még munkál egy elemi ösztön is: a félelem. Tudja, hogy amit tesz, nem más, mint hisztizés, melyet felkent személye, vagy a Ház becsülete, vagy az általa képviselt hatalom elleni vélt, vagy valós támadás vált ki, tehát létre hozatja a pretoriánusokat.

Végül, de nem utolsó sorban lássuk, ki és mi is valójában a Kárpát-medence géniusza, Népünk Boldogsága, a Kedves Vezető, a Supervisor, Orbán Viktor.

Orbán Viktor

Orbán Viktor

Orbán Viktor esetében, 2010-től kezdve a személyiség olyan radikális és olyan gyors inflációját és hanyatlását láthattuk, amire nem tudunk magyarországi példát legalább a XX. század ötvenes évei óta. Pedig – mint azt Dunst asszonytól tudjuk – ilyen államférfi jó, ha száz évenként egyszer születik! „Haj, szegény Yorick! – Ismertem, Horatio; végtelen tréfás, szikrázó elmésségű fiú volt;… Hová lettek gúnyjaid, bakugrásaid, dalaid? villámló élceid, melyek az egész asztalt hahotára fakaszták? Egy sincs már belőlük, hogy kimajmolnád saját torzképedet…” A hajdani, klasszikus lázadó Orbán Viktor az első Orbán-kormányt (1998-2002) és az azt követő 8 esztendős ellenzékbe kényszerülést követően, 2010-ben bekövetkezett második kormányra kerülésével a magyar történelemben akár példa nélkül álló módon gyors és maradandó változáson ment keresztül. A rendkívül látványos mentális torzulás – ami Orbán Viktor miniszterelnököt ilyen szélsőségesen átalakította, és ennek folyományaként egész Magyarországot egy már kvázi egzisztenciális csődbe döntötte – magával rántotta az egész kormányát is.

Az egyetlen, aki a legtovább és a leginkább tartotta magát, Martonyi János külügyminiszter volt, aki teljesen kilógott abból a voltaképp egyarcúra formált magyar kormányból, ami Orbán Viktor szellemi hanyatlásával kialakult. A hajléktalanok, a rokkantak, a betegek, a cigányok és a társadalom széles rétegeinek kriminalizálása, megbélyegzése, okolása, hibáztatása, üldözése, jogfosztása mind-mind személyiségzavarának kétségtelen bizonyítékai. A szociális beállítottság és a szociális társadalmi értékrend hiánya, a szociális értékek felrúgása – vegyük ehhez a kilakoltatásokat, a devizakárosultakat és azok lekommunikálását is – tipikus tünetei a szociopátiának. Orbán Viktor és köre a társadalom többi tagja irányában – kivéve az általuk preferáltakat és a szép számú gyevi bírót – közömbös, nemtörődöm, gátlástalan, kritikátlan és nyersen, durván, közönségesen és agresszíven rosszindulatú. Empátiájuk, mások gondjaiba, problémáiba való beleélési képességük alacsony és nem is akarnak ilyen érzelmeket és empátiát. A törvényeket és az emberiség örökölt és programozott belső, erkölcsi értékrendjét nem csak morális funkcionális analfabetizmusból, hanem szándékosan is megszegik, legázolják és felrúgják, kedvük szerint módosítják.

Orbánra nem igazán jellemző a felelősségvállalás. Mindig más mögé bújik, gondosan ügyelve arra, hogy hófehér tógájára még véletlenül se fröccsenjen egy csepp se a felháborodás hullámából. Esetében saját bűneiért és cselekményeiért mindig mások – a magyar társadalom, az EU, az Európa Tanács, Brüsszel, Strasbourg, a világ bármely vagy összes állama és vezetése – okolását és hibáztatását tapasztaljuk. Orbán ugyanis gyűlöli, ha tetteiért felelősséget kell vállalnia, gyűlöli az önkritikát, s mivel perdöntően egocentrikus és narcisztikus – aki mindennek felette és az elfogadott társadalmi normákkal szemben önmagát szereti a legjobban -, ezért minden tettéért és minden sikertelenségéért is másokat okol.

Egója nem engedi meg, ami az egészségesebb ember számára természetes, hogy hibáinak és rossz döntéseinek, vagy hirtelen, meggondolatlanul feltört indulatainak legalább egy részét beismerje. Ahogyan azt Orbán Viktornál és társainál láthatjuk, hibáikból nem tanulnak, és ami politikai, hatalmi és nagyhatalmi, valamint társadalmi összeütközésük ebből az összeférhetetlenségből adódik, azért is mindig másokat okolnak. Hibás ezért számukra a társadalom, hibásak a szegények, a rokkantak, a hajléktalanok, a magyar és külföldi emberjogvédő csoportok és szervezetek, a demokratikus és nemzetközi emberjogi ellenőrző szervek, állami hivatalok és szövetségek. Hibás bárki és bármi, egészen az Istenig, de ők tulajdonképpen sosem, mert a beismerés csökkenti önmaguk előtt önnön roppant hatalmas fontosságukat, patológiásan elfajult büszkeségüket és attól félnek, hogy mások szemében csökkennek vagy kevesebbekké válnak.

Autoriter tettei és törvénykezés vezetése, úgy tűnik, mintha spontán lenne, minden látható vagy értelmezhető előzmény nélkül, hiszen az egyéni képviselői indítványok – elméletben – önálló individuumoktól születnek, de kétségtelen: az ezek nyomán meghozott törvények Orbán gondolatgyermekei. A világsajtó hiába próbál tetteiben, szavaiban, napi kommunikációiban, döntéseiben józan észt keresni, nem talál, mert annyira kiszámíthatatlan, ingatag, instabil és megbízhatatlan személyiség, amelyik ezeket megcselekszi és létrehozza. Ne tévedjünk, ezek nem csak az én gondolataim.

Legújabb eszement támadásával kapcsolatban Martin Schultz (EP elnök) populista hajlamaira céloz, Orbán sérülékenységéről beszél – ami egyértelmű célzás mértéktelen egojára -, Guido Westerwelle sajnálatos kisiklásnak nevezi – ami a diplomácia visszafogott nyelvén azt jelenti: eszednél vagy, kisfiam? – Ruprecht Polenz (CDU parlamenti képviselő, a külügyi bizottság elnöke) egyenesen kijelenti, hogy Orbán egyre inkább elveszti a valóságérzetét. Nos, egyik sem hízelgő Orbán megítélését illetően. Gondoljunk csak bele: Orbánnak mindenki, aki nem liheg a hátsója körül, az nemzetellenes, hiszen ő maga a nemzet. Most meg nekirontott legfőbb gazdasági partnerünknek, akiktől erősen függünk. Akkor most, ki is a nemzetellenes? Merkel eddig még csendes diplomáciával tűrte arroganciáját, pedig a Vezér már a főzőkanálhoz is elirányította nem is olyan rég. Orbánnal valóban gond van: ellenségkeresés és konfliktusgyártás a fő foglalatossága.

Úgy tűnik, önön fontosságát és mindennek felette állását hangsúlyozandó, nem szeret békében élni, mert már-már betegesen élvezi a konfliktus, az összeütközés, a gyűlölködés, a háborúskodás szítását, ezért ő és köre is egyszerre visel hadat a társadalom és Európa szinte összes országa ellen. Minden kritikát támadásnak értékel, és agresszív védekezésbe, sőt, ellentámadásba kezd, pedig nem Magyarországot, nem a magyarokat, hanem őt és kormányát kritizálják, még akkor is, ha ő úgy érzi, egy személyben ő minden magyar. Orbánnak kellenek az ellenségek, különben nem tudja beteljesíteni messiási küldetését. Az, hogy notóriusan hazudozó és megbízhatatlan, csak hab a tortán.

Nap, mint nap láthatjuk, hogy Orbán Viktor és emberei teljesen gátlástalanul hazudnak a világsajtó, valamint a világ kormányai előtt, majd gyakran kevesebb, mint néhány órával később az általuk előadottak abszolút ellenkezőjét, mégpedig pszichopátiás indulattal kommunikálják a magyar sajtóban és a magyarországi nyilvánosság előtt. Az egészen súlyosan hazudozó gátlástalan társaság ama gyakorlata ez, akik akkor is hazudnak, ha nyilvánvaló, hogy mind a kormányok, mind a nép előtt azonnal lebuknak. Kétségtelen, hogy sem a Nemzetvezető, sem csatlósai – sem az általam máshol már taglalt típusok – nem estek át pszichiátriai alkalmassági vizsgálaton. Igaz, nem is volt ilyen követelmény.

Arra azonban kíváncsi vagyok, mikor fognak matracokra vonulni.

Ille István

63 hozzászólás

 • Azanyjat neki.Ez a Mogyorod informaciodombra epult.Ez mar biztos. Csak le kell hajolni es mar meg is van barmilyen informacio. Akar szemelyes is.

 • Kopácsi Judith

  Jimbókám, azért neked nem jaánlom, hogy hailgass! Soha nem lehet tudni, ki van a hátad mögött és milyen szándékkal.Szóval, csak tudd, én idejében szóltam.

 • JIMBO
  2013 május 25
  11:39 du.
  ezt az információdomb-dolgot nem mondta magának a haverja, aki jól ismeri mogyoródot? micsoda mulasztás!

  már meg sem lepődöm azon, hogy a cikkhez egyetlen szót sem tud szólni. de bocskaiban, se a nélkül 😀

 • Igaz, igaz, minden szava, gondolata, a leírtak minden egyes szava.
  Ennek a kis országnak a szégyene, hogy ilyen megélhetési politikusok, mint a fentik és körük, HATALMON lehetnek.
  Ezeket már rég meg kellett volna buktatni! – nem is részletezem miért, mert már sokan többször, több helyen ezt megfogalmaztuk.
  Szeretnék olyan írásokat olvasni, amelyekben ENNEK a SZEMÉT, ALJAS, NEMZETIETLEN – de állandóan erre hivatkozó, ebből jól megélő – KORMÁNYNAK a MEGBUKTATÁSÁNAK ESHETŐSÉGÉT, LEHETŐSÉGÉT BONCOLGATNÁK és JÓ STRATÉGIÁT, annak végrehajtásához jó TAKTIKÁT, végrehajtást fogalmaznának meg az itt olvasók számára.

  Orbán a megválasztása előtt gátlástalan eszközöket is minden mennyiségben igénybevéve lehetetlenítette el és kényszerítette lemondásra Gyurcsányt, hazug tirádát bevetve, stb.
  Orbánról egyértelmű a FOLYAMATOS, gátlástalan HAZUDOZÓDÁSA, a KORRUPCIÓBAN nemcsak résztvevő, hanem annak legfőbb elősegítője, kérem, írjanak arról, hogy LEHET ŐT még a VÁLASZTÁSOK ELŐTT MEGBUKTATNI.

  Azt is szívesen olvasnánk, hogy a 2104-es várhatóan csalással és pártfinanszírozás, reklmám megvonás, stb. mellett hogy nyerhetné meg az ellenzék !

  Ez komoly kihívás, jó lenne a JÖVŐT ÉPÍTENIÜK a MAI BALOLDALNAK, az Együtt-2014-PM-nek DK-nak, Bokrosnak, Kunczenak, Fodornak a pártjainak az együttműködésükről, párt leváltási szándékukról.
  Köszönet a figyelemért!

 • Judit Noszticzius

  Valóban, Orbán Viktor rendkívül sikeresen hazudik…

 • Lélfai Szilárd

  Sors-, és Elvtársaim!
  Nézzétek ezt a sok, bolond, országrontót, akik magukat politikusnak hiszik! Most lerántom Róluk a leplet, és Ők még válaszolni sem mernek, csak “habzó szájjal fognak acsarkodni, mondván, mindez gaz, nemzetellenes, hazaáruló, libsibolsikomcsi ármány”!
  De vállalom magam: Don Bonaparte Josephin de Dr. Jung et Freud von degenere Stephanius de Ille von Mogyorod!

 • Lélfai Szilárd

  Kár volt bezárni a “Sárga házat”!

 • Ille István,
  helyettesítsd be ORBÁN VIKTOR nevét a sajátoddal.Meglásd,tökéletes lesz a jellemzésed.

 • Azok a “sikeres”,jo modoru-minden irànyban mosolygo-politikusaink:
  Gyurcsàny,Bajnai,Oszko,Mesterhàzy,Vajnai…eladosodàsunk okozoi-a 20 Milliàrd EU VÉSZKÖLCSÖN- és Simor érzéketlensége,a lakossàgunk irànt eredménye, a 2/3-os parlamenti többségnek.
  A felsoroltak és a felsorolàsbol kimaradtak szeretnének ujbol -szinte azonos csapattal-megmondani,eldönteni,hogy mi a helyes-mi a tuti-.
  Ilyen leszerepelteket tàmogatok-vissza vàrok-,csak a pàrtkatonàik,
  kedvezményeseik,zàszlotartoik és a rövid emlékezetüek lehetnek.

 • 🙂

  Kapsz egy hangszorot….

 • Dénes ERÖS
  2013 május 26
  5:17 de.
  melyik szót nem értette, dénes fiam?

 • Gabec
  2013 május 26
  6:56 de.
  nem lehetne kettőt? az adások ma már sztereóban szólnak.

 • Ille István

  Te kis hamis… tucc te meg kapcsolni ha akarsz! 🙂

 • Kiváló cikk, de már olvastam 10 nappal ezelőtt!
  Ille István és Molnár F. Árpád ugyanaz a személy lenne?!

  http://www.alsoorsi-hirhatar.hu/hirek/megdobbento-orban-viktor-es-a-fidesz-vezetoinek-patologiajabol

 • Ille István

  Te Pista! Egsz mint a rongy wazze! Remelem holnap nem fogod kiadni a Kalevalat mint sajat szerzemenyt?

 • Heléna
  2013 május 26
  12:44 du.
  hát, biza, ez nem ugyanaz a cikk, de ez az apróság ne zavarja. mondjuk úgy, hogy átvettem belőle ezt-azt. nem tetszik?
  semmi baj. van olyan értéke, mint schmitt pál doktorijának.
  csakhogy, tőlem nem lehet elvenni a doktori címet 🙂

 • Gabec
  2013 május 26
  1:27 du.
  én ugyan még csak kozmás szagot sem érzek, nemhogy égettet 🙂
  a lényeghez, fiam, mégsem tudott szólni.
  szép heléna meg ott se reagált rá érdemben, pedig megtehette volna.
  van ez így.
  ha tudná, hogy a fideszesek típusmeghatározásához milyen anyagot használtam fel, meglepődne.

 • Molnár.F:Árpád és Ille nem ugyanaz a személy, hanem most Ille lebukott a plagizálásával! Magától nem jutott már semmi eszébe, hát lopott egy jó Orbán ellenes szöveget.

 • Nem önreklámként, csak mert szerepel benne egy csodás Lázár fotó:

  http://osszian.nolblog.hu/

  Sajnos, kedves trollok, látom, hogy egy mondatot sem tudtok cáfolni a jellemzésekből. Orbán elmebajának és kórós hazudozásának védelmében Erős úr gyorsan előjön a 20 milliárd eurós IMF hitellel – kedves Erős, ez mindössze csak a duplája annak a 10milliárd eurónak, amit a maffiavezér egy hét alatt eltapsolt: ma már nyoma sincs, ellentétben az IMF pénzzel, amiből lehetett törleszteni, MOL pakettet, meg Rába részvényt venni, és a maradékából még most is van az MNB-ben devizatartalékok formájában. Ezt nem hagyta elbokázni Simor – majd most kerül rá sor.

  Vagyis elvtárs urak és hölgyek, tessék megcáfolni pl azt a kitételt, hogy:

  “Lázár János, az orbáni miniszterelnökséget vezető államtitkár esetében a diplomatikus – ám többségében lenéző – mosoly mögött rejtőző teljesen megbízhatatlan, az őszinteség radikális hiányában tespedő, teljesen szava hihetetlen, állandóan manipulatív, szélsőségesen egoista érdekembert, számító és hazug karrieristát láthatjuk, akinek az intelligens és ravasz, képmutató személyiségből eredő alakoskodása és hazudozása voltaképpen csak az intellektuálisan alacsonyan kvalifikált személyeket képese akár rövid időn át megtéveszteni.”

  Vagy tessék velem elhitetni, hogy Kövér egy jó arcú, toszta tekintetű, teljesen normális egyed.

 • dehogynem tetszik 😀

  Sot, orulok, hogy a cikk mondanivaloja (ahogy irja: “lenyege”) terjed!

  Sajnos az emberek tobbsege a pszichopatias szemelyisegzavart maximum a sorozatgyilkosokkal azonositja, emiatt teljesen vedtelenek az ugyanolyan rombolo hatasu “fehergalleros” pszichopatakkal szemben.

  Ha en egeszitettem volna ki ezt az irast, meg biztosan megemlitettem volna a noi pszichopatakat. Nok koreben ugyanolyan gyakori ez a zavar, de valamiert errol vegkepp nem “PC” beszelni. Selmeczi Gabriella boven belefer a korrajzba: hatalmas ego biztositotta hatartalan magabiztossag, nulla empatia, eredetiseg hianya– kb o a Redneck Evita Peron 😀

 • Elnezest, ugyanaz a Helena vagyok, csak masik gepezetrol!

 • Ille István

  Pisikam draga! Megbuktal mint Rottembiller, szal inkabb pihentesd a temat te “uriember”. Meg ne szephelenazz itt, oszd az eszt kiscsako, hanem kerjel bocsanatot az olvasoktol, hogy becsaptad oket!

 • Ille István

  “ha tudná, hogy a fideszesek típusmeghatározásához milyen anyagot használtam fel, meglepődne.”

  Milyen anyagot hasznaltal fel te boldogdalan es mi az a” fideszesek típusmeghatározása”? Pistikam, szellemi leepulesed vegso szakaszaba erkezett, (+ zorbanc + uldozesimania + plagizalas) most mar tenyleg nagyon beteg vagy.

 • Kyten

  2013 május 26
  2:24 de
  “Szeretnék olyan írásokat olvasni, amelyekben ENNEK a SZEMÉT, ALJAS, NEMZETIETLEN – de állandóan erre hivatkozó, ebből jól megélő – KORMÁNYNAK a MEGBUKTATÁSÁNAK ESHETŐSÉGÉT, LEHETŐSÉGÉT BONCOLGATNÁK és JÓ STRATÉGIÁT, annak végrehajtásához jó TAKTIKÁT, végrehajtást fogalmaznának meg az itt olvasók számára.”

  Íme:PUCCS.

  (Ezt már kipróbáltátok…és müködött.Minek változtatni?!)

  “A puccs a szélesebb néptömegek által nem támogatott, a hatalom megragadására irányuló tevékenység , többnyire fizikai erőszak alkalmazásával, katonai erőt is alkalmazva. Az irányító hatalmat egy szűk csoport ragadja magához a törvényes formák és a többség akaratának mellőzésével.”(Wikipédia)

 • Ille István

  2013 május 26
  3:19 du.
  “csakhogy, tőlem nem lehet elvenni a doktori címet”

  Az hétszentség…

 • Figyelő
  2013 május 26
  4:34 du.
  na de bencsics! mióta ciki magyarországon plagizálni?
  csak az elmekórtani elemzést vettem át, amihez, belátom, molnár f. jobban ért.
  amúgy, melyik tétellel nem ért egyet? mert hát, a milestone intézet felmérése – ami a magyar egyetemisták migrációs hajlamáról szól – az orbáni tézis szerint csak rossz elemzés, mivel az ottani egyetemeken tanulók távolléte csak átmeneti, tapasztalatszerzés okán történő távollét, de érte – mármint orbánért – visszajönnek!
  mégis, nem fogja el a röhögés az ilyen beképzelt, öntelt, narcisztikus kinyilatkoztatás olvastán?
  nem gondolja úgy, hogy az orbáni patológia mégiscsak megalapozott?
  szerintem nem gondolja úgy. magának, bencsics, orbán maga a messiás.

 • “Az ember, akinek az igazság kell: tudós; aki szubjektivitásának játékát kívánja biztosítani, az író. Mit
  tegyen viszont az az ember, aki e két lehetőség között akar
  valamit? (Róbert Musil író). Adjuk meg rá a választ: lehet újságíró; ha a politikába kanyarodik,rendszerint az üzletember, a próféta,a bűvész vagy egyenesen a diktátor politikai alkategóriáiban találja meg helyét.

  Ille István (ha ugyan ez a valódi neve)- jó kvalitású író, de még messze nem ‘tudós’. A lényegben igaza van: megszenvedjük valamennyien,a társadalom ‘talaj menti’
  közösségeinek tagjai Orbán Viktor ellenforradalmát. Cikkének nóvuma, hogy meggyőződésének kifejezésére a
  politikai személyiségrajz eszközét választotta. Ez
  kényes eszköz. Erőteljes tud lenni, de a teljesség érzetét akkor kelti, ha háttérnek ott a meggyőző társadalomrajz is. Ha a szerzőnek ellenzéki az álláspontja (márpedig itt erről van szó), az olvasónak
  éreznie kell a műfajon kellő mértékben átszűrődő
  moralitást is – (hangsúly a kellő mértéken van). Ezt az
  érzetet egyaránt megkaphatja a pátosz és a gúny felismerésétől is. (Hozzám közelebb áll a minőségi
  gúny, mint a pátosz, de a választás ízlés dolga.) A tisztességes olvasó figyelembe veszi a közlés terjedelmi korlátait s elvárásait ahhoz (is) szabja. A jó olvasó, ahogy én látom, az – itt ellenzéki – írás különböző alkotóelemeinek egyensúlyát keresi.

  Ebben a címbe emelt ‘patológiában’ én is ezt kerestem, de nem találtam. A szöveg ezt nem nyújtja. Mindjárt kitérek rá, szerintem, miért nem. De előbb szeretném a végkövetkeztetést megosztani a többi olvasóval, akik – remélem – mint én is – sokra becsülik a szerzőt. Ille
  István megmarad a felszínen: egyénített jellemtípusait
  – a ‘zsarnok és udvara’ személyiség-inventáriumából
  kölcsönzi. Van a karrierista, van a ‘feminin’ behódoló, van a vonakodva fegyelmezett és persze van maga a diktátor, akiről nem tudjuk hamarjában eldönteni, mi inkább: mágus vagy hétköznapi kalandor.

  Az írás túlságosan bízik a nevesített, de képlékeny tartalmú – lélektani – fogalmakban, mint amilyen a patologikus, illetve a pszichopata. A szerzővel ellentétben én azt hiszem, hogy Orbán és szűk stábja a normalitáson belül képviselnek re-akciós eszméket, érdekeket, elgondolásokat a politika irányára nézve.
  Megmaradnak az ‘erkölcstelen,bár jogszerű’ cselekvéskörében. Mire jó ez az elpszichologizálgatás,
  ha például nem tudja megmagyarázni, hogyan alakult át
  Navracsics Tibor önálló gondolkodású egyetemi oktatóból
  csinovnyikká? Vajon a közemberek lélektana kimerül-e
  abban a felsorolásban, hogy – idézem – együgyűek, primitívek, bárgyúak, buták, megtéveszthetőek, esetenként
  gyanútlan jóhiszeműség (is) jellemzi őket? Mi újat tudtunk meg a kormányzati elit jellemzett alakjairól,
  amit korábban ne tudtunk, feltételeztünk vagy rájuk ne vetítettünk volna?

 • Akkor is csak Orbán….legalább megment minket az eu szabdpiaci béklyojátol,és általában ugy fütyül,ahogy a nép többsége táncolni akar…

 • Ille!

  “már meg sem lepődöm azon, hogy a cikkhez egyetlen szót sem tud szólni. de bocskaiban, se a nélkül”
  Hat nagy okor vagy az biztos, ha meg azt sem latod, hogy masok szepen elmondtak mindent a “cikkedrol”, no meg rolad is. Mit kellene/lehetne ehhez meg hozzatenni? Maxi, annyit, hogy egyre jobban lejaratod magad, de ez nem zavar teged, mert vastag bor van a fizimiskadon(rov.pofa). Szegyen es onerzeted meg egyaltalan nincs, es most nem karomkodtam. Csak, hogy tudd.

 • Hehehe! Figyelo!
  Ez egy jo megallapitas volt. Es meg azt varja ez az okor, hogy tobben is szoljanak a”cikkehez”. Ez boven eleg. Koszi…

 • Dr. Gabor Kronstein
  2013 május 27
  6:55 de.
  köszönet az elemzésért!
  azonban – mivel nem rendelkezem megfelelő pszichiátriai képesítéssel – maradok a felszín karcolgatásánál.
  azt hiszem, ez is több, mint a nálam képzettebbek gyáva hallgatása.
  amúgy valóban ez a nevem, de ez teljesen érdektelen.

 • JIMBO
  2013 május 27
  9:01 de.
  “Hat nagy okor vagy az biztos,…”
  mondhatta volna szebben is, kis lovag 😀

 • Gabec
  2013 május 27
  2:58 de.
  ne erőlködjön, fiam, a programomat magam szoktam meghatározni.
  igaza van, nem a fideszesek típusairól írtam cikket, hanem a fideszes vezetők típusáról.
  négy típusba soroltam be őket. olvasson utána. de, ha nem teszi, az se érdekel.

  ami pedig orvosi megállapításait illeti: na és? köze?
  ha szellemi képességem magának nem felel meg, sag schon, legfeljebb nem fogja olvasni írásaimat.
  de azt, ugye, belátja, hogy megakadályozni nem tudja, hogy továbbra is írjam a magmét?
  úgyhogy, maradjunk a megszokott rendnél: úr ír (tudja, ahogy az elemiben tanulta), maga pedig olvassa. őszinte örömömre fog szolgálni, ha egyszer azt fogom észrevenni hozzászólásaiból, hogy valamit fel is fog belőle, és nem csak a személyemmel foglalkozik.
  sok reményt persze nem fűzök hozz.

 • Dr. Kronstein Gabor:

  Lelektan (pszichologia) nem egyenlo a pszichiatriaval.

  Nagyon sok mindent tudunk mar a kulonbozo pszichiatriai korkepek (es a pszichologiai jelensegek) biologiai hattererol. Peldaul, a pszichopata egyenek jellemzo eltereseket mutatnak az agy limbikus teruletein-ezek lathato, merheto dolgok, es nem “keplekeny tartalmu fogalmak”.

 • Osszian

  2013 május 26
  6:59 du.
  Vagyis elvtárs urak és hölgyek, tessék megcáfolni pl azt a kitételt, hogy:

  “Lázár János, az orbáni miniszterelnökséget vezető államtitkár esetében a diplomatikus – ám többségében lenéző – mosoly mögött rejtőző teljesen megbízhatatlan, az őszinteség radikális hiányában tespedő, teljesen szava hihetetlen, állandóan manipulatív, szélsőségesen egoista érdekembert, számító és hazug karrieristát láthatjuk, akinek az intelligens és ravasz, képmutató személyiségből eredő alakoskodása és hazudozása voltaképpen csak az intellektuálisan alacsonyan kvalifikált személyeket képese akár rövid időn át megtéveszteni.”

  Drága elftás!Eszt nem lehet McCáfolni,mert közönséges rágalmazás.Esztet marximum beperelni lehet.Az nem érv,hogy elftáskának teccik.

 • Dr. Kronstein Gabor:

  Az “elpszichologizalgatas” pont azert fontos, hogy ramutasson, Sztalin, Hitler, Putyin, Mengele, Irma Grese, Orban Viktor mind egy torol fakado mentalis zavarban szenved(ett), es nem lehet csak elintezni a dolgot azzal, hogy “hat erkolcstelenek, de megtehetik”.

 • Ille István

  “de azt, ugye, belátja, hogy megakadályozni nem tudja, hogy továbbra is írjam a magmét?”

  Nem. Azt sem, hogy maset. Na mindegy, the show must go on…

 • “Másodszor is megtiltotta Kövér László fideszes házelnök, hogy Szanyi Tibor interpellációt intézzen a fejlesztési miniszterhez a trafikbotránnyal kapcsolatban. Kövér szerint Szanyi stílusa sértette volna a T. Ház méltóságát.”

  miben is tévedtem kövér elvtárs jellemzésében?

 • Gabec
  2013 május 27
  11:27 de.
  úgy bizony. ráadásul én vagyok a showman.
  nagylelkű vagyok, még nem kell fizetnie a belépőért.
  de lehet, hogy majd igen, méghozzá visszamenőlegesen 😀

 • “A politikus azt mondta, a szerencsejáték, a földbérleti pályázatok, a trafikkoncessziók elosztása is azt bizonyítják, hogy a “Fidesz mára úgy működik, mint egy maffia, (…) mint a Cosa Nostra vagy Camorra Olaszországban”. Szerinte az egyetlen különbség, hogy külföldön a szervezett alvilág próbál beépülni a politikába, míg Magyarországon “a politika vált szervezett bűnözéssé, a Fidesz vált egy szervezett bűnözői csoporttá”.

  A felépítés is nagyban hasonlít a külföldi bűnszervezetekhez, mert a szervezet a tetején “a főnökök főnöke, a capo di tutti capi, azaz Orbán Viktor áll” – fogalmazott. Szavai szerint az ő munkáját “kisebb donok, mint például Simicska Lajos, Pintér Sándor” és különböző tanácsadók, mint például Habony Árpád vagy Nyerges Zsolt segítik.”

  lehet, hogy dorosz dávid olvasta a cikkemet?
  vagy csak ugyanarra a következtetésre jutott 🙂

 • Ille István

  Valszeg a Szanyi megint tokreszeg volt.

 • Ille István
  2013 május 27
  12:10 du.
  István!
  Semmiben! Most írom! Az őskomcsi pápai tahó nem tudja meghazudtolni magát! 🙂

 • Ille István
  2013 május 27
  1:31 du.

  Idézlek ille.

  “lehet, hogy dorosz dávid olvasta a cikkemet?”

  Mióta a te cikked ez, kicsihuszár?:)

  Más tollával ékeskedsz, ille? 🙂

  Hát, ez nagyon ciki, te főszerkesztők helyettesének a helyettese:)

  Molnár tudja már? 🙂

 • Christopher, miért engeded ilyeneknek, mint ille, aki bizonyítottan más cikkét adja itt le saját név alatt, hogy lejárassák a lapodat?

 • Ille István
  2013 május 27
  12:10 du.

  Szanyi elvtársadat jellemezd, ille. Nem lesz nehéz dolgod 🙂

 • Andrási Sándor

  Ille! Nem panel ízű, általános, hanem undorító és gusztustalan, mint a szerzője, aki egy IV. osztályú bértollnok. Megismertünk ille, kilóg a lóláb!

 • Ille!
  Az okor, az okor. Meg egy “magamfajta” kislovag(te irtad)
  sem tudja maskent kifejezni. De te csak bogjel tovabb.
  Kerdes: mikor jossz ra, hogy nincs SEMMI hatasa, mert csak kis okor vagy. Bogesed nem hallik az egig, mintahogy a kutyaugatas sem.

 • Gabec
  2013 május 27
  1:58 du.
  lehet. csakhogy az idézetteket dorosz dávid mondta.

 • orbán patológiájához:

  debrecenben kijelentette, hogy “egy vérből valók vagyunk (azt, hogy uff, nem tette hozzá), meg, hogy farkasok vagyunk, meg, hogy az erősek összefognak, a gyengék meg szétesnek”.
  még arra se volt képes, hogy felfogja, az előtte szóló bölcskei azonos idézete az emberiségről szólt.
  az, hogy farkasok, jól képezte le: a farkas ugyanis falkában vadászik, van egy vezére, akinek a falkatagok alárendelik magukat, és nem mellesleg ragadozók. kétségtelenül ráillik a fideszes falkára.a farkasnak nem számít a birkák száma.
  csak tudnám, mi volt az oka ennek a nyílt beismerésnek? kezd feltisztulni?

  be kell, hogy lássam, ebben a feltáró vallomásban volt egy nagyon igaz mondat: az ellenzék kétségtelenül gyenge, képtelen összefogni, hogy erős legyen, így hát logikus, hogy szétesik.
  egy kétségem azért van: ha orbán úgy véli, hogy az erősek összefognak – márpedig ők már összefogtak – ki lenne a másik erős, akivel össze kell fogni? mert a többes szám kettőnél kezdődik.
  a fidesz egy, ahogy a zászló is…

 • Ossziàn
  1.A részvény olyan,mint a valuta,ma kevesebbet ér,holnap többet érhet.
  Most kevesebb a termelés-pl.auto-,holnaputàn nagyobb lesz a kereslet,tehàt több üzemanyag kell-emelkedik a MOL részvények értéke-.Ha mi dönthetünk a MOL-ban,miénk lehet a nagyobb haszon is.
  2.Kihez fordulhatnànak egy bedölt-privàt-nyugdijintézet hoppon maradoi? Csak az àllamhoz!
  Ezt nevezik stratégiànak.
  20 milliàrd EU felvétele, az csöd, nem stratégia!Abbol csak foltozgatni,az szegénységi bizonyitvàny.

 • fritz tamás, a fidesz kb pártlap szerkesztője:

  „De nem, a szocialista politikusok egyike sem értette meg, hogy nem minden hatalomtechnika. Hanem van egyszerű emberi erkölcsi érzés, van demokratikus norma, ez már nem a Kádár-rendszer, amikor az embereknek mindent be lehet adagolni, mert olyanok, mint a birkák. A szocialisták ilyenek: nem értik a demokráciát.”.

  nos, volt pofája ezt leírni. bezzeg, a fidesznél értik. bizony, a nép birka, és a zembereknek mindent be lehet adagolni. még az adag nagysága sem számít. a hatalomtechnikájukról meg nem is érdemes beszélni. hiába, ragadós az orbáni nyelvezet, és már nem csak a fejétől bűzlik a hal.

 • 28 éves bomba nő felhívja a nőgyógyászát.
  -Doktor Úr én Orbán Viktortól szeretnék mesterségesen gyereket!
  -Semmi gond, holnap jöjjön a rendelőmbe!
  A nő elmegy, sorra kerül, egyből felül a székbe és szétteszi a lábát.
  Az orvos letolja a nadrágját és előveszi a szerszámját.
  Erre a nő felkiált :
  – De doktor Úr, én Orbán Viktortól akarok gyereket!
  -Nyugodjon meg asszonyom, tele van a tököm Orbán Viktorral!

 • Már megint “élveztem” a cikket és főleg több JÓ!!!! hozzászólást,de
  különösen Figyelőé szellemes,bizony ezen az oldalon nem
  ritka a hülyeség és a hazugság plagizálása……!
  Ez van!Ennyire telik egyesektől….

 • Boda Marcsi
  2013 május 31
  5:29 du.
  hát bizony, ahogy olvasom a hozzászólásait, csak igazolni tudom: ennyire telik egyesektől.
  még mindig adós az aránypár megoldásával. ennyire nem megy a matek?

 • http://kanadaihirlap.com/2013/05/30/uj-emberfaj-a-nemzeti-egyuttmukodesi-rendszerben/

  mint fentebb olvasható, kétségtelen, hogy dakota, jimbo és andrási fényesen bizonyítják az abban leírtak igazságát.

 • Andrási Sándor
  2013 május 28
  1:27 de.
  mintha azt venném ki a szavaiból, hogy már nem szeret 🙁
  no, mind1, majd csak túlélem valahogy.

 • JIMBO
  2013 május 28
  1:34 de.
  hát, fiam, nálam hízelgéssel nem megy semmire 🙂

 • JIMBO
  2013 május 28
  1:34 de.
  nos, én nem tehetek arról, hogy műveltsége csak a bocskai kabátig terjed. hallott már shakespeare-ről? hát cyrano-ról, kis lovag?
  még nem jelezte, hogy mikorra küldjek magáért kísérőket, hogy meglátogathassa – ahogy ígérte – ezt a közbiztonságilag teljesen erodált kukukkhegyet.
  higgye el, az ön testi épsége mindennél fontosabb nekem!
  ha addigra kész lesz a protézise – amiért tkp. magyarországra jött – javaslom, hagyja otthon. soha nem lehet tudni, mire nem vetemednek ezek a kukukkhegyi gaz nyugdíjasok! az éjjeliszekrényén jó helyen lesz a pohárban. javaslom, cseppentsen egy kis listerint is az áztatóvízhez, meglátja, jobb íze lesz, amikor ismét a helyére teszi!

 • Ille István!
  Nem tudom milyen aránypárról beszél,de tényleg?lehet,hogy
  elvesztettem a “vezérfonalat”.?Egyébként a matekot soha nem
  szerettem,de a munkám során jól alkalmaztam….!
  Aztán ahhoz nem kell nagy matematikai tehetség,hogy valaki
  megszámolja: egy témáról hányszor jelennek meg különböző
  “szerzőktől” cikkek.Próbálják meg!

 • Boda Marcsi
  2013 június 1
  2:38 du.
  segítek: a temetői anzix mutyiföldéről c. cikk kommentjében adtam meg magácskának egy apró feladatot.
  egy témáról annyi cikket lehet írni, ahány nézőpont, megközelítés, vélemény van.
  tudom, hogy ez magát bosszantja, mivel a pártutasításokhoz szokott, de hát, ez van.
  az is zavarhatja, hogy nem tudja, egy azon személy írja-e a cikkeket, vagy más és más? nos, ez legyen a mi titkunk.
  maga meg csak szépen olvasgasson tovább. esetleg ugyanazon témáról egy negyedik, vagy ötödik cikket.
  amúgy: köze?

 • Ille, maga már megint elragadtadta magát, nem veszi észre, hogy milyen sokan nem veők a stilusára,

 • papp judit: nem is akarom én eladni senkinek. ha nem veszi, ne babrálja – ahogy a kofák mondják.

 • Pappjutka akkor mér olvassa ?
  Olvassa inkább annak a másik pártnak a számtalan hírharsonáját.
  Csupa fasza dolgokat írnak…..önmagukról.

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.