A magyar lakosság husz százaléka külföldre távozna

2012 május 24 10:03 de.105 hozzászólás

A TÁRKI Csoport felmérése szerint a magyar lakosság közel husz százaléka tervezi, hogy külföldre költözik és ott vállal munkát – rövid, vagy hosszútávon. Demográfiai szempontból ennél már csak az az adat ijesztőbb, hogy a harminc éven aluli fiatalok 48 százaléka hagyná el Magyarországot, miközben a harminc és negyven év közti generáció 31 százaléka távozna. A rendszerváltás óta sohasem volt ilyen magas az emigrációs vágy. 1993-ban – például – a magyarországi lakosság alig 2 százaléka jelezte, hogy kivándorolna. A TÁRKI adatai alapján azt is kimondhatjuk: Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által hirdetett középosztályos “baby boom” stratégia aligha sikerülhet, hiszen éppen a Fidesz-kormány által kijelölt osztály a leghajlamosabb arra, hogy máshol keresse boldogulását.

Miközben a teljes magyarországi lakosság 16 százaléka tervez külföldön munkát vállalni, 7 százaléka kivándorolna, tehát befogadó országába huzamos ideig le is telepedne. A TÁRKI arra is rámutatott, hogy a leginkább nacionalista Jobbik szavazók 32 százaléka hagyná el Magyarországot és ez az arány is jelzi, hogy a szélsőjobboldali párt választóinak jelentős része a fiatalabb generációkhoz tartozik. Ezzek szemben a romák 26 százaléka hagyná el Magyarországot. A gimnáziumot végzettek 30 százaléka, az egészségükkel elégedettek 35 százaléka és a munkanélküliek 28 százaléka költözne külföldre.

Ausztria a legnépszerűbb úticél azok számára, akik kivándorolnának, ezt követi Németország, aztán az Egyesült Királyság, az USA és Kanada. “A kivándorlás céljaként a magyarok mentális térképen jobban látszik az USA és Kanada, mint a munkavállalási célú migráció esetében”–jegyzi a TÁRKI Észak-Amerikáról.

Amennyiben folytatódnak a jelenleg tendenciák, nem csak az alacsony születések száma okoz komoly demográfiai kihívásokat, hanem a fiatal, aktiv, idegen nyelveken beszélő generációk tömeges kivándorlása valóságos krízishez vezethet.

105 hozzászólás

 • Menekulni!

 • Libás Mihály

  de vajon nem konnyebb lenne azt a par ferget kitakaritani onnan, akik miatt menekulni kell?

 • Dr. Csikai Klára

  President Mr. JOSÉ MANUEL BARROSO OPEN LETTER
  Tisztelt Európai Bizottság !

  Az alábbi magyar jogszabályok hiányosságaival okozati összefüggésben több ezer ingatlan-„elvétel” történt Magyarországon az 1993. évtől folyamatosan napjainkig, beleértve a zsidó ingatlan-vagyonok, a kiskorúak- és az idős-, magatehetetlen emberek ingatlan-vagyonát is.

  A rendszerváltás után, 1993-ban létrehozott számítógépes ingatlan-nyilvántartásra elkövetett hivatali bűnözés egyidejű annak létrejöttével, melyet segített a magyar büntetőjogi szabályozások hiánya is, továbbá a digitális ingatlan-nyilvántartás archiválásának az elmaradása, mely utóbbira nem kötelezi magyar jogszabály a földhivatalokat.

  1.// Az ingatlan-magántulajdon alanyi jogon „visszajár-e” az ingatlan tulajdonosának, függet-lenül attól, hogy a magyar büntető törvénykönyv egyáltalán nem szabályozza az ingatlan „el-vételét”, csupán a dolgok elvételét minősíti „lopás”-nak, mely dolog fogalomban természetesen az ingatlan nincs benne.
  Ezáltal az ingatlan-magántulajdon magyar büntetőjogi védelme nem biztosított, hiszen bármely magyar ingatlan-tulajdont el lehet „venni” (arra vonatkozó bűncselekményi törvényi tényállás hiányában) a tulajdonosától úgy, hogy a büntetőjogi védelem hiányában a magyar polgári jog eszközei hatástalanok. A magyar polgári jog eszközei érvénytelenség iránti per esetében kötöttek az érvénytelenség jogcíméhez, melynél fogva a magántulajdon tulajdonoshoz történő „visszakerülése” egyrészt kétséges, másrészt hosszadalmas polgári perre kényszerülne a bűncselekmény sértett-károsultja.
  2.// Szintén magyar büntetőjogi hiányosság: „bűncselekményből származó ingatlan elidegenítése”, mely nem minősül bűncselekménynek, azaz nem orrgazdaság, mivel csupán a bűncselekményből származó dolog elidegenítése az orrgazdaság, az ingatlané nem, holott egy-egy ingatlan sok esetben egy élet munkájának produktuma, s még annyi büntetőjogi védelmet sem kap a magyar Btk.-ban, mint egy kerékpár.
  3.// A sikkasztás vonatkozásában a fentiek szintén helytállóak, tehát ingatlanra nem lehet el-követni sikkasztást, csupán dologra.
  4.// A magyar ingatlan-nyilvántartás hiányosságai az alábbiak:
  A.) Az Inytv. szerint az ingatlan-nyilvántartás közhiteles, ellenben még csak említést sem tesz arról, hogy a papír alapú (manuális) nyilvántartás és a digitális ingatlan-nyilvántartás közötti eltérés esetén a digitális nyilvántartást hozzá kellene igazítani az alaphoz, azaz a manuális földhivatali térképhez, ill. a manuális tulajdoni laphoz.
  B.) Szintén a magyar jogi szabályozás hiányosságát bizonyítja az, hogy a magyar Nemzeti Kataszterbe ellenőrzés nélkül be lehet nyúlni, azaz földhivatali alkalmazottak úgy- és akkor
  változtathatják meg azok adattartalmát, ahogyan üzleti érdekeik és magánprofit-szerzésük ezt megkívánja, hiszen a digitális ingatlan-nyilvántartást soha nem kellett archiválniuk, mivel az archiválásra magyar jogszabály nem kötelezte őket.

  A magyar ingatlan-vagyonok digitális nyilvántartása 1993. év óta folyamatosan biztosította és biztosítja jelenleg is a mozgó bűnözést, a tulajdonosok megkárosítását, melyek ellen a magyar polgári jog nem tudott védelmet biztosítani, (nem is akart), hiszen a magyar földhivatali bűnözők ellen az elmúlt 19 év alatt egyetlen polgári per sem vezetett eredményre, s a több ezer károsult egyike sem kapta vissza az ingatlan-tulajdonát. Mondom ezt azon tények alapján, hogy a magyar rendszerváltást követően az első károsultak voltunk az ingatlanunk (váci 328/2. hrsz.) tulajdoni lapja digitális bűnözésének megvalósításával, továbbá az elmúlt 19 éves ügyvédi gyakorlatomban sorozatosan tapasztalt hasonló esetek kapcsán.

  A földhivatal elleni perekben eljárt polgári bírók az eltelt 19 év alatt annyit „tettek”, hogy a polgári ítéletükbe „beemelték” az éppen legutóbb hamisított digitális adatot, mintha az lenne a közhiteles.
  Így aztán a károsultak az őket ért káron túlmenően még tetemes költséget is fizettek a földhivatali bűnözőknek.
  C.) Az a magyar rendőrség és az a magyar ügyészség, amely bármely földhivatali digitális bűnözést „nyomozott”, nem fért hozzá a Nemzeti Kataszterhez, tehát nem tudta (még ha akarta volna sem) leellenőrizni, hogy a földhivatali hivatalos személyek megváltoztatták az ingatlan adatait okirat nélkül, önkényes alapon, üzleti érdekeik- és profitszerzésük céljából.

  A Strasbourgi Bírósági eljárás tárgyát képező váci 22.555. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan rendőrségi nyomozása alatt tovább csökkentette -a váci földhivatal vezetője- az ingatlan bejáratát 1 méterrel úgy, hogy ne lehessen arra gépjárművel bejutni. Majd arra köteleztek pest megyei hivatali eljárásokban, (előfordult, hogy 12 eljárást „futtattak” ellenem párhuzamosan),
  hogy jussunk be az ingatlanra, mert különben az egész ingatlant „megterhelik” az általuk kiszabott bírságokkal, azaz „elveszik”.
  A pest megyei „nyomozó” CD-n vitte a földhivatali térképet a földhivatalból a rendőrségre.

  (((Az ilyen és hasonló ügyekből lett milliárdossá pl. egy földhivatali vezető, s azért tudott mindez 19 éven keresztül folyamatosan működni, mert felépítette a feudalizmusból ismert ún. vazallusi rendszert, azaz hűbérbirtokokat adományozott annak is, aki éppen vizsgálódni készült ellene.
  Csakhogy a „hűbérbirtok” nem a sajátja volt, hanem más személyektől elvett. Először a saját nevére íratta, majd mint hivatalos személy védettséget élvezett, és tovább értékesítette más vagyonát. Így jutott pénzhez is, az ingatlan-nyilvántartási adatváltoztatások által pedig ingatlanokhoz, ill. több ezer AK-hoz.)))

  5.) Az ingatlan-magántulajdon ilyen mértékű semmibevételét lehet-e, kell-e tolerálni?
  A magánjavak ellenszolgáltatás nélküli elvételét el kell-e tűrni?

  A fentiekben hivatkozott magyar szabályok nincsenek összhangban az európai uniós joggal, továbbá a magyar jogszabályi hiányosságok nem biztosítják a tulajdon védelmét és a magán-javak élvezetéhez való jogot.
  Lásd: Kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 1. Cikke, mely szerint: „Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit nem lehet tulajdonától megfosztani.”

  A digitális ingatlan-nyilvántartásra épült földhivatali bűnözés egyidejű annak 1993. évi létrejöttével, mellyel szemben több ezer ingatlan-tulajdonos sikertelenül lépett fel polgári perben, a büntető eljárások pedig a virágzó magyar korrupció miatt megszüntetésre kerültek.

  Kérem a Tisztelt Európai Bizottságot, szíveskedjen Magyarországot a fent hivatkozott jogszabályok módosítására kötelezni és ellene ún. kötelezettségszegési eljárást kezdeményezni annak érdekében, hogy a károsult ingatlan-tulajdonosok visszakapják az ingatlanukat.
  Tisztelettel : Dr.Csikai Klára
  2012. 05. 24. e-mail: [email protected]

 • Öt százalék már elhúzott…

 • Bencsics Klára

  Tudomásom szerint a magántulajdonban lévő ingatlanok, földek már 1945-ben államositva voltak. Még egy nagy méretű lakásban sem élhetett egy család, társlakó nékül.
  A rendszerváltás után pedig, az államositott ingatlanokat nagy részben eladták a hatalmon lévők.Aki viszont vissza szeretné kapni, már meghalt és gyermekei követelik..
  Ma már nagyon nehéz lehet erről igazságosan határozni.
  Dr.Csikai nem tudom miért jelenti fel a mai kormányt az EU.ban ezért? Talán nem elég még mindig az a sok “bűntetés”, amit a mai magyarokra sóztak?

 • Azért, Bencsics Klára, mert most fűződik hozzá érdeke, hiszen az elmúlt 19 évben számtalanszor megtehette volna, csak ugye….

 • Ha pont az a 20% akar elmenni, aki az elmeroggyant MSZP-re szavazna… akkor csókolom, a viszont látásra 🙂

 • Libás Mihály

  lehet mutyitetu

  nyilvan azokrol lehet szo, mert ok a tehetsegesek, akik mashol is megalljak a helyuket, az ilyen nacigecik, mint te meg csak otthon tudtok “ervenyesulni”! de otthon se sokaig, mert nem lesz mibol!

 • Dr. Csikai Klára

  Tisztelt Bencsics Klára !

  Feltehetőleg nem érti, miről beszélek. Arról van szó, hogy számítógépes bűnözés útján vettek el folyamatosan ingatlanokat mindig éppen attól, akinek az ingatlanát kiszemelték. A legutóbbit, lásd: 22.555. hrsz. alatti földhivatali térképét 3 évvel ezelőtt hamisították meg, majd eladták, s így volt-nincs. Papíron még megvan egy része, de a valóságban nincs.

 • Dr. Csikai Klára

  Majd ha az Ön saját tulajdonát is elveszik, gondolom Ön is szót fog emelni.

 • Libás Mihály

  kedves Dr Csikai Klara

  megvartam, mig valaszol, mert nem akartam szerencsetlen Bencsicsnek ezredjere is elmondani, milyen hulye….de higgye el, valoban nem erti! itt egy analfabetakbol allo kanadai kozosseg tagja, akik kozott se magyarul se angolul nem terjedt semmifele informacio, ezek itt abszolute foldsotet gyokerek es Bencsics jatssza a vakok kozott felszemut, merthogy o torolte a port a konyvtarban:) ez persze lehet vicces, de amirol irt, az nagyon szornyen hangzik es mi minden lehet, amirol nem tudunk?! Kivanom, hogy erofeszitesei eredmenyesek legyenek, mert nagyon sajnalom a karosultakat!

 • Dr. Csikai Klára

  Még csak annyit ! A kivándorlás-, ill bevándorlás (attól függ, honnan nézzük), gondolata azért foglalkoztatja komolyan a lakosságot, mert semmilyen fórum nincs jelenleg bármely probléma megoldására, csupán még azt nem írta meg a Kormány, hogy “Egyedül vagytok, ne forduljatok sehova!”. Olyan mértékű a korrupció, hogy szinte minden dolognál egy-egy szövevényes maffia-szerű gépezetbe botlik az ember. Naponta nyomják az ellenőrizhe-tetlen adatokat tartalmazó közszolgáltatók a számláikat, aminek a fizetésére a lakosság már nem képes.
  De, hogy az ingatlanoknál maradjunk, nagyságrendben 3.000.000 magyar tulajdonú ingatlant terhelt meg az ELMÜ
  (többségi külföldi tulajdonban lévő villanyszolgáltató) vezetékjoggal INGYENESEN, azaz kártérítés nélkül.
  Amint ezt kifogásoltam az egyik újságcikkben, akkor utána megfenyegettek.
  A jelen ügyben pedig pl. a múlt héten benyújtottam egy pótmagánvádat a helyi rendőr és ügyész ellen, másnap
  már megérkezett a lakásunkhoz a rendőrség 2 ízben is.
  Egy másik témában már 9 éve uszítanak rám egy bizonyos személyt, (még mindemellett volt kedvem építkezni), s kérdezem én, hogyan lehet így élni?
  Közben 4 Gyermeket neveltem fel, s a munkámat 2 éve befejeztem, hiszen nem kell azért egy irodát fenntartani,
  hogy az ember személye elleni támadásokat kivédje, s napi szinten írjon-írjon.
  A mély-nyomor mellett még a napi szintű meghurcolásokat is el kelljen viselni?
  Akik kivándorolnak, azok nem pesszimisták, hanem jól tájékozott optimisták, beleértve magamat is.
  Én is indulni kényszerülök, gondolom 1 hónapon belül. Mindegy mit dolgozik kint az ember, meg tudjon élni és nyugalma legyen, ill. támogatni tudja a családját.

 • Uccu neki szaladjunk, had lobogjon a hajunk !
  Éljetek boldogan idegenben,sokáig, neveljétek gyermekeiteket, unokáitokat… mi majd harcolunk a HAZÁÉRT helyettetek is ! Ha kell ontjuk vérünket a HAZÁÉRT, feláldozunk mindent, életünket is ha kell a HAZÁÉRT !!! Csak menjetek, vissza se nézzetek !

 • A ti véretekért nem kár, csupa hazaszeretetböl vágjátok el az ereiteket. Tanács,; Fürdökádban, meleg vízben ülve kényelmesebb. Várom a gyászjelentéseket, még ma este.

 • Jávorszky, te ne linkeld be ide a Szózatot, mert a hozzád hasonló szélsőjobbosoka haza fogalmát módszeresen összekeverik a fejükben zsibongó katyvasszal, aminek a hazához semmi köze, a pszichológiához annál inkább.

  Szóval, aki ma Árpád-sávos hacukákban Trianonozik, az a nemzet ellensége, a nép gyilkosa. Vörösmarty forog a sírjában, ha a túlvilágról látja, miféle alakok merik szájukra venni az ó Szózatát.

 • Kik távoznak külföldre:

  – akiknek itthon már kenyérre sem telik és nem akarnak éhen megdögleni, miközben Orbán és körei személyes vagyona úgy gyarapodik, mint lövészárokban a tetű
  – akik értelmesek, ambíciózusak, és úgy látják, hogy olyan országban élnek, ahol hoffmannrózsikák és orbánviktorok döntik el, ki és mit tanulhat
  – akik elvégezték az iskoláikat, de képtelenek elhelyezkedni az orbáni aranykor Magyarországán, és nem tökvakarással akarják múlatni az idejüket, hanem értelmes munkával
  – akiknek van munkájuk, de elegük van a magyar tőkések kizsákmányoló mentalitásából, akik ott lengetik a zászlót a Fidesz vagy a Jobbik gyűlésein, könnyük hull szép hazájukért, aztán hazamennek, és XIX. századi felfogással (pofa befog, kuss, különben repülsz) zsigerelik ki magyar munkásaikat (a gyárkapun belül már elfelejtenek hazafiak lenni)
  – akiknek egyszerűen elegük van a szélsőjobb tombolásából, a kormánypárt sunyi lapításából és alig leplezett szélsőjobbos szimpátiájából, a de facto egyeduralom visszahozatalából, a pártállamból és állampártjából, a fideszes boncok mindent elsöprő gátlástalanságából, a selmeczigabikák és szíjjártópéterek iszonyatos hazudozásaiból és mellébeszéléseiből, abból, hogy a kormány a legbutább, legsötétebb, legelőítéletesebb néprétegek hangját visszhangozza és azok óhaját teljesíti, hogy az értelmes vitának és beszédnek esélye sincs az ordító demagógiával és néphülyítéssel szemben, hogy betiltott félkatonai hordák vidáman masírozhatnak, hogy a nyíltszíni zsidózás már a közbeszéd integráns része, hogy Horthy-kultusz épül, de Károlyinak, József Attilának és Nagy Imrének nincs helye a Kossuth téren, hogy emberek egyszerűen éheznek, mintha a harmadik világban lennénk, hogy a munkavállalók jogait elvették, hogy mindenki fél a kormánypárt csahosaitól, hogy aki nem nekik gazsulál arról rövid úton megállapítják, hogy tulajdonképpen bűnöző

  Szóval megy az, akinek elege van a szép, új, élhetetlen orwelli világból, amit ez a gátlástalan banda Magyarországból csinált.

 • Még mindig itt vagy ? Nem tudsz csendben elmenni ?

 • H A Z A Á R U L Ó K ! H A Z A Á R U L Ó K ! H A Z A Á R U L Ó K ! H A Z A Á R U L Ó K !!!!!!!!

 • Némá….hogy megrandult ez a Kibelezős Máriska…amikor még a Köztársaságtéren forgatta a fejjel lefelé felakasztott kiskatonák hasában a böllérkést , olyan volt még mint egy Véres Madonna, valami szentképről.. Aki bűnben fogant vagy mi…

  Teljes mértékben igazakat ír Dr. Csikai Klára :
  Az ELMŰ engemet is megsarcolt olyan 150-170 ezer Forintra. Csak úgy hasraütéses alapon. Három hónapig próbáltam nekik érvelni , számlákat és villanyóra állásokat mutogattam , mindhiába. Három hivatalos levelet kaptam tőlük ez idő alatt az általuk jogosnak gondolt összeggel , mindhármon más és más összegek szerepeltek. Olyan plusz-mínusz 9-10 ezer Forintos eltérések voltak.
  Végül meguntam és bepengettem. Mi mást tehettem volna ?

  Ennek a cikknek a kapcsán látszódik világosan hogy az itt dagonyázó Kocadada , Bencsics , Jávorszarvasi Táltosmária meg a többiek MENNYIRE nincsenek képben a cikk témájával.
  Csak fröcskölődni járnak ide , érdemi hozzászólás nélkül.

 • Csikai Klara! 9 eve uszitanak Onre,3 eve a foldhivatal terkepet hamisitottak meg. Akkor ki is csinalta azt???
  Ez nagyon erdekes.
  Cikk csak ugy dobalodzik a szamokkal. Szerintem teljesen osszekavarodott. A szamok sehogy sem jonnek ossze.

 • Gay-za! 09-ben a batyamnak ugyan ez volt a problemaja. Erted??? 2009-ben!!! Akkor meg a haverjaid voltak a husos fazeknal,veled egyutt.

 • Jimbo:
  Megit félreértsben vagy : Az ELMŰ mindig is FIDESZ-érdekeltség volt..FIDESZ-közeli cégek , vagy holdingok vagy mifenék vannak benne. ( Meg valami németek.)
  Nézz utána NET.-en , ezek nem titkos adatok.
  A szoci kormányok nem igyekeztek megfojtani a FIDESZ vállalkozásokat. Ellentétben a mostani trenddel.

 • Ez a szokasos labda visszadobas,amit olyan jol probaltok csinalni.Nem megy,mast kellene kitalalni.
  Egyebbkent,aki akar had menjen. Gy.F. megmondta,hogy el lehet menni!!! Csak majd vakarodznak kint,ha rajonnek,hogy ugyan az megy mindenutt. A kormanyok nepszerusegi versenyben vannak,kormanyzas helyett.
  Ha megis megprobalnak kormanyozni,nem sokaig tudnak labon maradni. Egy Matyas Kiraly kellene,de hat azt is nacinak mondanak/tok.

 • Puchert János

  Jávorszky folyton dilemma elé állítasz amikor olvasom a förmedvényeidet nem tudom eldönteni, hogy miről is van szó kijátszod az ápolóid éberségét is úgy keveredsz a gép elé vagy pedig Te is a Lipót megszüntetésének az áldozata vagy, nagyon bonyolult szerkezet az emberi agy egyrészt be tudod másolni ide a förmedvényeidet másrészt viszont nem tudod felmérni, hogy milyen baromságokat zúdítasz ránk. Arra kérem a kanadai barátainkat fogadják már be a Jávorszkyt nagy szolgálatot tennének ennek a szerencsétlen országnak.

 • Puchert János

  Geyza kérlek gondold meg, hogy mit írogatsz a képen látható hölgy 1956. október 30-án nem járt a Köztársaság téren akire Te gondolsz azt a hölgyet Jankó Piroskának hívják aki ezért a tettéért 18 év börtönt kapott további sorsáról nincs értesülésem.

 • Geyza te egy igazi barom vagy. Avilág összes egergetikai szektora a cionista sakálok kezében van és épp ezzel folytogatják a gojokat szerte a nagyvilágban. Ez a kapzsi rablohadjáratuk egy töredéke.

 • GODI ISTVÁN, a Geyza=Göllner András=Cion bölcse
  http://kuruc.info/r/7/91206/

 • Puchert :
  Lehet , akkor elnézést kérek. De valahogy egybefolynak előttem ezeknek a náci spínéknek a fotói.

  Godi István :
  Maga egy egyszerű idióta. Nagyon sajnálom , mást nem mondhatok Magáról. A Cégbíróságon meg lehet nézni kik a tulajdonosai az egész Energetikai szektornak.

 • Javorszky Maria, mondja, Önben es Fülig Jimmyben egy vilag omlana össze, ha kiderülne – meg Ön szamara is egyertelmüen es vitathatalanul – hogy Geyza es Göllner NEM AZONOSAK? …hogy meg csak nem is ismerik egymast??????

 • CVEKEDLI! Azert el kell ismernie,hogy egy kicsit furcsa,hogy olyan egyszerre elhallgatnak.Gondolom,mikor mar nem tudnak valamire valaszolni. Az biztos,hogy irnak tobb neven ugyanazok az emberek. Az is furcsa,hogy ezt On
  ilyen pontosan tudja. Nem lattam itt “szerepelni”. Persze,hogy nekunk is CSAK gyanunk van,de bizony sokszor adtak gyanura alkalmat mar eddig is. Nem omlana bennunk ossze semmi(lagalabb is bennem),mivel se nem oszt se nem szoroz,se igy,se ugy.
  Eddig is volt itt rejtely,most meg tobb van(az On bejegyzese nyoman).s

 • CVEKEDLI-GEYZA-BANDIKÁM = a Fülig Jimyvel ?
  ha..ha…ha…

 • PUCHERT JÁNOS, május 25. 2012 .2:12 DE.
  Talán, csak nem BABYSITTER-re van szükséged ? Rám számíthatsz !

 • Puchert János

  Gödi egyáltalán tudod azt, hogy mi az, hogy cionista, kik a cionisták, egyáltalán mi a céljuk vagy mi volt a céljuk a cionistáknak ezen egyszer józanabb pillanatodban jó volna ha elgondolkodnál, a másik Göllner=Geyza Göllner Kanadában lakik Geyza pedig itthon nem tűnt még fel neked és a többinek, hogy a beírás után fel van tüntetve a dátum és a Kanadai pontos idő és ebből az jön össze, hogy itt bizony 6 óra különbség van csak nem gondoljátok komolyan, hogy történetesen Göllner éjjel két órakor írogat ide Geyza néven.

 • Puchert János

  Jávorszky köszönöm a felajánlkozásodat de nincs szükségem bébiszitterre de egyébként így látatlanba, csak nem képzeled, hogy tárgyalunk már amikor életveszélyesen megfenyegetted Tüske Zsófit és Kopácsi Juditot kértem, hogy rakjál fel egy-két képet magadról, de ahogy anno közölted, hogy karate és céllövő bajnok vagy akkor talán a testőrség jöhet szóba ha pedig még jogosítványod is van akkor gk. vezető és személyes testöröm lehetsz esetleg

 • Libás Mihály

  🙂

 • Puchert János

  http://mandiner.hu/cikk/20120525_nem_orult_a_ragalmaknak_heller
  hát csodálkozunk azon ha sokan elkívánkoznak innen

 • Puchert János

  http://mandiner.hu/cikk/20120525_kovacs_peter_valaszom_a_kover_laszlo_valaszara
  még egy ok nem csak itthon rombolnak hanem határokon túl is

 • Puchert János

  http://mandiner.hu/cikk/20120525_gado_janos_horthy_kultusz_miert_most
  elnézést de még egy indokot találtam, sajnos egyre több lesz

 • PUCHERT, május 25.2012.6:50 DE.
  Köszönöm a felajánlkozásodat, de személyi testőröd nem leszek, attól félek nem tudnék rád eléggé vigyázni, a ” bajnok “-ot én nem mondtam. Erőltesd meg szellemi képességedet és ne mond meg nekem, hogy mit írjak és mit nem…..
  május 25.2012. 2:12 DE.- Azt kérdezed tőlem “…vagy pedig Te is a Lipót megszüntetésének áldozata vagy…”-miért Te is ?

 • Puchert! Hogy lehet,hogy Onnek tesorre lenne szuksege. Hiszen “dicsfenyben ” sutkerezik otthon. A tarsadalom
  megbecsult tagja,estleg kituntetett is. Kar hogy a nagy felrevezetes eredmenye,de ki torodik azzal ma mar???
  A Kadar bortone megszerezte Onnek, amit masnak nem.

 • Gepkocsi vezetore viszont tenyleg szuksege lehet.Parades kocsisnak,mint egy part titkarnak az “aldasos” korszakban volt.

 • Draga jo Uraim/Hölgyeim, soha nem gondoltam volna, hogy en valaha is “rejtelynövelö” tenyezöve valhatok, no de hat az ember legyen nyitott az ujdonsagok fele. Miert olyan biztos abban, hogy ugyanazok több neven irnak, mi az ördögert vennek az emberek a faradtsagot ehhez? Kedves Jimbo, azt irja, eddig is volt itt rejtely. MILYEN REJTELY??? En nagyon hosszu ideje olvasok különbözö internetes portalokat s altalaban egyszerüen nincs gyomrom ahhoz, hogy barmihez is hozzaszoljak, neha viszont annyira elkepesztö elkepesztö, elkepesztöööö, ELKEPESZTÖÖÖ a hülyeseg es butasag, hogy nem tudom szo nelkül megallni. Tudja az a tragikus, hogy elvileg felnött “normalis”, bizonyara nyelveket is beszelö, müveltnek “tünö” emberek teljesen belehülyültek abba a macskajatekba es majomparadeba, amit a politikai elit müvel velük, hogy itt lassan valoban csupan tebolyult zombik örjöngeset lehet hallani. A hozzaszolasok alapjan is sokaknak nagyon nyomorusagos lehet nemcsak a mentalhigeniaja hanem a szexualis elete is. Ha most azt irom, hogy a mocskos kommunistak es oligarchaik tönkre tettek az orszagot es Orban Viktorek faradsagos es kemeny munkaval rendbe fognak mindent tenni, visszaszerzik az igaz magyarok becsületet, akkor a kommentelök egyik fele fogja nem csak az utolso soromat, hanem mindent amit irtam, lazalmas örjöngesnek, esetlegesen naci szövegnek tartani, ha viszont azt irom, hogy a jelenlegi magyar kormany cimszo alatt futo gatlastalan rablobanda generaciokra teszi tönkre az orszagot es teveszt meg embereket hataron innen es tul, akkor a kommentelök masik fele mondja azt, hogy mocskos cionista, hazaarulo, kommunista berenc vagyok…itt a nagy baj emberek….nem arra figyelnek, amit valaki mond, hanem csakis jelszavakra, azaz eszrevetlenül programozott nyelvi kodokra ugranak. Ezaltal sajnos olyan szepen megvan hülyitve mindenki, hogy immar tavvezerlesre szepen egymasnak esnek, verbalisan es egyre gyakrabban a virtualis vilagon tuli valodiban is.Az embereknek altalaban szüksegük van mesekre, legendakra, cirkuszokra, titkokra, illuziokra, mert a valosag altalaban igen unalmaska es remisztö tud lenni, ezert az emberek minden bevesznek, amitöl kicsit jobban erzik magukat. Kellenek a mesek, ugyan ki akarja a sajat balvanyaraol megtudni es elhinni, hogy hazug szemfenyvesztö csalo? Ha ugy gondoljuk , hogy a masik a szemet, a hazaarulo, akkor ugye mi MI, csakis “jok” vagy legalabbis “jobbak” lehetünk…de mi van akkor, ha valojban megsem az “ellenseg” a gonosz, hanem a mi varazslonk piszkosul rafinalt es mi csupan nem tudjuk, hogy tulajdonkeppen mi allunk a rossz oldalon?
  Visszaterve a rejtelyre, hogy en honnan is tudhatom, hogy Geyza es Göllner nem azonosak…fentebb Puchert Janos leirt mar egy pofonegyszerü es teljesen logikus ervelest, amit en kiegeszitenek egy kis nyelveszeti elemzesen alapulo kijelentessel, ami hasonlo alapokon nyugszik mint korabban az irogeppel irott szövegek elmezese es visszakövetese, (amiben az NDK-as Stasi nagy bajnok volt) , vagy az alap grafologia – meg mielött atcsapna hokuszpokuszba – a ket kommentelö egyszerüen NEM UGYANAZ a mondatszerkesztes, szorendek, stb. es meg kismillio nyelvi jegyek alapjan. Nekem ugyan teljesen mindegy, hogy azonosak-e vagy sem , s ahogy Ön irta Jimbo, Önnek sem oszt-szoroz. Egyszerüen csupan nem azonosak, ennyi. Kiternek meg az utolso, esetlegesen titokzatosanak es többek altal mindenkepp gyanusnak titulalhato mondatomra is, amely szerint ök ketten meg csak nem is ismerik egymast …ezt is nyelveszeti es egyeb kenköves s macskaköves pszichologiai galopp utan merem allitani.

 • Draga jo Uraim/Hölgyeim, soha nem gondoltam volna, hogy en valaha is “rejtelynövelö” tenyezöve valhatok, no de hat az ember legyen nyitott az ujdonsagok fele. Miert olyan biztos abban, hogy ugyanazok több neven irnak, mi az ördögert vennek az emberek a faradtsagot ehhez? Kedves Jimbo, azt irja, eddig is volt itt rejtely. MILYEN REJTELY??? En nagyon hosszu ideje olvasok különbözö internetes portalokat s altalaban egyszerüen nincs gyomrom ahhoz, hogy barmihez is hozzaszoljak, neha viszont annyira elkepesztö elkepesztö, elkepesztöööö, ELKEPESZTÖÖÖ a hülyeseg es butasag, hogy nem tudom szo nelkül megallni. Tudja az a tragikus, hogy elvileg felnött “normalis”, bizonyara nyelveket is beszelö, müveltnek “tünö” emberek teljesen belehülyültek abba a macskajatekba es majomparadeba, amit a politikai elit müvel velük, hogy itt lassan valoban csupan tebolyult zombik örjöngeset lehet hallani. Ha most azt irom, hogy a mocskos kommunistak es oligarchaik tönkre tettek az orszagot es Orban Viktorek faradsagos es kemeny munkaval rendbe fognak mindent tenni, visszaszerzik az igaz magyarok becsületet, akkor a kommentelök egyik fele fogja nem csak az utolso soromat, hanem mindent amit irtam, lazalmas örjöngesnek, esetlegesen naci szövegnek tartani, ha viszont azt irom, hogy a jelenlegi magyar kormany cimszo alatt futo gatlastalan rablobanda generaciokra teszi tönkre az orszagot es teveszt meg embereket hataron innen es tul, akkor a kommentelök masik fele mondja azt, hogy mocskos cionista, hazaarulo, kommunista berenc vagyok…itt a nagy baj emberek….nem arra figyelnek, amit valaki mond, hanem csakis jelszavakra, azaz eszrevetlenül programozott nyelvi kodokra ugranal. Ezaltal sajnos olyan szepen megvan hülyitve mindenki, hogy immar tavvezerlesre szepen egymasnak esnek, verbalisan es egyre gyakrabban a virtualis vilagon tuli valodiban is.
  Az embereknek altalaban szüksegük van mesekre, legendakra, cirkuszokra, titkokra, illuziokra, mert a valosag altalaban igen unalmaska es remisztö tud lenni, ezert az emberek minden bevesznek, amitöl kicsit jobban erzik magukat. Kellenek a mesek, ugyan ki akarja a sajat balvanyaraol megtudni es elhinni, hogy hazug szemfenyvesztö csalo? Ha ugy gondoljuk , hogy a masik a szemet, a hazaarulo, akkor ugye mi MI, csakis “jok” vagy legalabbis “jobbak” lehetünk…de mi van akkor, ha valojban megsem az “ellenseg” a gonosz, hanem a mi varazslonk piszkosul rafinalt es mi csupan nem tudjuk, hogy tulajdonkeppen mi allunk a rossz oldalon?
  Visszaterve a rejtelyre, hogy en honnan is tudhatom, hogy Geyza es Göllner nem azonosak….fentebb Puchert Janos leirt mar egy pofonegyszerü es teljesen logikus ervelest, amit en kiegeszitenek egy kis nyelveszeti elemzesen alapulo kijelentessel, ami hasonlo alapokon nyugszik mint korabban az irogeppel irott szövegek elmezese es visszakövetese, (amiben az NDK-as Stasi nagy bajnok volt) , vagy az alap grafologia – meg mielött atcsapna hokuszpokuszba – a ket kommentelö egyszerüen NEM UGYANAZ a mondatszerkesztes, szorendek, stb. es meg kismillio nyelvi jegyek alapjan. Nekem ugyan teljesen mindegy, hogy azonosak-e vagy sem , s ahogy Ön irta Jimbo, Önnek sem oszt-szoroz. Egyszerüen csupan nem azonosak, ennyi. Kiternek meg az utolso, esetlegesen titokzatosanak es többek altal mindenkepp gyanusnak titulalhato mondatomra is, amely szerint ök ketten meg csak nem is ismerik egymast …ezt is nyelveszeti es egyeb kenköves s macskaköves pszichologiai galopp utan merem allitani.

 • Gondolom, megérte ez a hosszadalmas védőnyilatkozat…..

 • május 25, 2012, 10:13 de.

  Hihetetlen vagy göllner 🙂 És a billentyűzeted is nagyon érdekes :))))
  Ha már ennyit fáradoztál ezzel feleslegesen, legalább figyeltél volna jobban:)

 • Libás Mihály

  http://greczy.blog.hu/ es errol van itt szo!

 • Így van gedeon. Jól mondod 🙂

  “vastag bőr kell egy ilyen lista összehozásához, de a svájci frank árfolyamának felemlegetéséhez még vastagabb.

  Melyik kormány is adósította el svájci frankban Magyarországot? Melyik kormány halmozott 22 000 milliárdot az államadósságra? Melyik volt az a kormány, amelyik hitellel (meg trükkök százaival, amiről természetesen nektek nem kell tudnotok – ugyebár…) tartotta fenn mindazt, ami bedőlni látszik?

  Te tényleg azt hiszed, hogy az emberek elfelejtik, hogy szeretett Ferenced milyen tatárjárást vitt végbe ebben az országban?
  […]a te imádott Ferenced úgy kormányozta ezt a Magyarország nevű járművet (az MSZP-vel együtt), mintha a választók nem kölcsön, hanem örökbe adták volna neki. És nem elég, hogy összetörte ezt az autót, de közben a karbantartás is erősen elmaradt. Ferenced, miután a falhoz csapta a kocsit, kiszállt belőle, most meg a partvonal mellől kiabál, hogy miért lassú, miért defektes a kerék? Ő akar arról beszélni, hogy kéne azt vezetni? Rajtad, meg a hozzád hasonló vallási fanatikusokon kívül ki lenne olyan hülye, hogy még egyszer neki (vagy akár az MSZP, DK kettős valamelyikének) a kezébe adja a kormányt?

  […], ti politikusként és emberileg egyaránt megbuktatok, és attól, hogy esetleg Orbánékra is ez vár, ti még egy cseppet sem lesztek illatosabbak és szebbek. “

 • Tüske Zsófia

  József Attiláról jut eszembe… ma valamelyik nagyon jobboldali, nagyon neofita keresztény oktatási illetékes nyilatkozta, hogy József Attilának nincs helye a tananyagban, mert öngyilkos lett….. Faludy biszexuális volt, ezért aztán ajánlottak helyette egy leszbikusat….. Eperjes átírta a Hídembert, amelyikben Széchenyit játszotta, mert hívő katolikus nem lehet öngyilkos…… anyám, borogass….. várom, még mivel fogják űberelni az egyre vadabb baromságaikat. Magyarország már a vicces vidék kategóriába kerül.

 • Ha esetleg nekem szantaavedönyilatkozatos baromsagot javorszky, akkor ön egy mukkotsem Ertett meg Az egeszböl maga Nagyon szerencsetlen. Ha Dakota pedig göllnernek cimezvenekem szanta a billentyü-problematikat, Akkor sajnos öt is ki kell abranditanom, ugyanis ha pl Göllner Kanadaban van, geyzaMagyarorszagon, Akkor nemhogy nem vagyunk azonosak, hanem raadasul 3 különbözö Kontinensen is elünk, no de tenyekkel ne is terheljek Magukat. Egyebkent Miert van önöknek ilyen göllnerfixaciojuk? Dakota a jelenlegi billeny

 • Libás Mihály

  dakota

  remelem a feri tatarjarasa rajtad es anyadon is keresztulment! kulonben az egesznek semmi ertelme nem volt valoban!

 • Cvekedli, ez jó kérdés, már magunk is elcsodálkoztunk rajta. Engem is összekevernek Tüske Zsófival, annak ellenére hogy én kanadában élek, mig Zsófi MO-on. Persze minket nem zavar ez a párositás, mert úgy látszik tényleg egy húron pendülünk. De attól még tényleg nem vagyunk azonosak. Különben a Göllner fixációjuk attól van, hogy nagyon nem szeretik, ha logicával cáfolják meg a hülyeségeiket, és ezért mindent bevetnek annak érdekében, hogy el-lehetelenitség ellenfeleiket. De nem veszik észre, hogy ezzel csak saját maguk alatt vágják a fát és egyszer csak hopp, leszakad alattuk és ök puff neki, bele fejjel a földbe. Nem baj, legalább lesz valami értelmes is a fejükben a lukas lufi helyett.

 • ….Billentyü elteresmiAtt ne törje a fejet. Most probalokki ugyanis egy fura iphone-t. De hatha van Erre is egy jobb szanalmas összeesküves Elmelete. Azertönök Ketten javorszky es Dakota kicsit kinosak lehetnek Jimbonak…de lehet Hogy javorszky es Dakota is a göllner, es azert irogat ennyi bAromsagot mert unatkozik vagy olyanmintDaniel keys ötödik sallyje

 • Tüske Zsófia

  Judith, engem sem zavar a párosítás, és tényleg sok mindenben egyetértünk. és jókat szoktam mulatni a sanda gyanúkon, hiszen a zárt osztályon sem szoktak vitatkozni a betegekkel. ha jó neki ezt hinni, ám legyen, nekem tökmindegy, mit hisz, vagy hogyan fenyegetőzik a szerencsétlen jávorszky.

 • Nézzenek oda !
  Jávor-csodaszarasi Ál-máriáról meg kiderült -saját bevallása szerint – hogy biztonsági őr.
  Egy igazi amazon !! !! !!…nagy és drabális…nagypofonokatkiosztó …( saját bevallása szerint ).
  Mindig szerettem volna megismerkedni egy drabális 100 kilós bőrszerkós amazonnal , aki falatnyi bőrbugyijában és százas-szögekkel kivert bőrmelltartóban ijesztgeti a dzsungel oroszlányait és oroszfiújait 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

 • Cvekedli! A HOSSZU majdnem ertelmes,de legalabb helyesirasban hibatlan iras utan,most ide tesz ket ertelmetlen,
  helyesirasi hibatol hemzsego irast.Hogy jott be a valtozas??? Vagy csak nem erezte magat jpl a magasabb szinten?
  Hat jo szorakozast odalent.

 • Jimbo, göllner-gayzanak fogalma sincs, hogy miről beszéltem, azért próbálkozik egy újabb stílussal, csak annyira hülye, hogy nem tudja, hogy hol kellene változtatnia rajta 🙂
  Komolyan mondom, egyre szánalmasabb.

 • gedeon, megint undorítóan közönséges vagy. Kár érted, mert néha voltak jobb pillanataid is.

 • Ezt csak nem akartam emliteni.Gondoltam had eljek ki magukat. Sajnos nem veszik eszre mikor hibaznak! Magyarazkodni (gondoljak)tudnak. Meg puchert is bevonjak. Hat had csinaljak. Mar a nacizas is csak szorakoztat.Ezt sem veszik eszre.
  Jo szerencset.

 • Igy van.Az a szomoru,hogy itt a munkanélküliség már 12 % feletti,az szegény embereket pedig már a végtelenségik megadóztatják.Adó hátán adó,mig ők jól meg vannak!Szégyeljék magukat hogy az embereket az országuk elhagyására kényszeritik!!!

 • A szerkesztöktöl es a nem megvaditott es hipnotizalt szektasoktol elnezest kerek, hogy nem a cikkhez szoltam es szolok hozza. A szerkesztöknek erdemes lenne lassan elgondolkozniuk azon, hogy van-e meg ertelme egyaltalan a jelenlegi hozzaszolas-opcionak.
  Jimbonak es esetlegesen letezö összes alteregojanak vagy csupan lelektarsainak valaszolnek, akik valamiert ujfent megihlettek. Mondja Jimbo, Ön azonosnak erzi magat dakotaval, javorszyval es egyebekkel, akik itt kommentelnek? Ha nem, akkor miert gondolja(k), hogy itt masok több neven futnak? Bizonyara mazochista vagyok, hogy engem az Önök? az Ön? hihetetlenül ekepesztö nemistudomenmicsodasaga izgat, de egyszerüen nem tudom felfogni, miert vannak ennyire eszeveszetten meggyözödve arrol, hogy akar Geyza, akar Göllner akar en azonosak lennenk. Vegül is teljesen mindegy lenne, ha ugy lenne, nem? Az is mindegy lenne, ha mindenki a göllner lenne. Akkor viszont nagyon raer a ficko, amit ketlek, ha az ember a kuruczinfon kivüli vilagon kicsit utana böngeszget.De miert eppen a göllner, miert nem inkabb Kopacsi Judit, vagy Szemennyei, vagy kit nem szeretnek meg? Lehet, hogy itt tulajdonkeppen mindenki a smitpali, aki valojaban szines egyeniseg es nem szinvalto szemelyiseg, aki csupan a doktorijara keszül ezen a forumon?
  Draga jo Jimbo, a helyesirasi hibaim, betüscerek, vagy kmarado betük igen sokfele okbol adodnak, pl attol függöen, hogy nagyon gyorsan irok e vagy sem, hogy normal gepnel vagy csupan telefonrol vagy raadasul teljesen mas nyelvre es mas nyelv automatikus spellcheckjere beallitott iphonrol irok-e. S ahogy fentebb emlitettem, eppen egy szamomra uj iphonszerü kütyüt probaltam ki, ami meg csak nem is az enyem volt. No de azt hiszem ezzel a leirassal most igen sokakat untattam, s ugyan miert is foglalkoznanak önök tenyekkel, hiszen Önök a tenyeket nem szeretik. Önök a tenyektöl csak zavarba jönnek, ketsegbe esnek es dührohamuk lesz. A jelen es a jövö helyett ezert igyekeznek inkabb vissza egy meghamisitott multba (az igazi ugye sajnos nem olyan dicsöseges), ügetnek inkabb vissza Azsiaba, lohaton, vagy a turulmadar löttyedt tojasaiba kapaszkodva. Önök tenyek helyett inkabb blödli konspiracios baromsagokat dijaznak es vesznek be ahitatos boldogsaggal, no de nem Önök tehetnek rola.

 • Lazítsatok elvtársak, lazítsatok !

 • Erről beszéltem, Jimbo 🙂 Láthatod, fogalma sincs róla, hogy hol rontja el, mert mindig lebukik:)

 • Cvekedli! Ha a tenyek csak egy szemszogbol eredoek,akkor nem tenyek. Valahanyszor tenyekrol beszelnek ONOK,az mindig a sajat forumaikra hivatkozik. Persze ha mas velemenyet kifigurazzak, elfogadhatatlannak tartjak
  es elvetik,az olyan kommunista szagu. Azoknak volt az allaspontjuk az,hogy csak az o ideaik a helyesek es elfogadhatok.Minden mas,hazugsag. Itt van Sz.K.T. peldaul: mindig olyan forumra hivatkozik,ami, enyhen szolva
  ketseges adatokat kozol. Onok soha(vagy ritkan) hivatkoznak fuggetlen forumra. Nem allitom,hogy a kurucinfo
  hitelesebb,mint ez a lap. Ezert nem is latogatom.De vannak szep szammal mas helyek is,es a ketto,harombol osszevetve ALAKULHAT nemileg egy kep. Sajnos mindegyik tulzasba esek. Egyik jobban,a masik kevesbbe.
  Nagyon teved ha azt hiszi,hogy a tenyeket nemszeretjuk/tem. A kerdes mindig, hogy mit tartunk tenyeknek?

 • Jé, Jimbo szerint van még olyan, hogy “független forrás, vagy forum”? Hol és melyik az? Kiváncsi lennék. Sorolj már fel azt a kettöt hármat, amit elfogadhatónak találsz, jó?

 • Hat tieteket nem sorolnam fuggetlennek.Amit EN tartok(es persze,meg sokan masok), azt nem irom ide. Minek???
  Hidd el,hogy van ilyen. Hat nen a nepszava az biztos. A nepszabadsagban viszont mar olvastam meglehetosen partatlan irast,ami eloszor meglepett.
  A fenti bejegyzeseddel megint mellefogtal:u.i. elismered,hogy a ti forrastok nem/sem fuggetlen.

 • Jimbo, ne hozd zavarba bergengócia vagy mi a csuda “kirájnőjét”:) Judithka “kirájnő” úgy tökéletes, ahogy van :)))

 • Nalátjátok idióták ?
  Cvikedli is megmonta hogy nem vagyunk azonosak .

 • Megis!!! Mirew szamitottal??? Hogy elvallalja??? Marmint, hogy azonosak vagytok.

 • Tudja mit Jimbo, tudja mit Dakota, en vagyok a geyza, en vagyok a göllner, tulajdonkeppen en vagyok Jimbo is, es igazan rossz pillanataimban en vagyok Dakota is. Javorszky nem en vagyok, annyira rossz pillanatom nem lehet. Szerencsetlen szanalmas idiotak.

 • Akkor a legszanalmasabb, mikor ONMAGA!!!

 • Jimbo, erre mit lehet mondani?

  Őszintén sajnálom, hogy tanár létére ilyen szintre került göllner-gay za.
  Szerintem már azt sem tudja, hogy mikor melyik nevével van benn.
  Ideje lenne kezeltetnie magát.

 • Dakota! Az is lehet,hogy csak a stilusrol feledkezik meg, mint tuske.

 • Drama jo Uraim/Hölgyeim, Mit szolnanak egy szemelyes talalkozohoz? A nevemet egy korabbi hozzaszolasban megadtam, bar önöknek teljesen mindegy, akkor sem hinnek el, ha az utlevelemet tartanak a kezükben. Varom Önöket Sihanoukvillben, ahol, ha kedvük van, nemcsak vendegül latom Önöket (igen, mazohista vagyok), hanem vegigvehetjük szepen az összes teveszmejüket, kezdve azzal, amelyik miatt itt pingpongozunk. Addig is javaslom Önöknek a Killing Fields cimü filmet, amelynek remalmainkban akaar, “Magyarorszag 2024-ben” alcime is lehetne. Egyebkent remelem Önök jol szorakoznak, ennyire idiota ugyanis senki nem lehet, hogy azt a sok baromsagot amiket ide irogatnak, komolyan is gondoljak.

 • Göllner Ur, Geyza Ur, jönnek Önök is? Hely van eleg.

 • szóval, ha jól értettem, meghív minden téveszmést beleértve a fent név szerint felsoroltakat.
  ha…ha…ha…tényleg jól szórakozom!

 • Kedves Cvekedli. Igy vélekedik egyik tàbor a màsikrol,mint Ön is .Most van egy kormànyunk,amelyik a nemzeti hagyomànyokra épitve,a nemzet érdekeiért küzd.Ez pedig meglepö a globalizàcioban,amikor az erösebb felvàsàrolja a konkurens hazait,exportàlja hazàja termékeit,lehetetlenné teszi-gàtolja- ezzel a hazai munkahelyek teremtését.Minden gazdasàg a PIACOKÉRT és azok lehetséges bövitéséért küzd. Eddigi kormànyaink alatt a közép-kelet europai élvonalbeli pozicionkrol lecsusztunk az utolso helyre,amellett,hogy közben mi még jobban eladosodtunk.

 • Tisztelt Erös Ur, barcsak igaza lenne, barcsak. Nagyon el fog csodalkozni, amikor Magyarorszag Kina legvidamabb barakjakent lesz szamontartva. Szivesen es boldogan tevednek, higgye el.
  Javorszky fiam, magat nem hivtam. A csaladban leokeztak hogy a nenikeje nevet hasznalja?

 • Pedig, ha tudná milyen nagyon szórakoztató tudok lenni…

 • Cvekedli, ha szórakozni vágyunk (ugyanis a meghivást komolyan vettem) Jávorszky helyett olcsóbb, ha egy bohócot bérelünk ki. Azzal szerintem értelmesebben lehet majd csevegni.

 • Viszont most nem tudom, hova menjek “független” információkat olvasni, mert Jimbo direkt titkolja előlünk. (Szerintem csak azért, mert nincs is neki olyanja. Ha lenne, már régen dicsekedne vele.)

 • Cvekedli :
  MI egyek vagyunK
  ( Aszencségit neki ! )
  Csak annyit mondj meg : Legalább pénzünk az van ?

  Komolyra fordítva :
  Lehet hogy kihasználom szíves meghívásodat , örömmel vettem.
  Sajnos jelenleg nem tudok elszakadni Pesttől és a munkámtól.
  De ha komolyan gondoltad , egyszer ki fogom használni.

 • Libás Mihály

  de most komolyan, Thailandba megyunk?:)

 • Libás Mihály

  Cvekedli

  miszoszt csinalsz oly messze?

 • Ajaj, most olvastam, Cvekedli, hogy nálatok nem garantált a közbiztonság. De, gondolom, ha nálad leszünk, akkor te majd megvédsz minket. Mindenesetre az ajánlat kecsegtető.

 • Dénes, mond már el nekünk, hogy pontosan milyen nemzeti hagyományokról beszélsz, amit egy politikusnak követné kéne, szerinted?

 • Dr. Csikai Klára

  Elnézést, hogy így közbelépek, de segítségre lenne szükségem. Libás Mihály Úr e-mail címét el tudja-e küldeni részemre? [email protected] köszönettel

 • Kedves Klára Te még naív vagy nagyon.
  Nem célszerű hivatalos Emailt kiadni mert az itt leselkedő nácok megpróbálhatják el lehetetleníteni automatizált levelek ezereinek a küldésével.
  Ilyen célra vagy csinálni kell egy alkalmi emil fiókot , vagy el kell kérni emilben Christophertől a mél címet.

 • Kopacsi! Azt mondod, hogy nem irok ide NEKED fuggetlen informaciot. Igaz. De ezt mondhatod Szemenyeinek is,
  mert eddig tole is csak a sajat anyagat(amit o otolt-hatolt ki)kaptuk. Amire hivatkozik az reszunkre elerhetetlen(ezt o is tudja). De azert megsugom neked, hogy en otthonrol probalok, az ismeroseim, rokonaim altal ertesulni olyan dolgokrol, amik erdekelnek. Te ezt nem teheted, mert, sajat bevallasod szerint, az otthoni ismeroseid,rokonaidtol tavol tartod magad(harom hetig), mert azok zsidoznak es altalaban nem ertenek veled egyet.Vagyis nem komcsik.
  Na nyugodj meg, te sem vagy az.

 • Kedves JUDITH! Nemzeti hagyomànyok alatt a vallàsunkat- amit töletek vettünk,alakitottunk àt,a szent koronànkat,elsö kiràlyunkat az Ö intelmeit fiàhoz,nemzetéhez, kulturànkat-annak szabad gyakorlàsàt, terjesztését,külföldre szakadt magyarok szàmàra is-Csurkàtol-Nyirön àt Kertészekig.Szenvedéseinket,hibàinkat és büneinket-a környezö nemzetekkel szemben,de föleg az ellenetek elkövetetteket-,ezekböl a kötelezö és szükséges tanulsàgok levonàsàval egy kiszàmithato kultur és külpolitikàt alkotni.Az elsö Orbàn kormàny ota van HOLOKAUSZT EMLÉKNAP. Az EU önàllo àllamok szövetsége,ahol mindenki a sajàt érdekeit tartja legfontosabbnak,különben elveszti a belpolitikàt és elbukja a következö vàlasztàsokat,tehàt ott is harcolni kell a nagyobb tortaszeletért.Nem ez történt pl. a cukoriparunknàl ahol rövidtàvu privatizàcios érdekek miatt 12-böl csak 1 cukorgyàrunk üzemel.Védeni kell a termöföldeinket,vizeinket,erdöinket,iparunkat,mezögazdasàgunkat és fontosabb szolgàltatàsainkat-viz,villany,közlekedés és energia-.Ez nem àllamositàs hanem kényszer.Mert egy esetleges nyugati üzemeltetö-monopol helyzetben-lassan nyugati àrakat kérhet a szolgàltatàsaiért magyar fizetések mellett stb.

 • Jimbok, számos barátom és jó ismerősöm van Magyarországon, akik szivesen ismertetetnek engem a MO-i dolgokról. És nem kell ahhoz oda szaladgálnom, ugyanis már feltalálták nemcsak a postát, de még az internettet is, no meg az e-mailt. naponta jönnek-mennek a hirek, és nemcsak barátaimtól, rokonaimtól, hanem sok már értelmes embertől is. Arról már nem is beszélek, hogy angol nyelven elérhető számos ujság is, amiből lehet csemegéznem. Ide nem feltétlenűl a napi hirekért jár az ember. És valóban megjelennek itt irásaim, persze, nem kötelező elolvasni.

 • Dénes Erős, ha csak erről szólna a dolog, még én is támogatnám.

 • Ja, Jimbók, elfelejtettem még modani, hogy az én ismerőseim és rokonaim nem fröcskölnek, és nem zsidóznak, vagy kommunistáznak. Különben voltam tavaly és idén is Magyarországon, mint túrista, és nagyon élveztük, mert az ország tényleg szép. Sőt, még az emberek is kedvesek voltak. És azt a tényt, hogy én minek érzem magam, majd eldöntöm nélküled is. Tényleg nem vagyok kommunista, vagy akármilyen …ista. Legfeljebb szociális érzékenységgel áldott egyén.

 • Valós információk beszerzése céljára talán javasolhatom a Klubrádió online oldalait :
  http://www.klubradio.hu
  Most is roppant figyelemreméltó cikkek vannak az élő adás mellett.
  Pl. amikor Vadai MSZP-s képviselő interpellált a kialakuló Horthy-kultusz miatt a Parlamentben , egyszerűen leordította őt a Jobboldal , a Jobbik segítségével. Hogy ne juthasson szóhoz.

 • Kell ezen csodálkozni? A kormány dilettánsai egy pszichopata vezetésével taszítják mély nyomorba ezt az országot. Épeszű ember ilyenkor lelép egy normális országba.

 • Érdemes megpróbálni! Külföldön is dolgozni kell, de ott legalább látom az értelmét…

 • Pár hete azt hallottam hogy egyéni képviselői indítványra vagy mire valami törvény-féleségen dolgoznak miszerint hogyan lehetne megadóztatni a külföldön dolgozó hazánkfiait !! !! !

 • Dr. Csikai Klára

  OPEN LETTER !
  Nem törvény-féleségről van szó, hanem már megvalósult napi gyakorlatról, ezért minden külföldre távozó magyar figyelmét hívják fel az alábbiakra!
  Mielőtt a magyar külföldre távozik hosszadalmas időre, írásban jelentse be az adóhatóság részére (van erre nyomtatvány), sőt a társadalombiztosításhoz is külön, ellenkező esetben távollétében hozza a határozatokat a NAV, hogy fizesse a járulékokat (fiamnak is így küldték), majd ha nincs aki megfellebbezze, akkor jogerőre emelkedik,
  jön a végrehajtás (persze távollétében), s ha még volt az országban valamije, akkor azt viszi az adóhatóság.
  15 nap a határidő !!!!!!!!

 • de vajon nem konnyebb lenne azt a par ferget kitakaritani onnan, akik miatt menekulni kell?

  Szerző Libás Mihály | május 24, 2012, 10:22 de. Asher pontosan azt teszik!HAHAHAHAHA

 • Ja, Jimbók, elfelejtettem még modani, hogy az én ismerőseim és rokonaim nem fröcskölnek, és nem zsidóznak, vagy kommunistáznak. Különben voltam tavaly és idén is Magyarországon, mint túrista, és nagyon élveztük, mert az ország tényleg szép. Sőt, még az emberek is kedvesek voltak. És azt a tényt, hogy én minek érzem magam, majd eldöntöm nélküled is. Tényleg nem vagyok kommunista, vagy akármilyen …ista. Legfeljebb szociális érzékenységgel áldott egyén.

  Szerző kopacsi | május 29, 2012, 9:48 de. kopacsi!Nem szakadt rád a mennyezet?

 • Énrám? Már miért szakadna? Mi nem tetszett az általad idézetből?

 • Libás Mihály

  cupido

  ne idezgessel te felnotas hatarontuli, torodjel a magad dolgaval, hogy ki a fereg, azt en mondom meg, mint magar allampolgar, te meg turistakent leginkabb neugassal bele!

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.