Vissza a tartalomjegyzékhez

Márer György, New York
Gépek vagy urnák

Amint telnek a napok, úgy válnak egyre élesebbé és személyesebbé a jelöltek egymás ellen intézett támadásai. Az első tévévita alkalmával mutatott gyenge szereplése után Bush elnök egyenlő ellenféllé nőtte ki magát a második vita során. Azóta pedig mindkét vetélkedő megkísérelte, hogy olyan feltételeket szabjon, amelyek az ő javára billentik a mérleg serpenyőjét a harmadik összecsapás alkalmával. 

John Kerry hétfőn azzal vádolta ellenfelét, hogy leplezi a gazdag barátainak megsegítésére és a vásárlóközönség megkárosítására irányuló lépéseit. Bush pedig mindenáron a biztonság kérdését igyekezett előtérben tartani, és azzal gyanúsította demokrata ellenfelét, hogy felületesen kezeli a terrorizmus ügyét. Jóllehet a lapzártánk után, szerdán éjjel zajló harmadik vita belügyi és gazdasági kérdésekre összpontosul, a Bush-kampány továbbra is az elnök erős oldalát igyekszik kidomborítani - nevezetesen, hogy milyen határozott főparancsnoka a fegyveres erőknek, és Kerry mennyire félreérti a terror ellen folyó háborút. 
Miközben a két csatározó egymás hitelének lerontására szánja ideje jelentős részét, az amerikai közvélemény nem szeretné, ha megismétlődnének a 2000-ben lezajlott választások eseményei, különösen ami Floridát illeti. 
Talán sohasem látszott távolabbinak, hogy az idén olyan választás legyen, amelynek keretében a jogosult szavazópolgárok egytől egyig leadhatják voksaikat, és azokat pontosan meg is számlálják. A helyi illetékesek ugyanis egyre szélesebb körben döntenek az elektronikus szavazógépek alkalmazása mellett, amelyeknek megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető, mindamellett nem rögzítik papírra a voksokat. Egyes államminiszterek mondvacsinált formai okokból kiselejtezik az érvényes lajstromozólapokat, egyes politikai szervek pedig ahelyett, hogy támogatókat szereznének saját jelöltjüknek, arra összpontosítanak, hogy megkérdőjelezzék a másik oldal szavazóinak jogosultságát. 
Az egyszerű amerikai polgárok át is érzik a választás tisztaságának fontosságát, és az ellenőrzés feltétlen szükségét. A pártok országos és állami szervezetei - nem kevésbé a jelöltek - régi hagyományt követnek, amikor önkéntes megfigyelőket küldenek ki a szavazóhelyiségekbe a választás napján. Ezek a segéderők fontos szerepet játszhatnak a választások tisztán tartásában, feltéve, ha elkötelezik magukat arra, hogy segítenek a polgároknak a szavazásban, és nem hátráltatják azokat, akiket az ellenfél támogatóinak vélnek. Az idén első ízben egy pártonkívüli szavazásellenőrző program jött létre közérdekű csoportok szövetségének jóvoltából. Ennek keretében önkéntes ellenőrök szállnak ki Floridába és Ohióba azzal a céllal, hogy röpiratokat osszanak szét a választópolgárok között, amelyek tájékoztatják őket jogaikról, valamint megfigyeljék és jelentsék az urnáknál történő szabálytalanságokat. Az önkénteseket kiképezik, hogy azonnali segítséget tudjanak nyújtani a nehézségekbe ütköző választópolgároknak, és ügyvédek egész csapatával állnak majd kapcsolatban, akik szükség esetén készek bíróságra vinni a vitás ügyeket. Ezenkívül önkéntes jogászokat is toboroznak, akik országos ingyenes telefonhálózaton keresztül adnak majd jogi tanácsokat az esetleges problémák megoldásához. 
Ezek a programok remélhetőleg további segítséget jelentenek majd abban, hogy a választások során történő törvénysértések elkövetői bíróság elé kerüljenek. Az ország minden részéről érkeznek jelentések, melyek szerint egyes hivatalos helyeken mindent megtesznek, hogy megnehezítsék a választópolgárok számára a választói listára való felkerülést: fényképes igazolványokat kérnek anélkül, hogy az kötelező lenne, sőt hitelesítetlen szoftverekkel látják el az elektronikus szavazógépeket. Amennyiben az ellenőrök ezt első kézből tanúsítják, a jelentésük segítséget nyújthat ezeknek az eseteknek a leleplezésében és büntetőeljárások megindításában.