Vissza a tartalomjegyzékhez

Szlazsánszky Ferenc
Pénzt vagy életet?

Bár korábbi hírek szerint a rendőrség emberölés alapos gyanúja miatt indított eljárást a biztonsági őr ellen, aki hétfőn lelőtt egy bankrablót a gazdagréti OTP-fiókban, szerdán kiderült: mégsem gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatják ki a férfit. Az alábbiakban arra keressük a választ, jogszerű volt-e az őr mindeddig példátlanul szigorú fellépése, vagy hibázott, amikor egy vagyon elleni bűncselekményre egy élet kioltásával reagált. 


A rablás kezdete a bank biztonsági kamerájának felvételén Fotó: ORFK    

Tasnádi László, 
a biztonsági őrt alkalmazó Civil Biztonsági Szolgálat Rt. igazgatósági tagja 

- Zajlik a rendőrségi vizsgálat, amit eddig hallottunk, arra utal, hogy egy jogos védelmi helyzet állt elő, az őr teljesen jogosan, szabályszerűen használta a fegyverét, ahogyan a felkészítésen tanulta. 
- Utólag kiderült, a rablónál csak gázpisztoly volt.
- Ezek a fegyverek teljesen élethűek, másrészt egy gázpisztoly ugyanúgy elsül, mint egy éles fegyver, a hangja is ugyanolyan. Abszurdnak tartanám, hogy egy ilyen szituációban az őr megvárja a becsapódást, és ezáltal bizonyosodjon meg arról, vajon éles lőfegyverről van-e szó. Információm alapján több lövés dördült el az elkövető részéről, sajtóhírek szerint szabályos tűzpárbaj alakult ki. Az őrnek védenie kellett az OTP alkalmazottai és a bent tartózkodó ügyfelek életét is, álláspontunk szerint abszolút helyesen mérlegelt. 
- Gondolom, tartják a kapcsolatot az őrrel. Milyen állapotban van? 
- Normális, kiegyensúlyozott állapotban van, rendszeresen kommunikálunk vele. Cégünk egyébként az ő biztonsága érdekében is tett intézkedéseket. 

Kőszeg Ferenc, 
a Magyar Helsinki Bizottság elnöke 

- A fickó bankot rabolt, pisztolylyal. Mindenkinek joga van az önvédelemre, sőt kötelessége, hogy a másik életét megvédje. A rabló lőtt először, a biztonsági őrnek azért van pisztolya, hogy megvédje a bankot, megvédje magát és megvédje a bank ügyfeleit és alkalmazottait. Amerikában ez nem is kérdés. Ki van írva mindenütt, hogy fegyverhasználatra kerül sor, ha valaki magánterületre hatol be engedély nélkül.
- A vagyonvédelem nem ad jogosultságot emberélet kioltására.
- Igaza van, a vagyonvédelem nem ad jogosultságot, de ha valaki fegyvert használ, az már igen. A biztonsági őr megalapozottan tarthatott attól, hogy a plafon után legközelebb rá lő a rabló. A hírek szerint az őr első lövése nem volt halálos, bár a rabló összeesett, de jó erőben maradt, próbálta felvenni a pisztolyt. Ebben az ott tartózkodó ügyfél próbálta megakadályozni, el akarta rúgni a pisztolyt, de a rabló elkapta a lábát és lerántotta magához a földre. Tehát nem lehetett kizárni, hogy újra a rabló kezébe kerül a pisztoly. 


Kőszeg Ferenc Fotó: MTI

Kiss Attila 
ügyvéd, a móri bankrablással vádolt Hajdú László védője

- A jogos védelem lényeges kritériumai az arányosság és a szükségesség. Ha emberélet kioltására alkalmas fegyverrel támadnak valakit, akkor a joggyakorlat is azt mondja, hogy arányos és szükséges, ha fegyverrel történik a támadás elhárítása. Nagyon fontos, hogy milyen eszközzel történik a támadás, mennyire irányul az élet ellen, mennyire közvetlen. Ezeket a körülményeket a bíróság mérlegeli. 
Amikor veszélyes szituációba kerül az ember, nem mindig tudja mérlegelni, mennyire arányos az a hárítási mód, amit alkalmaz. Ha valakire a sötét utcán rátámadnak, és úgy látja, kés van a támadónál, és ezért ő is elővesz egy kést és megsérti, vagy netalán a védekezés következtében megöli a támadót, ilyen esetben a joggyakorlat igen szigorú, és azt állapítja meg, hogy nem arányos a támadással az elhárító magatartás. Valószínűleg elítélik azt, aki késsel védi magát, ha bebizonyosodik, hogy a támadónak nem volt olyan eszköz a birtokában, amivel életet lehet kioltani.
- Milyen arányban ítélik el a megtámadott felet aránytalan védekezés miatt? 
- Arányt nem tudok, de az elhárító fél szempontjából szigorú a bírói gyakorlat. 
- Mit mond a jog, ha a támadás az otthonában ér valakit? 
- Nem tesz különbséget, hogy az utcán vagy az otthonában történik a támadás, ugyanazokat a körülményeket veszi figyelembe a bíróság. 

Pelle Andrea 
ügyvéd, a Társaság a Szabadságjogokért ügyvivője 

- A bank mint helyszín, elsősorban a vagyonvédelem lehetőségét veti fel. Annyit lehet tudni, a bankrabló elővette a fegyverét és a levegőbe lőtt. Ennyiből nem lehet megítélni, hogy jogos volt-e az őr magatartása. Ilyen esetekben eljárást kell indítani, az ügy körülményei, a lefolytatott bizonyítás függvényében fognak vádat emelni, vagy az eljárást megszüntetni. De általánosságban nem lehet kijelenteni, hogy az őr helyesen cselekszik, amikor lelövi a rablót. 
- Mi jelentett volna a konkrét esetben jogos védelmi helyzetet? 
- Ha ráfogja az őrre vagy egy ügyfélre a fegyvert. Amikor nem hárítható el másképp az élet ellen irányuló támadás. De jelenleg nem lehet tudni, hogy ráfogta-e bárkire a pisztolyt.
- Induljunk ki abból, hogy nem fogta rá senkire a pisztolyt, csak bement, elkiáltotta magát, hogy „bankrablás”, belelőtt a plafonba, mire a biztonsági őr lelőtte. Ha így történt, mi a véleménye?
- Ha tényleg így volt, megítélésem szerint nem beszélhetünk jogos védelmi helyzetről.
- Mit kellett volna tenni? Kérdezzék meg, mit parancsol?
- Tudomásom szerint az ezzel kapcsolatos szakmai szabályok is azt írják, hogy engedelmeskedni kell. Ebben az esetben meg lehet nyomni a riasztót, ami lehetővé teszi a rendőrség értesítését, de nincs ezek között a szabályok között olyan, hogy ha valaki a levegőbe lő, azt le kell, vagy le lehet lőni. 
- Egyet ért ezzel a szabályozással? 
- Igen. 
- Ha az ön lakásában történne hasonló eset, meg se próbálna védekezni?
- Nehéz előre eldönteni, ez mindenkinek a vérmérsékletétől függ. Másrészt nincs fegyverem, és nem is áll szándékomban tartani. Elképzelhető, hogy védekeznék.
Hadd mondjak egy példát a praxisomból. Volt olyan ügyem, amikor egy kis üzletbe ment be egy fiatalember játékpisztollyal. Elképesztő lett volna, ha lelövik a játékpisztolyos rablót. Fel kell tudni mérni, hogy az üzletben vagy a bankban tartózkodó alkalmazottak vagy ügyfelek élete, testi épsége valóban veszélyben van-e.


Pelle Andrea Fotó: MTI

D. Mariann 
bolti eladó 

- Két évvel ezelőtt fényes nappal kirabolták az üzletet, ahol dolgoztam. Egyedül voltam, amikor egy bukósisakos férfi berontott, rám szegezett egy pisztolyt, és a bevételt követelte. Beugrottam a pult mögé, de nem ellenkeztem. A rabló fogta a pénzt és a telefonomat, majd felpattant a motorjára és eltűnt. 
- Mély nyomot hagyott önben az eset?
- Akkor kisebb sokkot kaptam. Amikor ott állt a pisztollyal, néhány másodperc alatt lepörgött előttem az életem. Megpróbáltam gondolatban mindent elrendezni, mert nem voltam biztos benne, hogy mi következik. Aztán bőgtem egy fél óráig, közben értesítettem a rendőröket. Mire kiértek, megnyugodtam, hamar túltettem magamat az egészen. De eljöttem a boltból, és nem dolgoztam többet eladóként. 
- A lelőtt bankrablóval kapcsolatban mit gondol?
- Hogy a biztonsági őrnek nagyon is igaza volt, mert nem tudhatta, megismétlődik-e a móri eset. És nemcsak a vagyont védte, hanem az emberek életét is.
- De nem tudható biztosan, hogy a rabló meg akarta-e támadni az embereket.
- Hát igen, az tényleg csak akkor derül ki, ha már támadja őket. De akkor már régen rossz.

Gyenes Levente, 
a Nemzetközi Testőrszövetség ügyvezető igazgatója

- Az őr ebben a konkrét esetben jól oldotta meg a feladatot, hiszen megvédte a bankot, a személyzetet és az ügyfeleket. 
Általában viszont nem szerencsés, ha az őr mesterlövész módjára pisztolypárbajt vív a bankrablóval. Körültekintően kell eljárnia, mert lehetséges, hogy a bankrablónak van a helyszínen segítője, aki egy ilyen esetben, amikor a biztonsági őr fegyvert ránt, előkap egy géppisztolyt és agyonlő mindenkit, mint Móron.
- Mit ért körültekintő eljárás alatt?
- A legtöbb esetben sokkal jobban teszi az őr, ha egyfajta moderátorként próbálja a kedélyeket csillapítani, és fegyver nélkül elérni, hogy a rabló elmenjen, akár úgy is, hogy pénzt tudott szerezni. Ezek után az őr pontos személyleírást adhat a rendőrségnek, elmondhatja, merre menekült a rabló, gyalog, vagy járművel távozott, látott-e segítőket körülötte. A bűnüldözést viszont hagyja a rendőrségre, mert az a rendőrség feladata. Egy biztonsági őrt nem lehet arra kiképezni, hogy terroristaelhárítás szinten fékezzen meg vagy semlegesítsen fegyveres bűnözőket. 
- Mindezek fényében miért mondta, hogy a hétfői bankrablás biztonsági őre megfelelően járt el? 
- Mert ebben az esetben nem volt külső segítsége a bankrablónak, a bankfiókban egyetlen ügyfél tartózkodott. De nagyon veszélyesnek tartanám, ha az őr mostani fellépése általánossá válna, mert az azzal járhat, hogy a legközelebbi bankrablás úgy indul, hogy a bankrabló szó nélkül odalép az őrhöz, oldalba lövi, és utána kezdi a rablást. Ugyanis abból indul ki, hogy az őrök arra vannak kiképezve, hogy lőjenek, és ezt el akarja kerülni. 
És még egy szempont: ha a kialakult tűzpárbaj során netán megsebesült volna egy alkalmazott vagy egy ügyfél, ma senki nem az őr érdemeit méltatná, hanem meghurcolnák az egész szakmát. 

Finszter Géza 
kriminológus

- A büntetőjog megengedi a megtámadottnak, hogy a szükséges és arányos védelem körében akár bűncselekménnyel is elhárítsa az ellene indított támadást. És nem csak az élet vagy a testi épség elleni támadásnál merül fel a jogos védelem, hanem a tulajdon elleni támadásnál is, különösen, ha az erőszakos módon történik. És van a törvényben egy harmadik elem: a közérdek. Az pedig közérdek, hogy a bankfiókok biztonságosak legyenek. 
- Az arányosság megítélése eléggé szubjektív. 
- Nemcsak a támadás célja dönti el, mi az arányos védelem, hanem a támadás módja is. Ha egy betörő fejszével beverve az ajtót behatol a lakásba, megáll a jogos védelem akár fegyverrel is, függetlenül attól, hogy a betörő célja csak az anyagi javak megszerzése volt. 
- Vegyünk egy példát. Valakit megtámadnak az utcán, elkezdik hátulról fojtogatni, de a támadónál nincs fegyver. Milyen módon védekezhet törvényesen a sértett? 
- A váratlan és hátulról jövő támadás olyan mértékben hozza hátrányos helyzetbe a megtámadottat, hogy ez jelentősen megnöveli a védekező magatartás szükségességi szintjét. Minden további nélkül el tudom képzelni, hogy a megtámadott igyekszik elővenni az önvédelmi fegyverét. És ez teljes mértékben arányos védekezés, függetlenül attól, hogy a támadó puszta kézzel támadott. De visszatérve a bankrablásra, ahhoz, hogy valaki megtámadjon egy pénzintézetet, nagyon nagyfokú elszántság kell. És ez emeli a védekező magatartás szükségességének szintjét.
- Ezzel együtt sajnálkozó véleményeket is hallottam a fiatalember halálával kapcsolatban. 
- A Legfelső Bíróságnak van egy nagyon bölcs iránymutatása: ilyen esetekben nem a kívülálló szemlélő és főleg nem a támadó helyzetéből kell megítélni az eseményt, hanem a megtámadott szemszögéből. Egy ilyen támadásnak mindig van kockázata. Ezt a kockázatot egyesek most rá akarják terhelni a biztonsági őrre, holott a Legfelsőbb Bíróság világosan kimondta, hogy amikor valaki támadásra szánja el magát, akkor annak a kockázatait is ő viseli.