Vissza a tartalomjegyzékhez


Dzsingisz kán írástudó volt?

Egy kínai történész szerint bizonyítékok vannak arra, hogy az egykori roppant mongol birodalom feje, Dzsingisz kán nemcsak, hogy ismerte a betűket, de maga is igen különleges, jó stílusban írt, és nem okozott nehézséget számára az olvasás sem. A történészek mindeddig bizonyosak voltak abban, hogy a nagy uralkodó írástudatlan volt, hiszen a mongol írásbeliség első nyomai a 13. század elejéről datálódnak, abból az időből, amikor Dzsingisz kán már a negyvenes éveit taposta. Ebben az életkorban - tételezték fel a kutatók - az uralkodónak a kiterjedt birodalom irányítása mellett valószínűleg már nemigen jutott ideje arra, hogy írni-olvasni megtanuljon. 

Az Új Kína hírügynökség jelentése szerint Tengusz Bajarijn, a belső-mongóliai egyetem professzora nemrégiben egy kínai taoista filozófusnak küldött könyvben rábukkant Dzsingisz kán 1219-ből származó, saját kezűleg írt rendeletére. A mongol nyelven, különleges stílusban íródott utasítást minden bizonnyal Dzsingisz kán személyesen fogalmazta - vélekedik a professzor. Előkerült egy nem sokkal később, ugyancsak a kán által fogalmazott, és ugyanahhoz a tudós szerzeteshez írott üzenet is, amely így szól: „Utasítottam minisztereimet, hogy a prédikációkból állítsanak össze kézikönyvet, és azokat saját magam olvasom  majd fel”. Ez a mondat - idézi a kínai hírügynökség Bajarijn professzort - egyértelműen utal arra, hogy a nagy mongol vezér el tudta olvasni a beszédeket. Dzsingisz kán a kutatók szerint valamikor 1167 táján látta meg a napvilágot, majd a belső-mongóliai pusztákon élő törzseket egyesítve mindaddig ismeretlen harcmodorú, rettegett lovas hadsereget hozott létre, amely végigpusztította Kína egy részét Közép-Ázsiát, és rövid életű birodalmat hozott létre, amely egészen Magyarországig és Lengyelországig elnyúlt Nyugat felé. (MTI)