Vissza a tartalomjegyzékhez


Új spanyol–magyar kisszótár

Új, a mai nyelvállapotot tükröző szókészletet és példaanyagot tartalmazó Spanyol-magyar kisszótár készült el az Akadémiai Kiadó szótárszerkesztőségében.

A szótár szerkesztői - Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó - az ELTE Bölcsészettudományi Karának tanárai, a szakmában elismert személyek, a szótárírásban tapasztalt szerkesztők. A teljesen új szótárban összesen 22 ezer címszó, valamint gazdag példaanyag szerepel, s így a szótárt nemcsak a kezdő nyelvtanulók forgathatják haszonnal, hanem azok is, akik túljutottak a nyelvtanulás első lépcsőfokain. A szótár megadja a mondatalkotást segítő nyelvtani információkat és a rendhagyó alakokat is. A Függelékben igeragozási táblázatokat találunk. A szótár használatát a kiadó szótáraira jellemző szép tipográfia is könnyíti. A szótár párja, a Magyar-spanyol kisszótár, mely mintegy 31 ezer címszót tartalmaz, két éve jelent meg az Akadémia Kiadónál. (M. M.)