Vissza a tartalomjegyzékhez

Márer György, New York
Távol Európától

Amerikában élő magyarok - közéleti emberek, újságírók, tudósok - véleménye Magyarország belépéséről az Európai Unióba.

Bikkál Gyula, a New York-i Hungarian Magazine Extra Televízió szerkesztője: Milyen érzéssel nézek hazánk EU-s tagsága felé? Nehéz erre egyszerűen válaszolnom! Ezer évet meghaladó európai történelemmel rendelkező ország a miénk, amelynek első királya, Szent István már a millennium előtt létrehozta a Kárpát-medencében az akkori idők egyik legszervezettebb keresztény államát! Templomokat, védővárakat építtetett, pénzt veretett. Az akkori Magyarhon a sok kis városállam mellett Európa egyik jelentős országa volt, mind politikailag, mind gazdaságilag, amely évszázadokon át ellátta Európa védelmét a tatárokkal, később a törökökkel szemben. A tatárok felégették hazánkat és ezreket hurcoltak el, a törökök hasonlóan. Az ország elvesztette emberi létét. Nyugat-Európa megerősödött, államai népessé és gyarmatosító hatalmakká váltak. Magyarország soha nem gyarmatosított! Mi csak védtük magunkat és másokat. Hunyadi Mátyás idején három tenger mosta az ország határait! Azóta csúnyán szétdarabolták hazánkat, területének kétharmadát elszakították, vezetőinkből csúfot űztek. Mivé lett ez a szerencsétlen ország az elmúlt évszázadban? A Nyugat egyre erősödött, mi pedig a keleti elnyomás eredményeként még szegényebbekké sorvadtunk. Valóban nagyszerű dolog, hogy a megmaradt kis ország megpályázhatta a „belépést” az európai egyesülésbe. Végül, hosszú évek várakozása után, bár igen kedvezőtlen körülmények között, megadatott a csatlakozás lehetősége. Mindig európaiak voltunk, és csak az orosz megszállás eredményeként tolódtunk keletre! Jó választás volt, hogy visszatértünk Európába! A baj csupán az, hogy a leggyengébb gazdasági körülmények között, politikailag a legsilányabb talajon állva lettünk EU-tagok! Csak ez tesz május elsején nagyon, de nagyon szomorúvá!
Horváth György műfordító: Magyarország csatlakozása az EU-hoz nem ment simán és vita nélkül. Orbán Viktor, aki miniszterelnöksége idején aggodalommal tekintett a lépés következményei felé, egy ízben kijelentette: „Van élet az EU-n kívül!” Most viszont a négy parlamenti párt támogatja Magyarország belépését, jóllehet az aggodalmak továbbra is fennállnak. Az MSZP-t gyakran érik bírálatok, mert nem folytatott hathatós tárgyalásokat a belépés különböző feltételeit illetően, kezdve az EU-tól kapott támogatási alapoktól az összehasonlíthatatlanul alacsony fizetésekig az Európai Parlament magyar képviselői számára. Jelek szerint a Medgyessy-kormány alábecsüli a mezőgazdaság helyrehozatalának fontosságát. A különböző termékek árának jelentős emelkedése olyan helyzetet teremt, amelyben a magyar polgárok megélhetési költségei növekednek; ehhez járulnak még az adóemelések és a kormány által bevezetett takarékossági intézkedések. Egyesek szerint harminc évet vehet igénybe, mire Magyarország felzárkózhat a jelenlegi EU-országok életszínvonalához. Ugyancsak lassú volt a nemzeti törvények jogharmonizálása az EU-sokhoz, amelyeknek be nem tartása kockára teheti az EU-támogatások kifizetését a magyar gazdaság bizonyos szektorai számára, különös tekintettel a mezőgazdaságra. A belépés mindezek ellenére elkerülhetetlen és fontos hazánk jövője szempontjából.
Lovas György, a Magyar Szabadságharcos Szövetség New York-i Szervezetének elnöke: Még mindig nem eléggé tiszta a kép. Milyen egyesülés is igazán az EU: gazdasági, politikai, katonai avagy mind a három? Miért esik más elbírálás alá az első hét állam, a második nyolc és a harmadik tíz? Fontos kérdés az is, hogy mi lesz a NATO szerepe Európában a bővülés után. Az is furcsa, hogy egy Európai Parlamenten belül más-más fizetést kapnak a különböző tagállamok képviselői. Ezek azonban részletkérdések, és hosszú távon bizonyára kiegyenlítődnek. Magyarország helyzete a belépés után nem lesz semmivel jobb, sőt esetleg rosszabbá válik, de itt most hazánk jövője forog kockán, és a kimaradás még silányabb viszonyokat teremtene. Mindent összevetve, derűlátóan nézek a csatlakozás, főleg a jövő elé. Egy bizonyos: megvalósulni látszik, amiért harcoltunk 1956-ban.
Dr. Lakatos István, a New York-i Városi Egyetem nyugalmazott geológiaprofesszora: Történelmi jelentőségű eseménynek tartom Magyarország belépését az Európai Unióba. Ezzel évek óta ápolt reményem válik valóra. A csatlakozás után a beilleszkedés nehézségeit kell megoldania az országnak, ami - gondolom - négy-öt évet vehet igénybe. Az elkövetkező néhány évtizedre nézve azonban optimista vagyok: Magyarországon az élet minősége elérheti, sőt túlszárnyalhatja a nyugati színvonalat. Nagy reményeim vannak arra is, hogy amint a szomszéd államok belépést nyernek az EU-ba, ez a tény segíti majd a magyar kisebbségek helyzetét a Kárpát-medencében. Az egyik aggodalom, amit többen kifejeztek Magyarországon, hogy az unión belüli néptengerben idővel elveszítjük magyarságunkat. Ettől egyáltalán nem félek. Népünk Szent István királyunk óta óriási történelmi viharok ellenére is megtartotta nyelvét, kultúráját, hagyományait. Minden bizalmunk meglehet, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. Gratulálok szülőhazám népének az Európai Unióhoz való csatlakozásért. Sok sikert kívánok Magyarországnak!