Vissza a tartalomjegyzékhez

Kalmár Erika
Uniós támogatás a felnőttképzésre

Pályázatokról szóló sorozatunkban ezen a héten bemutatjuk az oktatás egy speciális, sokak számára talán az egyetlen elérhető képzési mód uniós támogatását. A művelődési házakban, illetve ehhez hasonló intézményekben folyó felnőttképzés létrehozásáról és meglévők fejlesztéséről szól a Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat.


Uniós források a vidék művelődéséért Fotó:MTI

A pályázatkiírók célja a helyi intézmények támogatása annak érdekében, hogy a regionális képzőközpontokkal vagy más felnőttképzési intézményekkel együttműködve mind szélesebb körben elérhetővé váljanak a felnőttek tanulását segítő szolgáltatások, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre és a kistelepülésekre. Cél továbbá a közművelődési intézmények és szervezetek környezetében a tanuláshoz kötődő attitűd megváltoztatása, tanulóközösségek létrehozása, közvetve a felnőttkori tanulással szembeni negatív előítéletek bontása, valamint hogy minél szélesebb körben mind gazdagabb feltételeket biztosítsanak a felnőttek tanulását segítő szolgáltatások kínálatához. 
Támogatás igényelhető felnőttképzési konzultációs helyek kialakítására, a humán feltételek megteremtésére; e-learning támogató munkatársak ki- és továbbképzésére, konzulens, mentor, tanácsadó, instruktor felkészítésére; valamint tanulási szükségletek felmérésére. Ezenkívül egy már létező tananyagnak a sajátos helyi igényekhez való adaptálására; olyan kísérleti képzések beindítására, tervezésére, fejlesztésére, amelyek a tanuló felnőtteknek a képzésbe való bekapcsolódását és foglalkoztathatóságát segítik elő. Az ezeket támogató informatikai hozzáférés bővítésére, területi képzési programokhoz való csatlakozásra, hálózatfejlesztési tevékenységekre (fórumok, konferenciák tartására) szintén juthat ebből a forrásból, mely a nyertes projekteket 100 százalékban finanszírozza 6 millió és 50 millió forint között. 
Minden közművelődési szolgáltatást ellátó (nonprofit) intézmény pályázhat, így művelődési központ, szabadidőközpont, közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, kulturális és sportlétesítmény, amely megkötött együttműködési megállapodással rendelkezik valamely felnőttképzési intézménnyel, vagy maga folytat felnőttképzést.
A pályázatok beadási határideje 2004. június 14. A további részletek megtalálhatók a honlapon.