Vissza a tartalomjegyzékhez

Kalmár Erika
SAPARD-pályázatok

Gazdademonstrációk idején folytatjuk a kizárólag a vidék számára elérhető uniós pályázati pénzek feltételrendszerének ismertetését. Magyarország az idén összesen 740 millió euró támogatást kaphat, ebből 138 millió euró (kb. 37 milliárd forint) jut a mezőgazdaságnak ilyen forrásból. 

A SAPARD előcsatlakozási alapból pedig mintegy 32 milliárd forint vidékfejlesztési forrás hívható le, amire még április 30-ig pályázhatnak az érdeklődők. 
A mezőgazdaságot és vidékfejlesztést támogató öt pályázat közül az egyik a mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatására lett kiírva a sertés-, a baromfi- és a szarvasmarha-ágazathoz kapcsolódóan. A gazdaságok eszközellátottságának növelése mellett cél például az Európai Unió higiéniai és állatjóléti előírásainak való megfelelés elérése. Támogatás kapható állattartási létesítmények korszerűsítésére és újak építésére, amennyiben megyei szinten állatférőhely-bővítéssel nem jár, valamint az ágazatokhoz kapcsolódó magtárak, silók stb. korszerűsítésére vagy újak létesítésére. A támogatható beruházás maximális bekerülési költsége 250 millió Ft lehet, melynek 40 százalékát, de legfeljebb 50 millió Ft-ot nyújtanak át a nyertes mezőgazdasági vállalkozásoknak. Saját forrásból biztosítani kell minimálisan a beruházás negyedét. Feltétel, hogy a pályázó árbevételének legalább a fele az igénybevételre feljogosító tevékenységéből és más mezőgazdasági termelésből származzon. Támogatásra csak az a pályázó jogosult, akinek eredménye egy fő teljes munkaidős létszámra vetítve tavaly legalább 300 ezer forint volt. A falufejlesztéssel és felújítással foglalkozó pályázat az épített és természeti környezeti elemek rehabilitációját tűzi ki célul olyan települések számára, melyek összlakossága tízezer fő alatt van. Lehetővé válik utcák és közterületek felújítása, parkosítása, virágládák kihelyezése, egységes falukép kialakítása, kapualjak, árkok, vízelvezető rendszerek felújítása, építészeti értékeinek külső és belső helyrehozatala, fasorok, vízfolyások, tavak revitalizálása. Valamint a gyalogos- és kerékpárforgalmat biztonságossá tevő útszakaszok építését segíti. A támogatás elérheti a költségek 75 százalékát, de legfeljebb 50 millió forint lehet.
Pályázatonként 15 millió forint (50 százaléknyi) támogatást nyerhetnek azok a vidéken gazdálkodók, akik a mezőgazdasági tevékenységet kiegészítő más tevékenység kialakítására törekednek (pl. kézműipar, falusi turizmus) illetve a szolgáltatások és a termékkínálat bővítését célozzák meg. Támogatást kaphat továbbá a helyi (tájspecifikus) termékek kifejlesztése, az élelmiszer-feldolgozás technológiáinak és minőségének javítása kis volumen esetén. Nem támogathatók a kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő beruházások. A saját tőkének legalább a beruházás összes bekerülési költségének 25 százalékát fedeznie kell. A saját forrás hitellel is biztosítható, amennyiben a hitelhez nem kapcsolódik kamattámogatás. A beruházásnak olyan település(ek)en kell létrejönnie, ahol a népsűrűség 120 fő/km2 vagy az alatt van, vagy az összlakosság a település közigazgatási területén tízezer fő alatti.
Az EU-s pályázati lehetőségek közül a SAPARD-program pályázati kiírásainak vizsgálatát folytatjuk (részletek a honlapról letölthetőek).