Vissza a tartalomjegyzékhez

Kalmár Erika
Gazdátlan milliárdok

Magyarországnak 2004-ben összesen 559 millió eurónyi befizetést kell teljesítenie az Európai Unió költségvetésébe, míg 740 millió euró támogatást kaphat, ebből 260 millió euró az előcsatlakozási támogatás. Érdemes figyelni a SAPARD-pályázatokat, hiszen az 52 milliárd forintnyi előcsatlakozási alapból még mintegy 32 milliárd forint vidékfejlesztési forrás hívható le. A határidő elég szoros, április 30-ig küldhetik be pályázataikat önkormányzatok, egyházi intézmények és vállalkozások. Például mezőgazdasági gépbeszerzésekkel, élelmiszerfeldolgozó-ipari infrastruktúra-fejlesztéssel, mezőgazdasági utak építésével, öntözéssel, falusiturizmus-fejlesztéssel, egyházi intézmények felújításával, települések arculatának megőrzésével kapcsolatban adhatók be pályamunkák, melyeket augusztus 31-ig bírálnak el.

Az EU-s pályázati lehetőségek közül a héten az Előcsatlakozási Alapok elnevezésű SAPARD-program pályázati kiírásait vizsgáljuk. Elsőként részletesen megvizsgáljuk a feltételeit a vidéki vállalkozások működését segítő, valamint az ott élők élet- és munkakörülményeit javító, megfelelő infrastrukturális háttér kiépítését támogató pályázatnak. 
A beruházásnak olyan település(ek)en kell megvalósulni, ahol az összlakosság 10 ezer fő alatt van. A beruházás összköltségének 75 százalékáig, maximum 60 millió forintos támogatás igényelhető mezőgazdasági úthálózat fejlesztésére; a vállalkozások célját szolgáló energiaellátás fejlesztésére; helyi szennyvízkezelés kiépítésére, alternatív szennyvízkezelési eljárások alkalmazásával (a 2000 főnél kevesebb lakosú településeken). Szintén 75 százalékos, de maximum 6 millió forintos támogatásban részesíthető informatikai csomópontok kialakítása a falusi és ritkán lakott térségekben: teleházak, teleposta-hálózatok létrehozása, szaktanácsadási rendszer kiépítése. Helyi piacok és felvásárlóhelyek kialakítására csak 50 százalékos támogatást és maximum 6 millió forintot adnak. A fenti célokat szintén csak 50 százalékos támogatásban részesítik, amennyiben a pályázó nem az állami szektorból jön. Fontos szempont, hogy a fejlesztés milyen ingatlanon történik, mivel szabálytalanság esetén a támogatást nyújtó hivatal jelzálogjog érvényesítésével tervezi a már nyújtott támogatást visszavenni. Ezért nem adható támogatás a jelzálogjoggal vagy egyéb módon megterhelt ingatlanon tervezett fejlesztéshez (ha az igényelt támogatás kétszerese és a jelzálog együttes összege meghaladja az ingatlan forgalmi értékének és a tervezett beruházási költségnek az együttes összegét), vagy ha a fejlesztés helyének megvalósulásául szolgáló ingatlan nem per- és igénymentes. A támogatás nem igényelhető telkek vagy meglévő épületek, illetve használt vagy felújított eszközök vásárlására, továbbá karbantartási és bérleti költségekre, garanciadíjakra, bank- és más hasonló kiadásokra. A beruházás előkészítése az összes költségnek legfeljebb 12 százaléka lehet. 
Pályázhatnak magyar gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és társulásaik, társadalmi szervezetek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelők.
A pályázatok további részletei a SAPARD Hivatalnál, illetve a weboldalon beszerezhetők.