Vissza a tartalomjegyzékhez

Kalmár Erika
Uniós pályázati percek

Az ígért határidőt ezennel betartva, január 31-től elektronikusan letölthetőek a Nemzeti Fejlesztési Terv első pályázati útmutatói és a formanyomtatványai, melyek a pályázati felhívással együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Így már semmi akadálya nincs a pályázati anyagok összeállításának, feltéve hogy találtunk a saját terveinkkel összecsengő kiírást. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani három hete kezdett sorozatunkkal, melyben hetenként két pályázati lehetőséget ismertetünk az olvasókkal.

Elsőként foglalkozunk a kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsmentrendszerek és -technikák támogatására kiírt pályázattal. Az Európai Unió szabványainak való megfelelés érdekében cél a minőségtudatos vállalatirányítás megvalósítása, minőségi menedzsment kialakítása, a minőségi és környezetközpontú szemlélet erősítése, valamint a vállalkozások versenyképességének javítása. Ennek érdekében a pályázat támogatja a minőség-, környezetirányítási, HACCP, az autóipari beszállítói követelménynek, továbbá a NATO beszállítói követelménynek, és a speciális orvostechnikai többletkövetelményeknek megfelelő irányítási rendszerek, illetve az információvédelmi irányítási rendszerek bevezetését és tanúsíttatását. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 956 millió forint. A támogatott pályázatok várható száma 1200-1400.
Pályázhatnak gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, akiknél az összes foglalkoztatottak létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevételük legfeljebb 40 millió euró (10 489 millió forint), vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 27 millió euró. Az elnyerhető támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 50 százaléka. A pályázat keretében a támogatott fejlesztésen felül a pályázatkészítés számlával igazolt költségeire 50 ezer forint támogatásban részesülnek a nyertes pályázók. 
A projektet legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 2 hónapon belül meg kell kezdeni, és a fejlesztésnek a megkezdéstől számított két éven belül meg kell valósulnia. Cél a vevők számának növekedése, ennek hatására létrejött új munkahelyek, valamint a megőrzött munkahelyek számának növekedése.
A másodsorban kiemelt pályázat a kis- és középvállalkozások (kkv) közötti együttműködés szervezésének támogatására szolgál. A kkv-k nagyvállalatokhoz viszonyított versenyhátrányának mérséklése céljából, a kkv-k közötti összefogásban rejlő előnyök kihasználása érdekében a konstrukció célul tűzi ki a területileg koncentrált, szakmailag szerveződött vállalati együttműködések kialakítását. Az együttműködő vállalkozások által megvalósítandó projektek kidolgozását, nyomon követését támogatják ezen a pályázaton keresztül. Hálózatnak az az együttműködési forma minősül, melynek tagjai (legalább 3 mikro-kkv, egymástól független tulajdonosi körrel) vállalják, hogy minimum egy tevékenységet közösen végeznek, és erről írásbeli megállapodással rendelkeznek. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 239 millió forint. A támogatandó tevékenységektől függően eltérő a támogatás mértéke: hálózat kialakítására maximum 4 millió forint nyerhető el (3-5 tag esetén maximum 2 millió forint), vállalkozások által megvalósítandó projekt kidolgozására, nyomon követésére maximum 1 millió forint nyerhető el (40-60 millió forint közötti beruházás esetén: 500 ezer forint), de mind a két fajta tevékenységhez igényelhető támogatás. Elszámolható költségként a tanácsadói díj, utazási költségek, a projekt kapcsán felmerült anyagi és személyi jellegű ráfordítások, a pályázatkészítés költségei.
Pályázhatnak a magyar alapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, akiknél a foglalkoztatottak száma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevételük legfeljebb 40 millió euró, vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 27 millió euró. A pályázat keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb 50 százalék, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek esetében 80 százalék. A leendő hálózat tagja nem lehet szervezőként ezen pályázat kedvezményezettje. A szervezőnek a hálózat kialakítása után annak működését minimum 2 évig tanácsokkal kell segítenie. 
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázatok benyújtása 2004. február 16-tól szeptember 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos. A pályázati adatlap/formanyomtatvány és az útmutató január 31-től a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internet honlapjáról () letölthető.