Vissza a tartalomjegyzékhez

Kalmár Erika
Uniós pályázatláz

A frissen kiírt uniós pályázatok iránti hatalmas érdeklődés miatt a napokban lefagyott a gazdasági tárca honlapja, mégis érdemes próbálkozni, hiszen jelentős összegű támogatást lehet elnyerni. A múlt héten ismertettünk két pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Terv első pályázatai közül. Ezt a szemezgetést folytatjuk most a bőséges kínálatból, azzal a reménnyel, hogy minél több olvasónk gyakorlati hasznát is veheti a nem túl távoli jövőben ezen EU-s forráskiegészítéseknek.

Közel 900 millió forintos keret áll rendelkezésre a beszállítói integrátorok számának növelése és megerősítése érdekében. A pályázatkiíró célja annak a jellemzően középvállalati körnek a megerősítése, amelynek termékei közvetlenül beépülnek a végterméket előállító nagyvállalat termékébe. A pénzalapból támogatást nyújtanak fejlesztésekhez, melyek révén javul a termékek minősége, versenyképessége, gazdaságossága, továbbá az informatikai háttér fejlesztéséhez a beszállítások ütemességének biztosítására, hogy ezáltal a pályázók tartós beszállítóvá válhassanak. Az elnyerhető támogatás maximális mértéke 50 millió forint, a projekt elszámolható költségének maximum az 50 százaléka. A projekt elszámolható költsége meg kell hogy haladja a 60 millió forintot.
Továbbá maximum 25 millió forinttal támogatják beszállítói csoportosulások létrehozását (legalább tizenöt igazolt taggal vagy azok szándéknyilatkozatával rendelkezni szükséges), a nagyvállalatokhoz kapcsolódó integrált termelési rendszerek kialakítását (a kutató-fejlesztő szervezeti egységek, dinamikusan fejlődő beszállítók és helyi gazdaságfejlesztési intézmények bevonásával). 
Pályázhatnak gazdasági társaságok, szövetkezetek, beszállítói csoportosulást működtető vagy ilyennek szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, egyesületek, jogi személyiséggel rendelkező egyetemi és vállalati kutatóhelyek.
A beruházásnak a megkezdésétől számított két éven belül pénzügyileg is meg kell valósulnia. A pályázónak legalább a projekt visszaigényelhető áfa nélküli elszámolható költségének 25 százalékát kitevő, igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Fontos kiválasztási szempontok a pályázatok elbírálásakor az alkalmazott többletlétszám, a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásának elősegítése, a bevont saját forrás nagysága és a környezetvédelmi szempontok érvényesítése.
Szintén pályázható az ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztésére kiírt 714,3 millió forintos keret. A vissza nem térítendő támogatással elérendő cél a vállalkozások versenyképességének javítása, az ipar szerkezeti átalakulásának segítése a vállalatközi együttműködés javításával, ennek eszközeként komplex, minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő telephelyek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztések a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítása céljából. A projekt elszámolható költségének meg kell haladnia a 200 millió forintot, az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 100 millió forint, összes költségének maximum az 50 százaléka.
Továbbá támogatandó cél ipari parkokban, illetve azok vonzáskörzetében lévő vállalkozások számára nyújtott innovációs szolgáltatások létrehozása. Ehhez szükséges fejlesztések megvalósítása esetén a projekt minimálisan meg kell hogy haladja az 50 millió forintot, de amennyiben a támogatást közhasznú társaság veszi igénybe, valamint a fejlesztés hátrányos helyzetű térségekben valósul meg, a projekt elszámolható összes költségéből akár 70 százalék is lehet a támogatás mértéke. 
Pályázhatnak az „ipari park” címmel rendelkező szervezetek, helyi önkormányzatok, belföldi székhelyű jogi személyiségű gazdasági társaságok, valamint közhasznú társaságok.
A pályázónak legalább a beruházás visszaigényelhető áfa nélküli összköltségének 25 százalékát kitevő, igazolt saját forrással kell rendelkeznie ennél a pályázatnál is.
A támogatható tevékenységek köre igen tág: infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, elektromosenergia-hálózat, út, parkoló, távközlési és kommunikációs hálózat) fejlesztése, meglévő épületek hasznosítása céljából végzett fejlesztések, átalakítások, ipari parkokban a szolgáltatások skálájának és minőségének fejlesztése, innovatív kis- és közepes vállalkozások betelepülését segítő beruházások megvalósítása, az innovációs központ, inkubátorház megvalósítása (építés, átalakítás), szükséges berendezési tárgyak, eszközök, gépek, berendezések, laboratóriumi eszközök, műszerek beszerzése, informatikai hálózat kiépítése.
A pályázat részét képező üzleti tervben be kell mutatni (és a támogatási szerződésben kötelezettségként vállalni), hogy a fejlesztés hét éven belül megtérül.
Fontos kizáró okok, illetve a fogalmak pontos definíciói megtalálhatóak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján, ahonnan mind a pályázati felhívás, mind a részletes útmutató, illetve a formanyomtatványok is január 31-től elektronikusan letölthetőek lesznek. A pályázatok 2004. október 31-ig folyamatosan benyújthatók.