Vissza a tartalomjegyzékhez

Kovács Tamás
Adózási tanácsadó

Az önadózók közül az egyéni vállalkozóknak és az áfafizetésre kötelezett adóalanyoknak február 15-ig kell eleget tenniük a 2003. évi adóbevallási kötelezettségüknek. A többi magánszemélynek, akiknek valamilyen oknál fogva (például ingatlaneladás) nem a munkáltatójuk készíti az adóbevallást, március 20-ig van lehetőségük az adóbevallás benyújtására. Cikkünk néhány, a bevallásban igényelhető kedvezményt vesz sorra.


Adóívek csomagolása a hivatalban. Nehéz a pakk Fotó: MTI

Az egyéni vállalkozó adóbevallásában csökkentheti bevételeit az úgynevezett kisvállalkozói kedvezménnyel, ennek felső határa 30 millió forint. Az érvényesítés feltétele, hogy az eredmény nem mehet ezzel negatívba. Ez a kedvezmény alapvetően az új tárgyieszköz-beszerzések után jár, azonban ezeknek legalább négy évig a vállalkozás tulajdonában kell maradniuk. Az egyéni vállalkozó útnyilvántartás vezetése nélkül elszámolhatja havi 500 km gépkocsifutás költségét, valamint, ha tevékenységét a magánlakásában végzi, annak területarányos rezsiköltségét is, névre szóló számlák alapján. Az a vállalkozó, aki vállalkozását az adóévben kezdte, visszamenőleg három évre elszámolhatja a vállalkozási célra használt, korábban vásárolt tárgyi eszköz értékcsökkenését és a vásárolt készletet. Értékcsökkenés elszámolása során egyes eszközöknél (például számítástechnikai eszközök) 50 százalék választható.
Adókedvezményt lehet érvényesíteni a tárgyieszköz-vásárláshoz felvett hitel kamata után. Az egyéni vállalkozó dönthet, hogy adományai után járó kedvezményeit a vállalkozási tevékenysége keretében vagy összevont jövedelmei keretében érvényesíti.
A nyereséges egyéni vállalkozásnak a törvény értelmében a 18 százalékos vállalkozói adó levonása után fennmaradó jövedelméből, ellentétben a társas vállalkozásokkal, akkor is meg kell fizetnie az osztalékadót, ha ezt a jövedelmét nem szándékozott volna kivonni a vállalkozásból.
A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében még idejében érdemes áttekinteni, milyen lehetőséggel mérsékelhető a vállalkozás osztalékadó-kötelezettsége. Ilyen lehetőség volt például, ha a vállalkozás élt pénztartalékolási lehetőségével.
Az összevontan adózó jövedelmek keretében a vállalkozó is, a többi munkavállalóhoz hasonlóan, érvényesítheti a szokásos adókedvezményeket, mint például az egyéni nyugdíjjárulék 25 százaléka (idén utoljára), családi, lakáshitel-, felnőttoktatási, Sulinet- stb. kedvezményeket. A kedvezmények igénybevételére jogosító dokumentumokat sohasem kell az adóbevallással az adóhivatalhoz benyújtani, azokat az elévülési időig szükséges megőrizni egy esetleges ellenőrzés miatt.
Az 1+1%-os adózói felajánlásukat (egy egyház és egy közhasznú szervezet számára) az egyéni vállalkozók ugyancsak ezen bevallásukban tehetik meg, a szokásos 1+1%-os boríték és a belehelyezett 2 db felajánlószelvény mellékelésével.