Vissza a tartalomjegyzékhez


A reformáció énekei

A reformáció énekei - ezt az alcímet viseli a Gryllus fivérek „Mint a szép híves patakra…” elnevezésű legújabb zenei anyaga. A dalszerző testvérpár ezúttal úttörő munkával jelentkezett, a méltánytalanul feledésbe merülő magyar és európai reformáció dalaiból merítettek. 

A zenei anyag bevezetőjeként a következőket olvashatjuk a Huszár Gál által 1574-ben kiadott graduál énekeskönyv előszavából: „Az Úristent teljes életünkben kell dícsérnünk és tisztelnünk, nemcsak lelkünkkel és szívünkkel, hanem minden tagjainkkal és egész testünkkel. (…) Tanítsátok és intsétek egymást psalmusokkal, dícséretekkel és lelki éneklésekkel, jó kedvvel énekelvén a tü szüvetekben az Úrnak.” Talán a legérdekesebb rész az, amikor a szerző arról ír, hogy hol nem szabad a dicséretet énekelni: „Az isteni dícséreteket korcsomán avagy egyéb zabáló gaz helyeken nem éneklették, hanem csak ott, ahol az emberek épültenek, és őmagoknak vigasztalást vettek az isteni dícséretekből.” A dupla CD-n hallható énekek előadói a kor protestáns dalszerzői és költői által írt szövegeket a reformáció zenei világába ágyazva tolmácsolják. A dallamok eltérnek attól, ahogyan ma éneklik a protestánsok ezeket az énekeket. Gryllus Dániel így vall erről: „A feldolgozásoknál nem törekedtem korhűségre… Luther is egy gregorián éneket alakított át saját korának megfelelő népénekké.” 
A korabeli szövegeket életre keltette Gryllus Dániel (ének, furulyák, görbekürt) és Gryllus Vilmos (ének, gitár, cselló). (Pécsi Tibor)