Vissza a tartalomjegyzékhez


Könyvsikerek

Ottlik Géza: Iskola a határon 

„...egyrészt botrányosan modern, másrészt pedig teljesen épeszű könyv, tehát van eleje, van vége, persze közepe is, a mondatok is normálisak, nagybetűvel kezdődnek, írásjel van a végükön. Nem is egy mondatból áll az egész regény, mint, mondjuk, másutt. Mindez talán arra figyelmeztet, hogy modernségen ezeknél a dolgoknál sokkal fontosabbat kell érteni. Mondjuk, egy gondolkodásmódnak vagy még inkább egy létezésnek a radikalizmusát. Hogy erre a radikalizmusra hív föl az Ottlik-könyv a sajátjával” - írja Esterházy Péter a most tizenkettedik kiadásban újramegjelenő könyvről (Magvető Kiadó, 2001)


Edward Rutherford: London 

Kétezer évet átölelő családregény, pontosabban családregényes összefonódó szálaiból álló monumentális regényfolyam. A Julius Caesar hódító légióival szembeszálló önfeláldozó kelta harcosok utódai történetében felbukannak a mai London lakosságát alakító szász, dán, normann, flamand, francia, skót, ír és még tucatnyi nép képviselői, akik hol egymással összeházasodva, hol baráti vagy ellenséges viszonyba kerülve tanúi, résztvevői London és egész Anglia sorsdöntő, nevezetes eseményeinek a Tower építésétől a londoni tűzvészen keresztül a világháború angliai csatájáig. Thomas Beckett, VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, Chaucer és Shakespeare alakjai egyaránt feltűnnek a könyv lapjain. Rutherford regénye népszerű-ségében Marek Halter hasonló műfajú, egy zsidó család kétezer éves történetét feldolgozó Ábrahám emlékezete című művével vetekszik. (Aquila Kiadó, 2000)


Frederik Pohl: Reklámhadjárat 

El tudna képzelni egy olyan világot, ahol a „mióta az új x-et használom…” típusú mondatok teljesen hiányoznak a mindennapi életből? Ha nem, akkor itt az ideje, hogy megismerkedjen a Vénusz bolygóval! Frederik Pohl regényében a Földet tulajdonképpen a reklámügynökségek uralják; harcok folynak a reklám szempontjából még háborítatlan népek ellen. A háború nem hagyományos eszközökkel, hanem érzelmi manipulációs nehézfegyverek bevetésével zajlik. A reklámtól megcsömörlött kisszámú népesség pedig a Vénuszra költözik, hogy ott rendezkedjen be a hirdetések nélküli életre. A Reklámhadjárat főszereplője, Tennison Tarb is egy a legjobb földi reklámszövegírók közül. Ígéretes karrierje azonban félbetörik, amikor maga is egy orvul elhelyezett reklám áldozataként a Csoki Korty nevű ital megrögzött fogyasztójává válik. Az események innen felgyorsulnak, a tét pedig nem kisebb: megakadályozni a Föld és a Vénusz között éppen kitörni készülő (reklám)háborút. (N and N Kiadó, 2001)