Vissza a tartalomjegyzékhez


Szép új világ
Ördögi gyűlölet a zsidók ellen

Tihanyi Péter interjúi

Fejtő Ferenc

Úgy veszem a történteket, mint a sorsnak egy hatalmas figyelmeztetését arra, hogy a legutolsó pillanatban az emberiség a gyűlöletre, a gyűlölködésre nemet mondjon, és hogy megtalálja a világterrorizmus gyógyszerét. E merénylet mögött ördögi gyűlölet van. Ördögi gyűlölet az amerikaiak ellen, ördögi gyűlölet a zsidók ellen, de az egész civilizáció ellen is. Azért hangsúlyoznám az ördögit, mert ahhoz, hogy ezt a merényletet ilyen pompásan meg tudják szervezni, emberfeletti tehetség kell. Amerika szuperhatalmát akarták megalázni, be akarták mutatni, bizonyítani, hogy ez a hatalmas tigris papírból van. Amerika a szíve közepére kapott egy hatalmas ütést, amitől megrogyott mind a biztonságpolitikája, mind a gazdaságpolitikája. A tőzsde megroggyanásából világválság, világdepresszió is lehet. Ennek az előzményei megvoltak, mert a depressziós hullám már elkezdődött Amerikában és egész Európában is. Ezenkívül fölkorbácsolja a nyilvánvaló bosszúvágyat, az iszlám és arabok elleni gyűlöletet, mert bosszúra van szüksége ilyenkor az emberiségnek. És hát fölkavarja az antiszemitizmust is, hiszen egy jó antiszemitában felmerül az a gondolat is, hogy ha Amerika - mint a legjobb barát - nem állt volna olyan nagyon és bátran Izrael mellett, akkor nem kapta volna ezt a hatalmas ütést. Sőt, tovább megyek, végső soron azt a következtetést is sokan levonják majd, hogy a merénylet fő felelősei mégiscsak a zsidók, mert ha ők kivonultak volna Palesztinából, akkor az Amerika elleni gyűlölet föl sem ébredt volna. Akárhogy is vélekednek, mindenképpen egy világtörténelmi fordulóponthoz érkeztünk. Vagy érkezünk perceken belül.


Népem nevében kikérem magamnak dr. Ayoud George 

Aneszteziológus, 55 éves, Szabolcs utcai kórház 

Én, mint orvos, aki életek mentésére és nem kioltására esküdtem föl, teljes mértékben, testileg-szellemileg elítélem a terrorcselekményeket. De azon nagyon meglepődtem, hogy mindezt azonnal palesztin szervezetekre hárították. Én ezt népem nevében kikérem magamnak, mivel palesztin származású vagyok. Amíg ez nincs bizonyítva, sértve érzem magam mint Magyarországon élő és dolgozó palesztin orvos, aki naponta életeket ment a műtőben színre, fajra, gazdagságra-szegénységre való tekintet nélkül. Bocsásson meg nekem a világ, de az én honfitársaim, akiket én ismerek és tisztelek, ehhez gyengék, kevesek. Ilyen apparátust, pénzt, szervezettséget mi ritkán tudunk felmutatni. Aztán ne haragudjon, de ki kérte föl Amerikát arra, hogy a világ rendőre legyen. Hozzáteszem, most Dél-Afrikában a kongresszuson nem tudták kimondani, hogy a cionizmus egyenlő a rasszizmussal, lehet, hogy ez, tehát Amerika kivonulása az ülésteremből volt az „i” betűn az utolsó pont. Persze ezt csak a merénylet közvetett okának gondolom. Az, hogy indítanak-e majd ebből egy harmadik világháborút, az csak az Egyesült Államok politikai apparátusának akaratától függ. Az Egyesült Államok akármilyen eredményt ér is el a terroristák felkutatásában, biztos vagyok benne, hogy a következő három ország egyikét: Pakisztánt, Líbiát, vagy Irakot egy hónapon belül meg fogja támadni és porig fogja rombolni. Ha akarja, fogadok magával erre. 


Szerelmem, New York
T.G.M.

- Megváltozott a világ reggel óta? Hogyan látod?
- Megváltozott, valószínűleg elég nagy mértékben.
- Honnan változott hova?
- Az alatt a rövid korszak alatt, ami 1989-től tartott körülbelül 2000-ig, mintha kinyílt volna egy kicsit a világ, a nagyobb szabadság, nagyobb képzelőerő, nagyobb kísérletező kedv irányába. Ez nyilván most véget ér a félelem hatására, amely félelem teljesen indokolt. A zsidókérdés a maga teljes történelmi mélységében ismét a középpontba került. Ennek a félelemnek a hatására egy csomó minden bezárul, lelassul, bemerevedik. Én azt hiszem, hogy a meglévő igazságtalanságok, aránytalanságok, meg mindaz, ami rosszul működik a világban, az most egyszerűen megmerevedik, mert nem lehet rajta változtatni. Mert minden változtatás Amerika-ellenesnek tűnik, és miután a mai világnak Amerika a vezető hatalma, minden változtatás szükségképpen érinti Amerika érdekeit.
Ha valóban kiderül, hogy bármilyen arab csoport csinálta ezt a dolgot - mi tagadás, ez elég valószínű -, akkor itt volna a pillanat az izraeli radikálisoknak, hogy megtisztítsák a problematikus területeket. Ugyanakkor, mivel az ellenfél meggyengült, lehetne ez egy békekötés pillanata is. A kísértés nagyon nagy. Ne felejtsük el, hogy ezeknek az ellenfeleknek a szemében New York nemcsak amerikai város, de zsidó is. New Yorkban több zsidó van, mint Izraelben, és szimbolikusan a mindenféle rendű, rangú fasiszták számára is egy New York legalább annyira megtestesíti a zsidó hatalmat, mint annak idején London. Mindig kiválasztanak egy ilyen szimbolikus helyet, és kétségtelenül most New York jelenti ezt. Egyébként éppen ma kaptam egy halálos fenyegetést egy levelezőlapon.
- Mi volt a szöveg?
- „Fizetett zsidó ügynök, a kiiktatásod pillanata közeledik.”
- Ezeket folyamatosan kapod?
- Ó hogyne, már vagy 12 éve. 
- Mit csinálsz velük?
- El szoktam dobni, persze, hát nem mondanak semmi érdekeset. 
- Biztos hallottad Csurka nyilatkozatát…
- Ketten vannak az egész világon, akik ilyen gyalázatosan nyilatkoznak, Szaddám Huszein és Csurka.
- Hogyhogy nem mer beszólni soha senki ennek az embernek, aki viszont valóban ügynök volt, méghozzá kommunista ügynök?
- Lehetséges, hogy a későbbiekben Magyarország hivatalos szövetségeseinek a nyomására ezt meg fogják tenni, de hogy nem tették ezt meg már ma, ezt nem szabad nekik elfelejteni. Én a holnapi esetleges elhatárolódásukban már nem hiszek, ennek ma kellett volna megtörténnie, spontán. A kormánynak rendelkezésére áll az összes tömegkommunikációs eszköz. Ha akarták volna mondani, hogy ez fölháborító, akkor megtehették volna.
Most szerda este beszélünk, és még nem történt semmi. Lehet, hogy mire a lapod megjelenik, megteszik, de én most szerda este kijelentem, hogy az már nem ér semmit.
- Hova vezethetnek, vagy mit szülhetnek ezek a rasszista, fasiszta, uszító és gyűlölködő mondatok, amit a MIÉP és csapata állandóan sulykol?
- Azt el tudom képzelni, hogy Magyarországon a rasszista propaganda hatására megölnek valakit. Valakinek egyszer csak elszalad a keze, csak úgy, ezt sajnos nem lehet kizárni. Nem azért, mert valaki ezt eltervezi, hanem azért, mert valaki állandóan hallgatja a Pannon Rádiót, Csurka szövegeit, meg olvassa a lapjaikat, meg egy kicsit kiegyensúlyozatlan ember. Hát akkor odavág vagy elsüt egy pisztolyt. Ez azért bárhol megtörténhet. 
De ez attól veszélyes, hogy itt nemcsak emberekről van szó, hanem egy parlamenti pártról, amelyet az egyik legfontosabb magyarországi keresztyén egyház lelkészi karának egy része támogat. Ezek komoly intézmények. A református egyház komoly intézmény. A magyar országgyűlésnek, amely közhatalom, a MIÉP-frakció az egyik szerve, ilyen értelemben a MIÉP a közhatalom, a magyar állam egyik szerve, amely minket adott esetben behívhat katonának, az életünket követelheti. Ezek nem magánemberek. Az állam támogatja a magyar történelmi egyházakat, ez sem magánintézmény, Gyulay püspök sem magánember. De hagyjuk ezt, ez nem az a pillanat, amikor erről kell beszélni. Ez az együttérzés és a fájdalom pillanata. Egy csodálatos várost, New Yorkot összeromboltak ezek a gazemberek, és ezzel együtt megöltek több tízezer ártatlan embert. Imádom New Yorkot. 


Döbbenet és félelem
Árvai Katalin 

45 éves vendéglátós, Zugló, Leone presszó

- A pultoddal szemben van a tévé, ami egész nap működik. Végig követted a történéseket. Mi volt az első reagálásod?
- A döbbenet és félelem. 
- A félelem, mitől?
- Attól, hogy ez nemcsak ott történhet meg, hanem itt is.
- Itt, Budapesten?
- Pontosan, miért, nem lehet? Zsidó származású vagyok, lehet, hogy csak a tudatalatti félelem függ ezzel össze.
- New Yorkot bombázták, nem Jeruzsálemet vagy Budapestet.
- Akkor is. Nehéz megfogalmazni, de nem egyeznek az arabok és a zsidók… Én teljesen laikus vagyok, vendéglátós. 
Úgy gondolom, mivel az amerikaiak nem úgy foglaltak állást, mint ahogy az arab világ elképzelte, ezért van ez az egész. Amerikát most megfélemlítik. Letörik a szarvát, szabályosan ki fogják nevetni a világban, ha ezt nem torolja meg. De hát megtorlás nélkül se lehet hagyni.
- Összefügg ez az Izraelben történtekkel?
- Az nem biztos, de az arab világgal biztos. Ott van az az afganisztáni ember, ez a szakállas őrült. Azt nyilatkozta, neki ehhez semmi köze. Arafat is azt nyilatkozta… akkor meg mitől fél, hát milyen messzire van New York? Attól fél, ő is kap valamit? Annyira elvakultak, annyira meg vannak hülyítve ezek a terroristák, olyan fanatikusak, mint a kamikaze repülők a japánoknál. Hát már hány öngyilkos merénylet volt? Ez nagy volt, mert tudták, hogy Amerika nagy, neki csak ilyen lehetett, még soha nem volt semmilyen háború. Most megmutatták, hogy ők is képesek háborút kirobbantani ugyanúgy, mint bárki más. Itt is várjuk, hogy megtörténhet. 
- De miért, vagy hogyan?
- Szaddám Huszein is megmondta, hogy amikor Amerikában elkezdik a terrorcselekményeket, azok az országok Európában, akik ugyanazt vallják, mint Amerika, ugyanolyan terrortámadásoknak lesznek kitéve. A tévé ezt szajkózza. Nem véletlenül őrzik itt is megerősítve az amerikai nagykövetséget. 
A zsidóknak csak a pénzük kell, az eszük nem. Mindenki a világon utálja a zsidókat, holott belőlük él majdnem mindenki, ezt tudomásul kéne venni. Nem mindjárt rossz szándékot kell mögötte sejteni. Az embereket úgy meg lehet hülyíteni. Ma már a pultnál olyanokat hallottam! 
- Például?
Például azt mondta az egyik vendég: ez természetes, hogy ez a zsidók ellen irányult, mert Amerika tele van zsidókkal, azt mondta, ő csak csodálja Hitler elvtársat, és csak sajnálni tudja, hogy nem vitte végig a dolgot. Akkor most többek között ez a támadás sem lett volna.
A másik meg azt mondta: nézte az RTL-en, micsoda világkatasztrófát akarnak bemutatni, azt mondja, de hát ne vicceljek már, nem történt ott semmi. Azért, mert egy ház összedőlt? 
Mutatta a tévé, hogy a katasztrófa után a palesztinok örömünnepet ültek. Én nem hiszem, hogy mikor a zsidók lelőttek egy arab gyereket, nem hiszem, hogy annak egy amerikai is örült volna. Épeszű ember ennek nem tud örülni. Megdöbbentő volt.
Arafat, a farizeus


Herendi Károly nyugalmazott rendőr; jogász, 65 éves

Véleményem az, ha Amerika nem tud keményen visszavágni, akkor a terrorizmus elhatalmasodhat a világon. Jobbat nem tudok. Megmondom őszintén, engem az döbbentett meg legjobban, mikor a magyar televízió bemutatta, hogy 10-12 éves gyerekeket öngyilkos merényletekre képeznek ki. Azt mondom, furcsa az, hogy mikor egy izraeli rendőr lelő egy 10-12 éves gyereket, akkor a nemzetközi sajtó felháborodva mutogatja. Figyeljen, ha én belegondolok, hogy a húszegynéhány éves rendőri pályafutásom alatt erre vagyok felkészítve, akkor én sem gondolkodnék, hogy a gyanúsan viselkedő gyerek mellénye alatt van-e bomba, vagy nincs, tehát lehet, hogy adott esetben én is elkövetném azt, amiért a nemzetközi sajtó mélységesen elítéli Izrael államot. Én is ember vagyok, nekem is egy életem van. Vagy én lövöm le az öngyilkos terroristát, ha észreveszem, vagy ő nyír ki ötven embert. Utólag könnyű mindent eldönteni. Ez olyan, mint a magyar rendőr fegyverhasználata, hogy az ügyésznek van lehetősége egy hónapig tanulmányozni, hogy jogos volt-e a fegyverhasználata a jelenleg érvényes jogszabályok szerint. A rendőrnek, aki használta a fegyverét, annak meg volt két másodperce, hogy eldöntse. Ez az, amit én emberként, volt rendőrként és volt jogászként nem tudok elfogadni.
A terrorizmust sehol a világon nem lehet kiszámítani. Hogy a katolikus gyerekeknek az IRA adott kegyelmet, hogy már nem dobnak oda bombát, nem robbantanak, mert ott vannak a gyerekek, akkor hol van a határ? Milyen megegyezés kéne? Anglia évek óta próbálkozik. A mérsékeltebb szárny hajlana a megegyezésre, az úgynevezett militáris szárny meg nem hajlandó. Nekem Arafat megnyilvánulásai, mármint hogy ő nem tud rendelkezni saját emberei fölött, ez teljesen farizeusi. Mert akkor minek akar saját, önálló államot, ha nem tud a palesztin államban mint elnök rendelkezni. Mi az, hogy nem tud? Én ezt farizeusi magatartásnak tartom. Ezt kell eldöntenünk, hogy akarunk-e gátat szabni ennek, vagy ki akarjuk-e szolgáltatni a világot annak, hogy bármikor robbantgatnak, és ártatlan emberek meghalnak. Ne haragudjon, ezt normális ember nem tudja elfogadni.