Vissza a tartalomjegyzékhez


A Corvin-lánc újjáélesztése

Özv. Géczi Istvánné, kilencvenöt éves, Dávid-emlékplakettel kitüntetett Budapest, VII. kerületi lakos vagyok. Sajnos a sok megpróbáltatás után száz fős családomból a holokauszt után egyedül maradtam élve.

Mint azoknak az embereknek sorstársa szólok, akik már nem élnek, és így nem emelhetik fel szavukat.
Nem értek - mert nem érthetek - egyet (!) Teller Ede, jelenleg az USA-ban élő zsidó származású magyar tudós ama cselekedetével, amivel elfogadta a felélesztett Corvin-lánc kitüntetést.
Azt a Corvin-láncot, amelyet 1930-ban az a Horthy Miklós hozott létre, aki nem sokkal azután olyan törvényrendeletet hívott életre, amelynek értelmében több mint 600 ezer magyar zsidó embert küldött a biztos halálba.
Levelemet annál is inkább fontosnak tartom, mert családomban több egyetemet végzett tudós volt, akik szintén annak a rendszernek az áldozatai lettek.
Mindehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Teller Ede nyilván nem azért kényszerült az USA-ba költözni, mert szimpatizált az akkori kormányzattal.
Ha érdemesnek tartják levelemet, akkor kérem, közöljék nyílt levélként vagy az „olvasók véleménye” rovatukban.
Figyelmüket előre is megköszönve, tisztelettel:
Özv. Géczi Istvánné