Vissza a tartalomjegyzékhez

Szlazsánszky Ferenc
Az írás megmarad

Csurka István március 15-ei beszédét hallgatva könynyen a hős forradalmár, az antibolsevista ellenálló, a pártállami diktatúra lebontásáért küzdő, az életét kockáztató üldözött hazafi képe bontakozhat ki a szónokról. Pedig ennél azért árnyaltabb a kép. Amellett, hogy bevallottan III/III-as ügynök, ismert és játszott drámaíró volt, a Ki kicsoda lexikon szerint Csurka 1973-1986-ig többek között a Magyar Nemzetben, a Hazafias Népfront lapjában is rendszeresen publikált. 


2001. március 15., Hősök tere. „Feltétel nélkül hittem a szocializmusban” Fotó: Somorjai L.

Találomra kiválasztott írásai három fő kategóriába sorolhatók: az elsőbe tartoznak az álproblémákkal foglalkozók, mint például a szilveszteri trombitálási szokásokat, az üvegvisszaváltás nehézségeit, vagy a reggeli szesztilalom hatásait taglaló „művek”. A második kategória a pártállam burkolt, a harmadik a nyílt reklámja.
Összeállításunkban Csurka múlt heti beszédéből, korábbi írásaiból, és a vele kapcsolatos távirati tudósításokból válogattunk.

„Negyvenöttől kilencvenig a szovjet szocializmus volt ránk kényszerítve, s ennek lényege az összes kényszer elfogadása volt: (…) el kellett fogadnunk a megszállást mint felszabadítást.” (Hősök tere, 2001. március 15.) 
„Annak ellenére feltétel nélkül hittem a szocializmusban, mint egyetlen lehetséges emberi életformában, (…) hittem az eszmében, a tiszta eszmében. Ma már tudom, miért. Nem is tehettem mást. Fel kellett volna kötnöm magam, ha még ennek az egyetlen világelrendező elvnek a szentségében, igazságában sem hiszek.” (Új írás, 1975. augusztus)
***

„(…) le kellett küzdenünk a bennünk bujkáló kérdéseket, az érdekérvényesítés halvány kérdéseit.” (Hősök tere, 2001. március 15.) 
„A bizalmi válság (…) egy álparlamentáris államforma tipikus terméke, szemben a szakszervezeti bizalmival, amely (…) nem álparlamentáris államforma terméke.” (Magyar Nemzet, 1973. december 31.)
„Dobó István sem adta be a derekát a szultánnak, és kétségtelenül hős volt, nagy nemzeti hős. Hogy más dolog egy százezres török seregnek ellenállni egy ostromlott várban, és más dolog farmernadrág ellenében tropikál öltönyhöz ragaszkodni, az ebben az esetben nem számít, mert a derék be nem adásának vezérelve már sok minden mást is összekevert itt ezen a tájon, és még csak azt sem lehet elmondani… hogy ebből az összekeverésből nem származott jó még azokra sem, akik »beadták a derekukat«. (Magyar Nemzet, 1978. február 5.)
„Konzervativizmus-e a hazafiság? (…) A Bach-korszakban mindenképpen. (…) Igaz ez a tétel mindakkor, amikor védekezni kell, amikor a hazafi a múltra kénytelen hivatkozni, amikor a megőrzés az egyetlen lehetőség. (…) És nem igaz a tétel! (…) Nincs mindig Bach-korszak. Hányszor vitt már tévútra bennünket, magyarokat, hogy sötét korszakok múltjával is a sötét korszakokban kialakult normáink szerint éltünk?” (Magyar Nemzet, 1978. január 8.)
***

„Volt azonban egy csoport értelmiségi, író, történész és egyéb szegénylegény, amelyik nemzeti tartalmat, öntudatbeli megújulást akart kivívni.” (Hősök tere, 2001. március 15.)
„Valahogy még sincs az rendjén, hogy most valamennyien elfogadott, megértett és dotált zsenik vagyunk, egy sincs közöttünk meg nem értett, egy se, akit méregpohárral kínálnak meg.” (Magyar Nemzet, 1978. február 19.)
***

„Mi családot akarunk, a család melegét és meghittségét…”(Hősök tere, 2001. március 15.)
Csurka István kétszer elvált, jelenleg élettársával él. 
***

„Itt a nyolcvanas években már elkezdődött a nyugati, sőt vadnyugati stílusú meggazdagodás, már épülnek az úszómedencés villák és a pazarló életmód, a Nyugatra járás és jachtvásárlás az Adrián. Aki nem elsősorban magyar, és nem törődik azzal, hogy milyen s mekkora nyomorban él a nép, milyen kicsi a nyugdíj, és milyen drága a gyermeknevelés, az gazdagodhat, mint egy hollywoodi sztár.” (Hősök tere, 2001. március 15.)
„Pert nyert az ÁPV Rt. a Magyar Fórum Kiadói Kft. ellen abban a hét éve húzódó eljárásban, amelyben egy kárpótlással kapcsolatos tévésorozat meghiúsulása miatt a 28,8 millió forint előleget és annak kamatait (összesen mintegy százmillió forintot) követelte vissza a privatizációs szervezet. A per előzménye, hogy az ÁPV Rt. 1992. július 20-án megállapodott a kft.-vel a 15 részes ismeretterjesztő sorozat október 30-ig történő elkészítéséről, s ehhez augusztusban előlegként átutalt 28,8 millió forintot. A tévésorozat - amelynek megírására Csurka István vállalkozott - azonban nem készült el határidőre, a felperes pedig 1992 decemberében elállt a szerződéstől, és visszakövetelte az átutalt összeget. A kft. azonban nem fizetett. Az előleg visszafizetéséért 1993-ban kezdődött meg a pereskedés. Az ÁPV Rt.-nek adott igazat a Fővárosi Bíróság első fokon, majd jogerősen a Legfelsőbb Bíróság is. Az alperes által kezdeményezett felülvizsgálati eljárásban azonban a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a korábbi ítéleteket, és a Fővárosi Bíróságot új elsőfokú eljárás, illetve bizonyítás lefolytatására utasította. Ez a megismételt eljárás ért véget a pénteki ítélethirdetéssel.” (MTI, 2000. február 11.)
***

„Nemzetünk szomjas a tiszta beszédre, a szavak és a tettek egységére, az adott szó becsületére (…)” (Hősök tere, 2001. március 15.) 
„Önéletrajzaim utolsó mondatai hitelesek voltak, és szívből jövően őszinték. A szocializmusra és a dolgozó magyar nép szolgálatára esküdtem ezekben a mondatokban. Esküszegő ma sem vagyok, nem olyan fából faragtak.” (Új írás, 1975. augusztus)


Nem beteg

Hősök tere.
Hegedűs Zsuzsanna, Hegedűs Lóránt, ifjabb Hegedűs Lóránt. 
Schuster Loránt hang és fény, rot-weiss-grün.
Piros-fehér, piros-fehér-zöld. Ez a magyar, ez a magyar föld. 
Copyright Nagy Feró, a nemzet csótánya. Copyright Nagy Feró.
Zene: Gidófalvy „Pannon Rádió” Attila. 
A Pannon Rádió a legkisebb gyermek. 
A legkisebb unoka a Pannon Rádió gyermekkórusa. 
Karigazgató Botka Valéria és Csányi László.
Lenn tömeg. 
Nyomor.
Esik eső. Valahány csepp.
Vezérszónok. 
Krákog, téveszt.
Hazugok, csalók, átváltozóművészek.
A hatalomért miden aljasságra képes banditák. 
Megélhetési politikusok, talpukat nyaldosó álfradivezérek.
Villaépítő pitiánerek, mocskos bűnbanda.
Globalista szipolyozók.
Libertariánus globalizmus.
Elfajzott liberalizmus.
Liberális poklok.
Pokolian összeszerkesztett liberális világ.
Globalista, libertariánus romlottság.
Pusztító liberalizmus. 
Liberális aczél boyok.
Vaskezű bolsevik, véreskezű bolsevik.
Az életünkre törő liberalizmus.
Zámolyi randalírozók és agyonverők.
Majd mi. 
Nemzeti, magyar és keresztény.
Tiszta, megalkuvástól mentes. 
Kívül a hatalmat és a pénzt birtoklók körén.
Egyelőre.
Addig is éljen Grespik, éljen Franka!
Műsorvezető: a vezér nem beteg, csak esőben biceg. 
Diszkoszvető volt.
A többi, mint tavaly, tavaly előtt. 
Az előtt.