Vissza a tartalomjegyzékhez


Szovjet antiszemitizmus

Az elmúlt hetekben több fórumon is bemutatták Gereben Ágnes Antiszemitizmus a Szovjetunióban című kötetét. A könyv méltán tarthat számot a szélesebb olvasóközönség figyelmére, hiszen Magyarországon, sőt Európában is először jelenik meg e témakörben átfogó jellegű munka.

Gereben Ágnes könyve végigkíséri a szovjet zsidóság 1917 előtti történetét a századforduló pogromjain, a II. világháború ideje alatt (és után!) érvényben lévő intézményes, állami antiszemitizmuson, a holokauszton, a sztálini korszakon, s a hatva nas évek „kétarcú” politikáján. 
A kötet irodalomtörténész szerzője a könyv ismertetése során elmondta, hogy a téma kapcsán több országban végzett kutatást. A művet két év alatt írta, de igazából egy 33 évig tartó kutató-elemző munka áll mögötte, melynek során mintegy 10 ezer dokumentumot, politikai határozatot, sajtóanyagot és levelet vizsgált meg.
A tanulmányból sok egyéb mellett az is kitetszik, hogy mennyire idegen a közösségi eszmére épülő pánszláv szellemiségtől a jellegénél fogva individuálisabb, „nyugatias”, polgári beállítódottságú zsidó mentalitás. Következésképpen a szovjet érát jellemző politikai mentalitásban is - akárcsak azt megelőzően - jóformán mindvégig kimutatható a zsidósággal szembeni előítéletesség. 
A kötet decemberben jelent meg a PolgART kiadó gondozásában. (Polovitzer Edina)