Vissza a tartalomjegyzékhez


Több mint látványfestészet

Barcsay anatómiáját másolva tanult meg rajzolni, hogy belsőépítész lehessen - mégis már tíz éve akvarelljeiből él. Forster Jakabot gyerekkora óta vonzotta az építészet. A német kőműves-ács-„dinasztia” tudatosan terelte ebbe az irányba: már fiatalon építészetről szóló írásokat olvasott, és mivel vonzódott az irodalomhoz, arra vágyott, hogy egyszer ő is esszéket írhasson az építészetről. Ír is, de nem úgy, mint egykor Major Máté vagy Granasztói. Ő képben mondja el, nem „dalban”… Témái: épületegyüttesek, a természet, az épületek és a természet kapcsolata, valamint az épület mint személyiség. Mert az épületnek lelke van - mondja. Az alkotó-építész „leheli belé”. Képei könnyeden vidámak, életszeretetről tanúskodnak, amilyen a művész maga - aki ez esetben Forster Jakab.


A Gödöllői Kastély Forster Jakab képén 

Forster azonban csak egyike azoknak a tehetséges grafikusoknak, akiknek műveiből kiállítás nyílt az Újszecesszió Galériában. Anti Szabó János is szívesen nyúl az épületek témaköréhez, de éppolyan kedvvel fest madarakat, természettudományos igénnyel - Vörösmarty Magda botanikuskönyv-illusztrációihoz hasonlóan. Vörösmarty egyébként nagy precizitással jelenít meg fákat, erdőrészleteket is, képei a természet sokféleségére csodálkoznak rá. Farkas Éva szintén a növényvilágból választott témát; virágokat rajzol, melyeknek a színezés és a gyűrt papír textúrája ad személyes hangot. Orosz István - tőle megszokott módon - optikailag játszik az axonometriával, amitől kissé „misztikussá”, irracionálissá válik mindaz, amit ábrázol.
Végül: végy egy jó adag szeretettel átitatott kedvességet, sok színt és egy csipetnyi humort. Kállay Nagy Krisztina gyerekeknek szánt grafikái könyvillusztrációként több ízben megjelentek már, melyeket a kicsinyek bizonyára nagy kedvvel fogadnának szobájuk falán is. 
A kiállítók sokfélék, egy azonban közös bennük: mindannyian iparművészként utaznak át a képzőművészet területén. A tárlat által kimondatlanul feltett kérdés (Forster Jakab szavaival élve): van-e ma Magyarországon létjogosultsága a látványfestészetnek - a kevésbé elvontnak, kevésbé avantgarde-nak? Ha csak néhány „polgári” lakás falait díszítik majd ezek a grafikák, már az is egy biztató válasz…

Az Újszecesszió Galériában látható „Lehetséges változatok” című grafikai kiállatás december 5-ig tekinthető meg, hétfőtől péntekig mindennap 12.00-18.30-ig. Cím: Bp. IX., Ráday utca 14. Info: 215-9116. (Kapsza Ágnes)