Vissza a tartalomjegyzékhez

Hetek-összeállítás
Szabadon választható hit

Az olasz parlament alkotmányügyi bizottsága elfogadta a vallásszabadságról szóló új törvénytervezetet, amely az Itália területén élő minden ember számára alapvető jogként ismeri el saját vallásának gyakorlását. 

A törvénytervezetet még Romano Prodi kormánya terjesztette a parlament elé 1997-ben, s az illetékes bizottság mostani igenje után - ha a költségvetési bizottság áldását is megkapja - a képviselőház és a szenátus plenáris ülése elé kerül végleges elfogadásra.
Az új törvénytervezet a még 1929-ben, a Mussolini-rezsim idején bevezetett szabályozást módosítja - abban még „engedélyezett vallásokról” van szó. A mostani változatban a törvény „jogi személyként létező vallási felekezetekre” vonatkozik. A legfőbb elv: minden felekezetnek joga van Itália területén saját hitének gyakorlására, ápolására, beleértve az ehhez szükséges imahelyek építését és a saját szertartások megtartását. Bármely felekezet, amely jogi személlyé válik, jogosult lesz részesülni az állami javakból, valamint olyan alapokból, amelyek fedezik a kegyhelyek felépítésének, tatarozásának, karbantartásának költségeit.
A paragrafusban rögzített elvek között kiemelt helyen szerepel, hogy a szülők saját hitüknek megfelelően taníttathatják gyermekeiket, de ezt csak „a személyiség mindenfajta előítélet nélkül való tiszteletben tartása mellett” tehetik. Ha a gyermek elérte a tizennégy éves kort, önállóan választhat hitet. A törvény mindenki számára szavatolja - beleértve a katonákat, a rendőröket, sőt még az elítélteket is - saját vallása gyakorlását, amely megnyilvánulhat például az étkezési szokásokban vagy az adott hitnek megfelelő pihenőnap megtartásában. Az állami iskolákban vallási megkülönböztetés nélkül jár az oktatás minden gyermek számára. A különféle felekezetek adókedvezményben részesülnek.
Itáliában a katolikus vallás hívei alkotják a lakosság többségét, a muzulmánok következnek másodikként a sorban egymillió hívővel. Ők mintegy száz mecsettel rendelkeznek olasz földön. A protestánsok 400 ezren, az ortodoxok 100 ezren vannak (közülük 60 ezer görögkeleti). Jehova tanúi 200 ezer, a buddhisták csaknem 100 ezer, a mormonok pedig 18 ezer tagot számlálnak.
Ennek a törvénynek az elfogadása azért vált rendkívül sürgőssé, mert nagyon lassan halad az olasz állam és a különféle felekezetek közötti megállapodások kidolgozása. Massimo D’Alema volt miniszterelnök kormánya tavaly kötött ilyen megállapodást a Jehova tanúival és a buddhistákkal. Társadalmi szintű feszültséget okoz ugyanakkor a muzulmán bevándorlók létszámának gyors növekedése, a muzulmán-keresztény házasságok elterjedése. Belpolitikai vitát kavart, hogy a katolikus egyház neves személyiségei (a szélsőjobbhoz közel álló és Jörg Haiderrel szoros kapcsolatokat ápoló Északi Liga támogatásával) meghúzták a vészharangot, figyelmeztetve: ha az iszlám vallás túlságosan nagy mértékben gyökeresedik meg Itáliában, az könnyen vezethet az olasz „nemzeti identitás” elvesztéséhez.