Vissza a tartalomjegyzékhez

Hetek-összeállítás
Nem elég csak belépni

Joseph Ralston, a NATO szövetséges erőinek európai főparancsnoka a héten Budapesten tájékozódott a magyar haderőreformról és a személyügyi döntésekről. A főparancsnok utalt arra, hogy minél hamarabb meg kellene hozni és végrehajtani bizonyos helyőrségek bezárásával és az állománnyal kapcsolatos döntéseket, hiszen a kívánatos piramisformát még nem sikerült kialakítani a Magyar Honvédség állományában. „Ahhoz, hogy Magyarország jó NATO-tag legyen, nem volt elég belépni a szövetségbe másfél évvel ezelőtt. Minden tagállamra vonatkozik, hogy a fegyveres erők fejlesztését, modernizálását folyamatosan kell végezni” - válaszolt lapunk kérdésére Ralston.


Joseph Ralston, a NATO szövetséges erőinek európai főparancsnoka. Türelmetlen, nem elégedetlen    Fotó: Somorjai

Ralston budapesti tárgyalásain elmondta: az SFOR-ban, a KFOR-ban és különböző nemzetközi gyakorlatokon tevékenykedő magyar katonák „ragyogó munkát végeznek”.
A főparancsnok kifejezte, hogy örül, hogy Magyarországon a miniszterelnök személyesen felügyeli a haderőreformot, és részt vesz a személyi döntések meghozatalában. Mint mondta, kemény döntéseket kell hozni mind az infrastruktúra, mind a személyügyi területeken. Joseph Ralston szerint azért van szükség a létszámcsökkentésre, hogy Magyarország elő tudja teremteni a modernizációhoz szükséges erőforrásokat, amelyekből beszerezhetők az új felszerelések. A főparancsnok a haderőreformmal kapcsolatban a Hetek kérdésére elmondta: ahhoz, hogy jó NATO-tagok legyenek az újonnan belépett országok, nem volt elég csatlakozni másfél évvel ezelőtt. „A többi jelentkezőnek azt mondanám, hogy a munka nem áll meg azon a napon, amikor a szövetség tagállamává válik egy ország. Rendkívül sok feladat áll Lengyelország, Csehország és Magyarország fegyveres erői előtt, de a többi tizenhat ország előtt is” - tette hozzá Ralston, aki szerint a szövetség minden tagjának folyamatosan kell végeznie a fegyveres erők fejlesztését, modernizálását. „Az állomány és az eszközök hatékony felhasználását biztosítani kell, a fölösleges in-frastruktúrát, létesítményeket le kell építeni” - mondta a főparancsnok.
A tábornok tájékoztatóján nagyra értékelte, hogy a magyar kormányzat igyekszik a hadseregből kiváló embereknek az államigazgatás más területein - a határőrségnél és a rendőrségnél - munkalehetőségeket biztosítani. Ralston elmondta: minél hamarabb meghozzuk az állománnyal és bizonyos helyőrségek bezárásával kapcsolatos döntéseket, annál több forrást fel lehet szabadítani a modernizációra. Hangsúlyozta: a reformok biztosítják, hogy hosszú távon erősebb és jobb legyen a Magyar Honvédség.
A haderőreformhoz nélkülözhetetlen laktanya- és objektumbezárásokkal kapcsolatban a főparancsnok megemlítette, hogy az amerikai fegyveres erők reformja idején ott ugyanígy tiltakoztak azoknak a településeknek a lakói, ahol bezártak valamilyen objektumot. Később viszont megértették, hogy a magánkézbe adott objektumokban működő vállalkozások is hasznot hoznak a településnek. A tábornok a haderőreformmal kapcsolatos véleményét összegezve elmondta: „Türelmetlen vagyok, és nem elégedetlen.” Vigaszképpen még azt is hozzátette, hogy az amerikai hadsereg átalakítása idején is a türelmetlenség jellemezte.