Vissza a tartalomjegyzékhez

Hechs László
Izrael és az ENSZ

Az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelynek fő feladata a világ békéjének és biztonságának őrzése, az elmúlt hetekben három fórumon is megtárgyalta az utóbbi hetek véres eseményeit. A Biztonsági Tanácsban - az Egyesült Államok tartózkodása mellett - elítélték a zsidó államot, mivel - a határozat értékelése szerint - „túlzott erőt” alkalmazott a fegyveres zavargások megfékezésére.

A Közgyűlés és az Emberi Jogi Bizottság határozatai már nem korlátozódtak a „túlzott erő elítélésére”, de megismételték és megerősítették a palesztinok úgynevezett „elidegeníthetetlen jogait” a független állam megalakítására Jeruzsálem fővárossal, és a palesztin menekültek Izraelbe való visszatérési jogát.
Az ENSZ alapokmánya szerint a szervezet feladata, hogy védelmezze tagállamai békéjét és biztonságát, példátlan tehát, hogy a palesztinok és a PFSZ (amelynek a világszervezet megfigyelői státust adományozott) jogait előnyben részesíti egy tagállama, Izrael hátrányára. Sajnos ez a magatartás nem új, 1948 óta az ENSZ különböző fórumain évente elítélik Izraelt (a palesztin jogokkal való szolidaritásnak külön napja is van a világszervezet naptárában), és állást foglalnak egy Jeruzsálem fővárossal alakítandó palesztin állam gondolata és több millió palesztin menekült Izraelbe való hazatérésének követelése mellett. Bár e határozatoknak nincs kötelező ereje, és nem teljesítésük esetén az ENSZ nem alkalmazhat szankciókat, ez mégis Izrael elszigeteltségét jelzi a nemzetközi közösségben.
Két olyan határozat azonban mégis van, amelyet meghozataluk idején a zsidó állam is elfogadott. Az egyik az ENSZ-közgyűlés 181. számú határozata, amely a brit mandátumterület felosztását javasolta egy zsidó és egy arab államra azzal, hogy Jeruzsálem mint „corpus separatum” nemzetközi igazgatás alá került volna. Az Arab Liga és a palesztinok vezetői ezt elutasították, és a fegyveres agresszió útját választották. A másik a Biztonsági Tanács 242. és 338. számú határozatai (1967-ben és 1973-ban), amelyek felszólítják a hadban álló feleket, hogy vitás kérdéseiket békés úton rendezzék két alapelv egyidejű alkalmazása mellett. Az egyik Izrael visszavonulása az elfoglalt arabok lakta területekről, a másik a térség minden államának joga a békés és biztonságos létezésre. Ez a határozat nem szól Jeruzsálemről, és nem kötelezi Izraelt, hogy vonuljon ki minden 1967-es, az úgynevezett hatnapos háborúban elfoglalt, arabok lakta területről. E határozatok kölcsönös elfogadással váltak az oslói folyamat jogi alapjává azzal az egyértelmű kötelezettségvállalással, hogy a felek vitás ügyeiket kizárólag békés úton oldják meg, és nem erőszakos úton igyekeznek megvalósítani politikai elképzeléseiket.
Sajnálatos módon azonban a Jasszer Arafat vezette palesztin fél az oslói egyezmények hét éve alatt több ízben a fegyveres erőszak eszközéhez folyamodott. Csak példaképpen említjük az 1994-96 közötti tömeges áldozatokkal járó palesztin terrorcselekményeket, amelyeknek fő célpontja az izraeli polgári lakosság volt; az 1996-ban kirobbantott úgynevezett „alagút-válságot”, amelyben a palesztin rendfenntartó erők az Izraeltől kapott fegyverekkel nyitottak tüzet és öltek meg 16 izraeli katonát; vagy a mostani fegyveres konfliktust, amelyet a Palesztin Hatóság robbantott ki és irányít mind a mai napig, a Sharm es-Sheik-i tűzszüneti megállapodás ellenére. E válságban a palesztinok két zsidó szent helyet leromboltak, József nabluszi sírját és a jerikói ősi „Shalom al-Jisrael” zsinagógát, miközben a Templom-hegyen módszeresen pusztítják a zsidó történelem régészeti emlékeit. Mindehhez azonban az ENSZ-nek és fórumainak nem volt egy szava sem. Nem érdemesül védelemre sem a béke, sem a biztonság elve, sem a Biztonsági Tanács 242. és 338. számú határozata, amelyek a vitás ügyek tárgyalásos rendezésére kötelezik a feleket, sem a nemzetközi jogrend, amely az aláírt nemzetközi szerződések betartását írja elő. Miközben az ENSZ-nek nincs szava a zsidó szent helyek elpusztításáról, úgy gondolja, hogy az intézményesített erőszakot a palesztin jogok megerősítésével és Izrael elítélésével még jutalmaznia is kell.


ENSZ-határozatok a palesztin kérdésről
Hol áll Európa?

Az ENSZ Közgyűlése az október 20-án megtartott szavazásán a szokott arányoknál kisebb többséggel ítélte el Izraelt. Nem számított meglepetésnek, hogy a határozati javaslatot Izrael és az Egyesült Államok képviselőjén kívül csupán négy - rendszeresen így szavazó - óceániai mini szigetállam, Mikronézia, a Marshall-szigetek, Nauru és Tuvalu utasította el. Az sem újdonság, hogy az arab világ országai egyöntetűen a megbélyegző döntés mellett sorakoztak fel. Érdekes ugyanakkor, hogy az európai országok állásfoglalásai tarka képet mutatnak. 15 az elítélés mellett voksolt, míg 24 ország - közöttük Magyarország - tartózkodott a szavazás során. Az arány az Európai Unió tagállamai között fordított: 9 ország Izrael ellen szavazott, míg 6 uniós ország tartózkodott.

Izrael elítélése mellett szavazott:
Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Luxemburg, Málta, Monaco, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Törökország, Ukrajna (15)


Tartózkodott:
Albánia, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Németország, Magyarország, Izland, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Macedónia, Egyesült Királyság (24)

Forrás: Az ENSZ Közgyűlés 2000. október 20-i szavazásáról készült jegyzőkönyv