Vissza a tartalomjegyzékhez


A Nyugat túl messze van

Bulgária és Magyarország rendszerváltozás utáni gazdasági-politikai helyzetét vetették össze szakemberek azon a vitaesten, amelyet Demokratikus deficit a szociálpolitikában címmel nemrégiben rendezett a Friedrich Ebert Alapítvány. A Ferge Zsuzsa vezetésével megtartott rendezvényen a meghívott bolgár szociológusok többek közt a statisztikák fényében is értékelték országuk közállapotait: az elhangzottak szerint a munkanélküliek száma náluk eléri az 1 milliót, 2,2 millió a nyugdíjas korú (a havi átlagnyugdíj 17 dollár), a havi átlagkereset pedig 47 dollár.

Bayer József politológus hasonlónak értékelte a két ország helyzetét azzal a megjegyzéssel, hogy hazánk konszolidáltabb, és nagyságrendbeli különbségek figyelhetők meg. Véleménye szerint Kelet-Magyarország állapota jobban hasonlít Bulgáriához, mint Nyugat-Magyarország. Hasonlóság mutatkozik a két ország tulajdonviszonyainak átalakulásában, a mezőgazdasági szövetkezetek elsorvasztásában, ami azonban nálunk nem járt együtt élelmiszerhiánnyal. A működő tőke beáramlása gazdasági növekedést eredményezett, ugyanakkor kiszolgáltatottá is tette az országot.
A szociális jogok helyzetét elemezve Bayer elmondta, hogy a vállalati szociálpolitika leépülésén kívül drasztikus változások nem történtek 1996-ig, amikor is az MSZP reformcsomagjában megjelent a szociálpolitika piacosítására való törekvés. Így az alanyi jogon járó ellátásokat felváltotta a rászorultság alapján működő ellátórendszer. A szociális problémák kezelésében ugyan óriási szerep juthatna a civil szervezeteknek (mintegy hatvanezer van belőlük), de miután az állam részéről nem kapják meg a megfelelő anyagi és eszmei támogatást, jelenleg elég szűkösek a lehetőségeik. Egyes csoportokat méltatlanul háttérbe szorítottak, és azt különösen nem szereti az állam, ha a polgári szervezetek összefognak.
Elhangzott: törvény garantálja ugyan a létbiztonsághoz való elemi jogot, de ezt a rendszerváltás óta eléggé „visszanyesték”. Magyarországon pont a nehezebb időszakokban jött a szigorítások sorozata és a biztosítékok leépítése. Ez utóbbiak hiányában az emberek nagyon frusztráltak, és korruptnak tartják a politikusokat.
Bayer szerint legitimációs deficit van Magyarországon. A jelenlegi kormány hajlamos a centralizálásra, és süketnek mutatkozik mindennemű párbeszédre.
Ferge Zsuzsa azzal zárta a fórumot, hogy Magyarország helyzetét bizonyos szempontból a bolgárnál veszélyesebbnek és rosszabbnak tartja, mert bár hazánkban jobb a gazdasági helyzet, és adottak a lehetőségek arra, hogy valami elinduljon, ez eddig mégsem történt meg. (Kiss S. Boglárka)