Vissza a tartalomjegyzékhez

Karsai Gábor
Bőrünkön érezzük

Miként lehetséges az, hogy miközben a statisztikai adatok szerint az elmúlt években a gazdaság, sőt a lakossági fogyasztás növekedési üteme 4-5 százalék volt, az átlagember ebből csak nagyon keveset érez? Mi lehet a magyarázata annak, hogy miközben az idei évre 5,5 százalék körüli gazdasági növekedés várható, széles rétegek érzik úgy, hogy keresetük kevesebbet ér, mint egy évvel ezelőtt?

Először is az elmúlt évek növekedését - a gazdaság egészében és a jövedelmekben is - sok éves visszaesés előzte meg. A kilencvenes évek nagy gazdasági átalakulása, majd az ország eladósodásának megállítása miatt elkerülhetetlenné vált Bokros-csomag következtében 1996-ban a fogyasztás a 85 százalékát sem érte el az 1989. évinek. S az azóta tartó, s várhatóan a következő években is folytatódó növekedés csak arra elegendő, hogy az átlagfogyasztás jövőre ismét elérje az 1989-ben egyszer már elért szintet. Érthető, ha ez nem tölti el különösebb lelkesedéssel az embereket, nem érzik igazán nagy eredménynek. Ráadásul itt hangsúlyozottan átlagfogyasztásról van szó, vagyis vannak, akiknek az életszínvonala már régen meghaladta, vannak, akiknek pedig évek múlva sem éri el a rendszerváltás előttit.
A fiatalok, az 1989-ben még gyerekek helyzete is nagyon különböző. A jól képzettek vagy éppen egy már meglevő vállalkozásba beleszületettek helyzete és lehetőségei sokkalta jobbak, mint a két-három évtizede pályakezdőké volt. Másoknak viszont - a tanulatlanoknak, a csak segédmunkára képeseknek - elhelyezkedniük, állást találniuk is nehéz. A fiatalok és idősebbek között is a korábbinál sokkalta nagyobb a differenciálódás.
Ugyanakkor az sem igaz, hogy a lakosság ne érezné a változásokat. A GKI Gazdaságkutató Rt. rendszeres havi felmérései, az ennek alapján kiszámított úgynevezett lakossági bizalmi index azt mutatja, hogy az emberek sokkal pozitívabban látják pénzügyi helyzetüket, vásárlási és megtakarítási lehetőségeiket, mint néhány évvel korábban. Ez a mutató idén közepes szinten stagnál. Régi közgazdasági közhely, hogy az emberek reáljövedelmének legalább 2 százalékkal kell ahhoz emelkednie, hogy egyáltalán növekedést érezzenek. Nos, idén körülbelül éppen 2 százalékkal nő a lakosság átlagkeresetének reálértéke. A fogyasztás ennél nagyobb mértékben fog emelkedni, mivel a lakosságnak egyrészt máshonnan is van jövedelme, másrészt megtakarításai terhére is növeli vásárlásait.
Ennek sok oka van. Egyrészt az elmúlt évek nadrágszíj-összehúzása után sokakban él a vágy fogyasztásuk növelésére. S ezt - akár megtakarításaik terhére, akár az eladósodást is vállalva - sokan meg is tehetik, teszik. Másrészt az idei alacsony reálkamatok, a tőzsdei bizonytalanság mellett kevés a biztonságos és egyben vonzó pénzügyi befektetési lehetőség. Ez ugyancsak a fogyasztás felé irányítja sokak figyelmét. Ezt azonban felemásan élik meg, hiszen miközben örülnek, hogy megvehetik vagy jobbra cserélhetik elavult vagy tönkrement mosógépüket, autójukat, megtakarításaik csökkenése vagy éppen adósságuk növekedése aggodalommal is eltölti őket. Akinek pedig jövedelme csak annyival nő, hogy egy kicsit jobban ehet, megveheti a legszükségesebb ruhaneműt, de például gyermeke vagy unokája lakáshoz jutását csak valamilyen csodától várhatja, aligha lesz elégedett. Különösen, ha azt látja, hogy mások - érdemesek és érdemtelenek - eközben nála sokkal jobban élnek.
Az idei év egyébként is nagyon eltérő módon érintette, érinti a különböző rétegeket. A reálkeresetek a versenyszférában mintegy 2,5 százalékkal emelkednek, a közszférában viszont 1 százalékkal csökkennek. A nyugdíjak reálértéke a már bejelentett - törvény által előírt - korrekcióval is csak 1,5 százalékkal emelkednek. Természetes, ha a költségvetés által finanszírozott területeken dolgozók - például tanárok, egészségügyiek - igen elégedetlenek.
A kormányzat sok mindent ígér 2001-re. A minimálbér emelése azonban sokaknak nem fog valóságos jövedelemnövekedést eredményezni. Például az eddig feketén, zsebbe adott pénz helyébe fog lépni. Másoknál a teljes munkaidejű foglalkoztatást - legalábbis papíron - részmunkaidősre cserélik át, hogy ne kelljen a bért emelni, szélsőséges esetben maga a munkahely is megszűnhet. A költségvetési szektorban valóban sokak keresete emelkedhet, ott viszont azok lesznek felháborodottak, akiknek fizetését most csaknem beérik a náluk képzetlenebb, kevésbé felelősségteljes munkát végző kollegáik, miközben a saját fizetésük alig vagy aránytalanul kevéssé nő.
A nyugdíjasoknak javasolt jövő évi többletemelés valójában csak a törvény betartásához elegendő. A nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjaknak a keresetek és az infláció átlagával kell emelkednie. A kormány jövőre 6 százalékos inflációval és 8-9 százalékos nettó átlagkereset-bővüléssel számol, így jövőre 7,3 százalékkal kellene emelni a nyugdíjakat. A GKI Gazdaságkutató Rt. viszont 2001-re 8,5 százalékos inflációra és 13-13,5 százalékos nettó átlagkereset-emelkedésre számít, aminek alapján 10,9 százalékos emelés lenne reális. A kormány által elfogadott új, 10,3 százalékos javaslat kissé még el is marad ettől.
A magyar gazdaság az elmúlt években a kilencvenes évek első felében végbement, sokszor fájdalmas lépések eredményeként is fenntartható növekedési pályára állt, valódi piacgazdasággá vált. Ez lehetővé teszi a lakosság jövedelmének és fogyasztásának többé-kevésbé folyamatos növekedését. Egy elmaradott, modernizációra szoruló országban a fogyasztás kisebb mértékben növekedhet, mint a termelés, hiszen kell a forrás a beruházásokra, a közszolgáltatások korszerűsítésére. (Ráadásul idén a cserearányromlás, vagyis annak következtében, hogy az exportált termékek ára sokkal kevésbé nőtt, mint az importált kőolajé, a ténylegesen felhasználható GDP nem 5,5 százalékkal, hanem csak 4,2 százalékkal emelkedik.) Az emberek többsége ma még csak egyszer már elért életszínvonala közelében él. Ehhez viszonyít, ezért elégedetlen, ha titkon érzi is, hogy túl van a nehezén.
(a szerző közgazdász,
a GKI Gazdaságkutató Rt.
kutatásvezetője)