Vissza a tartalomjegyzékhez

Györök Orsolya
A praktikus elméletet díjazzák

A közgazdasági Nobel-díjasok kiválasztása is megerősíti azt a trendet, amely szerint az idei díjazottak között inkább a gyakorlati, semmint az elméleti kutatókat részesítették előnyben. Az idei év Közgazdasági Nobel-díját két amerikai közgazdász kapja, akik makroökonometriai elméleteik és a gyakorlatban is sikerrel alkalmazott módszereik elismeréseként kapták megosztva a díjat. A Svéd Királyi Akadémia indoklása szerint a két szakembernek olyan alapvető problémákat sikerült megoldaniuk, amelyek mikroadatok statisztikai elemzése során merülnek fel.

Heckman és McFadden, a díjat elnyert professzorok kutatásai nagyon is gyakorlatiasak. A kaliforniai Berkeley Egyetem tanára, McFadden olyan valószínűség-számítási modellt dolgozott ki, amelybe a döntéseinket motiváló irracionális tényezőt is beépítette és számszerűsítette, és amelyet például a San Francisco környéki közlekedési hálózat tervezése során is felhasználtak. Módszerét ma már rutinszerűen használják, amikor egyének döntéseit vizsgálják, és előrejelzik például közlekedési hálózat tervezésével vagy a továbbtanulás, vagy akár a lakóhely megváltoztatásával kapcsolatban.
A chicagói egyetem közgazdásza, James Heckman többek között olyan statisztikai módszert dolgozott ki, amelynek segítségével az átképzési programok, foglalkoztatási támogatások hatékonysága is vizsgálható, vagy például a minimálbér- vagy a diszkrimináció-ellenes törvény hatásai megbecsülhetőek. Éles vitát váltottak ki azon kutatási eredményei, amelynek során kimutatta, hogy a felnőttképzésnek és az átképzési programoknak milyen kevés a gazdasági hasznuk. Amellett érvelt, hogy ezeknek a programoknak a finanszírozása helyett a pénz egy részét az alulképzettek bértámogatására kellene költeni, a nagyobb hányadát pedig szegény gyermekek fiatalkori oktatásának támogatására: empirikus statisztikai eredményei hosszú távon ennek nagyobb megtérülését mutatták.
A Nobel-díjas professzorok az erkölcsi megbecsülés mellett 9 millió svéd koronát is átvehetnek a svéd királytól a december 10-i nagyszabású ünnepségen.