Vissza a tartalomjegyzékhez


Több pénz a négyeknek

Stumpf István kancelláriaminiszter vezetésével, a történelmi egyházak vezetőinek részvételével csütörtökön kezdte meg ez évi negyedik ülését az Egyházi Ideiglenes Munkacsoport, mely az után alakult meg, hogy Stumpf István 1999. november 4-én az egyházak vezetőivel áttekintette a kormányzati-egyházi együttműködés másfél éves tapasztalatait. A zárt ajtók mögött zajló tanácskozás napirendjén az egyházak 2001. és 2002. évi finanszírozása, valamint a kormány és az egyházak közötti egyezmények, köztük a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék megállapodása végrehajtásának áttekintése szerepel.

A megbeszélésen egyházi részről Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Bölcskei Gusztáv, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke, Frenkl Róbert evangélikus országos felügyelő, valamint Schweitzer József országos főrabbi vesz részt. A kormányzat képviseletében jelen van Harrach Péter szociális és családügyi miniszter, Balog Zoltán, a kormányfő egyházügyi főtanácsadója, a pénzügyi, az oktatási, a belügyi és az egészségügyi tárca politikai államtitkára, valamint Semjén Zsolt, a kulturális minisztérium egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is. Novemberre befejeződik mindazon törvények módosítása, amelyek nem álltak összhangban a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék közötti megállapodásban foglaltakkal - mondta el az ülést követően Semjén Zsolt helyettes államtitkár. Jelezte továbbá, hogy a történelmi egyházak bevonásával konzultációt kezdenek az úgynevezett 1 százalékos adófelajánlás végleges koncepciójáról. Ennek értelmében tanulmány készül az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges modellekről, majd várhatóan 2001-ben összeállítják az ezzel kapcsolatos törvénymódosítási javaslatot. Semjén beszámolt arról is, hogy az egyházi épületek rekonstrukciójára szánt pénzügyi keret felének elosztásáról a jövőben az egyházak döntenek, a másik részt illetően pedig az állam tesz javaslatot. Varga Mihály pénzügyi államtitkár - konkrét összegeket nem említve - elmondta, hogy reálértékben is növekednek a jövő évben az egyházi célzatú állami ráfordítások.
Balog Zoltán, a kormányfő egyházügyi főtanácsadója bejelentette: Orbán Viktor miniszterelnök novemberben találkozik a történelmi egyházak vezetőivel, és annyi már bizonyos, hogy nem egészítik ki, és nem is módosítják a vatikáni megállapodást. Az adófelajánlás kapcsán Balog megjegyezte, hogy a Pénzügyminisztérium támogatja azt a javaslatot, amely szerint a 100 forintnál kisebb összegű 1 százalékos adóhányadot is fel lehet majd ajánlani az egyházak javára.
Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke valamennyi történelmi egyház számára megnyugtatónak értékelte az 1990 óta zajló kétoldalú megbeszéléseket.
Schweitzer József országos főrabbi elmondta, hogy ismételten felvetették az életüktől megfosztottak után járó, nemcsak a zsidóságot érintő 30 ezer forintos kárpótlás nagyságrendjének kérdését, amely szerintük súlyos morális problémát jelent. Schweitzer József tájékoztatása szerint felvetésükre az ülésen azt a választ kapták, hogy a kormány foglalkozik a kérdéssel, de a következő két év költségvetésében nem szerepel a kárpótlási összeg esetleges növelése. (MTI)