Vissza a tartalomjegyzékhez


Amerika megbecsültjei

A legújabb felmérések szerint az amerikaiak többsége a legnagyobb társadalmi elismeréssel járó pályának az orvosi, a tudósi és tanári pályákat tartja. A Harris-felmérés, amit ez év augusztus 10-e és 14-e között telefonos interjúk öszszegzéséből készítettek, megmutatta, hogy kevesen vannak jó véleménnyel a könyvelőkről, bankárokról, újságírókról és szakszervezeti vezetőkről. Megjegyezték a felmérés készítői, hogy plusz, illetve mínusz 3 százalékos eltérés lehetséges az adatokban. A jogászok, szakmájuk egészét tekintve veszítettek korábbi népszerűségükből az elmúlt két évtizedben, ugyanis míg 1977-ben a lakosság 36 százaléka tartotta népszerűnek, addig 2000-ben csak a megkérdezettek 21 százaléka tartja megbecsült foglalkozásnak.
Az 1010 felnőtt körében végzett felmérés alapján a következő arányban tartják a megkérdezettek a különböző pályákat társadalmi elismeréssel járónak: 61 százalék az orvosokra, 56 a tudósokra, 53 a tanárokra, 45 a miniszterekre és tisztviselőkre, míg 42 százalék a katonatisztekre szavazott. Figyelemre méltó, hogy a megkérdezetteknek összesen 14 százaléka vélte, hogy a könyvelői pálya társadalmilag elismert, 15 százaléka szavazott a bankárokra és az üzleti élet vezetőire, míg a lakosságnak csak 16 százaléka ismerte el az újságírók és a szakszervezeti vezetők tevékenységét. A felmérésből kiderült, hogy a tanári pálya ível a legmagasabbra, ami a tanárok társadalmi megbecsülését illeti az 1970-es évek óta, mivel népszerűségük 1977 óta 29-ről 53 százalékra emelkedett. (Reuters)