Vissza a tartalomjegyzékhez


Szabó Miklós 1935 2000

Múlt hét pénteken elhunyt Szabó Miklós történész, politikus, lapunk publicistája. Rendhagyó alakja volt szakmájának és a magyar közéletnek, hiszen egyetlen történelmi monográfiát sem jelentetett meg, tanárként is csupán az utóbbi néhány évben tanított egyetemen, mégis az elmúlt évtizedek magyar közgondolkodását leginkább befolyásoló, legintenzívebben formáló személyiségek közé tartozott.

Szabadelvű politikai gondolkodóként a nyolcvanas években részt vett az értelmiségi ellenzék tevékenységében, alkalmi előadásokat tartott egyetemi kollégiumokban, szamizdat kiadványokba írt. A rendszerváltás után nyolc éven át az SZDSZ országgyűlési képviselője volt, politikusként és publicistaként egyaránt a Horthy-rezsim feudális hagyatékának újjáéledésével szállt szembe. Rövidebb írásait összegyűjtő két kötete: „Politikai kultúra Magyar-országon 1896-1986”, valamint „Múmiák öröksége”.
A Hetekben az utóbbi három évben mintegy két tucat elemzése, tanulmánya jelent meg, melyek elsősorban a magyar történelem terhes örökségeivel foglalkoztak István királytól a Szentkorona-tanon és Mohácson, valamint a Horthy-korszak valláspolitikáján át a Kádár-rendszer örökségéig (A szellem hatalma és a hatalom szelleme, A royalista köztársaság, A kisajátíthatatlan ünnep, Nagyhatalmi célok és premodern értékek, Jellem és történelem, A második Mohács stb.).
Előadója volt a lapunk által szervezett Vallásszabadság, társadalom és hatalom című nemzetközi tudományos konferenciának, szigorúan elvi szinten kiállt a vallásszabadság ügye mellett, a szélsőjobboldali sajtó ezért intenzíven támadta. Utánozhatatlan elemzései, fanyar iróniája tették sajátossá stílusát. Lapunk számára egyaránt érzékeny veszteség visszahúzódó személyiségének és nagyszerű írásainak hiánya. (Erdei L. Tamás)