Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkatársunktól
Magyar védőpajzs

„A keresztény szellemiség érvényesülése a politikai és társadalmi élet különböző területein” címmel tartott előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) szervezésében Semjén Zsolt államtitkár a közelmúltban Zalaegerszegen.

A mintegy 120 főnyi hallgatóság előtt az államtitkár hangsúlyozta a magyarság kiemelkedő szerepét Európában - „Miért is kell nekünk Európába menni, amikor annyit véreztünk már Európáért! A magyarok mentették meg a töröktől is” -, valamint hagyományaink ápolására buzdított. „Máriás nép a magyar” - hangzott el immár sokadszor az államtitkár részéről, aki szerint azért maradhatott fenn az ország, mert István Máriának ajánlotta fel annak idején. A jelenlévők azt is megtudhatták, hogy nemzetünk hatalmas szellemi erővel rendelkezik: „Az országra hatalmas búraként az örök magyarok védőpajzsa borul, amiben csillagokként fénylenek a nagy magyarok, és fényükkel utat mutatnak.” Semjén úr szerint az ország méltóan ünnepelte meg 1000 éves államiságát, előadásában méltatta a millenniumi ünnepségek ünnepélyességét.
Kitért a vallásszabadságról szóló törvény módosítására is. A maga részéről még szigorúbb, keményebb fellépést tartana szükségesnek a „társadalomellenes csoportokkal” szemben. Megemlítette, hogy dolgozik egy javaslaton, amely törvénybe iktatná a hittanórák védett időben történő oktatását, hiszen - ahogy az egyik jelenlévő pap is felvetette - problémát jelent, hogy a reggeli, illetve a délutáni órákban a fiatalok csekély számban látogatják a hittanórákat. Az államtitkár helyesnek tartaná akár egy új tantárgy bevezetését, amelyet etikának hívhatnának: a szülő eldönthetné, hogy gyermeke mely egyház hittételeit tanulmányozza, de ha nem érdekli a hitélet, akkor is tanulhatna egy kis egyetemes etikát, erkölcstant, „nem fog megártani neki”.
Amikor a Vatikán által kiadott Dominus Iesus című nyilatkozat körül kirobbant vitáról esett szó, Semjén kifejtette: a média egyszerűen felnagyította a problémát. Ő egyszerűen nem érti, miért beszél bárki is ökumené-ellenességről az irat kapcsán, hiszen a katolikus egyház csak saját önértékelését fejtette ki benne. „Az ökumenizmus nem turmix, hanem olyan, mint egy terített asztal, melyre mindenki a saját értékeit teszi” - magyarázta.
A hallgatóságot foglalkoztatta az uniós csatlakozás esélye is. Az államtitkár meghatározása szerint az Unió elsődleges és legfontosabb szerepe az, hogy védelmet jelent Amerikával szemben. „Számomra az „Euró” azt jelenti, hogy nem atlanti, nem amerikai” - pontosított Semjén Zsolt, és hogy még képletesebb legyen, hozzáfűzte: „Magyar gyerek ne egyen hamburgert, egyen lekváros palacsintát!” A csatlakozással amúgy még várnunk kell, hisz sok európai szabványnak még nem felel meg az ország - hangsúlyozta Semjén.