Vissza a tartalomjegyzékhez

Szobota István
Kövér a kisgazdáknál

„Mostanáig egy gyermek vállalása is egyenlő volt a szegénység vállalásával” - hangoztatta Kövér László a Független Kisgazdapárt Vállalkozói Tagozatának minapi ülésén. Ehhez a kijelentéshez fogható újdonságokat szép számmal hallhattak az érdeklődők az FKgP székházában, ahol a vendégszónokot szinte tiszteletbeli kisgazdává avatták.

Még meg sem melegedhetett a kárpit a kisgazdák alatt, amikor Kövér László tiszteletére „Anti bátyánk” lépett a mikrofonhoz, és visszafogott szavalásba kezdett. „Arra kérem az Úristent, hogy hallgasson meg engem, és 56-nak szellemében tisztítsa meg népem” - zárultak sorai a rövidke műnek. Az 56-nak emlékére című költemény mondanivalóját tekintve olyannyira (nem) passzolt a rendezvény eredeti témájához, hogy az egy ritkán tapasztalható közéleti jelenséget váltott ki a helyiségben: Kövér László megmosolyogta a kalapból hirtelen előrántott, gesztusnak szánt háziköltőt. Aki hozzá hasonló derűs, ám tanácstalan tekintettel nyugtázta a történteket, e kakukktojás feloldásaként értékelhette, amikor Lévai István, az 56-os Magyarok Szövetségének elnöke bejelentette, hogy szervezete teljes taglétszámával belép az FKgP vállalkozói tagozatának soraiba.
Bevezetőjében Molnár László, a tagozat elnöke leszögezte, hogy a kisgazdák számára nincs más alternatíva, mint a Fidesz. Ezután Kövér László alig félórás beszéde következett. „Ma nyolc mandátummal több helyünk lenne a parlamentben, ha nem lett volna elégtelen a választási együttműködésünk” - tett burkolt szemrehányást a koalíció jelenlevő tagjainak a pártelnök, majd így folytatta: „2002-ben ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak.” Kövér szerint az elmúlt két évben kiderült, hogy a koalíciós partnerek nézetkülönbsége a felszín alatt mégsem volt olyan jelentős. Az ideológiai közelség illusztrációjaként említette az Orbán családot, ahol is a kormányfő feleségének szülei régóta elkötelezett kisgazda-szavazók.
Kövér aggodalmát fejezte ki a jövővel kapcsolatban: „Ha az ellenzék magatartására gondolunk, akkor két nehéz év áll előttünk, hiszen ők már beígérték a családtámogatási rendszer szétrombolását.” Rámutatott, hogy ez a terület azért fontos, mert „egy magyar érzelmű embernek fájdalmat kell éreznie, hogy évente 40 ezerrel kevesebben vagyunk”. Egy felszólaló olyannyira értékelte Kövér László hazafiasságát, hogy - mint mondta - „majdnem kisgazda tagnak érezzük”. A jelenlévő és kétévesnél idősebb gyermekeket nevelő szülők is megtudhatták, hogy pár évvel ezelőtti gyermekvállalásuk szabályos hőstett volt, hiszen - mint arra a szónok rámutatott - „1998-ig egy gyermek vállalása is egyenlő volt a szegénység vállalásával”. Ezután a vendégszónok kéréssel fordult hallgatóságához: „Kérem, ne higgyenek az ellenzéknek, hiszen tíz esztendeje nem volt olyan, mint 1999-ben: éves szinten 1300 gyerekkel több született, 4 százalékkal javult az elhalálozási arány, és 10 százalékkal több házasság köttetett.” A jelenlevők egy emberként sóhajthattak fel: bizony, a családbarát kormány keze akár a hálószobákig is elér.
Az idő múlásával a polgári kormány „mellkasán sorra szaporodtak a kitüntetések”. Megtudhattuk, hogy az idei év az első, amikor a kis- és középvállalkozások növekedésnek indultak, és idén borultak virágba a külföldi befektetések is, amelyek még az előző ciklus idején telepedtek le hazánkban. A NATO-csatlakozásra utalva pedig kiderült, hogy a török hódoltság óta először vagyunk olyan katonai rendszer része, amely garantálni tudja számunkra a biztonságot. Összefoglalva szavait a pártelnök kijelentette: „Az Ady által emlegetett »komp-ország« végre kikötött, Magyarország megmenekült a lecsúszás fenyegető veszedelmétől.” A távlatok mindezek alapján: ha az elkövetkezendő két évben az országot nem sújtja több természeti katasztrófa, akkor a Fidesz olyan sikeres négy esztendőről tud majd beszámolni a választási kampányban, amelynek segítségével „a kádárizmus visszasírása örökre a történelem szemétkosarába kerül”. Zárszavában a Fidesz elnöke Molnár László kisgazda honatya bevezetőjében elhangzott elkötelezettségére reagálva megerősítette: „Számunkra sincs más alternatíva a jövőben a jelenlegi kínálatból, mint a Kisgazdapárt.”
A beszédet több felszólalás követte a kisgazda táborból. Egy idősebb úr például a bíróságok mielőbbi megszüntetését sürgette, hiszen - állította a felszólaló - „a bíróságok az előző éra funkcionáriusaival dolgoznak, és csak bonyolítják a dolgokat”. Egy hölgy a jobboldali nagykoalíció (a MIÉP-pel karöltve) létrehozásának szükségességét vélte meglépendőnek a 2002-es választások biztos megnyeréséhez. Válaszában Kövér a kérdést jogosnak minősítette, majd hozzátette: „Az ország külső megítélése szempontjából a MIÉP kormányba emelése katasztrófa lenne. Amíg az EU-ba tartunk, ez a lehetőség ki van zárva.”