Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkatársunktól
Karanténban az újfasiszták

Feltehetőleg a Nemzetbiztonsági Hivatal hiúsította meg a nemzetközi Blood & Honour (B&H - Vér és Becsület) nevű neonáci csoport magyar társszervezete által a múlt hét végére szervezett szekszárdi skinhead koncertet. Az 1998-ban alakult B&H Hungáriának ez nem az első hasonló jellegű rendezvénye lett volna: egyebek mellett például rendeztek már militáns jellegű nyári táborokat is. Kétéves tevékenységük „eredményeként” a csoportot az NBH-évkönyv a legjelentősebb és legveszélyesebb újfasiszta szervezetként tünteti fel. A Vér és Becsület mozgalom egyébként más európai országokban is igen népszerű. Németországban például alkotmányellenes cselekmények miatt a napokban tiltották be ottani szervezetüket.

A B&H Hungária külföldre is eljuttatott, illetve az interneten is fellelhető meghívójával szeptember 16-ára egy délutáni sportversenyre (labdarúgás, kötélhúzás, rönkhajítás), valamint egy esti rockkoncertre invitálta az érdeklődőket. A városi rendőrkapitányság - tájékoztatásuk szerint -, bár tudott a tervezett rendezvényről, mégsem akadályozta meg, mivel az „zártkörű volt”. A kapitányság sajtóosztálya ezen túl arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az „esemény különösebb botrány nélkül zajlott le”. Valóban így volt, mivel csak a sportversenyek kerültek megrendezésre, a koncert - a közel 100 magyar és külföldi bőrfejű legnagyobb sajnálatára - már elmaradt. Illés Miklós, a B&H egyik vezetője szerint azért, mert „egy magát rendőrnek kiadó titkosszolgálati tiszt megfenyegette a koncertnek helyet biztosító művelődési ház igazgatónőjét, hogy amennyiben a koncert megrendezésre kerül, külföldi állampolgárságú férje nem kapja meg a tartózkodási engedélyt”. Illés szerint nem ez az első eset, amikor ilyen módon hiúsítják meg egy-egy rendezvényüket. A vezető nem érti, miért éri őket rendszeresen a rasszista uszítás vádja, hiszen szerinte „egy zártkörű rendezvényen a résztvevők azt kiabálnak, amit akarnak, mi senkit nem kényszerítünk, hogy részt vegyen a koncertjeinken”. Sőt, továbbmegy: szerinte ahhoz sincsen senkinek semmi köze, hogy valaki az otthonában milyen (náci) jelvényeket vagy propagandaanyagokat tart. A német B&H betiltásáról pedig Illésnek az a véleménye, hogy azzal pusztán a név betiltását érték el a német hatóságok, mivel „amíg egy fehér ember is él a földön, mindig lesznek ilyen szervezetek”.
Az NBH illetékesét lapzártánkig nem sikerült elérni, így sem cáfolatot, sem megerősítést nem nyertek a meghiúsításról szóló információink. Azonban az NBH egyik szakértője nem hivatalosan közölte lapunkkal, hogy a hivatal természetesen tudott a rendezvényről, és bár nem a fent említett eszközökkel, de az a feladatuk, hogy a neonáci szervezetek mozgásterét minél inkább leszűkítsék. A B&H nem először kerülhetett összeütközésbe a titkosszolgálattal, hiszen az NBH-évkönyv a jobboldali szélsőségekről szólva így fogalmaz: „Továbbra is a nemzetiszocialista, hungarista csoportosulások tekinthetők a legaktívabbnak. Közülük is a mintegy 5-600 főt tömörítő, úgynevezett Blood & Honour (Vér és Becsület) nemzetiszocialista irányzat és »politikai patrónusuk«, a Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) elnevezésű szervezet tevékenysége keltett figyelmet.” Az NBH szakértői szerint a jobboldali szélsőséges irányzatok legfontosabb összetartó eleme a skinhead zene, illetve a koncertek, amelyek a kapcsolattartás, a vélemény- és információcsere, a hazai és nemzetközi „hálózatépítés” fórumai. Ezen tevékenységek pedig „alkalmasak az ifjúság káros befolyásolására”. Az évkönyv szerint a koncerteken gyakran követnek el propaganda bűntetteket a rasszista uszító szövegek skandálásával, illetve hasonló tartalmú hanghordozók és propaganda kiadványok terjesztésével.


Internacionalista „becsület”

A Blood & Honour magyarországi szervezete 1998. augusztus 8-án alakult. Mint ahogy a szervezet azonos című lapja írja: „E lépés elodázhatatlan volt, hisz az Ian Stuart által életre hívott szervezet már világszerte létezett, kivéve szép hazánkat. Az idei év elején úgy döntöttünk, hogy azokból a tettrekész bőrfejűekből, akik a koncertek szervezésében aktívan, a munkát mindig készséggel vállalva mutattak elkötelezettséget, megalakítjuk a B&H-t”. A csoport tevékenysége leginkább a „skinhead” koncertek szervezésében merül ki, olyan beszédes nevű együttesek részvételével, mint a német The Might of Rage (A Gyűlölet Hatalma), a magyar Vérszerződés vagy a szintén hazai Titkolt Ellenállás. Ezenkívül nyári, militáns jellegű táborokat is szerveztek már, ahol a „bajtársak” többek között lőgyakorlaton és járőrversenyen bizonyíthatták hazafiasságukat. Az anyagi okok miatt nem rendszeresen megjelenő lapjukban a kíváncsi olvasó tájékozódhat az aktuális koncertekről, egy listáról náci jelvényeket rendelhet magának, de akár olyan írást is olvashat, amely az elentmondásosan megítélt, antiszemita szellemiségéről hírhedt Prohászka Ottokár, századfordulón élt katolikus püspök életművét méltatja. (Mint írják: „Prohászka Ottokár az egyetemes kereszténység és a magyar nemzeti öntudat legkiemelkedőbb képviselője, eszmeisége messze megelőzte korát. Halála óta nincs senki, aki nagyságával megközelítené.”) A lap tele van a zsidóságot szidalmazó Hitler- és Szálasi-idézetekkel.
A Blood & Honour valóban Európa-szerte létezik. A német szervezetet és annak White Youth (Fehér Ifjúság) nevű ifjúsági tagozatát például a napokban tiltotta be Otto Schilly német belügyminiszter. Az 1994-ben Berlinben alapított, háromszáz tagot számláló egyesület szintén elsősorban rasszista koncertek szervezésével, valamint ilyen tartalmú CD-k kiadásával és terjesztésével hívta fel magára a figyelmet. A német neonáciknál tartott házkutatás során a rendőrség CD-ket, neonáci propagandaanyagot tartalmazó flopikat, valamint több tízezer márkáról szóló takarékbetétkönyveket foglalt le. A belügyminisztert az egyesülési törvény azon bekezdése jogosítja föl az intézkedésre, mely szerint be lehet tiltani olyan egyesületeket, amelyek tevékenysége az alkotmányos rend, illetve a népek együttélése ellen irányul. (Hetek)