Vissza a tartalomjegyzékhez

Sebestyén István
Lányos zavarok

Egyre több önkormányzati vezető javasolja - követve a kisgazda Túri Kovács Béla korábban elhangzott ötletét -, hogy mivel nem tudják sehol sem a lakossági tiltakozások miatt a türelmi zónákat kialakítani, inkább mondja fel az állam az úgynevezett New York-i egyezményt. Ugyanis ez az egyezmény tiltja a bordélyházak engedélyezését, ha viszont - hangzik az érvelés - Magyarország kilép e kötelezettségek alól, akkor az irritáló utcai prostitúciót az engedélyezett és ellenőrzött bordélyházak falai közé lehetne szorítani. Mindenesetre az úgynevezett keresztény történelmi hagyományra politikai szlogenekkel építő konzervatív koalíció idilljét zavarná meg, ha e kormány mondaná fel a morális és humánus tartalmú egyezményt.

A „helyzetet” maguk a prostituáltak idézték elő. A fővárosi prostituáltak ugyanis - a mogyóródi Forma-1-es Erotik Campingen felbuzdulva - maguk kezdték értelmezni a szervezett bűnözés elleni törvény rájuk vonatkozó passzusait, és úgy vélték, önmaguk jelölhetik ki azt a területet, ahol a törvény biztosítja számukra a szabad prostitúciót. Választásuk a kőbányai Gyógyszergyári útra esett. Mint mondják, ez a terület minden tekintetben megfelel a jogszabály előírásainak, hiszen nem számít védett övezetnek, vagyis nincs a közelben iskola, egyházi létesítmény vagy egyéb közintézmény. E területet akár - egyes nyilatkozataikat értelmezve - erőszakkal is elfoglalnák. Döntésüket sajátos törvényértelmezéssel igyekszenek alátámasztani. Szerintük ugyanis a prostitúciós tevékenység türelmi zónák hiányában minden olyan területen végezhető, amely a törvény által nem védett.
A prostituáltak szóvivőjének tervei szerint ezen a területen két műszakban „dolgozva” akár négy-ötszáz lány is elférne. A szituációt magunk elé képzelve már láthatjuk is, ahogy a mogyoródi példát követve, a prostitúciót kiszolgálandó szinte önálló városrész, infrastruktúra épül ki a maga egyágyas bódéival. (Egy lapunknak nyilatkozó illetékes szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a zóna kialakítását követően kisebbfajta maffiaháború törne ki a lányokat „futtató” szervezett bűnözői csoportok között, hiszen a terület kicsi ahhoz, hogy ott mindenki helyet kapjon.)
Ötletükhöz akarva akaratlan kaptak támogatást a BM egyik illetékesétől, aki hasonlóan foglalt állást a törvény értelmezését illetően. Mint azt Borai Ákos főosztályvezető lapunknak elmondta: egy ilyen „semleges” területen a lányok felajánlkozhatnak és üzletet köthetnek, viszont „szolgáltatást” ott helyben nem nyújthatnak. Borai szerint a megoldást az jelentené, ha a megvalósuló türelmi zónában olyan épületek jönnének létre, amelyek a prostituáltak tulajdonában vannak, így ez nem minősülne bordélyháznak. Ez utóbbit ugyanis a Magyarország által szintén aláírt New York-i egyezmény tiltja. A főosztályvezető kérdésünkre kifejtette: amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a Közigazgatási Hivatal felszólítására sem jelöl ki türelmi zónát Budapesten, úgy a Belügyminisztérium vizsgálja meg a kérdést, és könnyen lehet, hogy az ő válsztásuk is egybeesik majd a prostituáltakéval, vagyis valóban az Örs vezér tértől sem túl távoli Gyógyszergyári út lesz kijelölve türelmi zónaként.
A helyzet még „forróbb”, hiszen Juharos Róbert fideszes országgyűlési és józsefvárosi önkormányzati képviselő önálló módosító indítványát elfogadva az Országgyűlés a héten módosította a szervezett bűnözés elleni törvény prostitúcióval kapcsolatos egyes részeit. Ennek értelmében, ha az önkormányzatok nem teszik meg - és ez történt eddig -, akkor a belügyminiszter is kijelölheti azokat a türelmi zónákat, ahol a prostituáltak tevékenykedhetnek.
Mindezeket végiggondolva nagyon is érthető, hogy a X. kerület polgármestere, György István hallani sem akar a „prostituált-importról”. Mint azt a témában tartott sajtótájékoztatón lapunk kérdésére elmondta: három napja izzanak a telefonvonalak a polgármesteri hivatalban, a kerület és főként a szóban forgó környék lakosai folyamatosan tiltakoznak. A polgármester elmondta: az sem elképzelhetetlen, hogy ha a BM valóban Kőbányán jelöli ki a türelmi zónát, akkor a lakosság polgári engedetlenségi mozgalommal válaszolna a döntésre.
György István a maffiaellenes törvénycsomag vonatkozó részeit is másként értékeli, mint az utcalányok, vagy akár a BM-tisztviselő. Az ő olvasatában ugyanis a jogszabályban a védett övezet fogalma azért lett bevezetve, hogy az önkormányzatok kapjanak vezérfonalat a türelmi zóna kialakításához, és ne a prostituáltak ahhoz, hogy eldöntsék hol végezhetik a tevékenységüket és hol nem. Mint mondta: a Borai-féle értelmezés mind a törvény szellemével, mind annak betűjével szöges ellentétben áll. Rámutatott arra is, hogy a kiszemelt Gyógyszergyári út valójában nem is lenne kinevezhető türelmi zónának, mivel a terület közelében van egy óvoda, egy kultúrház, illetve egy egyházi intézmény is, vagyis a törvény értelmében védett övezetnek minősül. A polgármester kérdésünkre elmondta: ha mindezek ellenére a lányok mégis megjelennének Kőbányán, a kerületi kapitányság részéről hathatós rendőri ellenállásba fognak ütközni. György István szerint egyébként magával a törvénynyel is baj van, hiszen, mint mondja, több mint jelzés értékű, hogy az országban egyetlen prostitúciótól fertőzött település önkormányzata sem jelölt ki türelmi zónát, mivel a lakosság mindenhol tiltakozik ez ellen. Szerinte ez azt az üzenetet közvetíti a jogalkotók felé, hogy „az állampolgárok nem viselik el a törvény által legalizált közterületi prostitúciót.” György polgármester is - a főváros vezetésével és egyes kisgazda országgyűlési képviselők álláspontjával harmóniában - inkább a New York-i egyezmény lemondását és így a bordélyházak legalizálását tartaná ildomosnak.


Intézményesült nemi erőszak

„A prostitúció melegágya a nők ellen a családban elkövetett erőszak” - állítja Betlen Anna, a Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) szakértője. Külföldi statisztikák szerint (hazánkban ilyen felmérések eddig még nem készültek) a prostituáltak 85 százalékát gyermekkorukban szexuálisan (és/vagy fizikailag) bántalmazták, aminek következtében az a téves felfogás épült be a személyiségükbe, hogy testük kizárólag mások szükségleteinek kielégítésére szolgál. Ez sokszor akkor is megtörténhetett, ha a molesztálás csupán „különös” simogatásban, vagy ölelgetésben merült ki. „A családon belüli erőszak jellegzetes formája az asszonyverés: Magyarországon a családok 15 százalékában bántalmazza a férj a feleséget, a már elvált nők beszámolói szerint 61 százalékukat verte, 50 százalékukat pedig megerőszakolta saját házastársa.” (Forrás: Tóth Olga: Erőszak a családban, Tárki, 1999.) „Szélsőséges esetekben az is előfordul, hogy maga a férj lesz a feleség »futtatója«, így egészítve ki a jövedelmét” - mondja Betlen Anna, aki maga is több ilyen esettel találkozott már. A családon belüli erőszak eseteiben egyébként - a nemzetközi szakirodalom tanúsága szerint - mintegy 95 százalékban a férfi az elkövető, 2 százalékban egynemű (vagyis homoszexuális kapcsolatról van szó), és mindössze 3 százalékban a nő a bántalmazó.
A szakértő szerint a prostitúció olyan súlyos és alapvető társadalmi jelenség, amely semmilyen módon nem legalizálható, hiszen „a prostitúció a nemi erőszak intézményrendszere, és sokkal kevésbé a kliens szexuális, mint amennyire (a nők fölötti) hatalmi vágyának kielégítésére szolgál”. Betlen Anna rámutatott arra is, hogy a prostitúció felszámolásához nemcsak a jogi háttér hiányzik, hanem kevés a kellő felkészültséggel rendelkező szociális munkás vagy áldozatvédelmi szakember. Ezeken kívül olyan „otthonokra”, szociális intézményekre is szükség lenne, ahová a múltjuktól elszakadni kívánó lányok a lelki és fizikai terrort alkalmazó stricik elől elmenekülhetnek.