Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkatársainktól
Szigorító hivatalnokok

Mind kormánypárti, mind ellenzéki képviselők kissé értetlenkedve fogadták az Igazságügyi Minisztérium tervezetét a képviselők mentelmi jogainak szigorításáról. Mint a Hetek megtudta: a változtatásnak semmiféle köze nincs az elmúlt hetekben Pallag László nevéhez kapcsolódó polgárjogi perekhez. A változtatás célja nem a képviselők úgynevezett „jobban számon kérhetősége a rágalmazási, hamis tanúzási kérdésekben”, hanem politikusok maffiakapcsolatainak „megelőzése”.

Az Igazságügyi Minisztérium tervezetet készít a parlamenti képviselők mentelmi jogának szigorítására. A maffiák elleni akciócsomag részeként megfogalmazott javaslat szerint a szervezett bűnözéshez kapcsolódó, vagy a korrupciós jellegű ügyek esetén nem érvényesülne a mentelmi jog oltalma. A jelenlegi szabályozás szerint a mentelmi jog leegyszerűsítve két dolgot jelent: egyrészt nem indítható büntetőeljárás és szabálysértési eljárás a képviselő ellen mandátumának tartama alatt az országgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül (kivéve a tettenérés esetét), másrészt a képviselőt nem lehet felelősségre vonni (elvileg soha) leadott szavazata, a megbízatása során általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ez a mentesség azonban nem vonatkozik - egyebek mellett - a rágalmazásra és a becsületsértésre. Az előbbit „sérthetetlenségnek”, az utóbbit „felelőtlenségnek” hívja a jogi szaknyelv.
Márki Zoltán, a minisztérium főosztályvezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a javaslat nem az olajügyek kapcsán fogalmazódott meg, hanem a minisztérium által kidolgozott korrupcióellenes stratégiába illeszkedik bele. Márki elmondta, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni fellépés minden demokratikus ország elemi érdeke, aminek politikai vetületei is lehetnek. Ez - Márki szerint - egyfajta megelőzést szolgál, vagyis a közélet tisztaságának az oltárán feláldoznák a mentelmi jog egyes vonatkozásait. A szakértő kiemelte: a tervezet kidolgozásánál külföldi példákat is figyelembe vettek. A módosításnak a gyakorlatban három lehetséges változata van. Az első változat szerint a korrupciós bűncselekmények esetében az országgyűlésnek nem lenne lehetősége mérlegelni, hogy kiadja-e a képviselőt, ez automatikusan megtörténne. A második változat szerint
a bűnüldözés munkájának könnyítése érdekében a jelenleginél szűkebb időkeret állna a honatyák rendelkezésére, hogy eldöntsék: felfüggesztik-e képviselőtársuk mentelmi jogát. A harmadik variáció esetén pedig elvi jelleggel az országgyűlés mondaná ki - adott esetben egy határozatban -, hogy a korrupciós bűncselekmények esetében kívánatosnak tartja a felfüggesztést. Természetesen, mint azt Márki elmondta, mindhárom változat konszenzust igényel, és nem pusztán kodifikációs szakkérdés.
A sajtóban megjelent információk szerint a változtatás indokaként Dávid Ibolya igazságügy-miniszter azokat az ügyeket jelölte meg, amikor a T. Ház olyan esetekben sem függesztette fel a mentelmi jogot, amikor a kérdéses cselekményeknek semmi köze nem volt a képviselő politikai tevékenységéhez. (Például a fideszes Bebes István magánokirat-hamisítási ügye, vagy a független Szabó Lukács közlekedési szabálysértési ügye.)
A tervezett módosítás a rendszerváltás óta szinte példátlannak tekinthető abban a tekintetben, hogy a kormány igyekszik a másik hatalmi ág, a parlamenti szuverenitás egyik talpkövének tekinthető, a képviselői jogállást alapjában meghatározó mentelmi szabályokat megváltoztatni. A mentelmi joggal rokon összeférhetetlenségi szabályokat még 1997-ben Bihari Mihály (MSZP) önálló képviselői indítványára módosította a parlament, és ebbe a vitába az
akkori MSZP-SZDSZ kormánykoalíció a hatalmi ágak szétválasztásának elvére hivatkozva szándékosan nem kívánt beavatkozni. Ezzel kapcsolatban Isépy Tamás, a Fidesz-MPP
országgyűlési képviselője, a Mentelmi Bizottság elnöke a Heteknek elmondta, nem tartja elfogadhatatlannak, hogy a kormány részéről történt kezdeményezés a képviselői jogállás módosítására. ,,Ez egy szorgalmas minisztérium, a döntés joga úgyis a parlamenté, hiszen törvénymódosításról van szó” - véli a képviselő. Isépy Tamás lapunk kérdésére elmondta, hogy az IM elképzeléseiről neki is csak a sajtóból vannak információi. Nem tartja szerencsésnek, hogy a minisztériumnak a parlamentről olyan képe van, „mintha az bűnpártolók gyülekezete volna”. „A minisztérium nem szolgáltatott egyetlen példát, mely indokolná a módosítást” - mondta a képviselő. Szabó Sándorné, a Mentelmi Bizottság MSZP-s képviselője lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy szintén nem rendelkezik a tervezetről információkkal. A képviselő eleve nem tartja megfelelőnek azt, hogy a kormány kezdeményezni próbálja a képviselői jogállás változtatását. „Úgy tűnik, mintha nem a parlamentnek lenne ellenőrzési szerepe a kormány felett, hanem a kormány diktálna tetszése szerint a parlamentnek. Valahogy fordítva ülünk ezen az indiánlovon” - mondta a képviselőasszony.
A képviselő kérdésünkre elmondta, felháborítónak tartja a parlament mentelmi ügyekben folytatott gyakorlatát, amikor nemcsak rágalmazási ügyekben, hanem tisztán közvádas ügyekben sem függesztik fel a képviselők mentelmi védelmét. A képviselő úgy véli, hogy a közéleti hangnem eldurvulásában is szerepe van a rossz mentelmi döntéseknek.
Bodor Tibor, a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) csoportvezető bírója a Heteknek elmondta, utoljára az első kormányzati ciklusban volt igen-igen sok rágalmazási per a politikusok között. Ennek oka legfőképpen az lehetett, hogy nem volt kialakult politikai kultúra, és a politikai viták magas hőfokán a képviselők sok mindenre elragadtatták magukat. Az előző két ciklusban a mentelmi jogi kérdésekben azonban más volt a gyakorlat: rágalmazási, becsületsértési esetekben gyakrabban kiadták az érintett képviselőt. Ellentétben a jelenlegi gyakorlattal, hiszen 1998 óta az országgyűlés egyetlen magánvádas eljárásban sem függesztette fel a képviselő mentelmi jogát a PKKB illetékessége alá tartozó ügyekben.