Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkatársunktól
Pártházból keresztény központ

„Mi ismerjük az irántunk érzett empátiátokat, és ugyanígy ti is számíthattok a miénkre. Mert tudom és fájlalom, hogy benneteket is bántanak hitetek, meggyőződésetek miatt, úgy ahogy történelmünk során tették, és sajnos sokszor ma is teszik ezt velünk” - mondta Olti Ferenc, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (MAZSIHISZ) alelnöke a Balatonfüredi Hit Gyülekezete által létrehozott Keresztény Kulturális Központ megnyitóján. A közel háromszáz fős közösség másfél évtized óta először tarthatott rendezvényt saját tulajdonú ingatlanban.


Balatonfüredi keresztény központ. Építő szellem    Fotó: Somorjai

Az egykori pártház épületét az önkormányzattól még 1999-ben 29 millió forintért vásárolta meg a Hit Gyülekezete, a felújítás mintegy 15 millió forintba került. Az augusztus 11-i telt házas ünnepi istentisztelet zenés dicsérettel kezdődött, majd Ughy Zsolt, a gyülekezet szóvivője köszöntötte az egybegyűlteket. Ezek után Olti Ferenc, a MAZSIHISZ alelnöke mondott ünnepi beszédet, aki a felszólalásában kijelentette: „Mi ismerjük az irántunk érzett empátiátokat, és ugyanígy ti is számíthattok a miénkre. Mert tudom és fájlalom, hogy benneteket is bántanak hitetek, meggyőződésetek miatt, úgy ahogy történelmünk során tették, és sajnos sokszor ma is teszik ezt velünk. Mi azonban megtanultuk, hogy megvédjük magunkat, hogy minden rossz fejlemény ellenére optimisták legyünk, megoldásokban gondolkodjunk, sőt cselekedjünk is.”
Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze beszédében ugyancsak a megpróbáltatásokról és a kitartásról beszélt. Utalt arra, hogy a közösség körülményei a rendszerváltás után sem javultak a vártnak megfelelően. Mint mondta, főleg az elmúlt két évben érték igen kemény támadások a gyülekezetet. „Miért van szükség ránk?” - tette fel a kérdést a vezető lelkész, majd megfogalmazta küldetésüket: „A Hit Gyülekezete egy erkölcsi és szellemi intézmény, és számunkra nagyon fontos az üdvösség, mert mennyei perspektívából szemléljük a földi életet, harcolunk az etnikai megkülönböztetés ellen, védelmezzük a keresztény értékeket, hirdetjük a megtérést Istenhez. Kívánom - mondta ezek után Németh Sándor -, hogy a Keresztény Kulturális Központ világítótorony legyen, ahol sokan felismerik az Istentől támasztott követelményeket, s megtérnek hozzá.” Végül megköszönte a gyülekezeti tagok munkáját, a nem gyülekezethez tartozó személyek segítségét, támogatását. A kulturális központ kulcsát Grósz István, az intézmény igazgatója vette át.