Vissza a tartalomjegyzékhez

Hajdú Sándor
Ötletgazdag kisgazda

A vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvény módosításának kormányzati szándéka - úgy tűnik - a nyári kánikulában sem apadt. A változtatás körüli vita újabb fejezeteként Dán János kisgazda képviselő nyújtott be önálló módosító indítványt a témában. A kisgazda honatya lapunknak hangsúlyozta: javaslatait a történelmi egyházakkal konzultálva, azokkal teljes egyetértésben fogalmazta meg, ezért azok - mint mondja - teljesen korrektek.

Lapunk kérdésére, hogy mi áll a törvényjavaslat hátterében, milyen indíttatásból született az elhatározás, Dán János kifejtette, hogy ő tulajdonképpen csak a történelmi egyházak létjogosultságát tartja elfogadhatónak, maga is a Római Katolikus egyház tagja, az újonnan alakult egyházakkal kapcsolatban kételyei vannak. Ezt alátámasztandó említette kisgazda politikus társai parlamenti munkáját, amely ez év folyamán többször foglalkozott a kisegyházakkal. Hangsúlyozta, hogy nem politikustársaival, hanem a történelmi egyházakkal konzultált, mielőtt a törvényjavaslatot útjára indította. Velük egyetértésben alakította ki álláspontját: legalább 10 ezer főhöz kötnék az egyházalapítást. Szerintük így gátat lehetne szabni annak, hogy „deviáns cselekedetekre buzdító szekták, illetve nyilvánvalóan haszonszerzésre, vagy politikai célok elérésére alapított közösségek veszélyeztessék a vallásszabadságot”.
A politikus szükségesnek tartja, hogy egyházat kizárólag olyan vallási tevékenység céljára lehessen alapítani, amely minden szélsőségektől mentesen az emberi erkölcsre való nevelést állítja középpontba, és a család, a társadalom és az állam számára hasznos, kiszámítható viselkedésű embereket nevel. Példának állította a nyugat-európai egyházakat, amelyek a hitélet és a lelki gondozás mellett kiterjedt, az egész társadalmat átfogó karitatív tevékenységet tartanak fenn. Véleménye szerint, „ha még több egyház telepszik ugyanarra a néprétegre, az senki számára sem szerencsés”. „A vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvényt azért kell módosítani, mert annak megalkotásakor még nem voltak olyan kézzelfoghatóan jelen a társadalomban azok a veszélyes tevékenységek, amelyek a szekták tevékenysége nyomán tetten érhetők” - érvelt Dán János, aki reméli, javaslata akadálytalanul fog keresztüljutni a parlamenten.
A kisgazda politikus egyébként egyéni választókörzetben szerzett mandátumot 1998-ban. Eddig csupán szakmai politikusként hallatott magáról, mint aki a mezőgazdaságban, és az ahhoz kapcsolódó kérdésekben szakértő.