Vissza a tartalomjegyzékhez

Szlazsánszky Ferenc
Horthyt megint újratemetik

Kenderesen a diófagyi a sláger. Komótosan nyalogatom, míg a doni túlélőkre várok, akik épp a kriptában vannak. Természetesen vitéz nagybányai Horthy Miklós kriptájában, Kenderes község legismertebb szülöttéében. Azért várok a doni túlélőkre, mert kísérőjüktől vásárolhatom meg azt a millenniumi kiadványt, melyet a „Magyar katonák, harcosok, bajtársak I. Világtalálkozójának” alkalmából adott ki a Pro Libertate Alapítvány, a mai koszorúzás és kriptalátogatás szervezője. Az esemény egyébként a hivatalos millenniumi ünnepségsorozat része, és ebből kifolyólag igen jól szervezett. A vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzót és legfőbb hadurat méltató beszédek alatt friss vízzel kínálják a jobbára idős hallgatóságot, a katonazenekar a tikkasztó hőségben is fegyelmezetten játszik.


Vitézzé avatás Kenderesen    Fotó: Maklári Péter

Az egyik veterán katonatiszt ünnepi beszédében kiemeli: Magyarország akkor lesz jobb és tisztességesebb, ha az állam vezetői nemcsak magánemberként ismerik el vitéz nagybányai Horthy Miklós érdemeit, hanem kijelölik hivatalos újratemetésének napját is.
A beszédek után a Horthy-szobor megkoszorúzása következik: az utolsó magyar kormányzó emlékművénél a Doni Bajtársi Egyesülés, a Flottilla, az 56-os Szövetség valamint a Szent Korona Szövetség vezetői helyezik el az emlékezés és a kegyelet virágait.
A rendezvény rangját tovább emeli, hogy fővédnökei Gyimóthy Géza, a parlament alelnöke, Fodor Lajos vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke is. Nyilván tudták, mihez adják a nevüket, de hogy a kedves olvasó is tudja, következzen néhány idézet a fentebb említett kiadványból, melyhez egyébként négyszáz forint ellenében minden érdeklődő hozzájuthat: „Magyarok! Keressük és becsüljük meg egymást! Így lesz boldog a fajtánk, és nagy Magyarország! (… ) Öntudatos magyar véreinket kérjük: világosítsák fel rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket is, hogy a germán, latin, szláv, görög és héber nevek helyett őseredetű magyar személyneveket adjanak gyermekeiknek! (…) A szent magyar föld minden lakója a turán-magyar állameszmét köteles szolgálni, tiszteletben tartani. Aki ezt nem hajlandó megtenni, hagyja el országunkat!”
Lassan elhagyjuk a Horthy-kúriát, az ünnepségből már csak a díszebéd marad hátra. A doni túlélők sajnos ma is hadilábon állnak a szerencsével, mert egy kommunikációs hiba folytán csak a negyedik turnusban kapnak helyet és ételt a szűkre méretezett Sport Bisztróban.