Vissza a tartalomjegyzékhez

Hechs László
Vihart aratott

Vita Ovádja rabbi beszéde nyomán

Szelet vetett és vihart aratott Ovádja Joszéf rabbi, a Sasz párt szellemi vezetője, szokásos szombat esti rádióbeszédében. Bírálói szerint felmentette Adolf Hitlert a hatmillió zsidó áldozat elpusztításáért való felelősség alól, Ehud Barak kormányfőt esztelennek nevezte, a palesztinokat pedig kígyónak minősítette. A Sasz párt szóvivője szerint a sajtó ragadta ki az összefüggésükből Ovádja megjegyzéseit.


Ovádja Joszéf rabbi Ehud Barak miniszterelnökkel a tavalyi kormányalakítás idején. Oda a barátság        Fotó: Reuters

Hitler áldozatai „olyan bűnös lelkek megtestesülései voltak, akik korábban bűnöket követtek el. Azért testesültek meg újból, hogy legyen módjuk a vezeklésre” - mondta állítólag a rabbi. Ehud Barak kormányfő szerint e szavak, amennyiben elhangzottak, nem méltóak egy rabbihoz, és sértik az áldozatok emlékét, a családjaik érzéseit, s végső soron az egész nemzetet. A miniszterelnöknél jóval súlyosabban fogalmazott az újvidéki születésű Tomi Lapid, a szekuláris Sinui párt vezetője, aki gyermekként élte túl a náci öldöklést. Szerinte a 79 éves rabbi „vén bolond”, aki megpróbálta Hitlert rehabilitálni azzal, hogy egyetértett Hitler azon nézetével, mely szerint a zsidók bűnösök voltak. „Ha Jörg Haider mondta volna ugyanezt, akkor hadat kellett volna üzennünk Ausztriának” - jelentette ki a magyar származású politikus. Ovádja szavait mélyen elítélte a Jad Vasém Intézet is.
A nemrégiben megválasztott izraeli elnök, Mose Kacav nem ért egyet azzal a móddal, ahogyan a tömegkommunikáció Ovádja szavait értelmezi. „Biztos vagyok benne, hogy a rabbi minden zsidóval és mindenkivel, akinek fájdalma van, együtt érez és együtt szenved” - jelentette ki Kacav.
A rabbi védelmezői szerint Ovádja csupán a holokauszt egy lehetséges spirituális-teológiai magyarázatát kísérelte megadni, mivel úgy véli, hogy az európai zsidóságnak nincs monopóliuma e tragédia egyedüli magyarázatára. A Sasz párt elnöke, Eli Jisaj jogosulatlannak tartja a kritikákat. A rabbi „sír minden megölt zsidóért, de senki sem bűntelen. Mindenki a bűn állapotában hal meg.” A reinkarnáció ugyan nem egyezik a Tóra tanításaival, az ezoterikus Zóhár, amely a kabbala, a zsidó misztika alapkönyve, mégis elfogadja ezt a felfogást.
Jisrael Meir Lau askenázi főrabbi, holokauszt-túlélő nem hiszi, hogy Ovádja bűnösnek tekintetné az áldozatokat. Az izraeli rádiónak adott nyilatkozatában azt mondta: „Nem tudom, hogy mit ért reinkarnáció alatt, és azt sem tudom, hogy a holokauszt miért történhetett meg. Túl korai lenne még az elemzés.” A knesszet elnöke, a vallásos Avraham Burg szerint „Ovádja megközelítése nem példa nélkül való, inkább egy klasszikus útja a holokauszttal való szembenézésnek. Ovádja érvelését elutasítom, ám ismerem azt a hátteret, ahonnan az származik.”
Ovádja beszédében súlyos bírálattal illette az izraeli kormányfőt is, Camp Davidben tett engedményei miatt. Szerinte Barak „ámokfutó” módjára tárgyal a palesztinokkal. Szavait a kormányfőhöz címezte: „Kígyókat hozol a nyakunkra! Vajon köthetünk-e békét egy kígyóval?” Ovádja hozzátette: „Az izmaeliták mind átkozott gonosztevők: az Úr megbánta Ismael fiainak megteremtését.”
Ovádja az elmúlt hónapban utasította a Sasz párt minisztereit, hogy lépjenek ki a kormányból és a koalícióból, amikor Ehud Barak a Camp David-i tárgyalásokra Washingtonba utazott. Jasszer Abed Rabo palesztin tájékoztatásügyi miniszter hasonló hangvételben nyilatkozott: „Minden izraelit rasszizmus vádja illet, mindaddig, ameddig nem ítéli el ezt a rasszistát és hülyét.” 15 arab jogász, Ahmed Tibivel, Arafat zsidóügyi tanácsadójával az élen petícióval fordult Elijakim Rubinsteinhez, hogy indítsanak büntetőeljárást Ovádja ellen rasszista izgatás és rágalmazás vádjával.
Ovádja nyilatkozata része annak a polémiának, amelyet az izraeli társadalom világi, individuális, többségében európai része, és a fokozatosan a hagyományos vallási értékekhez visszatérő keleti zsidóság, s annak politikai reprezentánsa, a Sasz-mozgalom között folyik. A zsidó nép e két része más fejlődési utat járt be. Az európai emancipáció felbomlasztotta a zsidóság kollektív kereteit, a vallást a magánszférára korlátozta, utat nyitott a szekularizáció, és annak nyomán az asszimiláció felé. A keleti zsidóságnál mindez nem következett be. A tradicionális környezet nem adott teret az individuális fejlődésnek, a vallás és nép egységén alapuló kollektívum érintetlen maradt. Miközben az európai zsidóságot csaknem kiirtotta a nácizmus, addig azt a keleti zsidóság csak hírből ismerte. Az ötvenes években már kialakult egy hasonló válság e két szféra között, amelyet azonban sikerült az izraeli társadalomnak feloldania. Akkor a kenyérért, a megélhetésért folyt a harc. Ma arról van szó, hogy milyen lesz a jövőben Izrael szellemi arculata.


Az iszlám megoldás

„Jeruzsálem csak a muszlim uralom alatt volt szabad” - állítja Rafeeq Jaber, az Iszlám Társaság Palesztináért (Islamic Association for Palestine, IAP) szervezet elnöke lapunknak adott nyilatkozatában. Az 1981-ben alakult szervezet az Egyesült Államokban működik. Kiadványaikban a „teljes palesztin föld felszabadítására” szólítanak fel, és álláspontjuk szerint a mai Izrael jogi értelemben törvénytelen állam.
„Az izraeliek azt próbálják bizonygatni, hogy a mai Izrael már háromezer évvel ezelőtt az övék volt. Mi viszont ötezer évre megyünk vissza a történelemben, amikor is az ország a palesztinoké volt, akik ott is maradtak, függetlenül attól, hogy milyen hatalmak jöttek-mentek Palesztinában az elmúlt ötezer évben” - állítja Rafeeq Jaber, aki szerint, bár eredetileg a palesztinok kánaániták voltak, mára muszlim néppé váltak.
Jaber határozottan állítja, hogy a történelem az ő álláspontját igazolja: „Az izraeliek nem tudnak felmutatni egyetlen anyagi jellegű, vagy akár történelmi bizonyítékot sem, amely arra utalna, hogy az ő általuk szentnek tartott helyek valaha is az övéik voltak. Kitalált bibliai mítoszokat próbálnak bemesélni a világnak, amelyek egyszerűen jól megtervezett csalások.” Az iszlám szervezet vezetője szerint ezért nincs miről tárgyalni: a muszlimok által szentnek tartott föld és Jeruzsálem számára „az egyetlen gyakorlatias megoldás az lenne, ha iszlám kézre kerülne”. Rafeeq Jaber szerint „Izrael megalakulása óta nem tartotta meg egyetlen ígéretét sem, és egyetlen szerződést sem tartott meg, akár a világgal, akár arab országokkal kötötték meg”, ezért a törvénytelennek tekintett „cionista hatalommal kötött” oslói szerződésektől sem vár megoldást. Az IAP támogatja a palesztin állam kikiáltását, de szerintük ez nem elég: „Valóban független államot kell létrehozni. Szuverén hatalmat kell birtokolnia a föld, a határok és az ég fölött. Ha nincsenek meg ezek a jellemzők, akkor nem beszélhetünk független államról” - válaszolta lapunk kérdésére Jaber.

(A témához kapcsolódik Grüll Tibor történész írása: