Vissza a tartalomjegyzékhez

Birovecz Eszter
Kedvezőbb adók a többgyermekeseknek

Könnyebb évük lehet jövőre a nagycsaládosoknak, viszont akik közülük építkezni is szeretnének, és bekalkulálták a szociálpolitikai támogatást (szocpol), jobban teszik, ha még az idén elkezdik az építkezést. A „húzd meg ereszd meg”-elv a kormány részéről abban valósul meg, hogy az adókedvezmények általi többletkiadást a szocpol átalakításával ellensúlyozzák.


Járai Zsigmond. Adócsökkentést ígér    Fotó: MTI

A Pénzügyminisztérium 2001-es költségvetési tervezete szerint a két-, három- és többgyermekes családok havi adókedvezménye csaknem duplájára emelkedne a jövő évtől. A tb-járulék 3 százalékos csökkentése és a minimálbérek 40 ezer forintra emelése mellett nyilvánvalóan az adóterhek csökkenése számít a legnagyobb szenzációnak. A kétgyermekes adózók jövedelme - az adókedvezmény mértékének megnövelése miatt - csaknem 650 ezer forintig, míg a háromgyermekeseké 1 millió 350 ezer forintig lesz adómentes.
A Pénzügyminisztérium tervezetében az adósávok is kedvezőbbek lennének már a jövő évben is, 2002-ben - a választások évében - pedig még inkább. A kormány ezzel az intézkedéssel igyekszik teljesíteni az adócsökkentésre vonatkozó választási ígéretét, mégis felmerül a kérdés, miért kellett erre két évig várni. A gyermekenként igénybe vehető adókedvezmény mértéke is növekedne. Az egygyermekes családok esetében a jelenlegi 2200 forint havi adójóváírás összege 3 ezerre növekedne, kétgyermekes családok esetében ez az összeg 4 ezer forint lenne, míg a három és több gyermekes családoknál elérné a 10 ezer forintot.
Az adójóváírás megnövelésével egyidejűleg a minisztérium tervezi a szociálpolitikai támogatás (szocpol) átalakítást. Január elsejétől a minisztériumok az önkormányzatokra kívánják átruházni a különböző építési támogatások elbírálását és kiosztását. Ez azt jelenti, hogy helyi szinten az önkormányzat döntené el, hogy melyik réteget milyen formában kívánja támogatni. Például ifjú házasoknak nyújtott vissza nem térítendő egyszeri támogatás vagy nagyobb összegű kamatmentes hitel folyósítása, illetve bérlakás-programok.
A lakástámogatás problémájának az önkormányzatokhoz kerülése számos kérdés vet fel. Az önkormányzatoknak egyrészről nincs kapacitásuk az ezzel járó adminisztráció gördülékeny lebonyolítására, másrészről minden bizonnyal a kedvező elbírálások esetén is az eddigieknél alacsonyabb összegeket osztanának szét. Az eddig alanyi jogon járó támogatás helyett a tervezett új rendszerben a helyi szervek döntenének arról, kit részesítenek előnyben, és kik azok, akiket jó anyagi helyzetük miatt nem illet meg a szocpol. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az önkormányzatok pénzáramlásai átláthatatlanabbak, mint a központi költségvetésé, valamint felmerülnek a helyi adottságokból eredő óriási különbségek, például Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kis faluja és Budapest XII. kerülete között. További problémát jelent az önkormányzatoknál közismerten meglévő korrupció, illetve arra való hajlam.