Vissza a tartalomjegyzékhez

Györök Orsolya
Kedvező kilátások a világ gazdaságának

Tíz év óta nem látott mértékben növekszik a világ gazdasága, becslések szerint az idén elérheti a 4,7 százalékot is. Minden jel arra mutat, hogy a világ kiheverte a két évvel korábban végighullámzó ázsiai válságot, s mára a távol-keleti térség is stabilizálódott és növekedésnek indult. Az Economist csoporthoz tartozó Economist Intelligence Unit felmérése szerint jövőre ugyan várható kisebb visszaesés, de így is 4 százalék körülire prognosztizálható a világ GDP-növekedése.

A rohamléptekkel növekvő világgazdaságot jelenleg az USA gazdaságának túlfűtöttsége, illetve esetleges visszaesésének negatív hatása veszélyezteti leginkább.
Az EIU 195 országgal kapcsolatban évek óta készít politikai, gazdasági és üzleti elemzéseket és előrejelzéseket, s a közelmúltban jelentette meg a világgazdaság várható növekedési üteméről szóló tanulmányát. A jelentés szerint a kelet-európai, fejlődő ázsiai, latin-amerikai, közel-keleti és afrikai országokban is tovább gyorsul a GDP növekedési üteme. A növekedés gyorsulása a japán gazdaságban is megindult, a tavalyi 0,3 százalék helyett az idén már 1,5 százalékos GDP-növekedés prognosztizálható. A (gazdaságilag legfejlettebb) OECD-országokban a növekedés idén egy százalékkal gyorsabb, mint tavaly, és eléri a 3,9 százalékot. Az 1998-as válságot követően a növekedés gyorsulása valamennyi országban tapasztalható: a nem OECD-országok az akkori 2,6 százalékos szintről 1999-ben már 4,1 százalékra, 2000-ben pedig 5,8 százalékra tornázták föl gazdaságukat. Az Európai Unió számára is kedvező képet fest az EIU, úgy véli, hogy az idén is 3 százalék feletti lesz a gazdasági növekedés, s ez Magyarország számára is jó hír, hiszen az exportunk döntő része az unióban talál gazdára.
A következő évekkel kapcsolatban az EIU megjegyzi, hogy várható ugyan kisebb visszaesés az idei kimagasló évhez képest, de még így is 4 százalék fölötti GDP-növekedést prognosztizálnak. Ezt az általánosnak mondható növekedést azonban komoly veszélyek is fenyegetik, akár a túlfűtött amerikai gazdaság hirtelen megtorpanása, akár Japán újabb visszaesése, vagy a fejlődő ázsiai országok stagnálása, esetleg az eurózóna túlzott restrikciós monetáris politikája részéről. Szakértők a legnagyobb veszélyt mégis az USA-ban látják, amennyiben a tudatosan meghozott, a növekedést fékező intézkedések a kívántnál nagyobb mértékben hűtik le a száguldó amerikai gazdaságot, ahol az idén sem lesz 4,9 százaléknál kevesebb a GDP-növekedés. Egy mérsékeltebb növekedés mindenképp kívánatosabb lenne, hogy csökkenjen az inflációs nyomás, a munkaerő-piaci feszültségek, valamint a külső és belső folyó fizetési mérleg hiánya, illetve a magánszektor adósságterhei.