Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkatársunktól
A cián ára

179 millió ausztrál dollár - mintegy 29-30 milliárd forint - kártérítést kér a magyar állam a ciánszenynyezést okozó Aurul vállalat tulajdonos cégétől, az Esmeraldától. A cég csődbiztosa értetlenül áll az igény előtt és pontosabb adatokat követel. Magyarország nem perelheti a bányatársaságot, mivel csődeljárás alatt áll, így csak fedezetlen hitelezőnek számít. A kárigény bejelentésével egyidőben a budapesti székhelyű Páneurópai Jogász Unió (PJU) precedens értékű polgári pert indít az Aurul ellen. Ha nyernek, azzal megteremtik a jogalapot a ciánszennyezés károsultjainak, hogy kárigényüket polgári peres eljárásban érvényesítsék.

A januári ciánszennyeződés következtében 1241 tonnával fogyatkozott meg a Tisza halállománya. Az idegenforgalom visszaesése miatt a vendéglátásból élő vállalkozások sora ment csődbe, a Tisza környéki települések és üdülők ingatlanárai lezuhantak, így a környéken lakók megélhetési lehetőségei súlyosan károsodtak.
Többek között ezen alapul a Magyarországot képviselő ausztrál ügyvédek 108 millió dolláros kártérítési igénye, amelyet kedden jelentettek be - az időközben csődöt jelentett - Esmeralda bányatársaság hitelezői közgyűlésén. Bár a jogászok bíznak benne, hogy a cég biztosítása fedezni fogja a magyar kárigényt, a bányavállalat csődbiztosa értetlenül áll a kártérítés nagysága előtt. Mint a távirati iroda munkatársának elmondta: „Ha az igény jogilag megáll a lábán, akkor az Esmeraldának semmiképpen sincs elég vagyona a teljesítésre.” Véleménye szerint a vállalat biztosítási kötvénye sem segít, hiszen a magyar kormány kárigénye nem elég részletes ahhoz, hogy a cég a biztosítóhoz fordulhasson vele.
A bányatársaság márciustól csődeljárás alatt áll, ezért nem perelhető. Magyarország az igényével így fedezetlen hitelezőnek számít. Ez a hitelezők rangsorában nem számít előkelő helynek, mivel a fedezett hitelezők elsőséget élveznek vele szemben.
Nem így a Páneurópai Jogász Unió, amely a ciánszennyezés két kárvallottjának nevében polgári peres eljárást kezdeményez a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a romániai Aurul vállalat ellen. Mayer Erika a PJU elnöke lapunknak elmondta: ezzel a precedensértékű perrel azt akarják elérni, hogy a bíróság mondja ki, hogy az Aurul vállalat a felelős a ciánszennyezésért, és ezért köteles megtéríteni az okozott kárt. Így megteremtenék a jogalapot a további kártérítési perek számára. Az elnök asszony bizakodó az eredményt illetően, hiszen - mint mondta - az Aurul működik, vagyis a kártérítési igény végrehajtása megoldható.

A Tiszáról szóló riportunk:


Füstös Gábor a Kormánybiztosi Hivatal szakértője a Heteknek elmondta, hogy a bonyolult módszerekkel kiszámított 29 milliárdos kártérítési igény a védekezés költségeiből, a kárelhárításból, az okozott ökológiai kárból és ezek helyreállítási költségeiből tevődik össze. Mindehhez hozzájárulnak az olyan közvetett károk is, mint például a turisták és a horgászok távolmaradásából fakadó idegenforgalmi bevételkiesés.