Vissza a tartalomjegyzékhez


A kétszer privatizált, porig rombolt telek

Gyuga Pál, Zala megye 3. számú választókerületének képviselője mára országos ismertséget szerzett keszthelyi ingatlanügye kapcsán. A Kőbányai Textilművek volt keszthelyi gyártelepét „kétszer privatizálták”: 1994-ben Gyuga Pál cége mellett megvette a területet bérlő Balatontext Kft. is. A Legfelsőbb Bíróság kimondta: az ingatlan a Seiffert Rt., vagyis Gyuga cégének tulajdona, és ott a Balatontext Kft.-nek érvényes bérleti joga nincs. Az egyetlen kérdés, hogy használati joga van-e; erről a Legfelsőbb Bíróság később rendelkezik. Az ejtőernyőket varró kft. a 90-es évek elején kötött 2006-ig szóló bérleti szerződést az akkor még tulajdonos Kőbányai Textilművek Balaton Leányvállalatával. Azóta a terület használói maradtak - az időközben történt tulajdonosváltás ellenére is. Gyuga Pál cége néhány évvel ezelőtt szerződést kötött egy külföldi befektetővel. A tervek szerint a belvárosi telken egy bevásárlóközpont épül. A Balatontext azonban továbbra sem mutatott hajlandóságot a kiköltözésre, és bérleti díjat sem fizettek a telep használatáért. Gyuga Pál 1996 júliusában bérleti díj címén az 1996. június 24-től június 30-ig terjedő időszakra, azaz közel egy hétre 666 ezer 660 forint + áfáról (166 ezer 665 forint) szóló, azaz egy összesen 833 ezer 325 forintos számlát küldött a Balatontextnek, amit a cég osztrák ügyvezetője visszaküldött a Seiffertnek. Mivel konkrét határidő szorította Gyuga cégét, a telket az ő megbízásából májusban elfoglalta egy őrző-védő kft., és lakat alatt is tartotta egészen július 4-ig.
Időközben az illetékes hatóságként kijelölt nagykanizsai jegyző úgynevezett birtokvédelmet adott a Balatontext Kft.-nek. Felszólította Gyuga Pál cégét, hogy a biztonságiakat hívja vissza a területről, és adja viszsza az ingatlant a Balatontext használatába. Mivel ennek a Seiffert Rt. nem tett eleget, a jegyző július 4-én 10 órára tűzte ki a végrehajtás napját. Gyuga megelőzte a végrehajtást: június 26-án munkagépek érkeztek a helyszínre, és ledózeroltak épületeket, köztük azt a varrócsarnokot, amelyben a Balatontext dolgozói a munkát végezték.
Dr. Bódis István, a Balatontext ügyvezetője kérdésünkre elmondta: annyit sikerült kideríteniük, hogy Gyuga Pál az akció előtt egy törökbálinti raktárba szállíttatta a holmijaikat, amelyekhez ők nem juthatnak hozzá. A gépek jó része vámelőjegyzésben szerepel, a Balatontext osztrák ügyvezetőjének ausztriai vállalkozásából „vették kölcsön”, azokat a vámhatóság tudta nélkül a keszthelyi helyszínről elmozdítani nem szabad. Azzal, hogy a gépeket elszállították a telepről - hogy hova, arról Gyuga Pál állítása szerint nem tud -, vámorgazdaságot is elkövettek.
Július 4-én a jegyzői határozat végrehajtása atrocitások nélkül történt: az őrző-védő kft. emberei 15 perccel a megjelölt időpont előtt elhagyták az objektumot, így szabaddá vált a bejárás. A nagykanizsai jegyző megbízottja rendőrségi szemlével egybekötve adta át a területet a Balatontext ügyvezetőjének, dr. Bódis Istvánnak. Amerre a szem ellátott, mindenütt romok látványa fogadta a szemlélődőket. A rendőrség megállapította: a telepen elkövették a rongálás bűncselekményét, és a Zalaegerszegi Ügyészségi Nyomozóhivatal kérésére részletes helyszíni szemlét is végeztek.
Gyuga Pál úgy ítéli meg, hogy jogsértő volt a nagykanizsai jegyző határozata, amely során újra birtokba helyezte a Balatontext Kft.-t. Amint mondta, várja a Legfelsőbb Bíróság ítéletét, amely pontot tesz az ügy végére, és végre mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy az ingatlan a Seiffert Rt.-é.
A Balatontext Kft. dolgozói - íme a szociális vonatkozás - időközben aláírásgyűjtést kezdeményeztek. Nyílt levelet írtak Gyuga Pálnak, amelyben arra szólítják fel, hogy mondjon le képviselői mandátumáról. „Nem kívánjuk, hogy a továbbiakban olyan ember képviseljen bennünket a Parlamentben, aki nem tiszteli a magyar törvényeket, az egyéni érdeket a közérdek elé helyezi, és választókörzete ellen tevékenykedik. Azt az embert, aki kétéves képviselői pályafutása alatt nem tartott kapcsolatot választóival, nem szólalt fel a Parlamentben választópolgárai érdekében, nem illeti meg az a bizalom, amelyet a választókerület szavazott meg neki. Visszavonjuk a bizalmunkat egy olyan képviselőtől, aki nem törődve az emberekkel, egyéni érdekektől vezérelve munkahelyeket szüntet meg, és ezzel családokat tesz tönkre, holott az ő feladata lenne azon fáradozni, hogy új munkahelyek létrehozásával biztonságosabb életmódot teremtsen a lakosság számára. Egy olyan képviselő, aki sem erkölcsileg, sem emberileg nem tud jó példával választói előtt járni, nem érdemes arra, hogy őket képviselje.” A levelet eddig több mint ezer személy írta alá.
A levélben megfogalmazottakra Gyuga Pál elmondta, ő mindent a jog betartásával tett; másrészt a területen jóval több, mintegy 150-200 ember foglalkoztatására lenne lehetőség, ha felépülhetne a tervezett beruházás. Véleménye szerint a Balatontext Kft. ügyvezetőié a felelősség, nekik kellett volna másik telephelyről gondoskodniuk akkor, amikor 1998 júniusában a bíróság megállapította, hogy sem tulajdon-, sem bérleti joguk nincs az ingatlanon.