Vissza a tartalomjegyzékhez


Politikusok a szószéken

„A mi szövetségünk nem csupán közös érdekekre, hanem egy mélyebb, közös hitre és meggyőződésre épül. A nemzet akkor fog emelkedni, akkor lesz jövője, ha nem kordivatokhoz szabja életét. Ezek, mint tudjuk, jönnek és mennek.” - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a múlt hét végén, a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozóján mondott ünnepi beszédében. Ugyanekkor tartottak - foghíjas lelátók előtt - katolikus országos nagygyűlést is, amelyen szintén részt vettek politikai vezetők.

A református találkozó keretében Budapesten, a Szabadság téri Hazatérés református templomban tartott zászlószenteléssel egybekötött ünnepi hálaadó istentiszteleten például Csurka István, a Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) elnöke mondott beszédet, valamint Hegedűs Lóránt püspök hirdetett igét. Csurka István, akit vastaps fogadott, felszólalásában úgy vélte, hogy a magyar zászlók közül talán az 56-os forradalom lobogója ragyog a legszebben. Hangsúlyozta: „legyünk újra olyan nemzet, amely előtt zászlók lobognak, menjünk saját zászlónk után, merjünk harcolni”.
A találkozó keretében az Üllői úti Fradi pályán tartott istentiszteleten Orbán Viktor miniszterelnök mondott ünnepi beszédet, majd a több ezer hívővel közösen úrvacsorázott. „Ki mondja el ennek a nemzetnek, hogy milyen erőt hordoz a gondviselésbe vetett hit, ha nem önök, akik számára ez élettapasztalat? Egyházaink a jövőhöz tartoznak. Nem a múltat őrzik, hanem a jövőhöz szükséges lelki fegyvereket” - mondta Orbán. A miniszterelnök a több ezer református hívet így buzdította: „rajtunk áll, hogy Károli Gáspár igényes nyelvén kívánatossá tudjuk tenni az örök üzenetet. Tudunk-e jó lelki táplálékot nyújtani a XXI. század jó szóra, igazságra, szeretetre és hitre éhező magyarjainak?”
A hétvégén, a millenniumi ünnepségsorozat keretében a Katolikus Egyház is országos nagygyűlést tartott Budapesten, a Kisstadionban. Az eredetileg a BS-be tervezett kétnapos gyűlésen a vártnál kevesebben vettek részt.
A rendezvényt Orbán Viktor levélben üdvözölte, a megnyitó beszédet pedig Göncz Árpád köztársasági elnök mondta. A gyűlésen meghívottként részt vettek más egyházak elöljárói, valamint Dávid Ibolya igazságügy-miniszter és Semjén Zsolt, a kulturális tárca egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkára is. A miniszterelnök levelében kiemelte, hogy a hit megvallásának nincsenek többé külső akadályai, ezeknél is nehezebb azonban legyőzni a belső bénultságot, tehetetlenséget. „Kormányfőként is világosan látom, hogy meny-nyi érték és közvetlen haszon származik az önök munkájából” - hangsúlyozta Orbán Viktor.
„Ebben a műfajban ez volt az első Magyarországon, mégis katolikus berkekben, sőt társegyházak részéről is elismerő visszajelzéseket kaptunk. Egyik célunk, hogy a vallást személyes formában tárjuk tömegek elé. A tanúságtétel ennek kiemelkedő formája. Ebben hívők beszélték el megtérésük történetét a jelenlevők előtt. Például egy határőrtiszt elmesélte, hogyan tört ki az ateizmusból, és vált hívő katolikussá” - mondta a Heteknek Meszleny László, a rendezvény sajtófőnöke.